10 eigenschappen van zeer charismatische professionals

Charisma is niet iets dat je bezit, het is iets dat je verdient. Door je de volgende 10 eigenschappen eigen te maken, zul je succesvoller kunnen bouwen aan geweldige relaties met anderen en positieve invloed kunnen uitoefenen op allerlei situaties in je werk en privéleven.

Sommige mensen maken dat je je belangrijk en speciaal voelt. Ze kunnen dat soms al doen door alleen maar een kamer binnen te lopen. We kunnen niet altijd duidelijk definiëren wat het is, maar sommige mensen hebben het gewoon. Ze slagen er in om de mensen om zich heen goed te laten voelen. Omdat zulk charisma vooral te maken heeft met wat iemand doet en niet wie iemand is, kun jij zelf ook de gewoonten aanleren die deze zeer charismatische mensen delen.   

Dit zijn de 10 eigenschappen van zeer charismatische mensen:

1. Ze luisteren veel, meer dan dat ze praten
Stel vragen. Maak oogcontact. Lach. Reageer – niet zozeer verbaal, maar non-verbaal. Dat is alles wat je hoeft te doen om die andere persoon zich belangrijk en gehoord te laten voelen. Wanneer je wel spreekt, geef dan niet direct advies, tenzij je dit gevraagd wordt. Actief luisteren toont aan dat jij écht in die andere persoon geïnteresseerd bent, terwijl je bij advies geven het gesprek juist om jezelf laat draaien.

Spreek alleen als je iets echt belangrijks te zeggen hebt, EN definieer wat echt belangrijk is door de ogen van de andere persoon, niet door je eigen ogen.  

2. Ze doen niet aan ‘selectief luisteren’
Je kent ze wel; personen die niet in staat zijn om ook maar iets te horen van mensen die – voor hun eigen gevoel – op een of andere manier lager dan ze staan. Als je tegen ze praat, heb je het gevoel dat er niets aankomt. Zeer charismatische mensen luisteren naar iedereen, ongeacht positie of sociale status. We zijn namelijk allemaal mensen en hebben allemaal unieke kwaliteiten.
___________________________________________________________________________________
Overtuigend presenteren in 4 trainingsdagen
Een goede presentator boeit, verrast, overtuigt én bereikt resultaat. Wilt u ook verbluffend goed presenteren? Volg dan de succesvolle vierdaagse training Presenteren met Overtuiging en Resultaat. Start 12 november. Meer informatie en aanmelden.
___________________________________________________________________________________

3. Ze bergen hun spullen op

Kijk niet op je monitor of telefoon wanneer je een gesprek voert. Berg je gadgets op en focus je volledig op het gesprek dat je voert. Je gesprekspartners verdienen namelijk jouw volledige aandacht. Je tijd en energie is het meest waardevolle geschenk dat jij anderen kunt geven, en wanneer je dat doet zullen mensen graag in jouw buurt zijn en je onthouden.

4. Ze geven voordat ze ontvangen, en vaak ontvangen ze helemaal niet
Denk er nooit aan wat jij kunt krijgen, maar altijd aan wat jij kunt leveren. Geven is de enige manier om een echte relatie op te bouwen. Als jij je ook maar heel even bezighoudt met wat jij uit de andere persoon kunt halen, toon je aan dat de enige persoon om wie jij echt geeft, jij zelf bent.

5. Ze gedragen zich niet zelfvoldaan
De enige mensen die onder de indruk zijn van jouw ijdele, zelfgenoegzame en zelfingenomen gedrag zijn andere ijdele, zelfgenoegzame en zelfingenomen mensen. De rest van ons is niet onder de indruk, maar we zijn wel geïrriteerd, afgestoten en ongemakkelijk. Wanneer jij ergens binnenkomt ervaren we dit dan ook als zeer onprettig.  

####

6. Ze realiseren zich dat andere mensen belangrijk zijn
Je weet al wat je zelf weet. Je kent je eigen meningen, perspectieven en inzichten, daar kun je niks nieuws van leren. Maar je weet niet wat andere mensen weten en jou kunnen leren. Iedereen weet wel iets dat voor jou interessant en de moeite waard is. Dat maakt andere mensen belangrijker dan jezelf
 
7. Ze zetten graag anderen in de schijnwerpers
Niemand krijgt genoeg bewondering voor wat ze doen. Vertel de mensen wat ze allemaal goed gedaan hebben. Je weet niet wat ze goed hebben gedaan? Dan moet je je schamen. Dat is immers jouw werk. Niet alleen zullen mensen het waarderen als jij je bewondering uitspreekt, ze zullen ook het feit waarderen dat wat zij doen jou voldoende interesseert om er aandacht aan te schenken. Gevolg: ze zullen zich gewaardeerd en belangrijk voelen.

8. Ze kiezen hun woorden
De woorden die je gebruikt bepalen de houding van anderen. Bijvoorbeeld: je moet niet naar een meeting, maar je hebt de gelegenheid ideeën uit te wisselen met andere mensen. Je hoeft geen presentatie voor te bereiden, maar je hebt de kans jouw kennis te delen met anderen. Jij hoeft geen sollicitatiegesprek te voeren, maar je kunt een geweldige en slimme persoon aan jouw team toevoegen. We willen allemaal graag in contact staan met blije, enthousiaste en tevreden mensen. De woorden die je kiest, kunnen anderen helpen zich beter te voelen.

___________________________________________________________________________________
Overtuigend presenteren in 4 trainingsdagen
Een goede presentator boeit, verrast, overtuigt én bereikt resultaat. Wilt u ook verbluffend goed presenteren? Volg dan de succesvolle vierdaagse training Presenteren met Overtuiging en Resultaat. Start 12 november. Meer informatie en aanmelden.
___________________________________________________________________________________

9. Ze bespreken niet de tekortkomingen van anderen
Natuurlijk houden we allemaal van een roddeltje op zijn tijd. Het probleem is dat we niet noodzakelijk de verspreiders van de roddels respecteren, dan wel aardig vinden. Lach dus niet om andere mensen, want mensen zullen zich terecht afvragen of je dat niet op een ander moment over hen zult doen.

10. ..Ze komen wel uit voor hun eigen tekortkomingen
Om charismatisch te zijn, zul je oprecht moeten zijn. Deel daarom ook jouw fouten met anderen. Wat kunnen zij leren van jouw grootste blunders? Terwijl je nooit om anderen moet lachen, moet je wel vaak om jezelf lachen. Mensen zullen met je meelachten (en niet uitlachen). Ze zullen jou hierom meer gaan waarderen en meer tijd met je willen doorbrengen.

Bron: Inc.com

Gerelateerde artikelen