Strategie en Ondernemerschap

artikel-thumbnail

23 september 2005

Vliegende start Betuweroute

"Uitgangspunt blijft voor mij dat de Betuweroute op 1 januari 2007 een vliegende start moet hebben". Dat schreef minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat op 30 juni jl. aan de Tweede Kamer. Ook het Rotterdamse en Amsterdamse havenbedrijf, ProRail en TowRail hebben dat vertrekpunt in hun exploitatievoorstel verdisconteerd. De conclusie dat een directe en volwaardige benutting van de Betuweroute mogelijk is waardoor een - op termijn - kostendekkende exploitatie ontstaat, is in het licht van recente discussies daarover opmerkelijk.

artikel-thumbnail

12 mei 2005

Chief Project Officer, de redding voor CEO en CFO

Omzetversneller, kostenbewaker, risicomanager Organisaties die over een langere periode 20 procent of meer van hun totale jaarlijkse geldstroom in projecten hebben zitten, hebben baat bij invoering van Chief Project Officer-model. Dit om te zorgen dat het geïnvesteerde vermogen efficiënt wordt besteed, dat het voldoende rendement oplevert en dat de risico's die projecten met zich meebrengen adequaat worden gemanaged. En, niet in de laatste plaats, om teambuilding te bevorderen.

artikel-thumbnail

08 maart 2005

Arman Margosyan, Organon: 'Alles draait om de waardelekkage'

In drie jaar tijd behaalde Arman Margosyan een inkoopvoordeel van tussen drie en acht procent bij Organon. Een oninteressante grootheid vindt hij. Het gaat er namelijk om welk voordeel hij níet heeft behaald. De komende jaren gaat hij proberen dat te veranderen. Met uiteindelijk maar één doel: invloed uitoefenen op de besluitvorming van de organisatie om zo voordeel te behalen voor de aandeelhouders. Margosyan is genomineerd voor CPO of the Year 2005.

artikel-thumbnail

23 februari 2005

Bauke Zeinstra van Telfort: 'Op een slimme, innovatieve manier ondernemen'

Reductie van inkoopkosten is op meerdere manieren te realiseren. Contracten afsluiten met de goedkoopste leverancier is vaak niet de beste oplossing. Telfort kiest voor minder gebruikelijke oplossingen. Partnering speelt hierbij een belangrijke rol. In enkele gevallen gaat Telfort over tot outsourcing. Bauke Zeinstra gaat gedurfde mogelijkheden niet uit de weg. Zeinstra is genomineerd voor CPO of the Year 2005.

artikel-thumbnail

19 oktober 2004

Bazen en baasjes. Over de Chief Purchasing Officer.

Aan het aantal C's in het bedrijfsleven lijkt geen einde te komen. De klassieke trits CEO, CFO en CCO is de laatste jaren uitgebreid met de COO (Chief Operations Officer, de CIO (Chief Information Officer) en nog wat Chiefs. Vaak gaat het om fantasietitels, in het leven geroepen om de eerzucht van mensen binnen een bedrijf te stillen, en baasjes het gevoel te geven dat ze heuse bazen zijn. Maar soms gaat er achter die functieaanduiding nog een leidinggevende functionaris schuil ook.

artikel-thumbnail

14 oktober 2004

Verander het verandermanagement

Organisaties onderkennen de toenemende noodzaak tot veranderen om zo de concurrentie voor te blijven. Ze besteden veel tijd en energie aan vernieuwing en het optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen. Opmerkelijk genoeg blijft één bedrijfsproces vaak buiten beschouwing: het veranderen zelf. Terwijl hier nog veel te verbeteren en te besparen valt. Sterker nog, het blijkt mogelijk 25 procent meer rendement uit veranderingen te halen door het verandermanagement te professionaliseren.

artikel-thumbnail

14 oktober 2004

Delft Instruments kreeg de vrijheid om verder te groeien. Commentaar Alexander van Wassenaer op delisting.

AlpInvest zegt bij monde van partner buy-outs Alexander van Wassenaer kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen te volgen. "Bij Delft Instruments vielen ons een paar dingen op. Allereerst: dit management heeft een bijzonder goede trackrecord, na de komst van De Groot en Dekker is de winst sterk gegroeid. Ten tweede: ondanks de sterk verbeterde performance is de ondernemingswaarde nauwelijks gestegen. Drie: in hun niches behoren ze wereldwijd tot de top-drie. Het is derhalve een zeer sterke onderneming in wat kleinere markten."

artikel-thumbnail

14 oktober 2004

'IT-integratie de lastigste klus na een overname' aldus CFO Thierry Schaap van Binck

Achter de pui van het pand aan de Vijzelstraat nummer 20 wordt het nooit meer zoals vroeger. Sinds kort heeft bijna iedereen wel een nieuwe collega, een nieuwe functieomschrijving of een nieuwe werkplek. Integratie en reorganisatie zijn sinds half maart de toverwoorden binnen Binck NV, de nieuwe combinatie van AOT en Binck. Er wordt druk geïntegreerd, afgestoten, uitgebreid en geïnnoveerd en… niet zonder resultaat. Maar het vernieuwde Binck moet volgens CFO Thierry Schaap nog wel enkele colletjes nemen.

artikel-thumbnail

13 oktober 2004

Megaproject, megabudget, megaoverschrijding?

