artikel-thumbnail

06 september 2005

The financial sector is continuously changing mastering the 'Regulatory Perfect Storm'

Due to the strategic re-structuring, organisations in the financial sector are changing rapidly. The life cycle of financial products diminishes and distibution channels change, not in the least due to the Internet. At the same time, financial institutions are faced with fierce competition and a 'Regulatory Perfect Storm' via new regulations demanding more advanced internal control systems. These developments have an impact on the most important resources of banks, their employees.

artikel-thumbnail

05 september 2005

Pierre Malmartel, CFO SigmaKalon: 'Een beursnotering is ons uiteindelijke doel'

De CFO van Sigma Kalon, de Fransman Pierre Malmartel begon zijn carrière bij het hoofdkwartier van het Franse olieconcern Total. Zodoende heeft hij het wordingsproces van de leverancier van decoratieve verven vanaf het prille begin meegemaakt. SigmaKalon, een samenvoeging van Sigma Coatings en Kalon, is in 1999 ontstaan uit de fusie tussen de verfgroepen van Petrofina en Total. Zijn ervaring met de verfindustrie gaat echter al verder terug. In 1994 werd hij Finance & Strategy director van de verfdivisie bij Total. Na diverse leidinggevende financiële en operationele functies te hebben bekleed, is hij sinds 2003 CFO op groepsniveau.

artikel-thumbnail

29 augustus 2005

Jan Willem Wienbelt, CFO Ctac: "Rendement moet fundament hebben"

'Ga zo door', dat kreeg CFO Jan-Willem Wienbelt vorige week te horen toen zijn benoeming tot lid van de Statutaire Directie van Ctac werd goedgekeurd door de aandeelhouders. En dat is precies wat Wienbelt van plan is. Formeel gezien wordt zijn verantwoordelijkheid weliswaar zwaarder, voor Wienbelt voelt het niet als een grote verandering. De strategie die hij de afgelopen jaren heeft gevolgd, blijft in grote lijnen ongewijzigd.

artikel-thumbnail

26 juli 2005

Arjen Sparrius: "Overnames te vaak vanuit de onderbuik"

Hoewel Arjen Sparrius geen specifieke opleiding tot financial heeft gevolgd (Ir-bedrijfskunde), is hij, toeval of niet, vrij direct de financiële wereld ingezogen. De non-financial die financial werd, zo kun je het kort zeggen. Sinds ongeveer een maand is hij eigenaar van Business Value, een bedrijf dat zich als "Register Valuator" richt op bedrijfswaardering. Naar eigen zeggen bevindt hij zich in een groeimarkt, want fusies en overnames zitten duidelijk weer in de lift. Bovendien zijn 'impairment valuations' nu jaarlijks verplicht voor bedrijven die rapporteren conform IFRS.

artikel-thumbnail

11 juli 2005

Frans Ooms (CFO Pharming): Het leven begint na de dood van stier Herman

Het biotechnologiebedrijf Pharming verwacht in 2005 voor het eerst in zijn bestaan een winst per aandeel te realiseren en het eerste product te lanceren. Het zou de inlossing zijn van een belofte aan de beleggers, durfkapitalisten en andersoortige investeerders. Volgens Pharming CFO Frans Ooms de ultieme beloning voor iedereen die al die jaren een rotsvast vertrouwen heeft gehad in de technologie en het ontwikkelingspotentieel van het bedrijf.

artikel-thumbnail

05 juli 2005

Stampij over salaris (column)

Het kon natuurlijk niet uitblijven. Nadat voorganger Kok zich acht jaar geleden vergaloppeerde door te spreken over 'exhibitionistische zelfverrijking' trekt nu Don Balkenende ten strijde tegen windmolens. Exhibitionistisch wordt ingeruild tegen exorbitant, 'naming & shaming' toegevoegd, maar dat geeft de leegheid van het geheel nog geen gewicht. De vraag 'wie komt wat toe?' is van alle tijden. Ieder kan daarover zijn gedachten hebben, maar in de praktijk spelen vrije markten de hoofdrol.

artikel-thumbnail

04 juli 2005

Robert van der Klauw: 'Financieel management is geen doel op zich'

Robert van der Klauw (36) is sinds 1993 werkzaam bij bank en verzekeraar ING. Hij heeft gekozen voor een avontuurlijke loopbaan. Na gewerkt te hebben voor Postbank en ING's hoofdkantoor, verhuist hij naar Roemenië. Daar wordt hij CFO van ING's verzekerings- en bankactiviteiten. Daarna vestigt hij zich nog veel verder oostwaarts. In Korea wordt hij CFO van ING Verzekeringen. In die functie is hij verantwoordelijk voor verslaglegging, risicobeheer en investment management. Naast zijn werk volgt hij de Britse registeraccountants opleiding.

