artikel-thumbnail

23 april 2008

Tricky Transferpricing

De toegenomen aandacht voor de belastingpositie in de jaarrekening maakt het belangrijk om de risicobeheersing rond verrekenprijzen te formaliseren. Dit behelst niet alleen veel kennis van de externe factoren, zoals de regelgeving inzake verrekenprijzen, maar bovenal een gestructureerd verrekenprijsbeleid, een duidelijk geformuleerde invulling van de rol van de fiscale/financiele afdelingen en afgebakende processen om risicos in kaart te brengen, te kwalificeren en te beheersen.

artikel-thumbnail

31 maart 2008

SAP legt ontwikkelingen dashboard- en scorecard Business Objects stil

De recente overnames op het terrein van Business Intelligence en Performance management geven aanleiding tot ingrijpende reorganisaties en belangrijke strategische wijzigingen in productportfolio s. Mastodont SAP schrapt daarom belangrijke ontwikkelingen bij onder meer Business Objects met name op het gebied van dashboarding en scorecarding. Reden te meer om andere gespecialiseerde Performance Management oplossingen in het vizier te houden!

artikel-thumbnail

14 maart 2008

Sterke groei M&A-communicatie rechtstreeks gevolg van de toegenomen complexiteit

Een sterke groei van het aantal high impact- opdrachten op het gebied van fusies en overnames. Communicatieadviesbureau Hill & Knowlton Nederland was in 2007 betrokken bij een recordaantal M&A-transacties met een totale dealwaarde van 50 miljard euro. Met een stijging van de 19e naar de 3e plaats in de 'Top 20 PR firms Netherlands'-ranglijst van de onafhankelijke informatiedienst mergermarket.com was Hill & Knowlton de grote winnaar.

artikel-thumbnail

01 maart 2008

Vijf wensen

Toegegeven, het is erg laat om u nog het beste te wensen voor dit jaar. Toch wens ik u bij deze graag heel veel contacten buiten uw eigen organisatie, wens ik u inhoudelijke en financiële groei, wens ik u heel veel inspirerende ontmoetingen, wens ik u heel veel reflectie en wens ik u ten slotte een toekomst die een langer perspectief heeft dan een kwartaal. Ik ben ervan overtuigd dat, als die vijf wensen uitkomen, 2008 een veel leuker jaar zal worden dan de jaren ervoor.

artikel-thumbnail

01 maart 2008

Hans Jansen, Unilever: Op zoek naar simpelheid

Bedrijfsdoelstellingen zijn zo opgesteld, een strategie laat zich snel formuleren. Maar het blijkt zeer moeilijk om op basis hiervan een bedrijf te besturen en mensen te belonen. Een theoretisch doorwrocht model is nu eenmaal niet altijd het meest praktische managementinstrument. Dit blijkt uit een presentatie van Hans Janssen, Finance Director van Unilever Nederland tijdens een rondetafelbijeenkomst van Chief Financial Officer en softwareleverancier Business Objects.

artikel-thumbnail

29 januari 2008

Asset based lending wint aan relevantie

De crisis op de hypotheekmarkt in de VS heeft onvermijdelijk gevolgen voor de manier waarop banken met kredietverstrekking omgaan. Het directe gevolg is uiteraard tariefverhoging. Daarnaast zullen geleidelijk ook de voorwaarden steeds verder worden aangescherpt. Tegelijkertijd zal de invloed van Basel II steeds duidelijker merkbaar worden. Voor ondernemingen aanleiding genoeg om serieus naar alternatieve financieringsvormen te gaan kijken.

artikel-thumbnail

22 januari 2008

Luisteren naar de klant komt informatievoorziening ten goede

Naast de drie klassieke productiefactoren grond, arbeid en kapitaal noemen economen steeds vaker kennis of informatie als vierde productiefactor. Het leveringsproces van producten of diensten draait om kennis. Kennis van processen, kennis van organisaties en kennis van individuele personen: afnemers, leveranciers of eigen personeel. Niet voor niets is diefstal van kennis strafbaar gesteld. De kwaliteit van de informatievoorziening is een belangrijke factor in de strategie en de besluitvorming binnen organisaties.

artikel-thumbnail

27 november 2007

Wie verandert, overleeft

Laatst zat ik met Harold Goddijn aan het diner. Naast mij zat de logistiek manager van onze Amerikaanse vestiging. De logistiek manager is relatief nieuw en luisterde geinteresseerd naar de oude koeien die Harold en ik uit de sloot aan het halen waren. Die interesse wakkerde de verhalen verder aan en we dwaalden af naar de periode van voor de introductie van de eerste GO, het allereerste apparaatje dat aan de basis lag van de opmerkelijke groei van TomTom. Al pratende realiseerde ik mij de hoeveelheid veranderingen die er in relatief korte tijd hebben plaatsgevonden.

artikel-thumbnail

26 november 2007

Kadenza neemt TheCommonFactor over

Kadenza, specialist op het gebied van Enterprise Intelligence, heeft TheCommonFactor (TCF) uit Amsterdam overgenomen. TheCommonFactor, specialist op het gebied van financiële projecties binnen het marktsegment van institutionele vastgoedbeleggers, biedt een geïntegreerd Business Intelligence-platform met kant-en-klare oplossingen voor Asset Management, Financial Management, Fund Management en Corporate Performance Management. Met deze strategische overname ontstaat een krachtige organisatie met ruim tachtig medewerkers, waarmee Kadenza invulling geeft aan haar ambitie om uit te groeien tot een brede internationale specialist in Enterprise Intelligence-oplossingen.

artikel-thumbnail

21 november 2007

Bedrijven gebruiken informatie nauwelijks voor strategische doeleinden

Nederlandse ondernemingen gebruiken informatie nog nauwelijks voor strategische doeleinden en het behalen van concurrentievoordeel. Volgens de bedrijven wordt in het algemeen veel informatie uitgewisseld, maar laat de bruikbaarheid te wensen over en komt de strategische inzet van informatie daardoor niet van de grond. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de wijze waarop bedrijven en overheidsinstellingen omgaan met informatie.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25