Strategie en Ondernemerschap

17 juni 2013

Concurreren op service: Maak fans van je klanten

Hoe kunnen bedrijven groeien in een markt waarin de koek niet groter wordt, maar alleen maar wordt herverdeeld? Vernon Hill, oprichter en CEO van de Commerce Bank in de VS en de Metro Bank in Engeland, geeft in 'Fans! Not Customers - How to Create Growth Companies in a No Growth World' op basis van zijn ervaringen zijn visie op deze problematiek. Hierbij is volgens hem een grote rol weggelegd voor de bedrijfscultuur van de onderneming.

11 juni 2013

Organisatiecultuur als katalysator voor verhoogde bedrijfsprestaties

Een positieve relatie tussen de waarde die een bedrijf creëert en hoe succesvol het bedrijf is, is een veelgehoorde suggestie. Om deze waarde te maximaliseren, investeren bedrijven in verschillende initiatieven om de efficiënte van hun bedrijfsproces te verbeteren. De praktijk leert ons echter dat het gerealiseerde resultaat vaak tegenvalt en niet leidt tot de gewenste waardemaximalisatie. Wat ligt hieraan ten grondslag?

05 juni 2013

Jaska de Bakker, CFO Royal HaskoningDHV: "Alle voordelen uit fusie halen, zowel aan omzet- als kostenkant"

Eind februari 2012 lieten DHV en Royal Haskoning weten de krachten te gaan bundelen. Door een fusie op basis van gelijkwaardigheid verdubbelde de slagkracht van beide organisaties en ontstond de nieuwe onderneming Royal HaskoningDHV, die wereldwijd tot de top 40 van de projectmanagement-, ingenieurs- en adviesbureaus behoort. "Onze focus ligt op de marge verbeteren en autonome groei."

31 mei 2013

10 tips voor meer veerkracht in uitdagende arbeidsmarkt

Het zijn roerige tijden op de Nederlandse arbeidsmarkt: jongeren komen moeilijker aan het werk, ouderen worden steeds sneller afgeschreven en de mismatch tussen vraag en aanbod wordt alleen maar groter. Om het tij te keren is een nieuwe kijk op inzetbaarheid onvermijdelijk, vindt Tempo-Team. Het belangrijkste is dat werkgevers en werknemers zich succesvol kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Tempo Team geeft 10 tips voor meer veerkracht.

29 mei 2013

Denk groot, begin klein: de basis voor succesvol implementeren van E-Procurement

Ondernemingen richten zich met name op commerciële activiteiten, waardoor inkoop niet altijd even hoog op de agenda staat. Maar juist in economisch zware tijden krijgt inkoop weer veel aandacht, zodat bedrijven grip krijgen op de uitgaven en marges. Hoe kunnen zij inkoopprocessen optimaliseren en automatiseren? Denk hierbij groot, maar begin klein en groei gecontroleerd. Daarnaast is het advies om inkoop permanent op de bedrijfsagenda te hebben staan, ook in economisch betere tijden.

25 april 2013

Proxima: "CFOs vaak onbewust van het verbeterpotentieel bij procurement" (advertorial)

Vraag Jeroen Huisman niet hoeveel Proxima zijn klanten kan besparen als het Britse bedrijf de procurementafdeling eens goed onder handen neemt. "Dan denk je meteen weer aan het uitknijpen van leveranciers en krijg je excessen als het paardenvleesschandaal", zegt hij. "Wij praten liever over rendement- of margeverbetering. Wij zijn er goed in om onze klanten te helpen procurement een strategische positie binnen de organisatie te geven."

