Strategie en Ondernemerschap

artikel-thumbnail

26 oktober 2012

Tips & tricks voor verkoop van uw bedrijf

Bij de verkoop van uw onderneming komt een hoop kijken; het verkoopklaar maken, de onderhandelingen, het aanmerkelijk belang, het management, dividenduitkering, et cetera. Expert Maarten Zemann zet alle belangrijke zaken op een rij en geeft u vele waardevolle tips die u kunnen helpen het optimale uit de verkoop te halen. Zorg wel dat u vroeg begint, want 'verkoopklaar maken' neemt zeker enkele jaren in beslag. Als u te laat bent kan dat veel geld kosten.

artikel-thumbnail

15 oktober 2012

Pensioenen: Meer transparantie, minder kosten

Ons pensioen is al enige tijd onderwerp van debat. Pensioenfondsen blijken namelijk niet al te beste beleggingsresultaten te scoren waardoor de pensioenen aan reeds gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden onder druk komen te staan en zelfs niet meer gegarandeerd kunnen worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de exploitatie van pensioenfondsen onder een vergrootglas wordt gelegd en verzekeraars met nieuwe businessmodellen ontpoppen.

artikel-thumbnail

11 oktober 2012

Internationalisering vraagt om risicobeheersing en aanpassingen werkkapitaalfinanciering

De huidige marktomstandigheden vragen veel van Nederlandse ondernemers. Ondanks de economische crisis hebben exporteurs de afgelopen jaren kunnen profiteren van de toegenomen vraag uit het buitenland. Zo is de export naar landen buiten Europa de afgelopen 15 jaar met maar liefst 80% toegenomen. Voor ondernemers is het hierdoor nog belangrijker geworden de mix van risicobeheersing en werkkapitaalbeheer te optimaliseren.

artikel-thumbnail

11 oktober 2012

Waarom we weinig over de toekomst van Spotify kunnen zeggen

Het woord business model kan intussen al op de lijst van veel gebruikte buzz words worden geplaatst, waarvan de helft van de mensen die dit woord gebruikt eigenlijk nog niet eens weten waar ze het over hebben. Maar was het niet ooit Dilbert (www.dilbert.com), de uitvinder van het Dilbert principle (iemand maakt net zo lang promotie tot hij op een plek zit dat hij geen kwaad meer kan doen voor de organisatie), die beweerde, dat als je maar genoeg buzz words gebruikte, je flink kon stijgen op de maatschappelijke ladder?

artikel-thumbnail

09 oktober 2012

Scenarioplanning als houvast in bange tijden

Een economische crisis werkt al gauw verlammend. Maar dat is niet nodig, zo blijkt tijdens een sessie op CFO Day 2012 over 'Ervaringen in de praktijk met scenario's als instrument voor strategierealisatie'. Scenarioplanning biedt in onzekere tijden een solide basis voor ingrijpende keuzen, als het erom gaat een verantwoorde strategie te formuleren of een bestaande strategie bij te sturen. Bovendien geven scenario's mogelijkheden tot 'strategic control' en bieden ze houvast in onzekere tijden.

artikel-thumbnail

02 oktober 2012

5 bewezen succesfactoren voor betere organisatieresultaten

Het vertrouwen van de consumenten in de economie is laag, bedrijfsresultaten staan onder druk en de crisis in Europa lijkt zich uit te breiden naar Azië. Veel organisaties voelen zich gedwongen om harde maatregelen te nemen om zo prestaties te verbeteren. In mijn nieuwste boek 'What Makes a High Performance Organization: Five Validated Factors of Competitive Advantage that Apply Worldwide', beschrijf ik de 5 succesfactoren waar organisaties zich op moeten richten om niet alleen met de toegenomen druk om te kunnen gaan maar zelfs voorloper in hun sector te worden.

artikel-thumbnail

25 september 2012

Strijd om grondstoffen: Schaarste in energie, metalen, voedsel en water

De opkomst van een middenklasse in China en India leidt tot een grotere consumptie van voedsel, water, energie en metalen. Een veilige levering van deze stoffen is in de toekomst dan ook niet gegarandeerd. Naast China en India zijn er ook andere opkomende landen die willen wat consumenten in Noord-Amerika, Europa en Japan al hebben. Op veel fronten wordt dan ook gestreden om de controle over grondstoffen, stelt Geoff Hiscock, die in Earth Wars - The Battle for Global Resources mogelijke conflicten en winnaars in de strijd om almaar schaarser wordende grondstoffen schetst.

artikel-thumbnail

12 september 2012

Guido Dubbeld (CFO Eneco): "Nieuw businessmodel vergt betrokkenheid financials bij duurzaamheid"

Energiebedrijf Eneco timmert hard aan de weg. Het bedrijf zet zwaar in op duurzaamheid en verzet de bakens van een traditionele leverancier en transporteur van centraal opgewekte energie naar dienstverlener op het gebied van centraal en decentraal opgewekte duurzame energie. CFO Guido Dubbeld van Eneco schetst een toekomst waarin het bedrijf een adviseur is voor het managen van het energieverbruik en het opwekken van duurzame energie bij klanten. Dit vergt een totaal ander businessmodel, maar ook medewerkers die echt betrokken zijn bij duurzaamheid.

artikel-thumbnail

27 augustus 2012

Kees Gielen (CFO Royal FrieslandCampina): "Tijdige en juiste informatie over melkstromen, grondstof- en marktprijzen"

Sinds de fusie tussen de zuivelcoöperaties Friesland Foods en Campina op 31 december 2008 officieel werd, is er hard gewerkt om de nieuwe organisatie en strategie vorm te geven. FrieslandCampina streeft ernaar marketing driven in plaats van supply driven te zijn en verschuift de aandacht naar producten met meer toegevoegde waarde, zoals merkkazen, kindervoeding en zuiveldranken. Hiervoor is een nieuwe strategie opgesteld, route2020, waarin de financiële functie een belangrijke rol speelt. "We moeten marktgerichter worden", stelt CFO Kees Gielen.

