31 oktober 2018

Hoewel iedere overname anders is, lijken ze in hoofdlijnen meestal sterk op elkaar. De overnemende partij moet in de regel dezelfde stappen doorlopen, al verschilt de ene overname natuurlijk van de andere vanwege de bedrijfsomvang, de sector of de levensfase waarin de overnamekandidaat zich bevindt. Hoe zorgt u dat er voor dat de verschillende stadia in het overnameproces goed worden doorlopen, zonder fouten te maken? Enkele richtlijnen.