Risk en Compliance

artikel-thumbnail

01 november 2007

Sox levert concrete winst op

Steeds meer bedrijven in Europa besluiten hun notering aan de Amerikaanse beurs in te trekken. Denk in Nederland aan TNT en Ahold, in Frankrijk aan Suez en Danone en in Duitsland aan BMW. De regelgeving vanuit de VS wordt regelmatig ge noemd als een van de oorzaken van een delisting. En natuurlijk was de invoering van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act voor corporate governance een fl inke klus. Maar SOX leidt ook tot minder herzienin gen van fi nanciële cijfers en een bredere invoering van business controls en procesmanagement.

artikel-thumbnail

07 oktober 2007

De groei voorbij?!

Nederland kan de komende twintig jaar weinig economische groei meer verwachten, stelt Jaap van Duijn. Na de ongekende welvaartsstijging sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we nu te kampen met verzadiging, vergrijzing en de concurrentie van nieuwe landen. Op termijn zal de bevolking gaan dalen. Voor onze rijkdom hebben we een hoge prijs betaald: een aanslag op het milieu, een overvol land, een verlies aan rust en ruimte. Aan meer materiële welvaart is nauwelijks behoefte - wel aan meer welzijn. Maar zijn we bereid de inspanningen te verrichten om terug te winnen wat verloren is gegaan?

artikel-thumbnail

07 oktober 2007

De rol van cost management bij de omslag naar outputsturing bij verzelfstandigde rijksdiensten

Met de ZBO-gang in 2004 van het CBS is de aandacht voor de bedrijfsvoering steeds meer manifest geworden. Hierdoor is een ontwikkeling ingezet om een kostprijsmodel uit te werken om een beter inzicht te krijgen in de kostenopbouw en het sturen op resultaten (output) mogelijk maken. Tijdens mijn presentatie zal ik aandacht besteden aan de uitdagingen en valkuilen van dit ontwikkeltraject binnen het CBS. Door: Leny Werkhoven, directeur bedrijfsvoering Centraal Bureau voor de Statistiek

artikel-thumbnail

01 september 2007

Deugdelijke controle, deugdelijke architectuur

Sinds de invoering van de code-Tabaksblat als reactie op de Ahold-affaire in 2003 komen de gevolgen van de fundamenteel gebrekkige accountantscontrole voor verantwoording en risico van het ondernemingsbestuur. Het bestuur dient op objectieve gronden te verklaren dat de controlesystemen adequaat en effectief zijn. Dat kan alleen als de controle enerzijds berust op fundamentele controleerbaarheid en anderzijds op een logisch stelsel van gegevensgerelateerde controles.

artikel-thumbnail

01 september 2007

CFO Day 2007: Groei, geld en globalisering

Stond de CFO Day enkele jaren geleden nog in het teken van de recessie en kostenbesparingen, nu is groei het leitmotiv. Voor de CFO betekent groei een andere en niet altijd eenvoudiger invulling van zijn takenpakket. Hoe om te gaan met de opkomst van private equity-fondsen bijvoorbeeld? Hoe om te gaan met de globaliserende econonomie? De beste CFO's weten echter in te spelen op de kansen die de huidige conjunctuur biedt. Zoals de CFO's van het jaar.

artikel-thumbnail

01 september 2007

Tussen compliance en performance

De aandacht voor performanceverbetering en investeren in IT neemt weer toe. Tegelijk staan thema's als IT-governance en compliance nog hoog op de agenda. Gelukkig kunnen laatstgenoemde activiteiten ook als enabler dienen voor betere prestaties. In de zoektocht naar de juiste balans tussen compliance en performance is het evenwel belangrijk dat de toegevoegde waarde van IT en IT-projecten wordt vastgesteld. Val IT, het jonge zusje van CobiT, biedt uitkomst.

