1 op de 5 ondernemers overweegt te stoppen

De economische onrust valt ondernemers zwaar.

Een op de vijf (21%) ondernemers peelt met de gedachte om te stoppen, zo blijkt uit onderzoek van financieringsplatform October onder 600 mkb’ers. Bij organisaties met maximaal tien medewerkers, overweegt zelfs een kwart van de ondernemers de handdoek in de ring te gooien. Bij bedrijven met 100 of meer werknemers is dat een stuk minder: veertien procent.

Verder heeft 34 procent van de vrouwelijke ondernemers een plan klaarliggen voor hun opvolging dan wel de verkoop van hun organisatie. Voor mannelijke ondernemers is dit 26 procent. Vrouwelijke ondernemers ervaren meer stress en minder plezier in ondernemen sinds de pandemie in vergelijking met mannelijke ondernemers.

Gevaar van domino-effect

Na een periode met heel weinig faillissementen lijkt een periode waarin ondernemers kiezen om te stoppen of daadwerkelijk zullen omvallen aangebroken, volgens het onderzoek.

Ruim 40 procent van de ondernemers maakt zich momenteel flinke zorgen om de stijgende kosten van energie en grondstoffen. “We zitten tegen een faillissementsgolf aan. Ondernemers maken zich niet alleen druk om de eigen organisatie. Ze vrezen ook voor het kopje onder gaan van bedrijven waarmee zij samenwerken.” 42 procent stelt dat de organisaties waarmee zij zakendoen kwetsbaarder zijn dan ooit, 36 procent vreest voor een faillisementsgolf en het effect daarvan. 

Grote zorgen om personeelsbestand

Van invloed op de gemoedstoestand van de ondernemers in het mkb zijn ook de moeilijkheden rondom het aantrekken en behouden van personeel. Ruim 40 procent geeft aan überhaupt geen nieuw personeel te kunnen vinden. Evenveel ondernemers hebben moeite het huidige personeel binnenboord te houden. “Het nijpende tekort aan goede arbeidskrachten is één van de factoren waardoor de marge van het mkb en daarmee het perspectief van de ondernemers verder onder druk komen te staan.”

Gerelateerde artikelen