Risk en Compliance

artikel-thumbnail

31 maart 2015

Top 5 oorzaken niet functionerende business controllers

In mijn coachpraktijk voor financials, ontvang ik geregeld controllers die niet meer goed weten wat ze willen. De controllersfunctie hebben zij een aantal jaar uitgevoerd, echter sinds een halfjaar tot jaar hebben zij een nieuwe functie als business controller gekregen. Deze rol leek hen leuk, want: meer contact met de business en meer invloed in het sturen van de afdeling/organisatie. Wat ligt hieraan ten grondslag, hoe kan het dat die op papier zo leuke business controller rol niet het succes en de voldoening geeft die je verwacht?

artikel-thumbnail

11 maart 2015

Projectcontrol: projectcontrollers spelen een (te) beperkte rol

Projecten, tijdelijke samenwerkingsverbanden die bedoeld zijn om een specifiek product op te leveren, lopen vaak niet zoals we hopen. De kosten vallen hoger uit dan begroot, de oplevering is later dan verwacht of de kwaliteit blijft achter. En soms gaat het zelfs op alle drie de onderdelen fout. Alleen al de Nederlandse overheid verspilt jaarlijks tussen de 4 en 5 miljard euro door mislukte ICT-projecten. En de overheid heeft echt geen monopolie op tegenvallende projectenresultaten…

artikel-thumbnail

05 maart 2015

Olieprijs zet ondernemersklimaat in opkomende markten onder druk

Problemen met betaling in harde valuta, insolvabiliteit van de overheid en inmenging van de politiek in de economie zijn in 2015 de belangrijkste politieke risico's voor het bedrijfsleven in opkomende markten. De risico's daarvan nemen toe door de ontwikkeling van de olieprijs, de renteverhoging in de Verenigde Staten, het conflict tussen Rusland en de Oekraïne en activiteiten van terroristische groeperingen als IS en Boko Haram.

artikel-thumbnail

13 februari 2015

Risicomanagement: de effecten van de eurocrisis voor uw organisatie (deel 1)

Na een korte periode van relatieve rust rond de euro in het algemeen en de Griekse economie in het bijzonder is de eurocrisis weer in volle hevigheid uitgebarsten. In een serie van twee artikelen wordt aandacht besteed aan de oorzaken van de crisis en de directe gevolgen voor uw organisatie. Het tweede deel zal in het teken staan van maatregelen die genomen kunnen worden om de mogelijke schade te vermijden, te beperken, te accepteren of juist over te dragen op anderen.

artikel-thumbnail

09 februari 2015

Meer doen met data

Er gaat momenteel bijna geen dag voorbij of er is in de media wel een bericht of discussie te vinden rond data. Of het nu gaat om vraagstukken rond privacy, nieuwe mogelijkheden en bedreigingen van Big Data, of nieuwe diensten gebaseerd op het slim combineren en uitwisselen van gegevens: je kunt er niet onderuit dat informatie 'hot' is. De dagelijkse praktijk van de financial ziet er vaak nog heel anders uit: voor veel financials is het bijwerken van gegevens in Excel en het vervaardigen van overzichten een flink deel van het dagelijkse werk.

artikel-thumbnail

31 december 2014

De 5 kapitaalmarkttrends van 2015

De manier van zaken doen op de wereldwijde kapitaalmarkt verandert in een rap tempo. De wereldwijde economische crisis, de aangescherpte wet- en regelgeving en de nieuwe technologieën versnellen deze transformatie. Organisaties op de kapitaalmarkt moeten snel nieuwe technologieën omarmen om de ontwikkelingen bij te houden. Het implementeren van de nieuwe technologieën leidt tot meer eisen aan de handelssystemen en met name flexibiliteit, schaalbaarheid en responsiviteit. In 2014 hebben drie ontwikkelingen veel invloed gehad: Big Data en Analytics, Governance, Risk en Compliance (GRC) en IT als strategisch instrument.

artikel-thumbnail

29 december 2014

Projectcontrol: Tips voor een goede projectfinanciering

Lang niet elke organisatie staat er bij stil, maar de uitvoering van een project moet ook gefinancierd worden. Dat geldt zowel voor projecten die voor de eigen organisatie worden uitgevoerd, de zogenaamde interne projecten, als voor externe projecten. Bij de laatstgenoemde projecten voert de organisatie dus projecten uit voor derden. Hoe komen we aan het geld om investeringen te doen en de inzet van mensen en middelen te bekostigen? In dit artikel worden een aantal mogelijkheden op een rijtje gezet.

artikel-thumbnail

24 december 2014

Frauderisk management 2.0. - Malafide zakenpartners vermijden

12 miljoen euro. Dat is het exorbitante bedrag dat offshoretycoon Edward Heerema zich uit de zakken liet kloppen door een Maltese oplichter. Heerema is echter niet de enige die het slachtoffer werd van een malafide zakenpartner. Elk jaar worden in Nederland honderden bedrijven opgelicht. Jammer, want een risk & compliancebeleid dat een datagedreven aanpak combineert met gezond menselijk verstand kan hier paal en perk aan stellen. Door databronnen slim aan te wenden kunnen compliance officers zich uitsluitend richten op bedrijven met een hoger risico.

artikel-thumbnail

23 december 2014

'Uiteindelijk gaat het erom dat je je geld sneller ontvangt'

Geld dat vastzit in debiteuren levert een groot risico op voor de liquiditeit van iedere onderneming. Een slecht betalingsgedrag legt niet alleen een beslag op het werkkapitaal, maar zorgt ook voor hogere renteverliezen en een toenemend risico op oninbare vorderingen. Om deze risico's te minimaliseren, zette AkzoNobel een aantal belangrijke stappen richting een beter gestroomlijnd creditmanagement en debiteurenbeheer. Een van die stappen is de implementatie van 'SAP Financial Supply Chain Management' (FSCM)-tooling.

artikel-thumbnail

03 november 2014

Draag nu genomineerden aan voor de Controller of the Year Award 2015

Op 23 april 2015 reiken Alex van Groningen en het Controllers Netwerk voor de 11de keer de Controller of the Year Award uit. Het draait bij de Controller of the Year Award niet om de verheerlijking van personen. De genomineerde controllers vertegenwoordigen hun teams en organisaties, en gebruiken dit platform om hun best practices in controlling te delen met vakgenoten. Wij zouden het fantastisch vinden wanneer u hieraan uw medewerking wilt verlenen.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22