artikel-thumbnail

01 juli 2005

Eenzaam aan de top

'Dienend leiderschap' is aan Jan Hommen wel besteed. Acht jaar lang was hij CFO van Philips en al die tijd werkte hij zich een slag in de rondte. Hij spreekt met trots over het bedrijf, de strategie, de financiële resultaten, over 'ons' en 'wij'. Maar zichzelf typeert hij als 'een vertegenwoordiger' van een bedrijf, als iemand die geen enkele moeite heeft om mensen aan te trekken die beter zijn dan hijzelf. En uiteraard is het maar zeer ten dele zijn verdienste dat hij CFO van het jaar is geworden.

artikel-thumbnail

29 juni 2005

Peter Hessing, allergisch voor routine en sleur

Peter Hessing heeft een hekel aan routine. Zodra hij het gevoel krijgt dat hij zijn werk op de automatische piloot doet, gaat hij onmiddellijk op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die instelling zit er diep in, zo blijkt ook wel uit zijn CV. Na zijn studie vertrekt Hessing meteen naar Afrika om daar ontwikkelingswerk te doen. Later is hij als (financieel) interim verantwoordelijk voor diverse crisisafwendingen, reorganisaties en andere veranderingsprocessen. En ook nu als adviseur (financieel en ICT) van IIB moet hij zijn klanten keer op keer met nieuwe oplossingen ondersteunen.

artikel-thumbnail

14 juni 2005

Genomineerden CFO-scriptieprijs aan het woord: 'CFO dreigt zijn objectiviteit te verliezen'

Tijdens de komende CFO-day op 16 juni maakt voor de eerste keer ook aanstormend talent kans op een prijs. Vijf (oud-) studenten dingen mee naar de CFO-scriptieprijs 2005. Allen hebben hun nominatie te danken aan een uitmuntende eindscriptie over een onderwerp dat relevant is voor de CFO. Vier van hen spreken zich uit over het onderwerp van hun scriptie, hun visie op het vak van de financiële manager en natuurlijk hun verwachting van de komende CFO-day.

artikel-thumbnail

27 mei 2005

Tussen 'in control' en 'in business' zijn - het eeuwige dilemma

De chief financial officer staat anno 2005 vaak op hetzelfde voetstuk als de chief executive officer. Bij de grote beursgenoteerde ondernemingen in ons land vervult de financiële man in het algemeen een even belangrijke rol als de feitelijke bestuursvoorzitter. Mensen als Tom de Swaan (ABN AMRO), Jan Hommen (Philips) en Cees Maas (ING) staan qua naam en faam al lang niet meer in de schaduw van hun CEO's Rijkman Groenink, Gerard Kleisterlee en Michel Tilmant. Daarmee krijgt de financiële functie ook de aandacht en eer die ze verdient. Dat brengt echter ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee - en daardoor nieuwe dilemma's.

artikel-thumbnail

27 mei 2005

'Tegenwicht bieden op veel fronten' - Ron van Laar, Oilily

'Mijn Uitdaging? Oilily heeft een pittige tijd achter de rug. Afgelopen boekjaar was voor het eerst weer een positief jaar. Duidelijk mag zijn dat het vooral zaak is dit te continueren. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, het is mijn uitdaging de goede lijn door te zetten en te waken voor ondoordachte stappen nu de weg omhoog is ingezet. Er is namelijk nog veel te verbeteren, al hebben we een ingrijpende sanering en herstructurering achter de rug.

artikel-thumbnail

27 mei 2005

' Eten of gegeten worden' - Tom de Swaan, ABN AMRO

Rijkman Groenink is de CEO, de baas die overal mee weg lijkt te komen. Tom de Swaan, de beste CFO van vorig jaar, is de man die zich in kleinere kring beweegt, maar die binnen die kleinere kring een enorm goede reputatie geniet. De goede kritieken die De Swaan persoonlijk krijgt, kunnen niet echt veel te maken hebben met de resultaten van de bank, wan die vallen ronduit tegen. In zijn uitspraken komt De Swaan doorgaans bescheidener over dan de branie-achtige CEO van ABN AMRO. De Swaan is helder, open en eerlijk, aldus veel analisten. Omzet en winst ontwikkelen zich redelijk bij de bank, maar het is de hand van De Swaan die zichtbaar wordt in het optimaliseren van de resultaten.

artikel-thumbnail

27 mei 2005

'Takenpakket drastisch uitgebreid' - Wietze Reehoorn, ABN AMRO

'Uitdaging voor de CFO? Wij signaleren op dit moment veel ontwikkelingen waar CFO's mee te maken hebben. Neem de pensioenproblematiek als gevolg van IFRS. Of het vraagstuk om bepaalde activiteiten uit te besteden of te verplaatsen: outsourcing of het verhuizen van onderdelen naar bijvoorbeeld India kan voordeel opleveren maar heeft grote impact op de financiële huishouding van de onderneming en het gebruik van werkkapitaal.

artikel-thumbnail

27 mei 2005

'Bijzonder trots op triple A-status' - Bert Bruggink, Rabobank

De uitdaging die een Rabobank-CFO altijd dient aan te gaan, is die om onze unieke kredietstatus te behouden. Die wens loopt als rode draad door alles wat we doen heen. We zijn de enige private instelling in de wereld met een triple A-status. Dat verschaft ons een unieke positie in de wereld. Waar we ook komen in de ?nanciële wereld: men kent de Rabobank. Dat is iets waar Rabobank-medewerkers bijzonder trots op zijn. Bovendien: die status levert ons daadwerkelijk ?nancieel voordeel op. Wij kunnen onze funding tegen gunstiger tarieven realiseren dan menige andere instelling.

artikel-thumbnail

27 mei 2005

'Stuurman naast de kapitein' - Rudi Mussche, Radio Holland Group.

