Strategie en Ondernemerschap

artikel-thumbnail

27 augustus 2012

Kees Gielen (CFO Royal FrieslandCampina): "Tijdige en juiste informatie over melkstromen, grondstof- en marktprijzen"

Sinds de fusie tussen de zuivelcoöperaties Friesland Foods en Campina op 31 december 2008 officieel werd, is er hard gewerkt om de nieuwe organisatie en strategie vorm te geven. FrieslandCampina streeft ernaar marketing driven in plaats van supply driven te zijn en verschuift de aandacht naar producten met meer toegevoegde waarde, zoals merkkazen, kindervoeding en zuiveldranken. Hiervoor is een nieuwe strategie opgesteld, route2020, waarin de financiële functie een belangrijke rol speelt. "We moeten marktgerichter worden", stelt CFO Kees Gielen.

artikel-thumbnail

23 augustus 2012

M&A activiteit emerging markets sterk gedaald H1 2012

De fusie- en overnameactiviteit in opkomende en snel groeiende markten is gedaald in de eerste helft van 2012 vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De onzekere toekomst van de Europese economie is de oorzaak. Dat blijkt uit een studie van accountancy, belasting en consultancy kantoor KPMG. Het totaal aantal deals tussen ontwikkelde en opkomende markten is met 15,8% gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011.

artikel-thumbnail

13 augustus 2012

M&A succes aan de mens- en organisatiekant: Drie bestuurders in gesprek

Een fusie- of overnameproces leidt tot veel onzekerheid en onrust onder het personeel. Hoe open kan en wil het management zijn? Hoe blijven de medewerkers aan boord en betrokken? Hoe ga je om met cultuurverschillen? Drie topbestuurders - Joep Pluymen, directievoorzitter MSD Oss (voormalig Organon), Jan Kusters, directielid De Lage Landen International en Antoinette Knoet-Michels, bestuursvoorziter van ROC Ter AA Helmond delen hun ervaringen met elkaar.

artikel-thumbnail

12 augustus 2012

Private equity outlook: Focus private equity verschuift naar cashflow portfoliobedrijven

Cashflow wordt belangrijker voor private equity bedrijven en de investeerders moeten hun portfoliobedrijven actiever managen dan voorheen. Dat zeggen M&A tax specialist Arnout Haeser van KPMG Meijburg en M&A partner Luc Habets van advocatenkantoor Lexence. Beide private equity adviseurs zien dat de aanhoudende crisis de markt voor private equity veranderd. Hiermee verandert ook het werk voor de adviseurs van de private equity partijen.

artikel-thumbnail

08 augustus 2012

Prof dr. Tjeu Blommaert over Risk & Opportunity Management: "Te laat waarnemen van inperkend businessmodel is grootste risico"

Kijken naar kansen en niet alleen naar risico's. Dat is de essentie van wat de nieuwe risicomanagement aanpak van bedrijven zou moeten zijn, denkt prof. dr. Tjeu Blommaert. Er valt nog veel te winnen, zeker wanneer het gaat om scenarioplanning waarmee organisaties zich adequaat op hun toekomst kunnen voorbereiden. Risicomanagement is nu nog vaak een operationele exercitie, met weinig integraliteit en een beperkte focus. Een gemiste kans.

artikel-thumbnail

24 juli 2012

China als fabriek, India als kantoor van de wereld en Europa als museum?

Als China en India ieder op zijn eigen wijze door blijven groeien, heeft dit gevolgen voor de steden en regio's in Europa. Gevolgen op het gebied van de economische structuur, de kwaliteit van leven en het Europese welvaartsmodel. Volgens de redacteuren van het boek 'China and Europe - The Implications of the Rise of China For European Space', waarin tal van deskundigen hun mening geven, moeten Europese steden en regio's nadenken over de langetermijngevolgen van de groei van Azië.

artikel-thumbnail

13 juli 2012

Agenda van de CFO globaliseert: de top 5 belangrijkste uitdagingen

De toenemende globalisering heeft ertoe geleid dat de CFO-agenda ook globaliseert. De groter wordende samenhang in de wereldwijde economie is de drijfkracht voor globale veranderingen. CFO's hebben te maken met meer volatiliteit en stijgende grond- en brandstofprijzen, en als er een aardbeving in Japan plaatsvindt, heeft dat gevolgen voor de global supply chain van ondernemingen in de hele wereld. Deze ontwikkelingen maken dat CFO's constant aan het worstelen zijn om deze complexiteit en volatiliteit de baas te blijven.

