Risk en Compliance

artikel-thumbnail

11 december 2007

Nederlandse ondernemer ziet 2008 optimistisch tegemoet

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft onverminderd vertrouwen in de toekomst en ziet 2008 met getemperd optimisme tegemoet. Het verwachtingsniveau is iets gedaald ten opzichte van vorig jaar maar blijft uitermate positief. De omzet en exportverwachting voor 2008 zijn licht gedaald. Daar staat tegenover dat de ondernemers verwachten dat de werkgelegenheid in 2008 sterker zal stijgen dan in 2007. Dit blijkt uit een enquete van de Kamers van Koophandel.

artikel-thumbnail

27 november 2007

Wie verandert, overleeft

Laatst zat ik met Harold Goddijn aan het diner. Naast mij zat de logistiek manager van onze Amerikaanse vestiging. De logistiek manager is relatief nieuw en luisterde geinteresseerd naar de oude koeien die Harold en ik uit de sloot aan het halen waren. Die interesse wakkerde de verhalen verder aan en we dwaalden af naar de periode van voor de introductie van de eerste GO, het allereerste apparaatje dat aan de basis lag van de opmerkelijke groei van TomTom. Al pratende realiseerde ik mij de hoeveelheid veranderingen die er in relatief korte tijd hebben plaatsgevonden.

artikel-thumbnail

12 november 2007

Participatieregelingen medewerkers niet-beursgenoteerde ondernemingen: wel aandelen, geen stemrecht

Steeds meer niet-beursgenoteerde (familie)bedrijven zetten participatieregelingen in om management en medewerkers te motiveren en te binden. Met deelname aan deze regelingen kunnen zij (certificaten van) aandelen in de onderneming verwerven. Participatieregelingen voor medewerkers streven geen vergroting van de zeggenschap van medewerkers in de onderneming na. Participatieregelingen voor managers hebben vaak wél een stemrecht- of zeggenschapselement. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van Van Lanschot Bankiers naar participatieregelingen voor management en medewerkers bij Nederlandse niet-beursgenoteerde (familie)bedrijven.

artikel-thumbnail

05 november 2007

Het opzetten van een Management Informatie Systeem

Managementinformatiesystemen (MIS) bestaan al een tijdje. Toch heeft nog lang niet iedere organisatie zo'n systeem. Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen. De eerste is het feit dat de meeste managers weinig affiniteit hebben met informatietechnologie. De tweede is dat handige spreadsheetje, waarmee de manager al een heel eind komt. Toch rukken de managementinformatiesystemen op. Dit artikel geeft een schema voor de bouw van zo'n systeem en laat zien wat de rol van de controller daarbij kan zijn. Iedere manager heeft informatie nodig om zijn taken zo goed mogelijk uit te voeren. Het idee van een geautomatiseerd systeem waaruit hij op een gemakkelijke manier die informatie kan halen die hij nodig heeft, ligt dan voor de hand. De eerste bruikbare anagementinformatiesystemen werden gebouwd in de vroege jaren negentig van de vorige eeuw.

artikel-thumbnail

01 november 2007

Sox levert concrete winst op

Steeds meer bedrijven in Europa besluiten hun notering aan de Amerikaanse beurs in te trekken. Denk in Nederland aan TNT en Ahold, in Frankrijk aan Suez en Danone en in Duitsland aan BMW. De regelgeving vanuit de VS wordt regelmatig ge noemd als een van de oorzaken van een delisting. En natuurlijk was de invoering van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act voor corporate governance een fl inke klus. Maar SOX leidt ook tot minder herzienin gen van fi nanciële cijfers en een bredere invoering van business controls en procesmanagement.

artikel-thumbnail

07 oktober 2007

De groei voorbij?!

Nederland kan de komende twintig jaar weinig economische groei meer verwachten, stelt Jaap van Duijn. Na de ongekende welvaartsstijging sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we nu te kampen met verzadiging, vergrijzing en de concurrentie van nieuwe landen. Op termijn zal de bevolking gaan dalen. Voor onze rijkdom hebben we een hoge prijs betaald: een aanslag op het milieu, een overvol land, een verlies aan rust en ruimte. Aan meer materiële welvaart is nauwelijks behoefte - wel aan meer welzijn. Maar zijn we bereid de inspanningen te verrichten om terug te winnen wat verloren is gegaan?

artikel-thumbnail

07 oktober 2007

De rol van cost management bij de omslag naar outputsturing bij verzelfstandigde rijksdiensten

