Human Capital en Skills

artikel-thumbnail

14 juni 2005

Genomineerden CFO-scriptieprijs aan het woord: 'CFO dreigt zijn objectiviteit te verliezen'

Tijdens de komende CFO-day op 16 juni maakt voor de eerste keer ook aanstormend talent kans op een prijs. Vijf (oud-) studenten dingen mee naar de CFO-scriptieprijs 2005. Allen hebben hun nominatie te danken aan een uitmuntende eindscriptie over een onderwerp dat relevant is voor de CFO. Vier van hen spreken zich uit over het onderwerp van hun scriptie, hun visie op het vak van de financiële manager en natuurlijk hun verwachting van de komende CFO-day.

artikel-thumbnail

27 mei 2005

'Bijzonder trots op triple A-status' - Bert Bruggink, Rabobank

De uitdaging die een Rabobank-CFO altijd dient aan te gaan, is die om onze unieke kredietstatus te behouden. Die wens loopt als rode draad door alles wat we doen heen. We zijn de enige private instelling in de wereld met een triple A-status. Dat verschaft ons een unieke positie in de wereld. Waar we ook komen in de ?nanciële wereld: men kent de Rabobank. Dat is iets waar Rabobank-medewerkers bijzonder trots op zijn. Bovendien: die status levert ons daadwerkelijk ?nancieel voordeel op. Wij kunnen onze funding tegen gunstiger tarieven realiseren dan menige andere instelling.

artikel-thumbnail

27 mei 2005

'Stuurman naast de kapitein' - Rudi Mussche, Radio Holland Group.

'Mijn uitdaging? Bij Radio Holland Group is de tijd rijp om actiever te kijken naar mogelijkheden om uit te breiden, zowel in aantal vestigingen als in diensten. De afgelopen jaren is vooral veel aandacht besteed om de groep op dit punt te krijgen. Per 1 januari 2002 is Radio Holland Group door een buyout verzelfstandigd. Vanaf dat moment hebben we hard gewerkt om de ongeveer vijftig vestigingen in verschillende landen meer tot één geheel te kneden.

artikel-thumbnail

27 mei 2005

'Niet alleen lastige horzel'- Geurt Volkers, NDC Holding

'Mijn uitdaging voor de komende tijd is de acquisitie die de Noordelijke Dagblad Combinatie sinds begin dit jaar heeft gedaan in financiële termen in goede banen te leiden. NDC is een regionale speler in de markt en was op zoek naar basisverbreding. Die heeft het bedrijf gevonden in de overname van uitgever Veen Bosch & Keuning, een groep uitgevers (algemeen en educatief) die een jaarlijkse omzet genereert van 135 miljoen euro.

artikel-thumbnail

27 mei 2005

'Het gaat om strategische control'- Willem te Beest, Universiteit Twente

'Mijn uitdaging? Er is momenteel een allesoverheersende uitdaging voor mij: voorkomen dat we aan ons eigen succes tenonder gaan. Dat heeft alles te maken met de aard van onze 'producten'. Wij doen onderzoeksprojecten voor derden, zoals NWO, de EU, het ministerie van EZ bijvoorbeeld of voor bedrijven als Philips. Die projecten op zichzelf zijn zelden kostendekkend. Grofweg dekken de bijdragen van onze opdrachtgevers de helft van onze integrale kosten. De rest moeten wij matchen uit de overheidsbijdrage. Die is constant. Wij hebben echter kwalitatief zeer succesvolle onderzoekers, waardoor de vraag naar onze diensten toeneemt

artikel-thumbnail

27 mei 2005

Tussen 'in control' en 'in business' zijn - het eeuwige dilemma

De chief financial officer staat anno 2005 vaak op hetzelfde voetstuk als de chief executive officer. Bij de grote beursgenoteerde ondernemingen in ons land vervult de financiële man in het algemeen een even belangrijke rol als de feitelijke bestuursvoorzitter. Mensen als Tom de Swaan (ABN AMRO), Jan Hommen (Philips) en Cees Maas (ING) staan qua naam en faam al lang niet meer in de schaduw van hun CEO's Rijkman Groenink, Gerard Kleisterlee en Michel Tilmant. Daarmee krijgt de financiële functie ook de aandacht en eer die ze verdient. Dat brengt echter ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee - en daardoor nieuwe dilemma's.

