Risk en Compliance

artikel-thumbnail

13 april 2007

In deze tijd bestaat er geen waarheid meer, alleen nog maar informatie

Als CFO maakt u deel uit van het management team van uw organisatie. Elke maand, of eens per 4 weken, heeft u een MT vergadering waarin u, samen met de overige leden, het wel en wee van de organisatie doorgrondt. De vergadering wordt geopend en het woord wordt gegeven aan de COO die aan de hand van een uitdraai onderwerpen zoals productie, kosten en leveranciers bespreekt. De overige MT leden luisteren aandachtig, maar hebben niet het gevoel dat het hen aangaat.

artikel-thumbnail

01 maart 2007

Niesko Dubbelboer, Algemene Inspectiedienst: 'Iemand moet onze rekening oppikken'

De Algemene Inspectiedienst: de controle en opsporingsdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Onder leiding van Niesko Dubbelboer, hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering en Control, gaat de AID over naar een outputgestuurde organisatie in het batenlastenstelsel. 'Het is lastig om in de hoofden van medewerkers te krijgen dat iemand onze rekening moet oppikken voor het werk dat we doen.'

artikel-thumbnail

20 februari 2007

Michael de Bakker, Corporate Express

De afdeling credit management bij Corporate Express Benelux, onderdeel van Buhrmann NV, heeft sinds de komst van Michael de Bakker in 2001 heel wat veranderingen doorgemaakt. 'De afdeling bestond voorheen puur uit debiteurenadministratie waar de binnenkomende betalingen werden verwerkt en alleen als er tijd over was wat werd gebeld.' Inmiddels is de ontwikkeling van een specifiek kredietbeleid - mét benodigde autorisatieschema's - en de vorming van een specifieke debiteurenbeheertak afgerond, waardoor de klant is gedekt van de wieg tot het graf.

artikel-thumbnail

20 februari 2007

Peter Meefout en Jeroen Ouderling, T-Mobile

Het verkopen van de forward flow (ookwel fresh debt of first placement genoemd) bij T-Mobile heeft voor een structurele verbetering van de financiële resultaten gezorgd. Echter, dit kon niet eerder plaatsvinden dan nadat er was gezorgd voor een uitstekende kwaliteit van de interne credit management processen. Directeur Customer Finance Peter Meefout en Manager Accounts Receivable en Incasso Jeroen Ouderling over het succesvolle resultaat.

artikel-thumbnail

20 februari 2007

Hans de Vogt, OZ Zorgverzekeringen

Sinds de intrede van de nieuwe zorgverzekeringswet, hebben veel zorgverzekeraars hun debiteurenbeleid op een laag pitje gezet, zo blijkt uit onderzoek. OZ niet. Onder leiding van manager verzekerden Hans de Vogt, is de verzekeraar gestart met een strikt aanmaan- en incassobeleid. Ondanks pessimistische verwachtingen zijn de betalingsachterstanden beperkt zijn gebleven. 'In feite leer je mensen een andere betalingsmoraal. En daar zijn we trots op.'

artikel-thumbnail

20 februari 2007

Bob Kurpershoek, NBC/Universal

Know Your Customer, luidt het credo van General Electric en NBC/Universal. Aan senior manager collections group Commercial Finance Center, Bob Kurpershoek, de taak dit in het Commercial Finance Center door te voeren. Dit deed hij met behulp van een real-time website, waar alle collection issues gelogd worden. Na zes maanden zijn de eerste successen al geboekt. Binnen 'no time' daalde het DSO van 21 dagen voor niet-Amerikaanse tegoeden, terwijl deze in 2004 nog op 38 lag.

artikel-thumbnail

06 februari 2007

Vijf gouden regels voor effectief budgetteren

Door toenemende druk vanuit de markt, zoals groeiende volatiliteit in klantenvraag en acties van concurrenten zoeken bedrijven naar een nieuwe aanpak en andere competenties voor management control. Best in class bedrijven sturen niet langer op de achteruitkijkspiegel. Deze traditionele aanpak kenmerkt zich door periodieke, historische rapportages van regel-voor-regel vergelijking van de resultaatverschillen verbetert niet het toekomstgerichte beslissingsproces.

