De digitale finance organisatie

05 mei 2020
CCH Tagetik

De digitale transformatie vraagt om een organisatiebrede aanpak waar business- en financiële data samen waardevolle inzichten opleveren. Het paper ‘De Digitale Finance Organisatie’ geeft u een volledig beeld op basis van achtergrond, uitleg, praktische handvatten en tips.