artikel-thumbnail

27 mei 2005

'Tegenwicht bieden op veel fronten' - Ron van Laar, Oilily

'Mijn Uitdaging? Oilily heeft een pittige tijd achter de rug. Afgelopen boekjaar was voor het eerst weer een positief jaar. Duidelijk mag zijn dat het vooral zaak is dit te continueren. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, het is mijn uitdaging de goede lijn door te zetten en te waken voor ondoordachte stappen nu de weg omhoog is ingezet. Er is namelijk nog veel te verbeteren, al hebben we een ingrijpende sanering en herstructurering achter de rug.

artikel-thumbnail

27 mei 2005

' Eten of gegeten worden' - Tom de Swaan, ABN AMRO

Rijkman Groenink is de CEO, de baas die overal mee weg lijkt te komen. Tom de Swaan, de beste CFO van vorig jaar, is de man die zich in kleinere kring beweegt, maar die binnen die kleinere kring een enorm goede reputatie geniet. De goede kritieken die De Swaan persoonlijk krijgt, kunnen niet echt veel te maken hebben met de resultaten van de bank, wan die vallen ronduit tegen. In zijn uitspraken komt De Swaan doorgaans bescheidener over dan de branie-achtige CEO van ABN AMRO. De Swaan is helder, open en eerlijk, aldus veel analisten. Omzet en winst ontwikkelen zich redelijk bij de bank, maar het is de hand van De Swaan die zichtbaar wordt in het optimaliseren van de resultaten.

artikel-thumbnail

27 mei 2005

'Takenpakket drastisch uitgebreid' - Wietze Reehoorn, ABN AMRO

'Uitdaging voor de CFO? Wij signaleren op dit moment veel ontwikkelingen waar CFO's mee te maken hebben. Neem de pensioenproblematiek als gevolg van IFRS. Of het vraagstuk om bepaalde activiteiten uit te besteden of te verplaatsen: outsourcing of het verhuizen van onderdelen naar bijvoorbeeld India kan voordeel opleveren maar heeft grote impact op de financiële huishouding van de onderneming en het gebruik van werkkapitaal.

artikel-thumbnail

12 mei 2005

High-tech maar conservatief - Interview CFO ASML Peter Wennink

Het gaat zo goed met ASML dat aandeelhouders de CFO al vragen wat hij met al die cash gaat doen. Peter Wennink: "Het is nog niet zover dat we geld overhebben, maar als dat wel het geval is en we kunnen het niet investeren in overnames of autonome groei, dan gaat het gewoon terug naar de aandeelhouders." Met andere woorden, ASML maakt zich op voor een nieuwe top in het cyclische bestaan. De CFO is ondertussen bezig met de volgende downturn. "We zijn daar beter op voorbereid dan ooit." Door Geert Dekker

artikel-thumbnail

16 december 2004

Automatiseren zonder investeren

Standaardoplossingen op on-demand basis worden bij IT-gebruikersorganisaties aangeprezen onder het motto 'niet betalen zolang je niet gebruikt'. De operationele lease van maaksoftware maakt het klanten mogelijk te automatiseren zonder te investeren. Deze methode wordt onder meer gebruikt door Oracle en door Advanced Delivery Center uit Utrecht. Klanten betalen pas aan de leasemaatschappij als de software werkt en zodra deze zorgt voor de kasstroom waar de software voor was bedoeld.

artikel-thumbnail

16 december 2004

Starheid grootste minpunt van ERP-software

Het grootste minpunt van ERP-software is de starheid. Dat blijkt uit Duits onderzoek onder 1.500 gebruikers van diverse soorten ERP-software. De klachten over de starheid van de software geven aan dat eenvoud en tevredenheid bij ERP-software vaak nog ten koste van elkaar gaan. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door adviesorganisatie Trovarit en het weekblad Computerwoche, kwam echter naar voren dat tevredenheid over de gebruikte software nog altijd overheerst.

artikel-thumbnail

16 december 2004

CFO John Eijgendaal van Aalberts Industries: 'De voorkeur van het management, dat telt'

"We laten ons niet leiden door de druk om per se een deal te willen sluiten en ook niet door de concurrentie van al dan niet financiële partijen. We gaan uit van onze eigen waardering van de onderneming die we op het oog hebben en van niets anders." Dat zegt John Eijgendaal, CFO van het industriële concern Aalberts Industries. Hij weet waar hij over praat, Aalberts is min of meer een professionele overnemer. "Ik werk nu vijftien jaar bij de groep. In die tijd hebben we enige tientallen overnames gedaan."