artikel-thumbnail

31 januari 2007

De teleurstelling voorbij

Dat een Amerikaanse beursnotering een onderneming verplicht om aan de eisen van de Sarbanes-Oxley-wetgeving te voldoen, is inmiddels wel bekend. Dat dit voor sommige ondernemingen draconische gevolgen heeft gehad, hoeft hier ook niet herhaald te worden. Het was verbazingwekkend hoeveel geld en energie sommige Nederlandse ondernemingen hebben geïnvesteerd om SOXcompliant te worden. Wat valt er te leren van het afgelopen jaar, waarin de 'foreign filers' bijna voor het eerst moesten voldoen aan SOX?

artikel-thumbnail

19 januari 2007

Risicomanagement: beheren maar niet bedwingen

Op enthousiasme over risicomanagement zul je CFO's niet gauw betrappen. Zeker niet over het risicomanagement dat is afgedwongen door alle wetten en regels van de afgelopen jaren. Noodgedwongen is de CFO echter nauw betrokken bij risicomanagement. Het kost hem meer tijd dan hem lief is, en het effect ervan is beperkt. Dit bleek onlangs op een bijeenkomst van Chief Financial Officer en Cognos over de transformatie van de financiële functie. "Het woord 'risicomanagement' zegt het al: je kunt risico's wel beheren, maar niet uitbannen."

artikel-thumbnail

21 november 2006

Florent Vlak, voorzitter raad van bestuur van Vivium zorggroep: De focus ligt te veel op de kosten van zorg

Als er een publieke branche is waar de afgelopen jaren veel is veranderd, dan is het de zorg wel. Zorginstellingen moeten met steeds minder overheidssteun steeds meer doen. Productie draaien, prestatiemeting, de concurrentie aangaan met andere zorginstellingen. Florent Vlak, voorzitter raad van bestuur van Vivium, kan daar over meepraten. Ook deze zorggroep ontkwam niet aan de tucht van de markt. Vlak slaagde er desondanks in om Vivium aan te passen aan deze nieuwe werkelijkheid.

artikel-thumbnail

21 november 2006

Ron Vos, hoofd middelenbeheer Gemeente Amstelveen: Jaarrekening twee maanden eerder

Ron Vos, hoofd middelenbeheer bij het facilitair bedrijf van de gemeente Amstelveen, heeft twee belangrijke projecten op zijn naam staan. Allereerst zorgde hij ervoor dat de financiële administratie binnen zijn eigen organisatie werd gecentraliseerd. Iets soortgelijks, maar dan op een ander niveau heeft hij gedaan voor Villa El Salvador, een Peruaanse gemeente waarmee Amstelveen al tien jaar lang een vriendschappelijke band heeft.

artikel-thumbnail

21 november 2006

Ton Ruhe, directeur Finance en Control TU Delft: Geen plek op de voorgrond

Toen Ton Ruhe, directeur Finance en Control van de TU Delft, na een carrière van ruim twintig jaar in de olie-industrie (Esso en BP) en 7 jaar Philips de overstap maakte naar een overheidsinstelling, verwachtte hij wel enige tijd nodig te hebben om zich aan te passen. Van de harde bedrijfscultuur bij de drie multinationals naar de wetenschappelijke wereld van de TU Delft; een groter contrast lijkt er niet te bestaan. Toch bleken de verschillen uiteindelijk minder groot dan gedacht.

artikel-thumbnail

17 november 2006

Snel en betrouwbaar sturen met forecasts

Voortschrijdende prognoses of financiële forecasts nemen een steeds belangrijkere plaats naast het jaarlijkse budget als instrument voor sturing en control, zoals blijkt uit onderzoek van EyeOn en de Erasmus Universiteit Rotterdam [1]. Financieel managers die betrouwbare cijfers en prognoses rapporteren, wekken vertrouwen dat de organisatie in control is. Een uitdaging voor de controller is echter hoe je op kwartaal- of zelfs maandbasis in korte tijd een betrouwbaar oordeel kunt vellen over de financiële vooruitzichten zonder een proces te doorlopen dat vergelijkbaar is met de tijdrovende budgetcyclus.