Met de ZBO-gang in 2004 van het CBS is de aandacht voor de bedrijfsvoering steeds meer manifest geworden. Hierdoor is een ontwikkeling ingezet om een kostprijsmodel uit te werken om een beter inzicht te krijgen in de kostenopbouw en het sturen op resultaten (output) mogelijk maken. Tijdens mijn presentatie zal ik aandacht besteden aan de uitdagingen en valkuilen van dit ontwikkeltraject binnen het CBS. Door: Leny Werkhoven, directeur bedrijfsvoering Centraal Bureau voor de Statistiek

artikel-thumbnail

01 september 2007

Deugdelijke controle, deugdelijke architectuur

Sinds de invoering van de code-Tabaksblat als reactie op de Ahold-affaire in 2003 komen de gevolgen van de fundamenteel gebrekkige accountantscontrole voor verantwoording en risico van het ondernemingsbestuur. Het bestuur dient op objectieve gronden te verklaren dat de controlesystemen adequaat en effectief zijn. Dat kan alleen als de controle enerzijds berust op fundamentele controleerbaarheid en anderzijds op een logisch stelsel van gegevensgerelateerde controles.

artikel-thumbnail

01 september 2007

CFO Day 2007: Groei, geld en globalisering

Stond de CFO Day enkele jaren geleden nog in het teken van de recessie en kostenbesparingen, nu is groei het leitmotiv. Voor de CFO betekent groei een andere en niet altijd eenvoudiger invulling van zijn takenpakket. Hoe om te gaan met de opkomst van private equity-fondsen bijvoorbeeld? Hoe om te gaan met de globaliserende econonomie? De beste CFO's weten echter in te spelen op de kansen die de huidige conjunctuur biedt. Zoals de CFO's van het jaar.

artikel-thumbnail

01 september 2007

Tussen compliance en performance

De aandacht voor performanceverbetering en investeren in IT neemt weer toe. Tegelijk staan thema's als IT-governance en compliance nog hoog op de agenda. Gelukkig kunnen laatstgenoemde activiteiten ook als enabler dienen voor betere prestaties. In de zoektocht naar de juiste balans tussen compliance en performance is het evenwel belangrijk dat de toegevoegde waarde van IT en IT-projecten wordt vastgesteld. Val IT, het jonge zusje van CobiT, biedt uitkomst.

artikel-thumbnail

21 juli 2007

Softe cijfers, harde gevaren

Alle koersgevoelige informatie in jaarberichten moet transparant en controleerbaar zijn. Maar bijna alle jaarberichten laten op dit punt cruciale steken vallen. Dat moet anders. De financiële verslaglegging van beursgenoteerde ondernemingen moet aan zeer hoge eisen voldoen: er worden vaste standaarden gehanteerd, externe accountants doen de controle en stellen een management letter op met daarin aandachtspunten die het vertrouwen in de gerapporteerde informatie moeten borgen.

artikel-thumbnail

19 juli 2007

Peter Provily, Ministerie van Buitenlandse Zaken: 'Toegevoegde waarde steeds groter'

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt sinds begin 2007 met control-units die vaak meer dan één organisatieonderdeel bedienen. Als het aan Hoofd Planning en Control van het Directoraat-Generaal regiobeleid en consulaire Zaken Peter Provily ligt, wordt het administratieve proces organisatiebreed verder gestandaardiseerd en efficiënter uitgevoerd. 'Managerial control zal zich verder ontwikkelen waardoor de toegevoegde waarde binnen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering groter wordt.'

artikel-thumbnail

19 juli 2007

Hans van Elzakker, ROC Eindhoven: 'Kostenmanagement als visitekaartje'

'Deelnemerbeheer op hoger plan', zo heette de uitdaging van directeur financiën Hans van Elzakker van ROC Eindhoven. Doel van het project was het verhogen van de kwaliteit van de deelnemergegevens in de dossiers en in het deelnemerregistratiesysteem. 'Daarnaast is het de taak van de financiële functie om het management te adviseren over de financiële consequenties van beleidskeuzes. Het primaire onderwijsproces moet immers wel betaalbaar blijven.'

artikel-thumbnail

19 april 2007

Jaarcongres: Credit Manager als coach

Een geslaagde dag, gisteren tijdens het vierde Jaarcongres Credit Management in Noordwijkerhout. Voor de ruim 325 aanwezigen draaide de dag om Credit Management. Na de opening door dagvoorzitter Bas van Werven (anchorman BNR Nieuwsradio), beet Henriëtte Prast, Economics and Research Division, De Nederlandsche Bank en Professor of Personal Financial Planning Universiteit van Tilburg het spits af met een presentatie over 'De mythe van de rationele mens'.

artikel-thumbnail

13 april 2007

Performance management voor marketing en inkoopafdelingen vaak onmogelijk

Managers zijn het minst tevreden met de management informatie over marketing -en inkoopprocessen. 27% van de verantwoordelijken is ontevreden met de stuurinformatie over het inkoopproces en 39% vindt de management informatie over het marketingproces ontoereikend. De finance afdeling scoort daarentegen veel beter. Dit blijkt uit de ICT Productivity Monitor van Heliview, een onderzoek onder bijna 400 organisaties met meer dan 50 werknemers.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22