Risk en Compliance

artikel-thumbnail

14 april 2008

9 tips voor een goed management informatiesysteem

Managers begrijpen minder van automatisering dan de medewerkers die twaalf loonschalen lager zitten. Aldus een managementboek dat eind jaren zeventig verscheen. We zijn nu dertig jaar verder, en er is weinig veranderd. Een computer? Hij weet hoe hij hem aan moet zetten, maar daar houdt het ook mee op, zo zegt menige directiesecretaresse over haar baas. Dat is dus de doelgroep waarvoor een managementinformatiesysteem (MIS) bedoeld is.

artikel-thumbnail

31 maart 2008

SAP legt ontwikkelingen dashboard- en scorecard Business Objects stil

De recente overnames op het terrein van Business Intelligence en Performance management geven aanleiding tot ingrijpende reorganisaties en belangrijke strategische wijzigingen in productportfolio s. Mastodont SAP schrapt daarom belangrijke ontwikkelingen bij onder meer Business Objects met name op het gebied van dashboarding en scorecarding. Reden te meer om andere gespecialiseerde Performance Management oplossingen in het vizier te houden!

artikel-thumbnail

08 maart 2008

Akoepedie voor controllers?

Voor controllers is het zaak dat ze zich niet door IT-analfabetisme en door de opkomst van risicomanagement laten marginaliseren tot boekhouder. Het is al een tijd droog in een deel van Afrika. Mens en dier zuchten al maanden onder de gesel van een immense droogte. De mensen hebben geen vertrouwen meer in de meteorologie en kijken hoopvol naar hun medicijnmannen. Deze trotse professionals uit verschillende stammen en dorpen hebben alles geprobeerd om regen te bewerkstelligen maar helaas, tot nu toe zonder resultaat.

artikel-thumbnail

11 december 2007

Nederlandse ondernemer ziet 2008 optimistisch tegemoet

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft onverminderd vertrouwen in de toekomst en ziet 2008 met getemperd optimisme tegemoet. Het verwachtingsniveau is iets gedaald ten opzichte van vorig jaar maar blijft uitermate positief. De omzet en exportverwachting voor 2008 zijn licht gedaald. Daar staat tegenover dat de ondernemers verwachten dat de werkgelegenheid in 2008 sterker zal stijgen dan in 2007. Dit blijkt uit een enquete van de Kamers van Koophandel.

artikel-thumbnail

27 november 2007

Wie verandert, overleeft

Laatst zat ik met Harold Goddijn aan het diner. Naast mij zat de logistiek manager van onze Amerikaanse vestiging. De logistiek manager is relatief nieuw en luisterde geinteresseerd naar de oude koeien die Harold en ik uit de sloot aan het halen waren. Die interesse wakkerde de verhalen verder aan en we dwaalden af naar de periode van voor de introductie van de eerste GO, het allereerste apparaatje dat aan de basis lag van de opmerkelijke groei van TomTom. Al pratende realiseerde ik mij de hoeveelheid veranderingen die er in relatief korte tijd hebben plaatsgevonden.

artikel-thumbnail

12 november 2007

Participatieregelingen medewerkers niet-beursgenoteerde ondernemingen: wel aandelen, geen stemrecht

Steeds meer niet-beursgenoteerde (familie)bedrijven zetten participatieregelingen in om management en medewerkers te motiveren en te binden. Met deelname aan deze regelingen kunnen zij (certificaten van) aandelen in de onderneming verwerven. Participatieregelingen voor medewerkers streven geen vergroting van de zeggenschap van medewerkers in de onderneming na. Participatieregelingen voor managers hebben vaak wél een stemrecht- of zeggenschapselement. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van Van Lanschot Bankiers naar participatieregelingen voor management en medewerkers bij Nederlandse niet-beursgenoteerde (familie)bedrijven.