Megaprojecten zijn vrijwel synoniem met budgetoverschrijdingen. En de projectleiders worden maar al te vaak afgeschilderd als onnozele en ondeskundige prutsers. Ten onrechte, zegt Eric Kemperman, manager Projectbureau van het nieuwste megaproject van Nederland, Maasvlakte 2. "Het echte verhaal blijft te vaak onderbelicht. Het is ook zo gemakkelijk om straffeloos te schrijven dat het ene megaproject weer duurder is geworden en het andere weer te laat wordt opgeleverd."

artikel-thumbnail

11 oktober 2004

De invloed van internettechnologie op M&A due diligence

Een belangrijk onderdeel van de verkoop van een onderneming bestaat uit de due diligence. Voor het goed verlopen van de due diligence is een data room vaak cruciaal. Het creëren van een goede data room kost echter veel tijd en de due diligence door potentiële kopers duurt vaak lang. In veel gevallen kan het gebruik van een virtuele data room en de digitalisering van het vraag- en antwoordspel tussen potentiële kopers en verkoper belangrijke ondersteuning bieden.

artikel-thumbnail

10 augustus 2004

'Geen kleine overnames meer', CFO Sligro Huub van Rozendaal

Sligro Food Group, genoteerd aan de Amsterdamse beurs, is een bedrijf van overnames en een aandeel van de maag. Waar de klant eet maakt het bedrijf niet uit, als het eten uiteindelijk maar van Sligro komt. Met deze ogenschijnlijk simpele doelstelling is de omzet van het bedrijf sinds de beursgang in 14 jaar tijd gegroeid van een slordige 250 miljoen tot ruim 1,3 miljard euro. Sligro-aandeelhouders waren de afgelopen tien jaar spekkoper, want er was niet één bedrijf aan de Amsterdamse beurs dat in die periode kon tippen aan het rendement van het Sligro-aandeel. Het is dus niet zo vreemd dat CFO Huub van Rozendaal vasthoudt aan degelijkheid en aan de misschien wat ouderwets ogende financiële doelstellingen.

artikel-thumbnail

20 juli 2004

Met het Three Way Matching-principe krijgt u een haperend inkoopproces onder controle

Dubbel betaalde facturen, zoekgeraakte facturen, onverwachte extra betalingen, gelijksoortige inkopen bij verschillende leveranciers tegen verschillende tarieven. Geen zaken die je bij grote professionele ondernemingen verwacht, maar toch komt dit vaker voor dan je zou denken. Ook de controller treft blaam: als financieel geweten van de onderneming zal hij door zijn directie hierop worden aangesproken. Met het Three Way Matching-principe kan hij een haperend inkoopproces onder controle krijgen en voortaan zonder schroom de directiekamer betreden.

artikel-thumbnail

18 juni 2004

Kosten beheersing: 'De kaasschaaf voorbij'

Hoewel de 'kaasschaaf' op de korte termijn soms onvermijdelijk is, levert die aanpak bij kostenbesparingen maar beperkte resultaten op. In sommige gevallen wordt het bekende 'iedereen een beetje inleveren en overal een beetje van afsnoepen' op de middellange termijn zelfs duur betaald. Wanneer en voor wie is de kaasschaaf de juiste aanpak? Wat zijn de kosten ervan? Zijn er betere alternatieven? En waarom kiezen we tegen beter weten in toch vaak voor de gemakkelijkste weg? Deze vragen stonden centraal in de onlangs door Getronics georganiseerde Tables of Inspiration-discussies over de grenzen van kostenbesparingen. Door Gilbert Silvius

artikel-thumbnail

24 mei 2004

Hoe beheers ik mijn overname?

Het aantal fusies en overnames is de afgelopen twee jaar dramatisch gedaald. Daarmee is de vijfde fusiegolfbeweging voorbij. Zal een snel herstel volgen of laat de zesde golf nog wel tien jaar op zich wachten? Feit is dat er nog talloze veroveringen uit het recente verleden bij ondernemingen 'op de plank liggen' die nooit goed zijn geïntegreerd. Sterker nog: men heeft in veel gevallen slechts een gebrekkige beheersing over de gekochte entiteit. Om vaak duurbetaalde ingecalculeerde synergievoordelen alsnog te effectueren zal de overgenomen partij eerst beheerst moeten worden. In dit artikel gaan we in op de zo belangrijke beheersingsfase die direct op de veroveringsfase volgt. Deze aanpak is bedoeld voor zowel nieuwe aankopen, als voor aankopen uit het verleden die nog maar gebrekkig worden beheerst.

artikel-thumbnail

19 april 2004

Fusie- en overnamemarkt: Tussen hoop en vrees

De klad zit in de fusie- en overnamemarkt. De afgelopen paar jaar hebben er minder transacties plaatsgevonden dan in de hoogtijdagen aan het einde van de jaren negentig, en de transacties zijn ook nog eens kleiner dan voorheen. Maar op de 4e Dag van de Overname was er goed nieuws voor de bedrijven en adviseurs die gebaat zijn bij een hoge fusie- en overnameactiviteit: de markt trekt wel weer aan. Sterker nog, er zijn nu al allerlei kansen. Enkele bedrijven weten ook in moeilijke tijden op dergelijke kansen in te spelen. Zoals de winnaars van de M&A Awards van dit jaar.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24