artikel-thumbnail

16 december 2004

Mislukken ICT-projecten kost 1,7 miljard per jaar

ICT-projecten mislukken op grote schaal. In totaal wordt er in Nederland zelfs 8 miljard euro aan leergeld besteed, meldt het vakblad Informatie. De afgelopen drie jaar gaven Vopak, Nuon en Hagemeyer gezamenlijk meer dan 100 miljoen euro uit aan falende ICT-projecten. Slecht functionerende bedrijfssoftware betekende bijna het einde voor het supermarktconcern Laurus. De overheid gaf onder meer 9 miljoen euro uit aan de mislukte Zorgpas en 35 miljoen euro aan CWIntake.

artikel-thumbnail

15 december 2004

Waar wil de politiek met de boekhouders heen?

Het kan bijna geen toeval zijn. Kort na elkaar grijpen de Amerikaanse en Europese overheden in bij accountingstandaarden die door de technische deskundigen reeds waren aanvaard. Het gaat om twee verschillende, maar zeer gevoelige onderwerpen, namelijk share based payments (onder meer personeelsopties) en financiële instrumenten. Waarom heeft de politiek ingegrepen en is dit goed of slecht? En wat betekent dit voor de invoering van IFRS in Europa?

artikel-thumbnail

15 december 2004

Ondernemingen passen Tabaksblat op grote schaal toe

Nederlandse bedrijven zijn voortvarend aan de slag gegaan met de code-Tabaksblat. Van de ondernemingen voldoet 93 procent aan de vereiste aanwezigheid van een corporategovernancehoofdstuk in het jaarverslag, 81 procent van de vennootschappen heeft corporate governance tijdens de aandeelhoudersvergaderingen geagendeerd en de overgrote meerderheid verwacht relatief weinig problemen met de toepassing van de code. Dit blijkt uit een onderzoek van het Netherlands Institute for Corporate Governance (NICG) en de Nederlandse Corporate Governance Stichting (NCGS) naar de naleving van de code-Tabaksblat.

artikel-thumbnail

15 december 2004

Hoe Eneco de liberalisering te lijf gaat: CPM als wapen in de concurrentiestrijd

Particulieren en bedrijven zijn sinds juli van dit jaar in principe vrij om hun eigen energieleverancier te kiezen. Energieleveranciers zijn op hun beurt vrij om te proberen in heel Nederland klanten van elkaar af te snoepen. In die concurrentiestrijd is het belangrijk een goed beeld van de markt te hebben en snel en adequaat te kunnen handelen. CPM kan een sterk wapen in die strijd zijn, zegt Ton van den Dungen van ENECO Energie.

artikel-thumbnail

15 december 2004

CFO's maken zich zorgen om invloed pensioen op cashflow

Meer dan de helft van de CFO's van grote Europese ondernemingen wordt de afgelopen tijd geconfronteerd met de kritische beoordeling van de pensioensituatie van hun bedrijf door analisten, financiers en overnamekandidaten. Aanleiding is een wijdverspreide angst voor grote ongedekte pensioenverplichtingen die de balanspositie van de onderneming kunnen beïnvloeden. Het onderwerp 'pension governance' staat daarom inmiddels hoog op de corporate agenda. Een en ander blijkt uit onderzoek van beloningsadviesbureau Towers Perrin.

artikel-thumbnail

15 december 2004

Justitie meestal soepeler dan Tabaksblat...

Een beursfonds hoeft in het jaarverslag niet voor elk punt van de code-Tabaksblat verantwoording af te leggen. Er is alleen een verklaring nodig voor onderdelen die het bestuur en de commissarissen betreffen. Dit blijkt uit het concept van de bestuursmaatregel waarmee Justitie de code voor behoorlijk bestuur wil voorschrijven aan beursfondsen. De tekst is aan het parlement gestuurd. Rond de jaarwisseling zou de maatregel moeten ingaan.

artikel-thumbnail

20 oktober 2004

Saneerders betreden de rode loper. De CFO wordt een steeds belangrijker functionaris in het bedrijfsleven.