artikel-thumbnail

21 juli 2007

Softe cijfers, harde gevaren

Alle koersgevoelige informatie in jaarberichten moet transparant en controleerbaar zijn. Maar bijna alle jaarberichten laten op dit punt cruciale steken vallen. Dat moet anders. De financiële verslaglegging van beursgenoteerde ondernemingen moet aan zeer hoge eisen voldoen: er worden vaste standaarden gehanteerd, externe accountants doen de controle en stellen een management letter op met daarin aandachtspunten die het vertrouwen in de gerapporteerde informatie moeten borgen.

artikel-thumbnail

19 juli 2007

Peter Provily, Ministerie van Buitenlandse Zaken: 'Toegevoegde waarde steeds groter'

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt sinds begin 2007 met control-units die vaak meer dan één organisatieonderdeel bedienen. Als het aan Hoofd Planning en Control van het Directoraat-Generaal regiobeleid en consulaire Zaken Peter Provily ligt, wordt het administratieve proces organisatiebreed verder gestandaardiseerd en efficiënter uitgevoerd. 'Managerial control zal zich verder ontwikkelen waardoor de toegevoegde waarde binnen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering groter wordt.'

artikel-thumbnail

19 juli 2007

Hans van Elzakker, ROC Eindhoven: 'Kostenmanagement als visitekaartje'

'Deelnemerbeheer op hoger plan', zo heette de uitdaging van directeur financiën Hans van Elzakker van ROC Eindhoven. Doel van het project was het verhogen van de kwaliteit van de deelnemergegevens in de dossiers en in het deelnemerregistratiesysteem. 'Daarnaast is het de taak van de financiële functie om het management te adviseren over de financiële consequenties van beleidskeuzes. Het primaire onderwijsproces moet immers wel betaalbaar blijven.'

artikel-thumbnail

19 april 2007

Jaarcongres: Credit Manager als coach

Een geslaagde dag, gisteren tijdens het vierde Jaarcongres Credit Management in Noordwijkerhout. Voor de ruim 325 aanwezigen draaide de dag om Credit Management. Na de opening door dagvoorzitter Bas van Werven (anchorman BNR Nieuwsradio), beet Henriëtte Prast, Economics and Research Division, De Nederlandsche Bank en Professor of Personal Financial Planning Universiteit van Tilburg het spits af met een presentatie over 'De mythe van de rationele mens'.

artikel-thumbnail

13 april 2007

Performance management voor marketing en inkoopafdelingen vaak onmogelijk

Managers zijn het minst tevreden met de management informatie over marketing -en inkoopprocessen. 27% van de verantwoordelijken is ontevreden met de stuurinformatie over het inkoopproces en 39% vindt de management informatie over het marketingproces ontoereikend. De finance afdeling scoort daarentegen veel beter. Dit blijkt uit de ICT Productivity Monitor van Heliview, een onderzoek onder bijna 400 organisaties met meer dan 50 werknemers.

artikel-thumbnail

13 april 2007

In deze tijd bestaat er geen waarheid meer, alleen nog maar informatie

Als CFO maakt u deel uit van het management team van uw organisatie. Elke maand, of eens per 4 weken, heeft u een MT vergadering waarin u, samen met de overige leden, het wel en wee van de organisatie doorgrondt. De vergadering wordt geopend en het woord wordt gegeven aan de COO die aan de hand van een uitdraai onderwerpen zoals productie, kosten en leveranciers bespreekt. De overige MT leden luisteren aandachtig, maar hebben niet het gevoel dat het hen aangaat.

artikel-thumbnail

01 maart 2007

Niesko Dubbelboer, Algemene Inspectiedienst: 'Iemand moet onze rekening oppikken'

De Algemene Inspectiedienst: de controle en opsporingsdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Onder leiding van Niesko Dubbelboer, hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering en Control, gaat de AID over naar een outputgestuurde organisatie in het batenlastenstelsel. 'Het is lastig om in de hoofden van medewerkers te krijgen dat iemand onze rekening moet oppikken voor het werk dat we doen.'

