Risk en Compliance

artikel-thumbnail

28 oktober 2004

Bart-Jan Beerens, manager financial services Hercules 'Ongebruikte kennis kan snel verwateren'

"Ik ben gestart met heao-bedrijfseconomie met als hoofdvak bedrijfsadministratie. Daarna ben ik gaan werken bij de financiële administratie van een multinational. Maar ik was vooral met accountancy bezig. Ik wil breder werken en ook rapportages doen. Daarom ben ik de Hofam gaan doen, maar dat viel me bijzonder tegen. Mijn medestudenten waren net afgestudeerde heao'ers zonder leidinggevende positie. De opleiding behandelt cases. Het is de bedoeling dat studenten ervaringen uitwisselen. Maar dat gaat niet als ze die niet hebben. Daarvoor doe ik natuurlijk geen postdoctorale studie, ik had beter een MBA kunnen volgen. Mijn einddoel is om financieel directeur of CFO te worden.

artikel-thumbnail

23 oktober 2004

Wat is de waarde van [email protected] als risico maatstaf?

Begin jaren '90 introduceerde de Amerikaanse investeringsbank J.P. Morgan Value-at-Risk ([email protected]) als een model voor risico meting en risico management. Met de introductie van [email protected] werd een standaardmodel voor risico management publiek gemaakt waar op dat moment veel behoefte aan bestond. Sinds de introductie van [email protected] heeft deze risicomaatstaf sterk aan populariteit gewonnen, en tot op de dag van vandaag wordt [email protected] door vele organisaties gebruikt als een vorm van risico rapportage, en daarmee ook als een vorm van risico management. Ik wil op een eenvoudige manier uitleggen dat deze manier van risicometing een achterhaalde methode is.

artikel-thumbnail

20 oktober 2004

Tabaksblat en de buiksprekers van het maatschappelijk verkeer

De aanbeveling van de code- Tabaksblat om de accountant in de aandeelhoudersvergadering te bevragen over zijn verklaring en de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden heeft de potentie om een revolutie teweeg te brengen. Deze aanbeveling heeft niet alleen gevolgen voor de krachtsverhoudingen tussen de accountant, de commissarissen, het bestuur en de aandeelhouders, maar vooral ook voor de eisen die aan de accountant en de CFO worden gesteld.

artikel-thumbnail

20 oktober 2004

Topmanagement onvoldoende voorbereid op gevolgen corporate governance

Veel Nederlandse ondernemingen die onder de corporate-governancecode vallen, zijn zich nog onvoldoende bewust van de gevolgen van deze code en hebben daardoor geen adequate maatregelen getroffen. Slechts 12 procent van de grote bedrijven (met meer dan honderd medewerkers) vindt het onderwerp bedrijfsrisico's op de bestuursvergadering 'zeer belangrijk'. Eén op de drie grootste bedrijven spreekt van 'een onbelangrijk agendapunt' en 18 procent stelt de bedrijfsrisico's zelfs in het geheel niet aan de orde. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Aon Nederland naar risicomanagement in het bedrijfsleven.

artikel-thumbnail

19 oktober 2004

'Code-Tabaksblat beter dan Sarbanes Oxley'

"Het Amerikaanse Sarbanes-Oxley is harde wetgeving. Er bestaat geen enkele mogelijkheid voor het beurs- en bedrijfsleven om af te wijken van de regels. Tabaksblat daarentegen houdt door middel van de pas-toe-of-leg-uit regel, rekening met de structuur van de vennootschap. Daarnaast wordt Corporate Governance in Nederland beredeneerd vanuit principes. In de VS is het systeem rulebased, alles moet er gaan volgens de letter van de wet. In zoín situatie krijg je altijd te maken met allerlei slimme juristen en advocaten die onder de regels uit proberen te komen."

artikel-thumbnail

19 oktober 2004

IT doet er niet toe... of wel?

De IT-industrie schrok op toen publicist Nicholas Carr enkele maanden geleden in de Harvard Business Review een artikel publiceerde met de omineuze kop 'IT doesn't matter'. IT wordt, zegt Carr, net als eerdere technologische innovaties (zoals elektriciteit, spoorwegen, noem maar op) in hoog tempo een massa-artikel, een 'commodity'. Het wordt een infrastructurele technologie waarmee amper nog concurrentievoordeel valt te behalen, eerder een 'necessity' dan een 'advantage'.

artikel-thumbnail

14 oktober 2004

De fraude voorbij met beyond budgeting

Met steeds strakker wordende accountingregels en het vervolgen en mogelijk opsluiten van de managers die deze regels overtreden, wordt het paard achter de wagen gespannen. De schade is immers al aangericht. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat alle zich misdragende managers altijd zullen worden gepakt. Toch moet er iets gebeuren, want het tempo waarin de financiële schandalen zich aaneenrijgen neemt steeds meer toe. Het is daarom beter om naar preventie te kijken. Zoals door de invoering van beyond budgeting

artikel-thumbnail

11 oktober 2004

TPG's CFO Jan Haars werkt aan SOX

De 'spin in het web' van TPG Jan Haars is belast met de aanpassing van het bedrijf aan de code-Tabaksblat en Sarbanes-Oxley (SOX). Een aanpassing die 'zo ingewikkeld is dat de rest van de leden van de Raad van Bestuur dit maar op mijn bord hebben gelegd.' TPG voldoet op twee punten na aan Tabaksblat (o.a. wordt nu nog afgeweken van de voorstellen voor afkoopsommen van bestuurders en voor de periode dat toegekende aandelen niet verkocht mogen worden), maar TPG behoort van de beursgenoteerde bedrijven tot de top-vijf Tabaksblat-getrouwe ondernemingen.

