31 januari 2019

Groei kost geld. Een onderneming die nieuwe producten wil introduceren, nieuwe markten wil ontginnen of investeringsplannen wil uitvoeren, heeft nu eenmaal financiële middelen nodig. Sommige groeiende bedrijven financieren hun activiteiten grotendeels zelf; het benodigde kapitaal komt vooral uit ingehouden bedrijfswinsten en er wordt bovendien doordacht mee omgesprongen. Desnoods kan de ondernemer ook nog een beroep doen op zijn eigen middelen, bijvoorbeeld door een lening aan zijn bedrijf te verstrekken. Maar veel ondernemers zullen op zoek moeten naar externe financiering. Hoe vindt u de juiste vermogensverschaffer om uw groeiplannen te financieren?