artikel-thumbnail

05 februari 2014

Krijgen we na SEPA eindelijk een uniforme betaalmarkt?

De Europese Commissie stelde 9 januari jl. voor om de SEPA-deadline te versoepelen. Het is nog afwachten of de Raad en het Europees Parlement dit voorstel aannemen, maar uitstel of geen uitstel, SEPA komt. Alleen al in Nederland spenderen we miljarden euro's om SEPA volledig te implementeren. Dit alles met als doel de uniforme betaalmarkt te creëren, die op uiterlijk 1 augustus 2014 onze nieuwe werkelijkheid is. SEPA is echter slechts één stap in de goede richting, we zijn er nog lang niet.

artikel-thumbnail

14 januari 2014

Kennisgedreven leveranciersmanagement verhoogt winstpotentieel

De manier van zakendoen en de inrichting van bedrijven is de afgelopen twintig tot dertig jaar drastisch veranderd. Bij veel ondernemingen worden bedrijfsprocessen steeds meer in samenwerking met gespecialiseerde toeleveranciers gerealiseerd. Ondanks het toenemende belang van deze externe leveranciers voor de bedrijfsvoering laat het leveranciersmanagement bij veel ondernemingen te wensen over, terwijl hier juist een groot potentieel ligt voor optimalisatie en rendementsverbetering.

artikel-thumbnail

13 januari 2014

Vager wordende grenzen tussen communicatiedisciplines vragen om antwoord

Er is mij in Nederland geen beursgenoteerd bedrijf bekend (op een paar kleinere na) waar media relations en investor relations formeel één en dezelfde 'afdeling' zijn. Vanuit onze praktijk, maar ook na een rondje surfen langs de websites van willekeurig gekozen beursgenoteerde ondernemingen komen we steevast dezelfde indeling tegen. De nieuws & media-sectie staat apart van het investor relations-gedeelte…

artikel-thumbnail

10 januari 2014

SEPA-conversiediensten: noodzaak of obstakel?

Het aftellen kan beginnen, nog een aantal weken en dan wordt het Nederlandse betalingsverkeer definitief vervangen door SEPA. Of toch niet? Steeds meer marktspelers bieden bedrijven de mogelijkheid om de huidige Nederlandse bestandsformaten te blijven gebruiken. Zij zorgen voor de conversie van de in Nederland gebruikte ClieOp- en rapportageformaten naar de nieuwe SEPA-formaten. Zijn deze conversiediensten een zegen voor de moeizame SEPA-migratie, of gaan we hiermee voorbij aan het doel van een uniforme betaalmarkt in Europa?

artikel-thumbnail

09 januari 2014

Staatsbank ABN AMRO sorteert voor op beursgang, maar tempo van regelgeving is grootste uitdaging

Kees van Dijkhuizen is sinds juni 2013 CFO van ABN AMRO. Na de integratie van ABN AMRO en Fortis is het aan hem en de overige leden van de raad van bestuur om de staatsbank gereed te maken voor een beursgang in 2015. Wat Van Dijkhuizen op dit moment echter meer bezighoudt, is voldoen aan de toenemende en elkaar snel opvolgende eisen van toezichthouders en het vertrouwen van de klant terugwinnen.

artikel-thumbnail

23 december 2013

Inkooptrends 2014: wat speelt er binnen inkoop in 2014?

Net als vorig jaar heeft Supply Value de inkooptrends voor komend jaar onderzocht door het houden van een enquête aan ruim 2000 inkoopprofessionals voor te leggen en waar uiteindelijk 131 organisaties aan deelnamen. In dit artikel worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd en aanbevelingen gedaan over hoe een organisatie kan omgaan met de inkooptrends van 2014. De resultaten van dit onderzoek kan uw organisatie helpen bij op- en/of bijstellen van uw inkoopplannen voor 2014.

artikel-thumbnail

13 december 2013

14e M&A Awards: groots in bezoekers en beleving

Met een nieuwe locatie en een groter opgezet feest waren de M&A Awards 2013 dit jaar een compleet andere beleving. Wat bleef, is dat iedereen van statuur die zich met M&A en Private Equity bezighoudt, aanwezig is. De sfeer was uitstekend, het feest ging lang door en ook in de awards-uitreiking een aantal hoogtepunten: D.E Masterblenders is de beste deal, Bastiaan Vaandrager de beste M&A advisor en Arne Grimme is de beste M&A advocaat.

