10 jonge finance talenten

Financiële professionals zijn nog altijd schaars, zelfs in tijden van economische neergang. Voor het recente onderzoek 'Best Employer to Work for in Finance' vroegen wij bezoekers van onze website of zij nog financiële talenten in hun netwerk hadden. De volgende lijst is een selectie van 10 financials van wie wij hoge verwachtingen hebben in de (nabije) toekomst. Zij vertellen allemaal kort over hun achtergrond, ambities, uitdagingen en visie op de toekomst van het vakgebied.

Naam: Danny Veenstra
Geboortejaar: 1981
Bedrijf: Fagro Consultancy
Functie: Consultant
Opleiding: HEAO BE
Loopbaan: 2005-2006 DHL EFSS / RtR agent; 2006-2008 Atos Origin / Assistent controller; 2008-heden Fagro / consultant

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
Het telkens succesvol voltooien van projecten en uitstijgen boven de klantverwachtingen vind ik mijn belangrijkste taak. Gezien mijn financiële achtergrond, zit de uitdaging in het verdiepen in diverse taakgebieden buiten financieel management, bijvoorbeeld IT, proces- en projectmanagement. Ook op persoonlijk vlak is het werken in projecten een uitdaging omdat de rol die ik vervul in elk project anders is, afwisselend een ondersteunende rol, een faciliterende rol of een specialistische rol. Het vasthouden aan eenzelfde gedragspatroon is hierbij niet mogelijk.

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
Informatie is tegenwoordig steeds makkelijker te verkrijgen. Je hebt bijvoorbeeld geen gids meer nodig om alle bezienswaardigheden te ontdekken in een stad, geen makelaar nodig om je huis te verkopen of een uitgever om je muziek te promoten. Voor ons vak groeit deze bedreiging ook. De easy-to-use tools voor rapportages en analyses van data zijn reeds in aantal aan het toenemen. Tijdens het schrijven van dit stuk kreeg ik alweer de zoveelste aanbieding om een nieuwe rapportagetool te proberen. Wanneer business managers zelf aan het analyseren gaan, kunnen wij financials onze spullen pakken. Dat willen we niet, dus doen we er goed aan om ons te richten op de toenemende controledruk op de informatie die geproduceerd wordt. We komen niet meer weg met de ’trust me’ instelling. Het Amerikaanse ‘show me’ is het devies. Dit betekent eigenaarschap nemen over de financiële huishouding. Het vak finance en control mag niet langer onderschikt zijn aan de business als een soort financieel geweten dat alleen ‘goed’ en ‘niet goed’ kan melden, maar moet gelijkwaardig aan de business acteren en samen met de business bedrijfvoeren. Daar is het vak nu volwassen genoeg voor.

Wat zijn uw ambities?
Ik ambieer geen specifieke functie. Mijn professionele interesses overschrijden de grens van finance en control. Mezelf blijven ontwikkelen binnen finance en daarbuiten zodat ik toegevoegde waarde kan blijven leveren op een breed vlak, is mijn drijfveer.

Naam: Levi van de Ven
Geboortejaar: 1984
Bedrijf: KPN
Functie: Changemanager
Opleiding: Financieel Management (UvT) en Technische Bedrijfskunde (TU/e)
Loopbaan: Vanaf 2009 werkzaam als Young Potential bij KPN

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
Reorganisatie en veranderingen sturen in een productietak van +/- 800 medewerkers. Financiën bovenstellen aan het behoud van je medewerkers

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
Finance wordt een steeds belangrijker argument in operationele omgevingen. De Business Controllers en CFO’s krijgen steeds meer macht!

Wat zijn uw ambities?
Doorleren bij een Multinational in een traineeship om daarna een directiefunctie te kunnen bekleden.

Naam: Cathy Boers
Geboortejaar: 1990
Bedrijf: EFM Software
Functie: Junior Application Consultant
Opleiding: Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
Loopbaan: Administratief bij Basically Sales, gewerkt met Salesforce. Application assistant bij Advance, wederom werkzaam met Salesforce. Stage bij Hendrix Genetics alwaar ik special business project assistant was, hierbij heb ik een Sharepoint omgeving geoptimaliseerd en gebruikers getraind in het Nederlands, Engels en Frans. Huidige functie binnen EFM Software is application consultant, hierbij werk ik met dashboard software en doe ik ondersteunend werk voor de website.

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
Momenteel zijn mijn belangrijkste taken dat ik goed inzicht verkrijg in de processen van een organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat ik weet hoe EFM Software in de markt gezien wordt en hoe wij ons door middel van de website kunnen profileren.
 
Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
Mijn visie op de toekomst van financieel management is dat het nog meer business oriented zal worden. Door meer met de business te integreren kunnen er meer voordelen in management worden gecreëerd. Daarnaast ben ik van mening dat met de huidige economie de financieringsstructuur zal veranderen, hiermee zullen ook de risico’s verschuiven.
 
