artikel-thumbnail

25 april 2013

Proxima: "CFOs vaak onbewust van het verbeterpotentieel bij procurement" (advertorial)

Vraag Jeroen Huisman niet hoeveel Proxima zijn klanten kan besparen als het Britse bedrijf de procurementafdeling eens goed onder handen neemt. "Dan denk je meteen weer aan het uitknijpen van leveranciers en krijg je excessen als het paardenvleesschandaal", zegt hij. "Wij praten liever over rendement- of margeverbetering. Wij zijn er goed in om onze klanten te helpen procurement een strategische positie binnen de organisatie te geven."

artikel-thumbnail

17 april 2013

Een kopje koffie met Tomas Friedhoff (Head Finance The 16 Student Entrepreneurs): 'Turkije is zeer belangrijke groeimarkt voor Nederland'

Kansen zoeken in opkomende markten is de core business van The 16 Student Entrepreneurs waar Tomas Friedhoff Hoofd Finance en medeondernemer is. De focus in 2013 ligt op Turkije, een zeer belangrijke groeimarkt, na eerdere succesvolle edities naar China en de VS. Verschillende onderzoeken wijzen erop dat Turkije uiteindelijk zal uitgroeien tot de tweede economie van Europa. 'Nederlandse ondernemers moeten daarvan profiteren', is Friedhoff's stelling die hij ondersteunt met Turkije's BNP dat jaarlijks gemiddeld met 5.2% groeit.

artikel-thumbnail

10 april 2013

Inkoop 2.0: optimaliseer je bedrijfsperformance - grip op je uitgaven

Vele krachtige besluiten sterven een zachte dood in de uitvoering. Inkoop 2.0 is werken aan continue verbeteringen met partners in de keten die kiezen voor elkaar, en de basis leggen voor een win-win op strategisch niveau. Er op gericht de winst daadwerkelijk te incasseren met een volwassen samenwerking in de dagelijkse uitvoering. Met processen in control, optimaal profijt van samenwerking en grip op je uitgaven.

artikel-thumbnail

20 maart 2013

Internationale kansen voor werving van nieuw personeel

Global sourcing: een begrip dat in eerste instantie vaak associaties oproept met internationaal, groots en ver weg. Maar klopt dat beeld nog in de huidige tijd, waarin landsgrenzen vervagen, technologie zich razendsnel ontwikkelt en internationaal ondernemen steeds gangbaarder wordt? Internationaal detacheringsbedrijf Brunel deed er onderzoek naar. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat steeds meer werknemers en werkzoekenden zich oriënteren op internationaal niveau.

artikel-thumbnail

15 maart 2013

Beeldvorming versus realiteit: Hoe staat Nederland er sociaal-economisch nu echt voor?

In Nederland hebben we een enorm vergrijzingsprobleem, toch? Nee! Paul Schnabel (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) ontkracht tijdens een recente ontbijtsessie van de CFO Association verschillende mythen over wat er speelt in Nederland op sociaal-economisch terrein en vertelt de financiële topmannen hoe het echt zit. Onmisbare inzichten. Niet alleen voor beslissers, maar eigenlijk voor iedereen.

artikel-thumbnail

27 februari 2013

Prijsbeleid: Potentie onbenut door finance professionals?

Sommige uitdagingen zijn zo lastig voor ondernemingen dat hun financials zich de vingers er niet aan lijken te willen branden. Voor veel beleidsuitdagingen van ondernemingen bestaan er hulpmiddelen als gemiddelden, benchmarks, wetenschappelijke studies, enzovoorts, maar voor prijsbeleid zijn de auteurs echter weinig hulp tegengekomen. Een gemiste kans want met aanpassingen zijn winststijgingen van wel 15 tot 25% te behalen.

artikel-thumbnail

25 februari 2013

Bedrijven leunen zwaar op retentiebonussen bij fusies en overnames

Grote bedrijven leunen zwaar op retentiebonussen om fusies, overnames en afsplitsingen tot een succes te maken. Dat blijkt uit recent onderzoek van consultancybureau Mercer. Bedrijven bieden retentiebonussen omdat het vasthouden van talent essentieel is voor het succes van dergelijke deals. Van de bedrijven die een zogeheten retentieprogramma instellen om het senior en hoger management te behouden, richt 70% zich op de lange termijn sleutelfiguren. Slechts 53% opent een dergelijk programma ook voor management dat verantwoordelijk is voor het korte termijn succes van de deal.