De CFO wordt een steeds belangrijker functionaris in het bedrijfsleven, die bovendien veel vaker dan vroeger naar buiten treedt. En de CFO lijkt zich razendsnel aan te passen aan die plek in de schijnwerpers, zo bleek op de CFO Day 2004. Neem de CFO van het jaar Tom de Swaan, een toonbeeld van zelfvertrouwen. Maar hij niet alleen. Waar CFO's vorig jaar bij lastige vragen van spreekstalmeester Wouke van Scherrenburg nog zwetend naar een onschuldig antwoord zochten, keken ze nu onverschrokken, ja soms brutaal de zaal in. Buiten was het dan wel economisch zwaar weer, binnen heerste een uitgelaten stemming.

artikel-thumbnail

20 oktober 2004

'Wij hebben ons lesje geleerd' Interview met CFO Ted van Heese van de Kas Bank

"Een goede strategie volgen, schouders eronder, naar voren toe en niet bang zijn!" Dat is op dit moment het motto van Kas Bank. Dat moet ook wel, want de gespecialiseerde bank heeft een bewogen periode achter de rug. De cijfers over 2003 spreken boekdelen, de verscherpte concurrentie en het aanhoudend slechte beursklimaat hebben diepe sporen nagelaten. De nieuwe strategie, nieuwe producten, een volledige benutting van de ontwikkelingen binnen Europa en een dosis Amsterdamse bluf moeten van de bank binnen Europa nummer één in haar werkgebied maken. Ondanks deze niet geringe opgave voor de relatief kleine Kas Bank heeft CFO Ted van Heese een rotsvast vertrouwen in de slagingskansen.

artikel-thumbnail

11 oktober 2004

Jan Haars (CFO TPG): Spin in logistiek web

Onder CFO Jan Haars zijn de drie divisies Post, Express en Logistiek verder samengekneed tot homogeen TPG-cement. Bij zijn aantreden in 2002 waren de divisies nog sterk autonoom. Twee jaar later zijn de bedrijfsonderdelen op weg naar een geïntegreerd geheel. En nu de overheid haar aandelenbelang grotendeels heeft afgestoten, is de weg wat Haars betreft vrij om straks een goede positie te veroveren in de geliberaliseerde postmarkten en om de leidende positie in de wereld op het gebied van express en logistiek verder uit te bouwen. Met een beurskoers die ruim boven de 20 euro ligt. Het werk is nog lang niet af: "Dit is een baan waarin ik nog heel wat jaren nog heel wat dingen kan neerzetten."

artikel-thumbnail

18 juni 2004

Interview: Kenaad Terwarie CFO van Laurus

Supermarktconcern Laurus wist in 2003 voor het eerst in lange tijd met een winst voor de dag te komen. Het concern is echter allerminst kreuk- en onderhoudsvrij. Het moet opboksen tegen de gevolgen van de prijzenslag in de sector. En dan is er nog een herstelplan dat tot 2007 loopt. Maar Laurus is niet meer 'out of control', zodat er kan worden gewerkt aan verdere verbetering van de resultaten. En dat is mede de verdienste van CFO Kenaad Tewarie. "Ik heb de puinhopen van mijn voorgangers opgeruimd."

artikel-thumbnail

21 april 2004

Interview: Rob van den Helder CFO TNT Benelux

Voor Rob van den Helder, CFO van TNT Benelux, draait zijn werk om meer dan alleen kille cijfers. Hij bemoeit zich zonder gêne met van alles en nog wat in het bedrijf, bijvoorbeeld met de betrouwbaarheid van de aflevering van de postpakketten. Omdat het om kwaliteit en om de klant gaat, zegt Van den Helder. Bovendien compenseert zo'n brede blik het soms eenzijdige rekenwerk. "Een deel van mijn dagelijkse werk is natuurlijk erg materieel gericht."

artikel-thumbnail

21 april 2004

Interview: Ron Icke van United Services Group

Nog geen anderhalf jaar heeft USG nodig gehad om het van de overheid overgenomen Start te herstructureren en integreren. "Acquireren is een riskante vorm van ondernemen. Je tuin moet volstrekt op orde zijn, wil je na een overname verder groeien", zegt CFO Ron Icke. Nu Start naar tevredenheid is geïncorporeerd in USG, is het wachten alleen nog op een heropleving van de Nederlandse economie. "Dan kunnen omzet en winst stijgen zonder dat de vaste lasten toenemen. En daar doe je het allemaal voor..."

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22