Wat zijn uw ambities?
Mijn ambities zijn om binnen mijn vakgebied te zorgen voor meer samenwerking met de business. Daarnaast zal ik binnenkort starten met de master changemanagement en consultancy waarna ik mijzelf wil specialiseren in veranderingstrajecten.

Naam: drs. I.B. (Ivo) Boerrigter RA
Geboortejaar: 1977
Bedrijf: Menzis Zorgverzekeraar
Functie: senior-controller (schade & premie)
Opleiding: Universiteit Nyenrode, opleiding tot registeraccountant.
Loopbaan: Werkzaam geweest als assistent accountant bij Deloite en op de internal audit afdeling binnen Menzis

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
Als senior-controller ben ik verantwoordelijk voor enerzijds de periodieke financiële informatievoorziening aan het management om verantwoorde beslissingen te nemen. Anderzijds besteden we binnen onze afdeling steeds meer aandacht aan toevoeging van economische waarde en het gebruik van niet-financiële maatstaven zoals de balanced scorecard. Je ziet dat aan deze waardecreatie door de directie een steeds groter belang wordt gehecht. Om verantwoorde beslissingen te nemen moeten wij bijvoorbeeld op het gebied van de landelijke vergrijzing en alsmaar stijgende zorgkosten al jaren vooruitkijken. Dit vergt natuurlijk de nodige vaktechnische en persoonlijke skills.

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
Ik zie dat er bij de controllersfunctie steeds meer een verschuiving plaatsvindt van het reageren naar het ageren. Van toegevoegde waarde zijn voor het management en de Raad van Bestuur. Van ons wordt verwacht dat we meedenken, waardecreërende mogelijkheden proberen te herkennen en te benutten. Wat zijn de effecten van de kredietcrisis? Welk effect heeft de vergrijzing de komende jaren op onze zorgkosten en wat is de impact op de solvabiliteit? Zo maar een greep uit de vraagstukken van gebieden waarop we actief zijn. Ik zie de controller van de toekomst dus meer als volwaardig klankbord en niet (meer) alleen voor het presenteren van de fraaie winstcijfers!  

Wat zijn uw ambities?
Mijn ambities zijn om binnen enkele jaren de financiële eindverantwoordelijkheid te hebben binnen een bedrijf. Zelf sturend bezig te zijn om eigen visie en koers te kunnen bepalen.

Naam: Edwin Kool
Geboortejaar: 1978
Bedrijf: ConQuaestor
Functie: Finance Manager
Opleiding: HBO Fin. Management & Hofam
Loopbaan: Mug Ingenieursbureau, Control Finance, ConQuaestor

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
Diversiteit, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en vrijheid.

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
Steeds meer zal er een scheiding komen tussen Financial Control en Business Control, waarbij mijn persoonlijke ambities liggen op het terrein van Business Control.

Wat zijn uw ambities?
Verder ontwikkelen als sparringspartner voor het senior management van multinationals.

Naam: Nick Leissner
Geboortejaar: 1982
Bedrijf: Samsung Electronics Benelux BV
Functie: Credit Analyst
Opleiding: Marnix Gymnasium Rotterdam (2000); Erasmus Universiteit Rotterdam; Bedrijfskunde (MSc; 2005) en Financieel Recht (LLM; 2006)
Loopbaan: 2006-2008: Jufidet BV, Financieel projectmanagement bij diverse opdrachtgevers; 2008-heden: Credit Analyst bij Samsung Electronics Benelux BV 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
De belangrijkste taken zijn het onderhouden en optimaliseren van de relatie met onze kredietverzekeraar, het analyseren en optimaliseren van creditmanagement en het rapporteren naar senior management en EHQ (UK) / HQ (Korea). Daarnaast is projectmanagement een belangrijk aspect van mijn functie: het deelnemen aan- of coördineren van optimalisatie- en innovatieprojecten. De voornaamste uitdagingen zijn het faciliteren van salesmogelijkheden, zonder concessies te doen aan prudent creditmanagement.

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
Vanuit een finance discipline kan gekomen worden tot ketenoptimalisatie voor Order2Cash processen. Ik verwacht dan ook een (verdere) vervaging van grenzen binnen een bedrijf tussen creditmanagement enerzijds en sales anderzijds. Door het optimaliseren van de samenwerking tussen sales en finance kunnen beide afdelingen betere resultaten neerzetten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het maximaliseren van salesmogelijkheden, bij gelijkblijvende kredietlimieten, door het positief beïnvloeden van betalingsgedrag en het efficiënter oplossen van disputen welke normaliter tot niet-betalingen leiden.