artikel-thumbnail

20 februari 2013

Turnaround Management: Vraaguitval is zeer belangrijk alarmsignaal

Kun je je voorstellen dat je bedrijf niet meer bestaat? Kun je opeens te maken krijgen met een vraaguitval van 30/40 procent? Dat zijn vragen die bedrijven zichzelf continu moeten stellen, vindt hoogleraar Turnaround Management Jan Adriaanse. 'Kloppen je aannames met betrekking tot klanten, markten en technologie? Ieder bedrijf zou mijns inziens continu met assumptietesten bezig moeten zijn. Je moet altijd handelen alsof je bedrijf volgende maand failliet is…'

artikel-thumbnail

05 februari 2013

Business Valuation: 5 misvattingen bij waarderen

Ondernemers komen vaak in aanraking met de vraag: 'wat is de economische waarde?' Zonder antwoord op die vraag is het nemen van investeringsbeslissingen een gok. Verstandige ondernemers mogen hun geluk in het casino beproeven, binnen de onderneming werken zij met causale, rationele, verbanden. In dit artikel geeft waarderingsexpert Jan Vis vijf veel voorkomende misvattingen, waarvan u zich bewust dient te zijn om inschattingsfouten bij waarderen te voorkomen.

artikel-thumbnail

28 januari 2013

Praktische innovatie - 6 principes uit opkomende markt India

Het belang van innovatie kan moeilijk worden overschat. Volgens de auteurs van het boek 'Jugaad Innovation' is innoveren in het Westen echter te ingewikkeld geworden. Het is te gestructureerd, te veel top-down en te kostbaar. Om het pad naar economische groei te hervinden is het noodzakelijk om te leren van praktische innovatie in een emerging market als India. Door deze lessen te combineren met het bestaande innovatiesysteem moet het Westen zichzelf weer op de kaart kunnen zetten.

artikel-thumbnail

21 januari 2013

Overnames: Voorkom discussie over nettoschuld in transactie

De waarde van een onderneming kan op verschillende manieren worden vastgesteld. Het verschil tussen de ondernemingswaarde en de koopprijs van de aandelen betreft de nettoschuld van de onderneming. De definitie van nettoschuld is subjectief en er bestaat in de praktijk veel misverstand over. In dit artikel worden typische valkuilen besproken waar de CFO op kan letten en aanbevelingen gedaan om onduidelijkheid te voorkomen.

artikel-thumbnail

08 januari 2013

Tom de Witte, CFO Vastned: "Door e-commerce gaan retailers hun business anders doen"

De splitsing van de Vastned Groep in Vastned Retail en Vastned Offices/Industrial is volgens Tom de Witte, CFO van Vastned (voorheen Vastned Retail), de juiste keus op het juiste moment geweest. De kantorentak fuseerde in 2011 met NSI en het overgebleven Vastned richt zich nu volledig op winkelvastgoed. Wat betekent dat voor de strategie? Bang voor de opkomst van e-commerce en een kaalslag in het winkellandschap is De Witte in ieder geval niet.

artikel-thumbnail

18 december 2012

Inkoop 2.0, Kansen door verbetering van de samenwerking met leveranciers

Samenwerken is van alle tijden. Hoe goed uw organisatie ook is, het kan niet in alles de beste zijn. Dus reden om te werken in een keten van bedrijven. U concentreert zich op de kernkwaliteiten waarmee U zich onderscheidt en zorgt ervoor dat U daarin heel goed bent. De beschikbare vrije kasstroom investeert U in de kernkwaliteiten. Uw verbetert distributiekanalen, producten, processen en zorgt dat uw personeel de juiste competenties heeft en houdt.

artikel-thumbnail

12 december 2012

Kees Boot (CFO Humares) over sociaal kapitaal: "Geld doneren is te gemakkelijk"

Naast een drukke baan als CFO van Humares, een snelgroeiende internationale personeeldienstverlener in de technische, de maritieme en de offshore-tak, is Kees Boot penningmeester van de Stichting De Noordzee. Voor Boot is er meer in het leven dan werken en plezier maken. Hij vervult al meer dan twaalf jaar vrijwillig bestuursfuncties, waarvan vijf jaar bij de Stichting De Noordzee. "Je hebt ook een verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij", is zijn opvatting.

artikel-thumbnail

11 december 2012

De onderneming 2.1 en haar flexibele inkoopfunctie

De onderneming 2.1 blijft in de huidige tijdsgeest geconfronteerd worden met verdere globalisering, concurrentie en specialisatie. De focus op kernactiviteiten zet onverminderd door. Eén van de directe consequenties is dat ondernemingen steeds meer delen van de bedrijfsvoering uitbesteden. Dit komt tot uitdrukking in de zogenaamde 'inkoopquote'. In dit artikel gaan de auteurs in op de consequenties van verschillende opties voor het realiseren van een flexibele inkoopfunctie, voor zowel de medewerker als de onderneming 2.1.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25