15 januari 2015

In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering duizenden banen verdwijnen. Deels gedwongen, deels via natuurlijk verloop. Op korte termijn moeten financiële instellingen saneren, waardoor ze gemakkelijk de lange termijn uit het oog verliezen. Terwijl er juist op de lange termijn grote uitdagingen zijn voor de bedrijven. De branche zit hierdoor in een spagaat.