artikel-thumbnail

20 februari 2007

Michael de Bakker, Corporate Express

De afdeling credit management bij Corporate Express Benelux, onderdeel van Buhrmann NV, heeft sinds de komst van Michael de Bakker in 2001 heel wat veranderingen doorgemaakt. 'De afdeling bestond voorheen puur uit debiteurenadministratie waar de binnenkomende betalingen werden verwerkt en alleen als er tijd over was wat werd gebeld.' Inmiddels is de ontwikkeling van een specifiek kredietbeleid - mét benodigde autorisatieschema's - en de vorming van een specifieke debiteurenbeheertak afgerond, waardoor de klant is gedekt van de wieg tot het graf.

artikel-thumbnail

20 februari 2007

Peter Meefout en Jeroen Ouderling, T-Mobile

Het verkopen van de forward flow (ookwel fresh debt of first placement genoemd) bij T-Mobile heeft voor een structurele verbetering van de financiële resultaten gezorgd. Echter, dit kon niet eerder plaatsvinden dan nadat er was gezorgd voor een uitstekende kwaliteit van de interne credit management processen. Directeur Customer Finance Peter Meefout en Manager Accounts Receivable en Incasso Jeroen Ouderling over het succesvolle resultaat.

artikel-thumbnail

20 februari 2007

Hans de Vogt, OZ Zorgverzekeringen

Sinds de intrede van de nieuwe zorgverzekeringswet, hebben veel zorgverzekeraars hun debiteurenbeleid op een laag pitje gezet, zo blijkt uit onderzoek. OZ niet. Onder leiding van manager verzekerden Hans de Vogt, is de verzekeraar gestart met een strikt aanmaan- en incassobeleid. Ondanks pessimistische verwachtingen zijn de betalingsachterstanden beperkt zijn gebleven. 'In feite leer je mensen een andere betalingsmoraal. En daar zijn we trots op.'

artikel-thumbnail

20 februari 2007

Bob Kurpershoek, NBC/Universal

Know Your Customer, luidt het credo van General Electric en NBC/Universal. Aan senior manager collections group Commercial Finance Center, Bob Kurpershoek, de taak dit in het Commercial Finance Center door te voeren. Dit deed hij met behulp van een real-time website, waar alle collection issues gelogd worden. Na zes maanden zijn de eerste successen al geboekt. Binnen 'no time' daalde het DSO van 21 dagen voor niet-Amerikaanse tegoeden, terwijl deze in 2004 nog op 38 lag.

artikel-thumbnail

06 februari 2007

Vijf gouden regels voor effectief budgetteren

Door toenemende druk vanuit de markt, zoals groeiende volatiliteit in klantenvraag en acties van concurrenten zoeken bedrijven naar een nieuwe aanpak en andere competenties voor management control. Best in class bedrijven sturen niet langer op de achteruitkijkspiegel. Deze traditionele aanpak kenmerkt zich door periodieke, historische rapportages van regel-voor-regel vergelijking van de resultaatverschillen verbetert niet het toekomstgerichte beslissingsproces.

artikel-thumbnail

31 januari 2007

De teleurstelling voorbij

Dat een Amerikaanse beursnotering een onderneming verplicht om aan de eisen van de Sarbanes-Oxley-wetgeving te voldoen, is inmiddels wel bekend. Dat dit voor sommige ondernemingen draconische gevolgen heeft gehad, hoeft hier ook niet herhaald te worden. Het was verbazingwekkend hoeveel geld en energie sommige Nederlandse ondernemingen hebben geïnvesteerd om SOXcompliant te worden. Wat valt er te leren van het afgelopen jaar, waarin de 'foreign filers' bijna voor het eerst moesten voldoen aan SOX?

artikel-thumbnail

19 januari 2007

Risicomanagement: beheren maar niet bedwingen

Op enthousiasme over risicomanagement zul je CFO's niet gauw betrappen. Zeker niet over het risicomanagement dat is afgedwongen door alle wetten en regels van de afgelopen jaren. Noodgedwongen is de CFO echter nauw betrokken bij risicomanagement. Het kost hem meer tijd dan hem lief is, en het effect ervan is beperkt. Dit bleek onlangs op een bijeenkomst van Chief Financial Officer en Cognos over de transformatie van de financiële functie. "Het woord 'risicomanagement' zegt het al: je kunt risico's wel beheren, maar niet uitbannen."