Wat zijn uw ambities?
Mijn persoonlijke ambities zijn het vergroten van marktkennis en persoonlijke vaardigheden, alsook het groeien in projectmanagement. Binnen Samsung zijn mijn ambities om processen en resultaten te optimaliseren middels het vergroten van inzicht (analyses, reporting) en het projectmatig doorvoeren van de hiermee gepaard gaande veranderingen / vernieuwingen. Ketenoptimalisatie van O2C processen is hier een goed voorbeeld van.

Naam: Matthijs Brinkhuis
Geboortejaar: 1978
Bedrijf: Zeister Schoolvereeniging (ZSV), vanaf augustus Kuehne + Nagel (KN)
Functie: ZSV: financieel manager, coördinator en leerkracht, KN: (ass) Controller
Opleiding: HBO PABO, HBO BE
Loopbaan: Bedrijfsleider Restaurant – Leerkracht – Coördinator – Financieel manager – vanaf aug: (ass) Controller

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
Naar aanleiding van analyses het management adviseren bij strategische financiële vraagstukken.

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
Financials worden alleen maar belangrijker, in het bedrijfsleven maar ook daarbuiten. Door hun kennis en capaciteiten zitten in steeds meer bedrijven financials op de stoel van de CEO. Ik verwacht dat deze trend doorzet.

Wat zijn uw ambities?
Veel leren, doorstuderen en doorgroeien naar een positie waar ik me bezig kan houden met strategisch financieel management in een grote, dynamische organisatie.

Naam: Nithin Paltan
Geboortejaar: 1981
Bedrijf: Frendz Finance
Functie: Interim Finance Professional
Opleiding: WO (Bedrijfsecocomie, Erasmus Universiteit)
Loopbaan: Financial controller bij PPG International, momenteel als Interim Finance Professional werkzaam bij Het Juridisch Loket

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
Het belangrijkste in mijn huidige functie is de financiële administratie in kaart te brengen d.m.v. managementrapportages en het opstellen van externe jaarrekeningen. Uitdagingen zijn het opdoen van werkervaring bij verschillende bedrijven / opdrachtgevers, uiteenlopend van nationaal / internationaal en van commercieel tot non-profit / overheidsinstellingen. Het meest belangrijk zijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen bij nieuwe, veranderende opdrachtgevers.
 
Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
Het financieel economische vak is een branche waar veel verandering in optreedt, en daarom zeer onvoorspelbaar is. De kredietcrisis dient nu te boven worden gekomen. Het vertrouwen van medewerkers, consumenten en aandeelhouders van bedrijven dient hersteld te worden. Een uitdaging is om finance toegankelijker te maken voor medewerkers en afdelingen binnen organisaties zodat binnen organisaties iedereen op de hoogte is van de financiële situatie in hoofdlijnen. Hierom zal finance in de toekomst meer procesmatig en inzichtelijker zijn, maar vooral ook aan veel strengere regels gebonden gaan worden.
 
Wat zijn uw ambities?
Mijn ambities voor de komende jaren zijn doorgroeien in de functie van Financial Controller bij meerdere opdrachtgevers, zodat ik meer ervaring kan opdoen en in de keukens kan kijken van verschillende organisaties. Het starten van de RC opleiding en op termijn doorgroeien naar een functie als Financieel Manager / Directeur.

Naam: Iwan Dienjes
Geboortejaar: 1975
Bedrijf: ID Business Solutions
Functie: Interim manager / business consultant
Opleiding: HBO-BE
Loopbaan: Vanaf 2002 zelfstandig ondernemer en als interim financial binnen diverse sectoren opdrachten / projecten vervuld op het gebied van financial management, procesontwikkeling, verandertrajecten, implementaties en strategische organisatie-vraagstukken en business cases.

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
De organisatie inzicht geven in de financiële positie, advies geven over haalbaarheid en invulling doelstellingen, marktontwikkelingen en analyses. Interim financiële afdeling(en), adviseren dagelijks bestuur / directie en begeleiden medewerkers van de financiële afdelingen.

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
De markt staat enorm onder druk. De effecten van de crisis waren niet gering, en heeft ons allemaal geraakt. Bedrijven en instellingen werden daardoor voorzichtiger met aanwenden van budgetten voor externen. Daarnaast was er sinds 2009 de grote explosie van zzp-ers in de markt die de tarieven mede onder druk wisten te zetten. Velen zijn inmiddels gesneuveld in hun ondernemersmissie en hebben eieren voor hun geld gekozen en een vaste baan aangenomen. Daarnaast zie je dat de grotere bedrijven (met name op het gebied van olie-industrie, IT en groothandel) en instellingen (met name banken, gemeentelijke instellingen en onderwijsinstituten) meer en meer gebruik maken van de expertise van zzp-ers. Men durft weer te investeren in kennis en ervaring van financieel specialisten. De tarieven staan echter nog wel onder druk maar de markt laat een duidelijke positieve ontwikkeling zien. Hierdoor zie ik de toekomst positief tegemoet voor mijzelf, mijn organisatie en mijn vakgebied.

