Risk en Compliance

artikel-thumbnail

09 december 2009

Investeren in de natuur

Staatsbosbeheer wordt sinds kort gefinancierd met behulp van de Index Natuur, Landschap en Recreatie. Drs. Karola Rentenaar RA, concerncontroller bij de natuurbeheerder, spreekt enthousiast over de veranderingen. 'Ik ben geïnspireerd door het gebruik van de Index in combinatie met de mogelijkheid en vooral onmogelijkheid om een relatie te leggen tussen de input in geld en maatregelen en de uitkomsten daarvan. Uitkomsten die een effect hebben op de kwaliteit van een groene leefomgeving voor mens, plant en dier.'

artikel-thumbnail

06 december 2009

Governance? Dat doe je voor je klanten!

Door de kredietcrisis staat het begrip governance volop in de belangstelling. De vraag blijft wat nu precies goed bestuur is, hoe je dat als bedrijf of organisatie inricht en hoe je de governancestructuur gericht houdt op het creëren van waarde voor je stakeholders en in het bijzonder je klanten. Volgens Steven van Agt, Martin Eleveld en Martijn Niekus, adviseurs bij PricewaterhouseCoopers, staat één ding voorop: governance moet je gewoon doen.

artikel-thumbnail

30 november 2009

PricewaterhouseCoopers: Never waste a good crisis!

Het is tijd dat bedrijven zichzelf opnieuw uitvinden. Er is in de huidige crisis meer lesgeld betaald dan ooit, dus we kunnen er maar beter iets van opsteken. De zakenwereld zal zichzelf moet herstellen tot een niveau dat recht doet aan de onderliggende waarden, voordat we weer op een gezonde manier kunnen groeien. Daarbij moet afscheid worden genomen van oude vanzelfsprekendheden en zal aandeelhouderswaarde stakeholderswaarde naast zich moeten dulden. Wie zich het best aan het nieuwe landschap aanpast, is de winnaar van morgen!

artikel-thumbnail

26 november 2009

1 op 3 controllers manipuleert cijfers

Volgens een bericht in de Telegraaf manipuleren controllers regelmatig de winst van hun organisatie. Zij halen opbrengsten naar voren en schuiven kosten voor zich uit. Omboeken doen 1 op de 5 controllers. Recent onderzoek van het Controllers Instituut en Robert Walters wijst dat uit. Lees het volledige artikel op www.finance-talent.nl en discussier mee. Zijn controllers inderdaad onbetrouwbaar? Is het manipuleren van de cijfers in sommige gevallen toelaatbaar of per definitie compleet onacceptabel? Moeten financials wel business partners zijn of alleen de rem van de organisatie zijn? Zij zijn immers de enige die deze rol goed kunnen vervullen.

artikel-thumbnail

18 november 2009

De veranderende rol van de financial controller

Financial controllers optimaliseren de financiële processen binnen organisaties. Het probleem dat ze daarbij tegenkomen, is dat zij vaak alleen de uiteindelijk gerealiseerde cijfers zien. Op alles wat tot die cijfers leidt, de ware oorsprong van de gegevens, hebben ze niet altijd evenveel zicht en al zeker geen grip. De rol van financial controllers zou moeten veranderen, zodat zij een concretere bijdrage kunnen leveren aan de corporate performance.

artikel-thumbnail

04 november 2009

Cashproblemen oplossen is een kwestie van lange adem - en gedragsverandering

In een tijd van amper twee jaar heeft werkkapitaal zich ontwikkeld tot één van de grootste kopzorgen van financiële professionals. Van alle effecten die de kredietcrisis heeft op het bedrijfsleven, is een tekort aan cash misschien wel het probleem dat het meest gevoeld wordt. De bedrijven die geen moeilijkheden hebben om genoeg geld bij elkaar te krijgen om rekeningen (op tijd) te betalen, zijn op één hand te tellen; dat geldt zelfs voor ondernemingen die niet of nauwelijks kampen met tegenvallende omzet- of winstresultaten.

artikel-thumbnail

05 oktober 2009

De groene controller

Begin juli van dit jaar werden de G8 het in L'Aquila eens over de beperking van de uitstoot van broeikasgassen met 50 tot 80% in de komende decennia. Een week later maakte Uitgeverij Sanoma bekend dat het de lezers van het vrouwenblad Margriet blij gaat maken met 40 pagina's extra per nummer. De strategie van Sanoma is logisch en helder. Meer ruimte voor adverteerders maakt grote bladen als Margriet aantrekkelijker en dat is van grote commerciële waarde, vooral in economisch magere tijden.