17 april 2013

Een kopje koffie met Tomas Friedhoff (Head Finance The 16 Student Entrepreneurs): 'Turkije is zeer belangrijke groeimarkt voor Nederland'

Kansen zoeken in opkomende markten is de core business van The 16 Student Entrepreneurs waar Tomas Friedhoff Hoofd Finance en medeondernemer is. De focus in 2013 ligt op Turkije, een zeer belangrijke groeimarkt, na eerdere succesvolle edities naar China en de VS. Verschillende onderzoeken wijzen erop dat Turkije uiteindelijk zal uitgroeien tot de tweede economie van Europa. 'Nederlandse ondernemers moeten daarvan profiteren', is Friedhoff's stelling die hij ondersteunt met Turkije's BNP dat jaarlijks gemiddeld met 5.2% groeit.

10 april 2013

Inkoop 2.0: optimaliseer je bedrijfsperformance - grip op je uitgaven

Vele krachtige besluiten sterven een zachte dood in de uitvoering. Inkoop 2.0 is werken aan continue verbeteringen met partners in de keten die kiezen voor elkaar, en de basis leggen voor een win-win op strategisch niveau. Er op gericht de winst daadwerkelijk te incasseren met een volwassen samenwerking in de dagelijkse uitvoering. Met processen in control, optimaal profijt van samenwerking en grip op je uitgaven.

20 maart 2013

Internationale kansen voor werving van nieuw personeel

Global sourcing: een begrip dat in eerste instantie vaak associaties oproept met internationaal, groots en ver weg. Maar klopt dat beeld nog in de huidige tijd, waarin landsgrenzen vervagen, technologie zich razendsnel ontwikkelt en internationaal ondernemen steeds gangbaarder wordt? Internationaal detacheringsbedrijf Brunel deed er onderzoek naar. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat steeds meer werknemers en werkzoekenden zich oriënteren op internationaal niveau.

15 maart 2013

Beeldvorming versus realiteit: Hoe staat Nederland er sociaal-economisch nu echt voor?

In Nederland hebben we een enorm vergrijzingsprobleem, toch? Nee! Paul Schnabel (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) ontkracht tijdens een recente ontbijtsessie van de CFO Association verschillende mythen over wat er speelt in Nederland op sociaal-economisch terrein en vertelt de financiële topmannen hoe het echt zit. Onmisbare inzichten. Niet alleen voor beslissers, maar eigenlijk voor iedereen.

27 februari 2013

Prijsbeleid: Potentie onbenut door finance professionals?

Sommige uitdagingen zijn zo lastig voor ondernemingen dat hun financials zich de vingers er niet aan lijken te willen branden. Voor veel beleidsuitdagingen van ondernemingen bestaan er hulpmiddelen als gemiddelden, benchmarks, wetenschappelijke studies, enzovoorts, maar voor prijsbeleid zijn de auteurs echter weinig hulp tegengekomen. Een gemiste kans want met aanpassingen zijn winststijgingen van wel 15 tot 25% te behalen.

25 februari 2013

Bedrijven leunen zwaar op retentiebonussen bij fusies en overnames

Grote bedrijven leunen zwaar op retentiebonussen om fusies, overnames en afsplitsingen tot een succes te maken. Dat blijkt uit recent onderzoek van consultancybureau Mercer. Bedrijven bieden retentiebonussen omdat het vasthouden van talent essentieel is voor het succes van dergelijke deals. Van de bedrijven die een zogeheten retentieprogramma instellen om het senior en hoger management te behouden, richt 70% zich op de lange termijn sleutelfiguren. Slechts 53% opent een dergelijk programma ook voor management dat verantwoordelijk is voor het korte termijn succes van de deal.

20 februari 2013

Turnaround Management: Vraaguitval is zeer belangrijk alarmsignaal

Kun je je voorstellen dat je bedrijf niet meer bestaat? Kun je opeens te maken krijgen met een vraaguitval van 30/40 procent? Dat zijn vragen die bedrijven zichzelf continu moeten stellen, vindt hoogleraar Turnaround Management Jan Adriaanse. 'Kloppen je aannames met betrekking tot klanten, markten en technologie? Ieder bedrijf zou mijns inziens continu met assumptietesten bezig moeten zijn. Je moet altijd handelen alsof je bedrijf volgende maand failliet is…'

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22