artikel-thumbnail

12 december 2013

Het Dashboard van de BV Nederland - December 2013

Nederland is zich druk aan het voorbereiden op de aankomende feestdagen. Wie zien weliswaar een heel beperkt aantal zonuren, de filedruk neemt toe op de Nederlandse wegen en een zware Sintstorm teisterde ons land. Maar de Nederlandse economie in rustiger vaarwater te zijn aangekomen. Consumenten zien hun financiële toekomst een stuk positiever tegemoet en de werkloosheid blijft langzaam maar gestaag dalen. Een ander positief signaal komt uit de conjunctuurgevoelige uitzendbranche. Ook hier lijkt het herstel te hebben ingezet. Welke effecten zien we deze maand op het Dashboard van de BV Nederland?

artikel-thumbnail

04 december 2013

Leendert van Reeuwijk (CFO Gamma Holding): "Strategie van Gamma bestond niet"

Het zijn de laatste loodjes voor Leendert van Reeuwijk als CFO van Gamma Holding. Aan het eind van dit jaar zit zijn taak erop en gaan de bedrijfsonderdelen Ammeraal Beltech, Bekaert Textiles, Dimension-Polyant en Clear Edge Filtration, overgenomen door Filtration Group, op eigen kracht verder. Meestal spreken we met CFO's over strategie, groei, overnames en fusies, maar dit keer blikken we met Van Reeuwijk terug op het operationeel, financieel en juridisch ontleden van Gamma Holding na het einde van de beursnotering in april 2011.

artikel-thumbnail

27 november 2013

Concurrentievermogen Nederlandse economie dreigt in zwaar weer te komen

Het onderzoeksinstituut INSCOPE - Research for Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam voert jaarlijks de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor uit. Het onderzoek staat onder leiding van Prof.dr. Henk W. Volberda van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Hij stelt dat "Nederland dient te waken dat er geen technologisch gat gaat ontstaan met de vooruitgang in andere landen."

artikel-thumbnail

25 november 2013

Bloggers FM.nl over bereiken excellentie: 'Combinatie van passie, aanleg, en bloedende vingers'

In de complexe en snel veranderende wereld waarin we ons bevinden is goed niet langer goed genoeg. Organisaties die zich willen onderscheiden, zullen zich moeten focussen op activiteiten waarin zij kunnen excelleren. Het probleem is echter, zo lijkt het, dat Nederlandse organisaties hun vermogen om uitmuntende prestaties te leveren zijn kwijtgeraakt. Hoe krijgen we die dijkenbouwermentaliteit weer terug? Hoe kunnen Nederlandse organisaties weer écht floreren in de nieuwe wereld? Een discussie met het blogteam van FM.nl.

artikel-thumbnail

21 november 2013

Tips voor meer impact ICT-inkoop

Wat zijn de meest gebruikte ICT inkoop doelstellingen? Wat zijn de belangrijkste risico's met betrekking tot ICT inkoop? En zijn organisaties tevreden over de kwaliteit die ICT leveranciers leveren? Dit zijn enkele vragen die zijn onderzocht in het 'ICT inkoop onderzoek 2013' van Supply Value. Dit onderzoek werd uitgevoerd in zowel de publieke- als private sector. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek gepresenteerd en worden vijf concrete aanbevelingen aangedragen hoe organisaties beter kunnen presteren op gebied van ICT inkoop.

artikel-thumbnail

08 november 2013

Inflexibel Nederlands investering- en beloningsklimaat remt economische groei

De huidige belonings- en investeringsmentaliteit in Nederlands houdt overheid, ondernemingen en werknemers in een ijzeren greep: bezuinigingen zijn noodzakelijk en budgetten en vaste lasten liggen muurvast waardoor er geen ruimte is voor flexibiliteit. Men moet er voor zorgen dat een groter deel van de middelen vloeibaar blijven, waardoor deze gemakkelijker kunnen worden aangewend voor nieuwe initiatieven.

artikel-thumbnail

07 november 2013

Het Dashboard van de BV Nederland - November 2013

De dagen worden langzaam korter, maar de Nederlandse economie bevindt zich allerminst in een winterslaap. Steeds meer indicatoren op het Dashboard van de BV Nederland staan op groen of lichtgroen. Hoewel de positieve ontwikkeling van augustus niet doorgetrokken kon worden naar september, lijkt Nederland wat betreft het werkloosheidcijfer over het dieptepunt heen te zijn. Consumentenbestedingen blijven achter, maar het vertrouwen bij de consument neemt stapsgewijs toe en ook de producent ziet de toekomstig weer positiever tegemoet. Welke cijfers zien we deze maand terug op het Dashboard van de BV Nederland?

artikel-thumbnail

31 oktober 2013

Mobiele Telefonie: 10 punten om rekening mee te houden bij afsluiten nieuw contract

