23 juni 2016

Met de opleving van de economie groeit het besef dat investeringen in innovatie en nieuwe ICT systemen uiterst noodzakelijk zijn om de continuïteit van de business nu en in de toekomst te kunnen waarborgen. Het is mede de taak van u als accountant om hier passende financiering bij te vinden.  Deze sessie geeft u dan ook inzicht in de wijze waarop innovatieve investeringen kunnen worden gefinancierd met alternatieve financieringsvormen. Hierbij zal de focus liggen op de gefaciliteerde bedrijfsfinancieringen die door de overheid worden geborgd. 

Door: Drs. Jean Gieskens AC CCM QT