artikel-thumbnail

16 september 2008

Politiek investeren

Multinationals die hun pijlen richten op zakendoen in opkomende landen, hebben niet genoeg aan de mening van economen en strategen alleen. Voor alle lokale politieke kwesties kloppen zij in groten getale aan bij Eurasia Group. CFO Magazine vraagt oprichter en president van het internationale consultancybedrijf, Ian Bremmer, onder meer naar de invloed van de politiek op wereldwijde financiële markten, de olieprijs en landen waar je momenteel wel of juist niet moet zijn: Rusland is 'the perfect place to be'.

artikel-thumbnail

02 september 2008

Raymond Umans, Manager Planning & Control Servex: 'Sneller anticiperen tijdens het proces'

Het snelgroeiende Servex boekt de laatste jaren goede resultaten. Om de winkelmanagers, de unitleiders en de operationeel managers te faciliteren in het budgettering- en latest estimates-proces was er een nieuw, geavanceerd systeem nodig. Aan Raymond Umans, Manager Planning & Control, de taak om dit proces in goede banen te leiden. 'Vroeger waren we al blij als we alle data op tijd hadden.'

artikel-thumbnail

09 juli 2008

Sprinkhaan of waardecreatie?

Het staat bekend als de private equity-Paradox. Voorstanders omschrijven een kapitaalinjectie als een positieve katalysator voor een bedrijf, terwijl critici beursmijdende investeerders vergelijken met een sprinkhanenplaag: 'ze vreten de boel plat en vertrekken'. De commissie Business Valuation van de Dutch Corporate Finance Association organiseerde een congres waarin twee opponenten de degens kruisten: Pieter Wilde, investment manager, en fi nancieel journalist Kees de Kort.

artikel-thumbnail

09 juli 2008

Desinvesteren niet altijd antwoord op mededingingsproblemen

De Europese Commissie heeft recent kenbaar gemaakt dat het afstoten van bedrijfsonderdelen als remedie tegen eventuele mededingingsbezwaren bij transacties haar expliciete voorkeur heeft. Het internationale financiële adviesbureau Duff & Phelps plaatst hier echter een kritische kanttekening bij: niet elke transactie leent zich voor een dergelijke oplossing. In de huidige marktomstandigheden wordt duidelijk dat voor sommige transacties de grenzen zullen worden bereikt van de bruikbaarheid van desinvesteringen als remedie.

artikel-thumbnail

26 juni 2008

Duurzaam ondernemen mondjesmaat ingebed in organisaties

Duurzaam ondernemen is nog maar mondjesmaat ingebed in de strategie en organisatiestructuur van Nederlandse bedrijven en organisaties. 40% van de onderzochte organisaties geeft aan geen formeel vastgesteld beleid te hebben waar ecologische, economische en sociale aspecten van hun bedrijfsvoering bij elkaar komen. Bovendien kent meer dan de helft (52%) van de organisaties geen geformaliseerde functie die zich specifiek richt op duurzaam ondernemen.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25