22 oktober 2015

De meeste bedrijfsgegevens zijn vastgelegd in één of meerdere procesondersteunende financiële systemen. Dit betekent dat u, als financieel directeur, de intelligence en stuur informatie beheert die nodig is om de prestaties van de organisatie te optimaliseren. Toch geeft volgens Ventana Research niet meer dan 19% van de CFO's aan dat ze binnen de organisatie zo veel invloed hebben dat ze hun rol als 'strategisch' zouden omschrijven. Nog eens twee derde van de financieel leiders, 68% om precies te zijn, biedt vooral ondersteuning op operationeel niveau. De rest ziet zichzelf als informatieverstrekker zonder strategische rol.