Zo om de twee jaar nemen de meeste bedrijven hun mobiele telefoonabonnementen onder de loep. Meestal is de aanleiding dat de contractperiode bij de huidige provider is afgelopen. Na enig heen-en-weer mailen met de provider of dealer, rolt er een voorstel uit voor een verlenging van de abonnementsperiode met 24 maanden. De meeste bedrijven gaan in op het voorstel van enkele tienduizenden euro's. Op voorhand zitten maar weinig bedrijven te wachten op een wissel van mobiele provider, dus als er al een offerte bij een ander wordt aangevraagd, is dat veelal pro forma. Herkent u dit? 10 tips om het beter te doen.

artikel-thumbnail

28 oktober 2013

Eva Borstlap (Value Management KPN): 'Inkoop vanuit ondernemende grondhouding'

Financials zouden veel meer waarde kunnen halen uit inkoop, is de stelling van Eva Borstlap. Deze energieke jonge professional staat ruim een jaar aan het hoofd van de nieuwe afdeling 'Value Management' (onderdeel van Corporate Procurement) bij KPN die als doel heeft de waarde uit inkoopactiviteiten te maximaliseren. Ze deelt met veel genoegen haar belangrijkste geleerde lessen en ervaringen met vakgenoten.

artikel-thumbnail

25 oktober 2013

Zinvol strategisch samenwerken

Samenwerking tussen leverancier en afnemer laat zich vanuit verschillende modelperspectieven karakteriseren. Vanuit een volwassenheidsmodel, die je in groten getale op internet kunt vinden. Vanuit de Kraljic-matrices, zowel de klantvisie als de leveranciersvisie. Vanuit het 5-krachtenmodel van Porter, ook hier vanuit beide posities bekeken. En zo meer. Een groot scala staat ons ter beschikking. De wetenschap heeft zich buitengewoon productief getoond de afgelopen decennia.

artikel-thumbnail

08 oktober 2013

Het Dashboard van de BV Nederland - Oktober 2013

Na Prinsjesdag werd er in de Tweede Kamer druk onderhandeld over de invulling van het pakket aan bezuinigingsmaatregelen ter waarde van 6 miljard euro. Waar Kamerleden nog in discussie zijn met het kabinet lijken er langzaam wat lichtpuntjes aan het einde van de tunnel te ontstaan voor Nederland. De werkloosheid is in augustus voor het eerst in twee jaar gedaald en ook de economische vooruitzichten voor ons land lijken er wat positiever uit te zien. Welke ontwikkelingen zien we deze maand op het Dashboard van de BV Nederland?

artikel-thumbnail

04 oktober 2013

Prof. Dr. Jack van der Veen over supply chain management anno nu: 'Mensen vinden ketensamenwerking lastig'

Samenwerken in de keten met leveranciers en klanten. De voordelen zijn evident, dus waarom niet? Een gebrek aan wederzijds vertrouwen is een zeer belangrijke factor hierin, stelt Jack van der Veen, professor Supply Chain Management aan Nyenrode Business Universiteit. Wat moet er gebeuren om bedrijven succesvol te laten samenwerken in de toekomst? Van der Veen deelt zijn visie.

artikel-thumbnail

25 september 2013

Leasewagenpark verzekeren: kies de juiste vorm en bespaar!

Zo goed mogelijk voor de laagste prijs! Dat is vast ook uw verzekeringswens voor het leasewagenpark. Maar om dit te realiseren, moet u wel de juiste zaken op een rijtje zetten. En vervolgens de afwegingen maken die bij uw onderneming passen. In dit artikel leest u welke verzekeringsmogelijkheden er zijn, wat de inhoudelijke verschillen zijn, welke financiële voor- en nadelen uw keuze kan hebben en waar u zeker op moet letten. Met tips om te besparen.

artikel-thumbnail

24 september 2013

Aanpakken jeugdwerkloosheid: Participeren en investeren in masterclasses

Het kabinet heeft 50 miljoen euro extra ingezet om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Er is in de persoon van Mirjam Sterk zelfs een ambassadeur benoemd die de problemen van maar vooral de oplossingen voor mbo-ers zal moeten oppakken. Het is te hopen dat dat beleid en die aandacht voor jeugdwerkloosheid - zoals die ook in de Miljoenennota en in het Sociaal Akkoord zijn vastgelegd - ook in de praktijk tot resultaat zullen leiden.

artikel-thumbnail

17 september 2013

Waardeketens brengen mensen in gesprek

Of ik een leuke invalshoek had op het thema van de najaarseditie van Tijdschrift Financieel Management: waardeketens. Deze vraag kreeg ik begin augustus van de redactie. Ik vroeg even bedenktijd omdat me 'die leuke invalshoek' niet meteen inviel. Vaak ligt het antwoord op een vraag te dichtbij om in één keer te zien. Je kijkt er over heen. Mijn invalshoek op waardeketens is natuurlijk de vraag in hoeverre ik waardeketens kan verbinden met mijn centrale thema: mensen in gesprek brengen over resultaat en relatie. En de bijdrage tot prestatieverbetering… En die link is er wel degelijk.

