25 september 2019

Een cyberincident kan tot aanzienlijke schade lijden en vraagt bij bedrijven om een serieuze aanpak. Daarbij is de rol en de verantwoordelijkheid van het bestuur van groot belang. Door cybersecurity op de agenda van het bestuur te zetten en een continu proces in te richten om risico’s en maatregelen te evalueren, nemen bestuurders, in het kader van hun taakvervulling, de verantwoordelijkheid voor adequate beveiliging binnen de organisatie.

Download de whitepaper en lees meer.