27 juni 2019

CEO-fraude is tegenwoordig aan de orde van de dag. Het is een van de meest impactvolle vormen van internetcriminaliteit. De gevolgen zijn veelal groot en onomkeerbaar, zowel voor het slachtoffer als de financiële en imagoschade voor de organisatie. CEO-fraude wordt door buitenstaanders vaak als onmogelijk en onbegrijpelijk bestempeld. Bestuurders begrijpen het niet: hoe kan dit bij hún organisatie gebeuren? Toch vormen zij zelf veelal het grootste gevaar. Hoffmann ontwikkelde een CEO-firewall die op basis van bedrijfscultuur kwetsbaarheden van een organisatie in kaart brengt en concrete aanknopingspunten biedt om de veiligheid te verhogen.