08 februari 2022

Ondernemingen besteden vandaag de dag in de regel nog best veel tijd aan het jaarlijkse budgetproces. In sommige gevallen duurt het wel drie tot vier maanden voordat er een streep onder het budget staat en iedereen met de uitvoering er van aan de slag kan. Dit in een tijd waarin veranderingen snel gaan en ondernemingen in toenemende mate in staat moeten zijn zich daarop aan te blijven passen. Moderne planning & budgettering beoogt hier een antwoord op te geven door met gebruikmaking van technologie betere inzichten te geven in mogelijke uitkomsten en wat dat voor de onderneming betekent. In plaats van maanden lang toe te werken naar een enkele beoogde uitkomst, draait moderne planning & budgettering om het beter begrip krijgen van mogelijke scenario’s, daar doelstellingen aan te verbinden en vervolgens binnen een bepaalde bandbreedte daar op te acteren.