artikel-thumbnail

14 november 2006

Gemoedsrust met goede corporate governance

"Op 'legal' heeft de afgelopen tijd bij Ahold een zwaar accent gelegen", zegt Peter Wakkie, chief legal officer van het supermarktconcern. "Ik ben enorm druk geweest met rechtszaken. Dat loopt nu allemaal ten einde. Daardoor kan ik mij nog meer richten op de regels voor goed ondernemingsbestuur. We hebben daar verschrikkelijk veel in geeinvesteerd en nee, dat heeft niet te maken met de hete adem in onze nek van allerlei controlerende instanties en de pers, maar meer met het simpele feit dat we de narigheid van enige jaren geleden niet meer willen meemaken."

artikel-thumbnail

14 november 2006

Afscheid van de unbalanced business scorecard

In de afgelopen jaren heeft performancemanagement bij Ordina handen en voeten gekregen. CFO Hans den Hartog was nauw betrokken bij de invoering van de business scorecard, de KPI's en wat dies meer zij. En uitgerekend de financiële topman van Ordina waakt ervoor blind te sturen op financiële kengetallen. "Dan stuur je al gauw op kosten. Daar is niets mis mee, zeker niet in tijden van economische tegenwind. Maar in betere tijden is het veel te beperkt."

artikel-thumbnail

31 oktober 2006

Financieel directeur Arnold Pureveen balanceert tussen maatschappelijk en commercieel belang

Arnold Pureveen, financieel directie van woningcorporatie de Alliantie opereert in een constante spagaat. Enerzijds moet hij ervoor zorgen dat de cijfers onder de streep elk jaar zwart kleuren. Anderzijds vervult de organisatie ook een zeer uitgesproken sociaal-maatschappelijke functie. Probeer daar maar eens een performance managementtool voor te bedenken. Pureveen is daar desalniettemin in geslaagd.

artikel-thumbnail

31 oktober 2006

Tjero Zomer, CFO Transavia.com: Performance Management als pijler van de bedrijfsvoering

Uitdagender en participerend, omschrijft Tjero Zomer zijn rol als CFO bij Transavia.com. Onder zijn leiding is Performance Management binnen de luchtvaartmaatschappij uitgegroeid tot een pijler van de dagelijkse bedrijfsvoering. En met succes. 'De jaarcijfers van het gebroken boekjaar 2005/2006 konden dit jaar binnen een recordtijd van vijf werkdagen na afloop van het boekjaar definitief worden vastgesteld, inclusief alle IFRS effecten.'

artikel-thumbnail

21 september 2006

Ontwikkelingen op gebied van digitale facturering: e-Billing

Een belangrijk contactmoment tussen leveranciers en hun afnemers is het uitreiken van de factuur. Afnemers stellen steeds vaker eisen aan de wijze waarop de factuur moet worden aangeleverd. Dit biedt leveranciers de kans om hier op in te spelen en hun innovatievermogen te tonen door gebruik te maken van digitale facturering, e-Billing. Als bijkomend voorbeeld kan hierdoor een substantiële kostenreductie worden bereikt bij het distribueren van facturen.

artikel-thumbnail

15 september 2006

Controlling 2006: IFRS gedrocht, maar toch noodzakelijk voor niet-beursgenoteerde bedrijven

Dat beursgenoteerde bedrijven verplicht zijn om sinds de boekhoudschandalen in IFRS of Sox te rapporteren, wordt zo langzamerhand beschouwd als een voldongen feit. Maar hoe zit het met niet-beursgenoteerde bedrijven? Zouden zij er ook niet verstandig aan doen, om zich aan deze boekhoudregels te verbinden? Deze vraag stond gisteren centraal tijdens de aftrap van het derde Jaarcongres Controlling.

artikel-thumbnail

28 augustus 2006

Marco Houweling, Group Controller bij TomTom: 'Wij faciliteren de groei van het bedrijf'

Drie jaar geleden waagde Marco Houweling de sprong in het diepe. Hij ging aan de slag een toen nog relatief gezien onbekend bedrijf wat zich bezighield met navigatie. De 16 miljoen euro omzet die CEO Harold Goddijn hem tijdens het sollicitatiegesprek voorspiegelde, groeide aan het eind van het jaar uit tot 42 miljoen euro. Daarna volgde de introductie en het succes van de TomTom GO en de beursgang. 'Vanaf dat moment raakte alles in een stroomversnelling.'

artikel-thumbnail

10 juli 2006

Gemakkelijker toegang tot betalingsverkeer

Met de aanstaande invoering van de Single Euro(pean) Payments Area (SEPA) beogen de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank een meer concurrerende en transparante Europese betalingsverkeermarkt. Het effect van SEPA op zowel de financiële-servicesindustrie als de (groot)zakelijke markt en winkeliers (point of sales) is enorm. Zij zullen hun betalingsverkeerstrategie in de komende paar jaar zowel commercieel als operationeel moeten herijken aan de gewenste veranderingen.

artikel-thumbnail

29 april 2006

Heeft het budget zijn langste tijd gehad?