artikel-thumbnail

20 augustus 2004

Genomineerd voor controller van het jaar 2004: Frank Kolner (Telematica Instituut)

De uitdagingen zijn en blijven groot bij het Telematica Instituut, aldus controller Frank Kolner. Niet alleen vanwege de inhoudelijke ontwikkeling van de telematica-markt, maar vooral vanwege het continue zoeken naar een balans tussen overheids- en marktfinanciering. 'Keer op keer staan wij voor situaties die uniek zijn voor alle betrokken partijen, inclusief de belastingdienst. Dus moet je pionieren op financieel gebied; dat trekt me hier enorm aan.'

artikel-thumbnail

10 augustus 2004

Genomineerd voor controller van het jaar 2004: Steven Blom (TMS Beheer)

De continue groei van TMS Beheer, maakt de baan van de 51 jarige Steven Blom een zeer dynamische. Als Chief Financial Officer van dit bedrijf is Blom nauw betrokken bij de ontwikkelingen waar die groei mee gepaard gaat. 'Toen ik in 1991 begon, werkten er ongeveer 150 mensen dat zijn er nu 350. De consolidatie deed ik met potlood en gum en later in Excel. Dat is te traag, daarom automatiseren we nu de financiële administratie.'

artikel-thumbnail

27 juli 2004

Genomineerd voor controller van het jaar 2004: Jeroen Volk (Crucell)

Als hij even niet met zijn werk bezig is, trekt Jeroen Volk er graag met zijn vrouw op uit: 'Het liefst zo ver mogelijk.' Maar geef toe. Na het opzetten van een volledig nieuwe financiële afdeling bij zijn werkgever Crucell, inmiddels het snelst rapporterende beursbedrijf van Nederland, heeft hij het ook wel verdiend om af en toe flink stoom af te blazen. Maar al vrij snel roept de plicht weer: 'Helaas ben ik nog niet in de gelegenheid met mijn voeten op de vensterbank te zitten en de hele dag naar buiten kijken.'

artikel-thumbnail

18 juni 2004

Analyse Peter Wemmenhove: 'Nieuwe regelgeving leidt tot extra softwarebehoefte'

Direct nadat de Sarbanes-Oxley Act in juli 2002 door de president van de Verenigde Staten was ondertekend, ontstond binnen de ICT-industrie grote opwinding. Zou de nieuwe, stringente boekhoudwetgeving het volgende thema worden waar bedrijven miljoenen aan besteden? Een nieuwe kaskraker dus? Na Y2K en de euro zou dit erg gunstig zijn voor een industrie die al langere tijd te maken had met omzetdalingen. De hoopvolle verwachting is nog niet ingelost, maar de belofte is er zeker. Een globaal overzicht van de inmiddels beschikbare 'softwaresolutions'.

artikel-thumbnail

17 juni 2004

Genomineerd voor controller van het jaar 2004: Raymond Roelfs (Versatel)

De top van Raymond Roelfs binnen Versatel lijkt vooralsnog te zijn bereikt. Omdat het pas dertig jaar oude wonderkind Mark Lazar de enige voor Roelfs resterende promotieplek bij het telecombedrijf bezet, moet de Group Finance Director zijn CFO-ambities noodgedwongen in de ijskast deponeren. 'Geen enkel probleem', vindt de elf jaar oudere Roelfs. 'Je krijgt hier de ruimte en het vertrouwen om bezig te zijn op het gebied van finance. Daar vind ik genoeg voldoening in.'

artikel-thumbnail

19 april 2004

Betrouwbaarheid staat voorop, onderzoek onder CFO's

De financieel manager heeft het het afgelopen jaar een stuk drukker gekregen. Het aantal taken is flink toegenomen en bovendien lijkt al dat werk in meer of mindere mate even belangrijk. De 'nieuwe' trend om informatiestromen betrouwbaarder te maken gooit inmiddels de hoogste ogen, zo blijkt uit het vorig jaar gehouden onderzoek 'Ontwikkelingen en Trends in de Financiële Functie'. De aanhoudende boekhoudschandalen en de toenemende nadruk op betrouwbaarheid en integriteit eisen van de CFO extra aandacht voor dit thema.

artikel-thumbnail

19 april 2004

Marktoverzicht: Corporate Performance Management

Welke onderneming wil het niet: één systeem waarmee alle ondernemingsprestaties snel en accuraat kunnen worden bijgehouden en beheerd. Eén goed functionerend CPM-systeem kortom. Maar helaas: de werkelijkheid is weerbarstiger, al is het alleen maar omdat veel potentiële klanten vanwege de aanhoudende economische tegenwind liever kiezen voor het uitbouwen van hun bestaande bedrijfssystemen dan voor de aanschaf van een compleet nieuw systeem.

artikel-thumbnail

19 april 2004

Column Marco gianotten: 'Word niet ziek van IT-aankopen'

Aan de CFO wordt getrokken. Aandeelhouders, kredietbeoordelaars en regulatoren van de financiële markten eisen dat de CFO zich terugtrekt als bewaker van de geldelijke stromen en bezittingen van de onderneming. Aan de andere kant trekt het eigen bedrijf aan de CFO en wordt een actieve rol als businesspartner verwacht. Voor de business moet de CFO zorgdragen voor optimale toegang tot werkkapitaal, hoge efficiency in de financiële procesgang en de inrichting van performance management. Beide kanten eisen en beide zullen hun zin krijgen. Dat betekent dat de functie van de CFO en de staf zich in twee richtingen ontwikkelt: de regulatoren en de regisseurs.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22