10 tips voor een beursgang

Waarom naar de beurs? Cashen? Naamsbekendheid? Geld ophalen voor investeringen? Internationalisatie? Allemaal redenen die tot een beursgang kunnen leiden. Zet goed op een rijtje wat de drive is om naar de beurs te gaan en werk gedegen naar een notering toe.

1. Een gedegen voorbereiding
Een goede voorbereiding is cruciaal. Daarbij gaat het om belangrijke fiscale zaken, een goede boekhouding naar de hedendaagse maatstaven, het selecteren van goed management, maar ook de aanstelling van een adequate raad van commissarissen (scherp, maar ook vertrouwenspersonen).

2. Professionaliseer en disciplineer
Prestaties worden zichtbaar, en er wordt een verwachtingspatroon gecreëerd over de toekomstige prestaties. Dit moet telkens worden waargemaakt. Cijfers moeten correct, verifieerbaar en reproduceerbaar zijn, communicatie vlekkeloos.

3. Richt je op de middellange termijn
Waardecreatie is niet iets van ‘kwartaalcijfers’. Het gaat erom een inspirerende visie te ontwikkelen en deze daadwerkelijk te realiseren. Hierbij dienen de belangen van alle ‘stakeholders’ in balans te worden behartigd.

4. ‘Cash is cool’
Een belangrijke driver voor beursperformance is cashflow verwachting en cashflow realisatie. Immers, de kasstroom kan worden aangewend voor uitkering aan aandeelhouders of voor investering in kansrijke, waarde creërende activiteiten.

5. Beursgang is een strategische beslissing
Een beursgang dient om doelstellingen naderbij te brengen: het maakt groei door acquisities mogelijk, kan internationale expansie dichterbij brengen, het maakt financierbaarheid van toekomstige groei flexibeler, vergroot de naamsbekendheid en het vertrouwen. Een beursgang kan nooit een doel op zich zijn.

####

6. Communicatie is essentieel
Communiceer binnen je onderneming goed wat je gaat doen. Het vergroot transparantie en betrokkenheid, en creëert trots en maakt energie vrij. Ook externe communicatie is gebaat bij transparantie en tijdigheid.

7. Zorg voor goed nieuws
Winstwaarschuwingen en niet-gerealiseerde doelstellingen doen het niet. Zorg dat voor, tijdens maar vooral na de beursgang de markt voor informatie gevoed blijft met goed nieuws: geslaagde overnames, nieuwe productintroducties, nieuw te ontsluiten markten, etc.

8. Outperform!
Beleggers willen rendement. Gegeven het risicoprofiel van de onderneming ligt er een minimumeis; structureel daarboven presteren maakt het aandeel gewild. Leg doelen neer, ambitieus, maar met de mogelijkheid het beter te doen.

9. Zorg voor een goede ‘free float’
Verhandelbaarheid van het aandeel is een groot goed. Zorg dat een stevig percentage (35-45%) op de markt komt (met zicht op meer). En draag bij (communicatie, road shows, etc.) aan de vraag naar het aandeel.

10. Aandeelhouders als sleutel tot succes
Aandeelhouders zijn geen bedreiging, maar – gegeven doelstellingen en strategie – onderdeel van de sleutel tot succes. Koester en handhaaf het vertrouwen dat aandeelhouders schenken aan het bestuur en hebben om te investeren in de toekomst van de onderneming.

L.P.F. (Leo) van de Voort, Manager Corporate Development Eureca International N.V. en partner Audace Finance B.V.


Klassieker uit het archief van Financieel-Management.nl: Creditmanagement – 10 signalen van non-betaling

Gerelateerde artikelen