De praktische bruikbaarheid van budgetten staat al enige tijd ter discussie. Men vindt het genereren van budgetten te duur; ze hebben te weinig toegevoegde waarde en zijn te snel achterhaald zijn. Met name uit de Angelsaksische literatuur doemt een beeld op dat het budget wel eens zijn langste tijd zou kunnen hebben gehad en dat het een kwestie van tijd is voordat alternatieven breed worden ingezet. Hierbij is zelfs al sprake van het geheel afschaffen van het budgetteringsproces. Uit de Interim Times, het relatiemagazine van Steens & Partners Interim Finance Consultants

artikel-thumbnail

12 april 2006

Meer rendement uit prestatiemanagement

Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling naar centralisatie van financiële services, wordt de behoefte bij ondernemingen aan meer inzicht en greep op de resultaten steeds groter. Dat een uitgekiende prestatiemanagementoplossing daarbij essentieel is, wordt steeds vaker onderschreven door onderzoeksresultaten in binnen- en buitenland. Maar hoe kun je als organisatie het meeste rendement uit prestatiemanagement halen?

artikel-thumbnail

10 maart 2006

Kendrion na succesvolle corporate recovery weer back in business

Kendrion heeft eind jaren negentig door een diep dal moeten kruipen. De fabrikant van onder meer elektromagnetische componenten had in veel opzichten de wind tegen. De onderneming uit Zeist had te leiden onder een aantal slecht renderende acquisities. Daarnaast heeft de verkoop van Pinguin aan zijn toenmalige CEO Jan Bernard Wolters het bedrijf in de problemen gebracht. CFO Eiko Ris sprak tijdens het Jaarcongres Credit Management op openhartige wijze over de moeilijke periode van Kendrion, de fouten die zijn gemaakt, maar ook over de succesvolle weg naar herstel.

artikel-thumbnail

06 maart 2006

Gerrit-Jan Bas, Risk Director bij General Electric: "Credit Management begint met gezond boerenverstand"

Cijfers zeggen niet alles; dit is niet een uitspraak die je snel kan verwachten uit de mond van een financial. Toch is dit de kern van de visie die Gerrit-Jan Bas heeft op het vak Credit Management. De Risk Director Benelux van General Electric Equipment Services staart zich niet blind op de cijfers. Het zijn vaak momentopnames die een verkeerd beeld van een bedrijf kunnen schetsen. Bas richt zich liever op structurele zaken. Hoe goed is het management van een klant waar je zaken mee doet? Dat is volgens de Risk Director een veel essentiëlere vraag.

artikel-thumbnail

06 maart 2006

Getronics winnaar Credit Management Award 2005 vanwege pro-actief beleid

Over twee dagen barst het feest weer los. In het NH Hotel Leeuwenhorst in Noordwijkerhout wordt donderdag de 3de Credit Management Award uitgereikt. Vorig jaar ging Getronics er met de felbegeerde award vandoor. Wie krijgt dit jaar de eer? Nog een keer blikken we terug: Ben Walet, Manager Credit Control bij Getronics Nederland wist de DBO (Days of Billings Outstanding) in korte tijd van 70 dagen terug te brengen naar 40 dagen.

artikel-thumbnail

27 februari 2006

Hoe blijf ik in control!

Outsourcen en compliance: het blijven de key-words voor het internationale bedrijfsleven. Essentieel voor de CIO is om op beide vlakken de volledige regie in eigen handen te houden, zeker als hij/zij te maken krijgt met een combinatie van beide thema's. De in dit kader meest in het oog lopende regeling van de laatste tijd, de Sarbanes-Oxley Act (SOx-Act), heeft vergaande gevolgen voor de bedrijfsvoering. Complexer wordt het als een bedrijf zijn processen heeft uitbesteed aan een serviceorganisatie. Wie is in deze situatie verantwoordelijk voor de processen en hoe toon je als CIO aan volledig in control te zijn?

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22