05 mei 2017

Digitalisering beïnvloedt ieder type bedrijf. De beschikbaarheid van realtime data maakt het mogelijk om een bedrijf te leiden op basis van kennis. Of u nu in het mkb actief bent of voor een grote corporate organisatie werkt, met slim financieel management kunt u alle automatisch gegenereerde data op een efficiënte manier inzetten. In deze whitepaper richten wij ons voornamelijk op het mkb en mkb+, maar de informatie is ook uitermate interessant voor grote corporate organisaties. Binnen het mkb worden de rollen van controller en financieel directeur (of cfo) meestal door één persoon vervuld. Voor het gemak hanteren wij daarom in deze whitepaper één benaming: controller.

Optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die digitalisering biedt in het bedrijfsleven, vereist voor controllers een flexibele benadering én flinke veranderingen in hun werkwijzen. Waar de traditionele controller zijn beslissingen baseert op data uit het verleden, kiest de moderne controller voor beslissingen en voorspellingen gebaseerd op realtime data.

In deze whitepaper beschrijven we de mogelijkheden voor vooruitgang en de verschuiving in werkzaamheden die daarbij horen voor de traditionele controller en voor de moderne controller. Door deze twee posities en hun verschillen inzichtelijk te maken, hopen we de keuze voor welk type controller u wilt zijn, te vergemakkelijken.