Strategie en Ondernemerschap

artikel-thumbnail

29 januari 2008

Asset based lending wint aan relevantie

De crisis op de hypotheekmarkt in de VS heeft onvermijdelijk gevolgen voor de manier waarop banken met kredietverstrekking omgaan. Het directe gevolg is uiteraard tariefverhoging. Daarnaast zullen geleidelijk ook de voorwaarden steeds verder worden aangescherpt. Tegelijkertijd zal de invloed van Basel II steeds duidelijker merkbaar worden. Voor ondernemingen aanleiding genoeg om serieus naar alternatieve financieringsvormen te gaan kijken.

artikel-thumbnail

22 januari 2008

Luisteren naar de klant komt informatievoorziening ten goede

Naast de drie klassieke productiefactoren grond, arbeid en kapitaal noemen economen steeds vaker kennis of informatie als vierde productiefactor. Het leveringsproces van producten of diensten draait om kennis. Kennis van processen, kennis van organisaties en kennis van individuele personen: afnemers, leveranciers of eigen personeel. Niet voor niets is diefstal van kennis strafbaar gesteld. De kwaliteit van de informatievoorziening is een belangrijke factor in de strategie en de besluitvorming binnen organisaties.

artikel-thumbnail

27 november 2007

Wie verandert, overleeft

Laatst zat ik met Harold Goddijn aan het diner. Naast mij zat de logistiek manager van onze Amerikaanse vestiging. De logistiek manager is relatief nieuw en luisterde geinteresseerd naar de oude koeien die Harold en ik uit de sloot aan het halen waren. Die interesse wakkerde de verhalen verder aan en we dwaalden af naar de periode van voor de introductie van de eerste GO, het allereerste apparaatje dat aan de basis lag van de opmerkelijke groei van TomTom. Al pratende realiseerde ik mij de hoeveelheid veranderingen die er in relatief korte tijd hebben plaatsgevonden.

artikel-thumbnail

26 november 2007

Kadenza neemt TheCommonFactor over

Kadenza, specialist op het gebied van Enterprise Intelligence, heeft TheCommonFactor (TCF) uit Amsterdam overgenomen. TheCommonFactor, specialist op het gebied van financiële projecties binnen het marktsegment van institutionele vastgoedbeleggers, biedt een geïntegreerd Business Intelligence-platform met kant-en-klare oplossingen voor Asset Management, Financial Management, Fund Management en Corporate Performance Management. Met deze strategische overname ontstaat een krachtige organisatie met ruim tachtig medewerkers, waarmee Kadenza invulling geeft aan haar ambitie om uit te groeien tot een brede internationale specialist in Enterprise Intelligence-oplossingen.

artikel-thumbnail

21 november 2007

Bedrijven gebruiken informatie nauwelijks voor strategische doeleinden

Nederlandse ondernemingen gebruiken informatie nog nauwelijks voor strategische doeleinden en het behalen van concurrentievoordeel. Volgens de bedrijven wordt in het algemeen veel informatie uitgewisseld, maar laat de bruikbaarheid te wensen over en komt de strategische inzet van informatie daardoor niet van de grond. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de wijze waarop bedrijven en overheidsinstellingen omgaan met informatie.

artikel-thumbnail

06 november 2007

Beursvloer gaat virtueel

De landelijke beurzen zullen op termijn verdwijnen en vervangen worden door (wereldwijde) virtuele beurzen. Dit is de toekomst van de huidige beurzen volgens maar liefst 90% van de respondenten van de jaarlijkse Deloitte Beursbarometer. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat 30% van de ondervraagde snelgroeiende technologiebedrijven (Deloitte Fast 50) een beursgang overweegt. Een beursnotering aan de Alternext is hierbij het populairst. De resulaten worden gisteren gepresenteerd tijdens de Euronext Dag van het Eigen Vermogen in NH Leeuwenhorst in Noordwijkerhout.

artikel-thumbnail

01 november 2007

De worsteling van TNT Post

TNT Post is al jaren bezig met het in operationele en organisatorische zin aanpassen van de orga- nisatie aan de veranderingen in de postmarkt. Het bedrijf doet dit in alle rust en zonder al te veel ruchtbaarheid. In 2000 begon deze divisie van het beursgenoteerde TNT al met een facilitymanagement-centralisatieprogramma. Finance, HR, ICT en User Management Facilitaire Diensten, deze onderdelen zijn nu al 'lean and mean' zonder gedwongen ontslagen. De krimpende postmarkt zet deze traditie echter zwaar onder druk.

artikel-thumbnail

01 november 2007

Globalisering a la carte

De onderneming die buiten de eigen thuismarkt wil expanderen, komt de nodige obstakels tegen. Vooral cultuurverschillen tussen de onderneming en nieuwe werknemers, klanten en andere partijen kunnen de ambities van een globaliserende onderneming opbreken. Dit zegt Fran Shammo, Senior Vice President en CFO van Verizon Business. Door slim om te gaan met cultuurverschillen kan een bedrijf echter met succes het wereldtoneel betreden. "Kijk naar Toyota, een bedrijf waar wij een voorbeeld aan nemen."

artikel-thumbnail

31 oktober 2007

BT: Bedrijfsleven mist zakelijke kansen op duurzaamheidsgebied

Uitgebreid internationaal onderzoek door de Economist Intelligence Unit in opdracht van BT, wijst uit dat organisaties er nog niet in slagen zakelijk voordeel te behalen uit duurzaamheidsprogramma's. Bijna de helft van de ondervraagden (46 procent) geeft aan dat duurzaamheidsprogramma's de merkwaarde van hun bedrijf ondersteunen. Terwijl slechts een op de vijf (20 procent) aangeeft dat hun winstgevendheid hierdoor verbeterd.

artikel-thumbnail

01 september 2007

CFO Day 2007: Groei, geld en globalisering

Stond de CFO Day enkele jaren geleden nog in het teken van de recessie en kostenbesparingen, nu is groei het leitmotiv. Voor de CFO betekent groei een andere en niet altijd eenvoudiger invulling van zijn takenpakket. Hoe om te gaan met de opkomst van private equity-fondsen bijvoorbeeld? Hoe om te gaan met de globaliserende econonomie? De beste CFO's weten echter in te spelen op de kansen die de huidige conjunctuur biedt. Zoals de CFO's van het jaar.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24