artikel-thumbnail

13 september 2013

DCF analyse: waarderen van succesvolle ondernemingen

"Price is what you pay, value is what you get", aldus Warren Buffet. In een periode van economische crisis is het van belang om te investeren in ondernemingen die zich onderscheiden van hun beursgenoteerde "peers" door meer groei en hogere returns. Hoe waarderen we die ondernemingen? Ligt het gebruik van multiples voor de hand? Of gaan multiples impliciet uit van assumpties die juist níet kenmerkend zijn voor die ondernemingen? Immers, die ondernemingen onderscheiden zich toch van hun peers?

artikel-thumbnail

10 september 2013

De noodzaak van een geloofwaardige sustainability strategy

In de afgelopen jaren heeft NPM Capital steeds meer aandacht gekregen voor de sustainability strategy van bestaande en nieuwe participaties. Het verduurzamen van de bedrijfsvoering verhoogt niet alleen de waarde van de onderneming, maar is een harde voorwaarde voor het voortbestaan van de business op de lange termijn. Omdat een investeerder echter altijd op afstand van de bedrijfsvoering staat en de risicobeheersing niet zelf in de hand heeft, staat of valt een duurzaamheidsstrategie met de overtuiging en het commitment van het topmanagement van de onderneming.

artikel-thumbnail

09 september 2013

Het Dashboard van de BV Nederland - September 2013

De zomervakantie is voorbij - Nederland keert terug naar werk en school. Dat de economie geen zomerreces heeft gehouden blijkt uit de kleine lichtpuntjes die verschillende indicatoren laten zien. Het consumenten- en producentenvertrouwen zitten in augustus duidelijk in de lift en ook de inflatie lijkt over het hoogste punt heen te zijn. Daarentegen blijven economen zich zorgen maken over de consumentenbestedingen. Welke ontwikkelingen zien we deze maand op het Dashboard van de BV Nederland?

artikel-thumbnail

04 september 2013

Ga in debat met Jan Kees de Jager tijdens gratis seminar 'The Future of Finance'

De financiële wereld is volop in beweging. Waar gaat het naar toe? Welke ontwikkelingen zijn echt belangrijk en wat betekent dat voor uw rol als financieel manager, CFO of controller? Diverse topsprekers uit de financiële wereld - waaronder voormalig minister van Financiën Jan Kees de Jager - werpen hun licht op deze vragen tijdens de Canon themadag #inbeeld | The Future of Finance op dinsdag 24 september.

artikel-thumbnail

02 september 2013

Investeren in leveranciersmanagement loont (inclusief 5 gouden tips)

Leveranciersgerelateerde kosten vormen een steeds groter onderdeel van de totale bedrijfskosten. Die trend is nog lang niet ten einde. De noodzaak om professioneler en effectiever in te kopen en uit te besteden neemt alleen maar toe. Hoe kunnen bedrijven dit het beste aanpakken? Daarover ging het recente executive dinner van de CFO Association in samenwerking met procurement service provider Proxima, over risk, innovatie, assurance en governance in grote organisaties die veel hebben uitbesteed.

artikel-thumbnail

27 augustus 2013

SEPA biedt banken nieuwe kansen

Aan de vooravond van de invoering van de Single Euro Payments Area (SEPA) wordt er nog hard gewerkt om op 1 februari 2014 op tijd klaar te zijn. Een stevige uitdaging voor banken, die te maken krijgen met organisatorische, systeemtechnische en technologische aanpassingen. Er moet flink worden geïnvesteerd om aan de vereisten van SEPA te voldoen, maar het biedt banken ook kansen om nieuwe klanten te werven, innovatieve producten te ontwikkelen en efficiënter te werken.

artikel-thumbnail

22 augustus 2013

CFO's in de schoolbanken 'Fusies bestaan niet'

"Van de M&A's brengt 70 procent niet het succes dat ooit bedoeld was", aldus Floris Croon. De medeoprichter van Boer & Croon durft de spiegel wel aan. "Terugkijkend vind ik toch dat er vaak in een tunnelvisie gedacht wordt: Als we dit doen, worden we een wereldspeler. Dan moet je stevig in je schoenen staan om op de rem te durven trappen." Cees van Rijn, voormalig CFO van Nutreco: "Juist bij deal fever is het de taak van de CFO om te zeggen: Tot hier en niet verder."

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25