Strategie en Ondernemerschap

artikel-thumbnail

09 juli 2008

Sprinkhaan of waardecreatie?

Het staat bekend als de private equity-Paradox. Voorstanders omschrijven een kapitaalinjectie als een positieve katalysator voor een bedrijf, terwijl critici beursmijdende investeerders vergelijken met een sprinkhanenplaag: 'ze vreten de boel plat en vertrekken'. De commissie Business Valuation van de Dutch Corporate Finance Association organiseerde een congres waarin twee opponenten de degens kruisten: Pieter Wilde, investment manager, en fi nancieel journalist Kees de Kort.

artikel-thumbnail

09 juli 2008

Desinvesteren niet altijd antwoord op mededingingsproblemen

De Europese Commissie heeft recent kenbaar gemaakt dat het afstoten van bedrijfsonderdelen als remedie tegen eventuele mededingingsbezwaren bij transacties haar expliciete voorkeur heeft. Het internationale financiële adviesbureau Duff & Phelps plaatst hier echter een kritische kanttekening bij: niet elke transactie leent zich voor een dergelijke oplossing. In de huidige marktomstandigheden wordt duidelijk dat voor sommige transacties de grenzen zullen worden bereikt van de bruikbaarheid van desinvesteringen als remedie.

artikel-thumbnail

26 juni 2008

Duurzaam ondernemen mondjesmaat ingebed in organisaties

Duurzaam ondernemen is nog maar mondjesmaat ingebed in de strategie en organisatiestructuur van Nederlandse bedrijven en organisaties. 40% van de onderzochte organisaties geeft aan geen formeel vastgesteld beleid te hebben waar ecologische, economische en sociale aspecten van hun bedrijfsvoering bij elkaar komen. Bovendien kent meer dan de helft (52%) van de organisaties geen geformaliseerde functie die zich specifiek richt op duurzaam ondernemen.

artikel-thumbnail

23 april 2008

Tricky Transferpricing

De toegenomen aandacht voor de belastingpositie in de jaarrekening maakt het belangrijk om de risicobeheersing rond verrekenprijzen te formaliseren. Dit behelst niet alleen veel kennis van de externe factoren, zoals de regelgeving inzake verrekenprijzen, maar bovenal een gestructureerd verrekenprijsbeleid, een duidelijk geformuleerde invulling van de rol van de fiscale/financiele afdelingen en afgebakende processen om risicos in kaart te brengen, te kwalificeren en te beheersen.

artikel-thumbnail

31 maart 2008

SAP legt ontwikkelingen dashboard- en scorecard Business Objects stil

De recente overnames op het terrein van Business Intelligence en Performance management geven aanleiding tot ingrijpende reorganisaties en belangrijke strategische wijzigingen in productportfolio s. Mastodont SAP schrapt daarom belangrijke ontwikkelingen bij onder meer Business Objects met name op het gebied van dashboarding en scorecarding. Reden te meer om andere gespecialiseerde Performance Management oplossingen in het vizier te houden!

artikel-thumbnail

14 maart 2008

Sterke groei M&A-communicatie rechtstreeks gevolg van de toegenomen complexiteit

Een sterke groei van het aantal high impact- opdrachten op het gebied van fusies en overnames. Communicatieadviesbureau Hill & Knowlton Nederland was in 2007 betrokken bij een recordaantal M&A-transacties met een totale dealwaarde van 50 miljard euro. Met een stijging van de 19e naar de 3e plaats in de 'Top 20 PR firms Netherlands'-ranglijst van de onafhankelijke informatiedienst mergermarket.com was Hill & Knowlton de grote winnaar.

artikel-thumbnail

01 maart 2008

Vijf wensen

Toegegeven, het is erg laat om u nog het beste te wensen voor dit jaar. Toch wens ik u bij deze graag heel veel contacten buiten uw eigen organisatie, wens ik u inhoudelijke en financiële groei, wens ik u heel veel inspirerende ontmoetingen, wens ik u heel veel reflectie en wens ik u ten slotte een toekomst die een langer perspectief heeft dan een kwartaal. Ik ben ervan overtuigd dat, als die vijf wensen uitkomen, 2008 een veel leuker jaar zal worden dan de jaren ervoor.

artikel-thumbnail

01 maart 2008

Hans Jansen, Unilever: Op zoek naar simpelheid

Bedrijfsdoelstellingen zijn zo opgesteld, een strategie laat zich snel formuleren. Maar het blijkt zeer moeilijk om op basis hiervan een bedrijf te besturen en mensen te belonen. Een theoretisch doorwrocht model is nu eenmaal niet altijd het meest praktische managementinstrument. Dit blijkt uit een presentatie van Hans Janssen, Finance Director van Unilever Nederland tijdens een rondetafelbijeenkomst van Chief Financial Officer en softwareleverancier Business Objects.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24