10 tips voor een transparant jaarverslag

Het cijferseizoen is aangebroken. Hierbij tien tips van onze redactie voor een transparant jaarverslag.

1. Zorg voor een rode draad in het jaarverslag.
2. Weet wie de lezers zijn van het verslag.
3. Maak de toegevoegde waarde van de eigen organisatie duidelijk.
4. Neem een samenvatting van het profiel van de organisatie en resultaten op (kerncijfers).
5. Werk met concrete voorbeelden van behaalde resultaten.
6. Een mening is belangrijk, neem niet alleen feitelijke informatie op, maar ook evaluerende informatie.
7. Wees open in leer- en verbeterpunten.
8. Geef een diepgaande toelichting op de financiën: help de lezer bij het interpreteren van de cijfers.
9. Meet de resultaten die relevant zijn, niet alleen de resultaten die gemakkelijk meetbaar zijn.
10. Wees transparant over de governance en het functioneren daarvan.

Gerelateerde artikelen