artikel-thumbnail

25 september 2009

Prioriteit CFO: kosten en cashmanagement

De financiële functie moet zich in tijden van economische crisis specifiek richten op het kosten- en cashmanagement. De CFO moet daarnaast beschikken over een goed ethisch besef en het vermogen om dit ook toe te passen. De grootste uitdagingen voor de financiële functie in deze tijd hangen samen met persoonlijke eigenschappen en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om de business zowel te inspireren als uit te dagen en om 'ketendenken' te realiseren.

artikel-thumbnail

15 september 2009

Genomineerd Public Finance Award 2009: Vincent van Woerkom, Gemeente Almere

Almere is een ambitieuze stad. Naast het doorgroeien van 187.000 naar tenminste 350.000 inwoners ligt er ook een grote focus op het versterken van de bestaande stad waaronder beheer en onderhoud. Het Rijk vraagt om deze verdubbeling en zal bij moeten springen om de groei te financieren. Vincent van Woerkom, Directeur Bedrijfsvoering & Control bij de gemeente Almere, is intern opdrachtgever van de financiële kant van de onderhandelingen met het Rijk.

artikel-thumbnail

15 september 2009

Genomineerd Public Finance Award 2009: Arie Roos, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ook het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontkomt niet aan bezuinigingen. De van hogerhand opgelegde taakstelling om 25 procent te bezuinigen moet worden omgezet in beleid voor veel gedecentraliseerde diensten van het ministerie die zijn verspreid over het hele land. Arie Roos, Directeur Financiën en Inkoop en van de in 2003 opgerichte Shared Service Organisatie (SSO) ziet ondanks de bezuinigingen echter volop kansen om met zijn organisatie een stap voorwaarts te maken via het opschalen van de activiteiten en door interdepartementale samenwerking.

artikel-thumbnail

09 juni 2009

Process intelligence geeft bedrijfsleven de touwtjes weer in handen

Nu het vertrouwen in bedrijven afneemt, gaan zij op zoek naar innovatieve middelen die de transparantie verhogen en de bedrijfsprestaties verbeteren. Process intelligence is zo'n middel. Deze nieuwe technologie brengt licht in donkere dagen. Een belangrijk punt daarbij is dat het mes aan twee kanten snijdt. Process intelligence geeft inzicht in de totstandkoming van resultaten en is daarmee van fundamenteel belang bij zowel prestatieverbetering als risicobeheersing.

artikel-thumbnail

07 juni 2009

Vergroot je voorsprong en versterk je concurrentiepositie met Talent Management

Rekenmeesters mocht tijdens het Jaarcongres Controlling 2009 een expertsessie over Talent Management faciliteren. De spreker, Johan Zandvoort, nam het publiek mee in zijn lezing, getiteld 'Talent Management in Turbulente Tijden'. Hoe behoud je als organisatie je talent? Hoe daag je talent uit? Hij prikkelde ons met een aantal interessante invalshoeken. In dit artikel stel ik dan ook deze expertsessie centraal.

artikel-thumbnail

03 juni 2009

'Huidige tijd biedt kansen voor controllers'

Arjan van der Nat werkte jarenlang in het buitenland voor TNT. Momenteel is hij programmadirecteur op het hoofdkantoor van TNT. Sinds maart 2008 is hij tevens voorzitter van de Vereniging van Registercontrollers (VRC). In de huidige tijd ziet Van der Nat veel kansen voor de controllersfunctie en de VRC. "Dit is bij uitstek een klimaat waarin je stelling kunt nemen en een meer herkenbare positie in de maatschappij kunt claimen. Als wij het niet doen, doen anderen het wel."

artikel-thumbnail

29 mei 2009

De commissaris moet zichzelf heruitvinden

De nieuwe economische werkelijkheid stelt nieuwe eisen aan commissarissen van woningbouwcorporaties, zorginstellingen, familiebedrijven, private ondernemingen en beursgenoteerde bedrijven. Incidenten in de afgelopen jaren hebben geleid tot een roep om meer toezicht en regelgeving. In plaats van meer regels zien de deskundigen liever een verbeterde kwaliteit van commissarissen. Het wordt volgens hen tijd dat commissarissen zelf gaan werken aan kwaliteitsverbetering.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22