Wat zijn uw ambities?  
Als persoon ben ik van nature zeer ambitieus en probeer dan ook alles uit mijn carrière te halen wat er in zit. Ik investeer graag in mensen, in kennis en in tijd om zowel zakelijk als persoonlijk mijn doelstellingen te bereiken. Mijn ambities zijn vooral het waarborgen van de voortgang van mijn zakelijke, vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling, groei van mijn organisatie  en versterking / uitbreiding van mijn netwerk om zo een stevig fundament te vormen voor de toekomst.

Naam: Edwin Gerritse
Geboortejaar: 1981
Bedrijf: Bentley Systems
Functie: Assistent Treasurer
Opleiding: HBO Bedrijfseconome
Loopbaan: Bij ING Treasury consultancy heb ik als afstudeeropdracht een onderzoek gedaan naar Treasury management systemen. Na het afronden van mijn opleiding ben ik begonnen bij Bentley Systems als Assistent Treasurer waar ik op dit moment nog steeds werkzaam ben. 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
Binnen Bentley Systems ben ik verantwoordelijk voor de wereldwijde treasury operations met uitzondering van Noord Amerika. Bentley Systems heeft entiteiten in 45 landen en doet zaken in 35 verschillende valuta’s. De focus binnen de functie ligt met name op gebied van cashmanagement, bankrelatiemanagement, foreign exchange en inter-company. In mijn beginjaren bij Bentley Systems ben ik verantwoordelijk geweest voor het centraliseren van het volledige EMEA betalingsverkeer in ons Europees hoofdkantoor in Hoofddorp en onder te brengen bij één bank de ABN AMRO bank. Door de overname en opsplitsing van de ABN AMRO hebben wij halverwege 2009 besloten om een RFP uit te schrijven voor Bentley’s wereldwijde cashmanagement business (met uitzondering van Noord Amerika). Halverwege het proces werden wij geconfronteerd met een interne reorganisatie waarbij Bentley’s sales en marketing hoofdkantoor verplaatst werd naar Ierland. Deze Ierse entiteit ging vervolgens per 1 januari 2010 al onze klanten in de EMEA regio factureren. Dit had tot gevolg had wij op zeer korte termijn het RFP proces moesten afronden en binnen twee maanden in 14 landen 20 bankrekeningen moesten openen zodat het facturatieproces doorgang kon vinden en onze klanten konden blijven betalen. Het is gelukt om dit binnen de deadline af te ronden. Wij zijn op dit moment bezig met het verder implementeren van de nieuwe bank in andere regio’s, het verder opzetten van cashmanagementstructuren en het creëren van interfaces tussen ons ERP systeem SAP en het bankprogramma van onze nieuwe bank. In totaal moeten wij rond de 100 nieuwe bankrekeningen openen in 45 verschillende landen.  

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
Door de financiële crises zijn veel ondernemingen er van doordrongen dat de beschikbaarheid en het effectief managen van cash binnen een onderneming erg belangrijk is. Dit heeft de rol van een treasurer / cash manager binnen veel onderneming vergroot en er is veel meer aandacht voor dit vakgebied gekomen. Daarnaast zal de komende tijd SEPA, risk management en centralisatie een grote rol gaan spelen binnen het treasury vakgebied.    

Wat zijn uw ambities?
Mijn korte termijn ambitie is om binnen Bentley de nieuwe cashmanagement structuur uit te rollen. Op de langere termijn zou ik mij ook graag verder willen verdiepen in andere disciplines binnen finance en niet alleen willen focussen op het treasury vakgebied.  

 

Over het onderzoek Best Employer to Work for
Financieel-management.nl
en de vacaturesite www.finance.nl voeren sinds 2007 het nationale imago-onderzoek ‘Best Employers to Work for in Finance’ uit. De volledige resultaten worden in juni 2010 gepubliceerd in de carrièrespecial van Tijdschrift Financieel Management. Tevens zal er op financieel-management.nl ook veel aandacht worden besteed aan het onderzoek. 4 mei jongstleden werden de resultaten ook live gepresenteerd tijdens een bijeenkomst bij Randstad.  – Profileer uw bedrijf als werkgever in de carrièrespecial van Tijdschrift Financieel Management die in juni 2010 weer verschijnt. In de carrièrespecial vinden 11.000 financials naast de uitslag van het onderzoek tal van carrièretips en tevens ook het jaarlijkse overzicht van jonge talentvolle financials….

– Breng uw vacature onder de aandacht van 50.000 financials met een spotlight vacature.
Zie www.finance.nl.

Neem contact op met Alex van Groningen voor meer informatie 06 50 643 283 of alex@vangroningen.nl

Gerelateerde artikelen