25 augustus 2015

In de wereld van big data hebben diverse belangrijke verschuivingen plaatsgevonden - verschuivingen die niet genegeerd kunnen worden door bestuurders en managers. De belangrijkste verschuiving is dat aanbieders van big data-oplossingen voornamelijk op snelheid concurreren. Onze zesde editie van de jaarlijkse studie naar analytics laat zien dat een grote groep organisaties zichzelf onderscheidt dankzij het snel verwerken van data en op basis van analytics op een wijze handelt die de bedrijfsprestaties en concurrentiepositie significant versterken. Om in de hedendaagse digitale markt met de outperformers te kunnen wedijveren moeten organisaties snel handelen op basis van data.