artikel-thumbnail

23 augustus 2012

M&A activiteit emerging markets sterk gedaald H1 2012

De fusie- en overnameactiviteit in opkomende en snel groeiende markten is gedaald in de eerste helft van 2012 vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De onzekere toekomst van de Europese economie is de oorzaak. Dat blijkt uit een studie van accountancy, belasting en consultancy kantoor KPMG. Het totaal aantal deals tussen ontwikkelde en opkomende markten is met 15,8% gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011.

artikel-thumbnail

13 augustus 2012

M&A succes aan de mens- en organisatiekant: Drie bestuurders in gesprek

Een fusie- of overnameproces leidt tot veel onzekerheid en onrust onder het personeel. Hoe open kan en wil het management zijn? Hoe blijven de medewerkers aan boord en betrokken? Hoe ga je om met cultuurverschillen? Drie topbestuurders - Joep Pluymen, directievoorzitter MSD Oss (voormalig Organon), Jan Kusters, directielid De Lage Landen International en Antoinette Knoet-Michels, bestuursvoorziter van ROC Ter AA Helmond delen hun ervaringen met elkaar.

artikel-thumbnail

12 augustus 2012

Private equity outlook: Focus private equity verschuift naar cashflow portfoliobedrijven

Cashflow wordt belangrijker voor private equity bedrijven en de investeerders moeten hun portfoliobedrijven actiever managen dan voorheen. Dat zeggen M&A tax specialist Arnout Haeser van KPMG Meijburg en M&A partner Luc Habets van advocatenkantoor Lexence. Beide private equity adviseurs zien dat de aanhoudende crisis de markt voor private equity veranderd. Hiermee verandert ook het werk voor de adviseurs van de private equity partijen.

artikel-thumbnail

08 augustus 2012

Prof dr. Tjeu Blommaert over Risk & Opportunity Management: "Te laat waarnemen van inperkend businessmodel is grootste risico"

Kijken naar kansen en niet alleen naar risico's. Dat is de essentie van wat de nieuwe risicomanagement aanpak van bedrijven zou moeten zijn, denkt prof. dr. Tjeu Blommaert. Er valt nog veel te winnen, zeker wanneer het gaat om scenarioplanning waarmee organisaties zich adequaat op hun toekomst kunnen voorbereiden. Risicomanagement is nu nog vaak een operationele exercitie, met weinig integraliteit en een beperkte focus. Een gemiste kans.

artikel-thumbnail

24 juli 2012

China als fabriek, India als kantoor van de wereld en Europa als museum?

Als China en India ieder op zijn eigen wijze door blijven groeien, heeft dit gevolgen voor de steden en regio's in Europa. Gevolgen op het gebied van de economische structuur, de kwaliteit van leven en het Europese welvaartsmodel. Volgens de redacteuren van het boek 'China and Europe - The Implications of the Rise of China For European Space', waarin tal van deskundigen hun mening geven, moeten Europese steden en regio's nadenken over de langetermijngevolgen van de groei van Azië.

artikel-thumbnail

13 juli 2012

Agenda van de CFO globaliseert: de top 5 belangrijkste uitdagingen

De toenemende globalisering heeft ertoe geleid dat de CFO-agenda ook globaliseert. De groter wordende samenhang in de wereldwijde economie is de drijfkracht voor globale veranderingen. CFO's hebben te maken met meer volatiliteit en stijgende grond- en brandstofprijzen, en als er een aardbeving in Japan plaatsvindt, heeft dat gevolgen voor de global supply chain van ondernemingen in de hele wereld. Deze ontwikkelingen maken dat CFO's constant aan het worstelen zijn om deze complexiteit en volatiliteit de baas te blijven.

artikel-thumbnail

10 juli 2012

Private equity richt pijlen op investeren in duurzaamheid

Duurzaam investeren is geen modeverschijnsel of kortstondige hype, maar een effectieve en winstgevende manier om groei bij bedrijven te bewerkstelligen. Met die gedachte in het achterhoofd lanceerde de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) onlangs een brochure over duurzaamheid in private equity. Met name de vertaling naar een praktisch en hanteerbaar beleid blijkt immers de grootste hobbel in het doorvoeren van duurzame investeringscriteria.

artikel-thumbnail

05 juli 2012

De (on)mogelijkheden tot economische groei in Afrika

De onafhankelijkheid van het continent Afrika, te beginnen met Ghana in 1957, wekte de hoop dat een nieuwe generatie leiders een nieuw tijdperk zou inluiden. Die hoop is vooralsnog niet ingelost. Tussen 1980 en 2002 kende Afrika een periode van economische krimp. Er is een groei van ongeveer 7 procent per jaar nodig om de bevolkingsaanwas te compenseren. Pas de laatste jaren is er weer een periode van relatief hoge economische groei, die echter vooral berust op stijgende grondstofprijzen. Afrika is weer 'hot'.

artikel-thumbnail

31 maart 2010

Erik-Jan Verdegaal, CFO Helvoet: 'Snel bijsturen met kwartaalcyclus'

Rubber en kunststoffenspecialist Helvoet komt uit een periode van zwaar weer. Maar dankzij een stevige reorganisatie, die zorgvuldig is voorbereid middels uitgebreide financiële en strategische scenario's, heeft Helvoet een gezond fundament gelegd voor toekomstige groei en ontwikkeling. CFO Erik-Jan Verdegaal vertelt over hoe hij zijn Finance team heeft aangestuurd in turbulente tijden en heeft voorbereid op het naderende herstel.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24