10 procent ondernemers heeft problematische schulden

Om financiële problemen te voorkomen is een goede administratie en scheiding van privé- en zakelijke financiën van cruciaal belang. Bij veel zelfstandige ondernemers is deze scheiding dun, constateert het Nibud.

Het baart het Nibud zorgen dat in 2011 33% van de leden van de NVVK (voornamelijk kredietbanken) meldden dat ze een toename zagen van aanvragen voor schuldhulpverlening aan zzp’ers. Om die reden ontwikkelde het Nibud samen met de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem-, en Flevoland en Qredits een tabbladenset voor (startende) ondernemers om grip te krijgen op hun administratie en hun financiën.

De administratiemap Geldzaken voor ondernemers is bedoeld om problemen te voorkomen doordat de administratie op orde wordt gehouden en privé en bedrijf gescheiden.

Het aantal kleine zelfstandigen is de laatste jaren behoorlijk toegenomen. Het is naast een steeds grotere groep, ook een zeer diverse groep. Voorhen allemaal geldt dat de scheidslijn tussen de privé- en de zakelijke geldzaken heel dun is. Terwijl het van groot belang is dat de privégeldstromen niet door de zakelijke geldstromen gaan lopen. Daarnaast heeft zo’n 10% van de ondernemers problematische schulden (zie Zuidweg & Partners). Jacqueline Zuidweg, Zakenvrouw van het jaar 2012: ‘Deze map biedt ondernemers inzicht en overzicht in hun administratie en geeft daarmee grip op hun geldzaken. Zo kunnen financiële problemen voorkomen worden en wordt de financiële duurzaamheid van het bedrijf vergroot.’

Geldzaken voor ondernemers
Om zelfstandig ondernemers zonder personeel te ondersteunen bij hun administratie ontwikkelde het Nibud, in samenwerking met Qredits en de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem-, en Flevoland, een tabbladenset voor de ondernemersadministratie. Hiermee worden zzp’ers aangezet over hun geldzaken na te denken, deze uit te zoeken en te regelen. Uit diverse Nibud-onderzoeken blijkt dat het voeren van een overzichtelijke administratie financiële problemen kan voorkomen.
__________________________________________________________________________________

Corporate Recovery, dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts

Een op de vijf Nederlandse bedrijven rendeert niet en jaarlijks gaan duizenden ondernemers failliet. Dit kan ook uzelf, uw collega’s, afnemers en leveranciers overkomen. In de cursus Corporate Recovery krijgt u praktische antwoorden op vragen als: hoe koopt u een bedrijf uit een faillissement en hoe voert u een succesvolle doorstart uit? Lees meer
__________________________________________________________________________________

Geldzaken voor ondernemers bestaat uit 14 tabbladen met op de achterkant relevante informatie over o.a. belastingen, vervoerskosten, huisvesting, inkomensondersteuning, verzekeringen en bankzaken. Overzichtelijk, beknopt en praktisch, zodat iedere (startende) zelfstandig ondernemer er mee uit de voeten kan.

Bron: Nibud

Gerelateerde artikelen