23 juni 2016

Sinds de intrede van de automatisering in onze werkprocessen leeft de gedachte dat ICT dienstbaar dient te zijn aan de bedrijfsstrategie en derhalve ondersteunend aan het business model. Het traditionele Conceptual Framework ISD en daarmee het aloude adagium “Automatiseringsstructuur volgt Informatiestructuur volgt Organisatiestructuur” staan het afgelopen decennium echter zwaar onder druk als gevolg van disruptive innovation. Deze expert sessie geeft financials inzicht in de wijze(n) waarop een business model kan worden beïnvloed door de ICT-ontwikkelingen. Enkele theoretische modellen die handvatten bieden om bij deze ontwikkeling in control te blijven of zelfs richting te geven zullen de revue passeren.

Door: Jean Gieskens, AC CCM QT