artikel-thumbnail

05 november 2007

Het opzetten van een Management Informatie Systeem

Managementinformatiesystemen (MIS) bestaan al een tijdje. Toch heeft nog lang niet iedere organisatie zo'n systeem. Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen. De eerste is het feit dat de meeste managers weinig affiniteit hebben met informatietechnologie. De tweede is dat handige spreadsheetje, waarmee de manager al een heel eind komt. Toch rukken de managementinformatiesystemen op. Dit artikel geeft een schema voor de bouw van zo'n systeem en laat zien wat de rol van de controller daarbij kan zijn. Iedere manager heeft informatie nodig om zijn taken zo goed mogelijk uit te voeren. Het idee van een geautomatiseerd systeem waaruit hij op een gemakkelijke manier die informatie kan halen die hij nodig heeft, ligt dan voor de hand. De eerste bruikbare anagementinformatiesystemen werden gebouwd in de vroege jaren negentig van de vorige eeuw.

artikel-thumbnail

01 november 2007

Sox levert concrete winst op

Steeds meer bedrijven in Europa besluiten hun notering aan de Amerikaanse beurs in te trekken. Denk in Nederland aan TNT en Ahold, in Frankrijk aan Suez en Danone en in Duitsland aan BMW. De regelgeving vanuit de VS wordt regelmatig ge noemd als een van de oorzaken van een delisting. En natuurlijk was de invoering van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act voor corporate governance een fl inke klus. Maar SOX leidt ook tot minder herzienin gen van fi nanciële cijfers en een bredere invoering van business controls en procesmanagement.

artikel-thumbnail

07 oktober 2007

De groei voorbij?!

Nederland kan de komende twintig jaar weinig economische groei meer verwachten, stelt Jaap van Duijn. Na de ongekende welvaartsstijging sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we nu te kampen met verzadiging, vergrijzing en de concurrentie van nieuwe landen. Op termijn zal de bevolking gaan dalen. Voor onze rijkdom hebben we een hoge prijs betaald: een aanslag op het milieu, een overvol land, een verlies aan rust en ruimte. Aan meer materiële welvaart is nauwelijks behoefte - wel aan meer welzijn. Maar zijn we bereid de inspanningen te verrichten om terug te winnen wat verloren is gegaan?

artikel-thumbnail

07 oktober 2007

De rol van cost management bij de omslag naar outputsturing bij verzelfstandigde rijksdiensten

Met de ZBO-gang in 2004 van het CBS is de aandacht voor de bedrijfsvoering steeds meer manifest geworden. Hierdoor is een ontwikkeling ingezet om een kostprijsmodel uit te werken om een beter inzicht te krijgen in de kostenopbouw en het sturen op resultaten (output) mogelijk maken. Tijdens mijn presentatie zal ik aandacht besteden aan de uitdagingen en valkuilen van dit ontwikkeltraject binnen het CBS. Door: Leny Werkhoven, directeur bedrijfsvoering Centraal Bureau voor de Statistiek

artikel-thumbnail

01 september 2007

Deugdelijke controle, deugdelijke architectuur

Sinds de invoering van de code-Tabaksblat als reactie op de Ahold-affaire in 2003 komen de gevolgen van de fundamenteel gebrekkige accountantscontrole voor verantwoording en risico van het ondernemingsbestuur. Het bestuur dient op objectieve gronden te verklaren dat de controlesystemen adequaat en effectief zijn. Dat kan alleen als de controle enerzijds berust op fundamentele controleerbaarheid en anderzijds op een logisch stelsel van gegevensgerelateerde controles.

artikel-thumbnail

01 september 2007

CFO Day 2007: Groei, geld en globalisering

Stond de CFO Day enkele jaren geleden nog in het teken van de recessie en kostenbesparingen, nu is groei het leitmotiv. Voor de CFO betekent groei een andere en niet altijd eenvoudiger invulling van zijn takenpakket. Hoe om te gaan met de opkomst van private equity-fondsen bijvoorbeeld? Hoe om te gaan met de globaliserende econonomie? De beste CFO's weten echter in te spelen op de kansen die de huidige conjunctuur biedt. Zoals de CFO's van het jaar.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22