Purchase-to-pay: meer dan kosten besparen

10 februari 2020

Is inkoop op de juiste manier ingebed in de organisatie, dan is er samenhang en balans tussen enerzijds de organisatiedoelstellingen en -strategie, en anderzijds kostenaspecten, waardecreatie en risicobeheersing. De realisatie daarvan wordt geborgd door het Purchase-to-Pay-proces.

Deze whitepaper geeft antwoord op de volgende vragen:
• Welke doelstellingen vormen de achtergrond voor het optimaliseren van Purchase-to-Pay?
• Wat is Purchase-to-Pay?
• Welke tools ondersteunen dit proces?
• Welke voordelen worden met een goed ingericht Purchase-to-Pay-proces behaald?
• Wat is de aanpak van Emeritor?

Of u nu CFO, Inkoop-professional of IT-manager bent, dan wel een andere leidinggevende functie hebt, deze whitepaper helpt u meer grip te krijgen op uw inkoop.