Human Capital en Skills

artikel-thumbnail

15 december 2004

CFO's maken zich zorgen om invloed pensioen op cashflow

Meer dan de helft van de CFO's van grote Europese ondernemingen wordt de afgelopen tijd geconfronteerd met de kritische beoordeling van de pensioensituatie van hun bedrijf door analisten, financiers en overnamekandidaten. Aanleiding is een wijdverspreide angst voor grote ongedekte pensioenverplichtingen die de balanspositie van de onderneming kunnen beïnvloeden. Het onderwerp 'pension governance' staat daarom inmiddels hoog op de corporate agenda. Een en ander blijkt uit onderzoek van beloningsadviesbureau Towers Perrin.

artikel-thumbnail

15 december 2004

Justitie meestal soepeler dan Tabaksblat...

Een beursfonds hoeft in het jaarverslag niet voor elk punt van de code-Tabaksblat verantwoording af te leggen. Er is alleen een verklaring nodig voor onderdelen die het bestuur en de commissarissen betreffen. Dit blijkt uit het concept van de bestuursmaatregel waarmee Justitie de code voor behoorlijk bestuur wil voorschrijven aan beursfondsen. De tekst is aan het parlement gestuurd. Rond de jaarwisseling zou de maatregel moeten ingaan.

artikel-thumbnail

15 december 2004

Waar wil de politiek met de boekhouders heen?

Het kan bijna geen toeval zijn. Kort na elkaar grijpen de Amerikaanse en Europese overheden in bij accountingstandaarden die door de technische deskundigen reeds waren aanvaard. Het gaat om twee verschillende, maar zeer gevoelige onderwerpen, namelijk share based payments (onder meer personeelsopties) en financiële instrumenten. Waarom heeft de politiek ingegrepen en is dit goed of slecht? En wat betekent dit voor de invoering van IFRS in Europa?

artikel-thumbnail

15 december 2004

Ondernemingen passen Tabaksblat op grote schaal toe

Nederlandse bedrijven zijn voortvarend aan de slag gegaan met de code-Tabaksblat. Van de ondernemingen voldoet 93 procent aan de vereiste aanwezigheid van een corporategovernancehoofdstuk in het jaarverslag, 81 procent van de vennootschappen heeft corporate governance tijdens de aandeelhoudersvergaderingen geagendeerd en de overgrote meerderheid verwacht relatief weinig problemen met de toepassing van de code. Dit blijkt uit een onderzoek van het Netherlands Institute for Corporate Governance (NICG) en de Nederlandse Corporate Governance Stichting (NCGS) naar de naleving van de code-Tabaksblat.

artikel-thumbnail

15 december 2004

Hoe Eneco de liberalisering te lijf gaat: CPM als wapen in de concurrentiestrijd

Particulieren en bedrijven zijn sinds juli van dit jaar in principe vrij om hun eigen energieleverancier te kiezen. Energieleveranciers zijn op hun beurt vrij om te proberen in heel Nederland klanten van elkaar af te snoepen. In die concurrentiestrijd is het belangrijk een goed beeld van de markt te hebben en snel en adequaat te kunnen handelen. CPM kan een sterk wapen in die strijd zijn, zegt Ton van den Dungen van ENECO Energie.

artikel-thumbnail

20 oktober 2004

Saneerders betreden de rode loper. De CFO wordt een steeds belangrijker functionaris in het bedrijfsleven.

