26 november 2014

Deze whitepaper schetst een kader waarbinnen veel projectorganisaties werken. Wat komen organisaties intern tegen en welke externe factoren zijn van invloed.

Vanuit deze situatie bekeken zijn er vijf praktische tips waarmee direct grote winst te behalen valt.