10 belangrijkste financiële posities waar CFO’s leiding aan geven

Aan welke functies geeft de CFO leiding; een overzicht

Veranderingen in de maatschappij dwingen bedrijven om mee te veranderen. Dit geldt ook voor het financieel management van bedrijven. Reden voor FM.nl om een overzicht te maken van de belangrijkste 10 financiële functies die samenwerken met CFO’s.

De financiële functies die gewoonlijk rapporteren aan de Chief Financial Officer (CFO) kunnen per bedrijf en per sector variëren, afhankelijk van de structuur en grootte van het bedrijf. In grotere bedrijven houdt de CFO namelijk meer toezicht op meerdere financiële functies, terwijl in kleinere ondernemingen de CFO deze functies mogelijk zelf kan uitvoeren.

1. Financiën en boekhouding

Financiën en boekhouding zijn binnen grotere bedrijven gescheiden afdelingen die wel veel met elkaar samenwerken. Binnen kleinere bedrijven vormen de twee functies één afdeling. Beide zijn verantwoordelijk voor een deel van de totale keten van beheer van financiële transacties, boekhouding, financiële rapportage, budgettering en financiële analyse.

2. Treasury Management

Deze functie houdt zich bezig met het beheren van de doorgaans belangrijke cashflow van een bedrijf, de daadwerkelijke financiële kant van investeringen en het tijdig en op dagelijkse basis op peil houden van de liquiditeit. Daaronder vallen ook betalingen en bankrelatiebeheer. Daarmee heeft de functie een belangrijke rol in het financieel stabiel houden van de onderneming en het garanderen van rendement richting stakeholders, dat binnen het bestuur door de CFO wordt gedaan.

3. Financiële Planning en Analyse (FP&A)

Het FP&A team is verantwoordelijk voor budgettering, prognoses, financiële modellering en het verschaffen van inzichten ter ondersteuning van strategische besluitvorming. Binnen veel organisaties valt deze functie binnen de afdeling finance of control. Deze functie is belangrijk voor de uitvoering van de strategie van de CFO en staat soms dicht bij de beheerders van bedrijfsinformatie. [artikel gaat verder na de volgende alinea]


Regelgeving, ontwikkelende technische mogelijkheden en veranderende werkzaamheden vergen kennis en kunde door middel van opleidingen, cursussen en studie. Voor functies binnen de financiële afdeling van bedrijven zijn Amsterdam Institute of Finance, NBA Opleidingen en AVG de belangrijkste aanbieders voor zowel individuen als groepen. Daarnaast verzorgen sommige van deze opleiders ook op maat gesneden opleidingen voor grotere groepen binnen bedrijven, welke kunnen worden aangeboden door de HR afdelingen.


4. Bedrijfsfinanciering

Werknemers in corporate finance, in het Nederlands bedrijfsfinanciering, werken aan kapitaalbudgettering. Daarmee worden financieringen met leningen, kredieten en overige vormen van financiering geoptimaliseerd in looptijden, rentestanden en overige voorwaarden. Als de situatie zich voordoet spelen zij een belangrijke rol bij het financieel mogelijk maken en integreren van uitbreidingen door een fusie of overname. In de praktijk heet dat financial structurering en is daarom een belangrijke verantwoordelijkheid van de CFO.

5. Tax management

De belastingafdeling, ook wel fiscal genoemd, houdt zich bezig met belastingplanning, naleving en rapportage om ervoor te zorgen dat het bedrijf de belastingwetten naleeft en de belastingverplichtingen optimaliseert. Bedrijven rapporteren doorgaans niet over het fiscale beleid omdat het als een onontkoombaar gegeven wordt gezien, behalve bij keuzes voor vestiging of investeringslocaties waarover de CFO en rest van de board moeten beslissen.

6. financiële auditors (intern)

Interne auditors controleren en evalueren op onafhankelijke basis, de dagelijkse gang van zaken en staande praktijk rondom interne financiële controles, rondom risicobeheer en rondom de overige financiële processen van het bedrijf, op nauwkeurigheid en naleving. De auditor heeft vanwege zijn kritische rol een afstand tot de rest van het personeel en soms ook richting de opdrachtgevende CFO. [artikel gaat verder na de volgende alinea]


Op de belangrijkste vacaturewebsite voor financieel personeel, www.finance.nl staan momenteel tientallen onvervulde vacatures, waaronder vooral banen in het financieel management.


7. Investeerdersrelaties

Investor relations communiceert met aandeelhouders, analisten en investeerders om financiële informatie te verstrekken, vragen te beantwoorden en positieve relaties met belanghebbenden te onderhouden.

8. Financiële systemen en IT

Deze groep beheert financiële software en technologie-infrastructuur die wordt gebruikt voor boekhouding, rapportage en gegevensanalyse.

9. Risicobeheer

De risicomanagementfunctie identificeert en beoordeelt potentiële financiële risico’s, implementeert risicobeperkende strategieën en zorgt ervoor dat het risicomanagementbeleid wordt nageleefd.

10. Kostenberekening

Het team van Cost Accounting analyseert en volgt de kosten die gepaard gaan met productie, projecten en andere activiteiten om de uitgaven te helpen beheersen en prijsstrategieën te optimaliseren.


Lees ook:


 

Gerelateerde artikelen