De CFO wordt een steeds belangrijker functionaris in het bedrijfsleven, die bovendien veel vaker dan vroeger naar buiten treedt. En de CFO lijkt zich razendsnel aan te passen aan die plek in de schijnwerpers, zo bleek op de CFO Day 2004. Neem de CFO van het jaar Tom de Swaan, een toonbeeld van zelfvertrouwen. Maar hij niet alleen. Waar CFO's vorig jaar bij lastige vragen van spreekstalmeester Wouke van Scherrenburg nog zwetend naar een onschuldig antwoord zochten, keken ze nu onverschrokken, ja soms brutaal de zaal in. Buiten was het dan wel economisch zwaar weer, binnen heerste een uitgelaten stemming.

artikel-thumbnail

20 oktober 2004

'Wij hebben ons lesje geleerd' Interview met CFO Ted van Heese van de Kas Bank

"Een goede strategie volgen, schouders eronder, naar voren toe en niet bang zijn!" Dat is op dit moment het motto van Kas Bank. Dat moet ook wel, want de gespecialiseerde bank heeft een bewogen periode achter de rug. De cijfers over 2003 spreken boekdelen, de verscherpte concurrentie en het aanhoudend slechte beursklimaat hebben diepe sporen nagelaten. De nieuwe strategie, nieuwe producten, een volledige benutting van de ontwikkelingen binnen Europa en een dosis Amsterdamse bluf moeten van de bank binnen Europa nummer één in haar werkgebied maken. Ondanks deze niet geringe opgave voor de relatief kleine Kas Bank heeft CFO Ted van Heese een rotsvast vertrouwen in de slagingskansen.

artikel-thumbnail

11 oktober 2004

Jan Haars (CFO TPG): Spin in logistiek web

Onder CFO Jan Haars zijn de drie divisies Post, Express en Logistiek verder samengekneed tot homogeen TPG-cement. Bij zijn aantreden in 2002 waren de divisies nog sterk autonoom. Twee jaar later zijn de bedrijfsonderdelen op weg naar een geïntegreerd geheel. En nu de overheid haar aandelenbelang grotendeels heeft afgestoten, is de weg wat Haars betreft vrij om straks een goede positie te veroveren in de geliberaliseerde postmarkten en om de leidende positie in de wereld op het gebied van express en logistiek verder uit te bouwen. Met een beurskoers die ruim boven de 20 euro ligt. Het werk is nog lang niet af: "Dit is een baan waarin ik nog heel wat jaren nog heel wat dingen kan neerzetten."

artikel-thumbnail

18 juni 2004

Interview: Kenaad Terwarie CFO van Laurus

Supermarktconcern Laurus wist in 2003 voor het eerst in lange tijd met een winst voor de dag te komen. Het concern is echter allerminst kreuk- en onderhoudsvrij. Het moet opboksen tegen de gevolgen van de prijzenslag in de sector. En dan is er nog een herstelplan dat tot 2007 loopt. Maar Laurus is niet meer 'out of control', zodat er kan worden gewerkt aan verdere verbetering van de resultaten. En dat is mede de verdienste van CFO Kenaad Tewarie. "Ik heb de puinhopen van mijn voorgangers opgeruimd."

artikel-thumbnail

21 april 2004

Interview: Rob van den Helder CFO TNT Benelux

Voor Rob van den Helder, CFO van TNT Benelux, draait zijn werk om meer dan alleen kille cijfers. Hij bemoeit zich zonder gêne met van alles en nog wat in het bedrijf, bijvoorbeeld met de betrouwbaarheid van de aflevering van de postpakketten. Omdat het om kwaliteit en om de klant gaat, zegt Van den Helder. Bovendien compenseert zo'n brede blik het soms eenzijdige rekenwerk. "Een deel van mijn dagelijkse werk is natuurlijk erg materieel gericht."

artikel-thumbnail

21 april 2004

Interview: Ron Icke van United Services Group

Nog geen anderhalf jaar heeft USG nodig gehad om het van de overheid overgenomen Start te herstructureren en integreren. "Acquireren is een riskante vorm van ondernemen. Je tuin moet volstrekt op orde zijn, wil je na een overname verder groeien", zegt CFO Ron Icke. Nu Start naar tevredenheid is geïncorporeerd in USG, is het wachten alleen nog op een heropleving van de Nederlandse economie. "Dan kunnen omzet en winst stijgen zonder dat de vaste lasten toenemen. En daar doe je het allemaal voor..."

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22