artikel-thumbnail

10 juli 2012

Private equity richt pijlen op investeren in duurzaamheid

Duurzaam investeren is geen modeverschijnsel of kortstondige hype, maar een effectieve en winstgevende manier om groei bij bedrijven te bewerkstelligen. Met die gedachte in het achterhoofd lanceerde de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) onlangs een brochure over duurzaamheid in private equity. Met name de vertaling naar een praktisch en hanteerbaar beleid blijkt immers de grootste hobbel in het doorvoeren van duurzame investeringscriteria.

artikel-thumbnail

05 juli 2012

De (on)mogelijkheden tot economische groei in Afrika

De onafhankelijkheid van het continent Afrika, te beginnen met Ghana in 1957, wekte de hoop dat een nieuwe generatie leiders een nieuw tijdperk zou inluiden. Die hoop is vooralsnog niet ingelost. Tussen 1980 en 2002 kende Afrika een periode van economische krimp. Er is een groei van ongeveer 7 procent per jaar nodig om de bevolkingsaanwas te compenseren. Pas de laatste jaren is er weer een periode van relatief hoge economische groei, die echter vooral berust op stijgende grondstofprijzen. Afrika is weer 'hot'.

artikel-thumbnail

31 maart 2010

Erik-Jan Verdegaal, CFO Helvoet: 'Snel bijsturen met kwartaalcyclus'

Rubber en kunststoffenspecialist Helvoet komt uit een periode van zwaar weer. Maar dankzij een stevige reorganisatie, die zorgvuldig is voorbereid middels uitgebreide financiële en strategische scenario's, heeft Helvoet een gezond fundament gelegd voor toekomstige groei en ontwikkeling. CFO Erik-Jan Verdegaal vertelt over hoe hij zijn Finance team heeft aangestuurd in turbulente tijden en heeft voorbereid op het naderende herstel.

artikel-thumbnail

04 februari 2010

Outsourcing van inkoop: Het hoe, wat en waarom

Outsourcing en 'terug naar de core' zijn één en hetzelfde. Een proces dat al decennialang gaande is. Bedrijven die hierin verregaande keuzen gemaakt hebben en er zeer succesvol mee zijn geworden, hebben zich daarbij gericht op uitbesteding van productie, logistiek, IT en facilitair. Outsourcing van inkoop is daarentegen een nog onbekend fenomeen. In de VS en de UK is dit een sterk groeiende sector, ondanks, of misschien wel dankzij de economische situatie. Everest Research geeft aan dat inkoopuitbesteding een vijf keer zo groot effect heeft als uitbesteding van andere businessprocessen.

artikel-thumbnail

04 februari 2010

Acquisitions Montly Awards 2010: verslag uit Londen

Het Acquisitions Monthly Awards Dinner 2010 in Londen staat elk jaar garant voor een een show van Oscar-achtige proporties. Terwijl de meeste 'black ties' reeds de mottenballen in waren, werden op 19 januari in het statige Hilton Park Lane tezamen met zo'n 500 London-based adviseurs voor de 12e keer de awards uitgereikt. Komiek Marcus Brigstocke bracht het nodige entertainment, aan de inwendige mens werd ruimschoots tegemoet gekomen en de aanwezige dealmakers completeerden een sfeervolle avond.

artikel-thumbnail

01 februari 2010

Sustainability Congres: Klimaatverandering boven aan de agenda

"We weten wat het probleem is, we hebben een aantal oplossingen en we weten wat we moeten doen. Alleen we hebben excuses waarom we dingen niet doen." Liesbeth van Tongeren (directeur Greenpeace) legt bij de opening van het tiende Sustainability Congres uit dat het volgens haar in Nederland ontbreekt aan de ruggengraat en politieke wil om veranderingen echt door te zetten. Willem Vermeend vult aan: "Door de crisis worden er besparingen gedaan op duurzaamheid, het beleid dat nu wereldwijd gevoerd wordt, deugt niet."

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24