artikel-thumbnail

21 november 2006

Florent Vlak, voorzitter raad van bestuur van Vivium zorggroep: De focus ligt te veel op de kosten van zorg

Als er een publieke branche is waar de afgelopen jaren veel is veranderd, dan is het de zorg wel. Zorginstellingen moeten met steeds minder overheidssteun steeds meer doen. Productie draaien, prestatiemeting, de concurrentie aangaan met andere zorginstellingen. Florent Vlak, voorzitter raad van bestuur van Vivium, kan daar over meepraten. Ook deze zorggroep ontkwam niet aan de tucht van de markt. Vlak slaagde er desondanks in om Vivium aan te passen aan deze nieuwe werkelijkheid.

artikel-thumbnail

21 november 2006

Ron Vos, hoofd middelenbeheer Gemeente Amstelveen: Jaarrekening twee maanden eerder

Ron Vos, hoofd middelenbeheer bij het facilitair bedrijf van de gemeente Amstelveen, heeft twee belangrijke projecten op zijn naam staan. Allereerst zorgde hij ervoor dat de financiële administratie binnen zijn eigen organisatie werd gecentraliseerd. Iets soortgelijks, maar dan op een ander niveau heeft hij gedaan voor Villa El Salvador, een Peruaanse gemeente waarmee Amstelveen al tien jaar lang een vriendschappelijke band heeft.

artikel-thumbnail

21 november 2006

Ton Ruhe, directeur Finance en Control TU Delft: Geen plek op de voorgrond

Toen Ton Ruhe, directeur Finance en Control van de TU Delft, na een carrière van ruim twintig jaar in de olie-industrie (Esso en BP) en 7 jaar Philips de overstap maakte naar een overheidsinstelling, verwachtte hij wel enige tijd nodig te hebben om zich aan te passen. Van de harde bedrijfscultuur bij de drie multinationals naar de wetenschappelijke wereld van de TU Delft; een groter contrast lijkt er niet te bestaan. Toch bleken de verschillen uiteindelijk minder groot dan gedacht.

artikel-thumbnail

17 november 2006

Snel en betrouwbaar sturen met forecasts

Voortschrijdende prognoses of financiële forecasts nemen een steeds belangrijkere plaats naast het jaarlijkse budget als instrument voor sturing en control, zoals blijkt uit onderzoek van EyeOn en de Erasmus Universiteit Rotterdam [1]. Financieel managers die betrouwbare cijfers en prognoses rapporteren, wekken vertrouwen dat de organisatie in control is. Een uitdaging voor de controller is echter hoe je op kwartaal- of zelfs maandbasis in korte tijd een betrouwbaar oordeel kunt vellen over de financiële vooruitzichten zonder een proces te doorlopen dat vergelijkbaar is met de tijdrovende budgetcyclus.

artikel-thumbnail

14 november 2006

Gemoedsrust met goede corporate governance

"Op 'legal' heeft de afgelopen tijd bij Ahold een zwaar accent gelegen", zegt Peter Wakkie, chief legal officer van het supermarktconcern. "Ik ben enorm druk geweest met rechtszaken. Dat loopt nu allemaal ten einde. Daardoor kan ik mij nog meer richten op de regels voor goed ondernemingsbestuur. We hebben daar verschrikkelijk veel in geeinvesteerd en nee, dat heeft niet te maken met de hete adem in onze nek van allerlei controlerende instanties en de pers, maar meer met het simpele feit dat we de narigheid van enige jaren geleden niet meer willen meemaken."

artikel-thumbnail

14 november 2006

Afscheid van de unbalanced business scorecard

In de afgelopen jaren heeft performancemanagement bij Ordina handen en voeten gekregen. CFO Hans den Hartog was nauw betrokken bij de invoering van de business scorecard, de KPI's en wat dies meer zij. En uitgerekend de financiële topman van Ordina waakt ervoor blind te sturen op financiële kengetallen. "Dan stuur je al gauw op kosten. Daar is niets mis mee, zeker niet in tijden van economische tegenwind. Maar in betere tijden is het veel te beperkt."

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21