1 biljoen dollar vast in werkkapitaal

Volgens een nieuw rapport van Ernst & Young zit er tot wel US$ 1 biljoen aan liquide middelen 'vast' in het werkkapitaal van toonaangevende ondernemingen in de Verenigde Staten en Europa.

In All tied up, een rapport over de performance van het werkkapitaal van de tweeduizend qua omzet grootste ondernemingen met een hoofdkantoor in de VS en Europa, valt te lezen dat het aantal ondernemingen dat een verbetering van hun werkkapitaal rapporteert in beide regio’s is gedaald tot slechts 43% als er naar het laatste kwartaal van 2008 en 2007 wordt gekeken. Voor het gehele jaar konden nog drieënzestig procent van de ondernemingen in de VS en 50% van de ondernemingen in Europa in 2008 een lager werkkapitaal dan in 2007 laten zien.

David Sage, hoofd Working Capital Management van Ernst & Young LLP (UK), zegt in een commentaar: ‘Ondanks een veel sterkere focus op cash, kan uit deze bevindingen worden geconcludeerd dat veel ondernemingen nog genoeg kansen hebben om extra liquide middelen vrij te maken uit hun werkkapitaal. Het bedrag van US$ 1 biljoen staat gelijk aan 6% van de omzet van deze ondernemingen. Met andere woorden, voor iedere US$ 1 miljard omzet kan het werkkapitaal gemiddeld US$ 60 miljoen opleveren.’

Over het hele jaar 2008 verbeterde de cash-to-cash (C2C) cyclus met maar liefst 7% in de VS en 6% in Europa in vergelijking met 2007. Wanneer echter het laatste kwartaal als uitgangspunt wordt genomen, verandert het beeld drastisch: een achteruitgang in één jaar tijd van 7% in de VS (en 3% in Europa bij ondernemingen die kwartaalcijfers publiceren).

Robert Smid, partner bij Ernst & Young: ‘De substantiële verschillen tussen de performance van werkkapitaal over het hele jaar en in het laatste kwartaal in zowel de VS als Europa, zijn deels te wijten aan de impact van de wereldwijde crisis in het laatste kwartaal van 2008, en worden nog eens vergroot door de toegenomen volatiliteit op valuta- en goederenmarkten overal ter wereld.’

Met name de voorraadniveaus stegen aanzienlijk in zowel de VS als Europa (met respectievelijk 10% en 4% in het laatste kwartaal van 2008). ‘De voorraden daalden niet in dezelfde mate als de vraag omdat de leveringsketens van ondernemingen niet responsief genoeg waren om gelijke tred te houden’, aldus Smid.

Cashflow onder druk
‘Op de korte termijn verwachten wij dat de druk op de cashflow en vooral het werkkapitaal van ondernemingen verder zal toenemen als de ongunstige marktomstandigheden aanhouden’, aldus Sage. ‘Dit scenario kan resulteren in grotere verschillen in de performance van het werkkapitaal van de verschillende ondernemingen. Bedrijven die het op dit gebied beter doen ondervinden mogelijk minder hinder dan andere.’

Effectieve strategie voor werkkapitaalbeheer
‘Ondernemingen moeten op de huidige moeizame markt bij het plannen en uitvoeren van hun crisisstrategie meer aandacht besteden aan het beheer van hun werkkapitaal,’ aldus Smid. ‘Zo’n strategie biedt een onderneming de kans om niet alleen verbeteringen door te voeren op het gebied van liquide middelen, kosten en service, maar ook om alerter en flexibeler in de markt te staan.’

Gerelateerde artikelen