'Mijn uitdaging? Bij Radio Holland Group is de tijd rijp om actiever te kijken naar mogelijkheden om uit te breiden, zowel in aantal vestigingen als in diensten. De afgelopen jaren is vooral veel aandacht besteed om de groep op dit punt te krijgen. Per 1 januari 2002 is Radio Holland Group door een buyout verzelfstandigd. Vanaf dat moment hebben we hard gewerkt om de ongeveer vijftig vestigingen in verschillende landen meer tot één geheel te kneden.

artikel-thumbnail

27 mei 2005

'Niet alleen lastige horzel'- Geurt Volkers, NDC Holding

'Mijn uitdaging voor de komende tijd is de acquisitie die de Noordelijke Dagblad Combinatie sinds begin dit jaar heeft gedaan in financiële termen in goede banen te leiden. NDC is een regionale speler in de markt en was op zoek naar basisverbreding. Die heeft het bedrijf gevonden in de overname van uitgever Veen Bosch & Keuning, een groep uitgevers (algemeen en educatief) die een jaarlijkse omzet genereert van 135 miljoen euro.

artikel-thumbnail

27 mei 2005

'Het gaat om strategische control'- Willem te Beest, Universiteit Twente

'Mijn uitdaging? Er is momenteel een allesoverheersende uitdaging voor mij: voorkomen dat we aan ons eigen succes tenonder gaan. Dat heeft alles te maken met de aard van onze 'producten'. Wij doen onderzoeksprojecten voor derden, zoals NWO, de EU, het ministerie van EZ bijvoorbeeld of voor bedrijven als Philips. Die projecten op zichzelf zijn zelden kostendekkend. Grofweg dekken de bijdragen van onze opdrachtgevers de helft van onze integrale kosten. De rest moeten wij matchen uit de overheidsbijdrage. Die is constant. Wij hebben echter kwalitatief zeer succesvolle onderzoekers, waardoor de vraag naar onze diensten toeneemt

artikel-thumbnail

12 mei 2005

High-tech maar conservatief - Interview CFO ASML Peter Wennink

Het gaat zo goed met ASML dat aandeelhouders de CFO al vragen wat hij met al die cash gaat doen. Peter Wennink: "Het is nog niet zover dat we geld overhebben, maar als dat wel het geval is en we kunnen het niet investeren in overnames of autonome groei, dan gaat het gewoon terug naar de aandeelhouders." Met andere woorden, ASML maakt zich op voor een nieuwe top in het cyclische bestaan. De CFO is ondertussen bezig met de volgende downturn. "We zijn daar beter op voorbereid dan ooit." Door Geert Dekker

artikel-thumbnail

16 december 2004

Mislukken ICT-projecten kost 1,7 miljard per jaar

ICT-projecten mislukken op grote schaal. In totaal wordt er in Nederland zelfs 8 miljard euro aan leergeld besteed, meldt het vakblad Informatie. De afgelopen drie jaar gaven Vopak, Nuon en Hagemeyer gezamenlijk meer dan 100 miljoen euro uit aan falende ICT-projecten. Slecht functionerende bedrijfssoftware betekende bijna het einde voor het supermarktconcern Laurus. De overheid gaf onder meer 9 miljoen euro uit aan de mislukte Zorgpas en 35 miljoen euro aan CWIntake.

artikel-thumbnail

16 december 2004

Automatiseren zonder investeren

Standaardoplossingen op on-demand basis worden bij IT-gebruikersorganisaties aangeprezen onder het motto 'niet betalen zolang je niet gebruikt'. De operationele lease van maaksoftware maakt het klanten mogelijk te automatiseren zonder te investeren. Deze methode wordt onder meer gebruikt door Oracle en door Advanced Delivery Center uit Utrecht. Klanten betalen pas aan de leasemaatschappij als de software werkt en zodra deze zorgt voor de kasstroom waar de software voor was bedoeld.

artikel-thumbnail

16 december 2004

Starheid grootste minpunt van ERP-software

Het grootste minpunt van ERP-software is de starheid. Dat blijkt uit Duits onderzoek onder 1.500 gebruikers van diverse soorten ERP-software. De klachten over de starheid van de software geven aan dat eenvoud en tevredenheid bij ERP-software vaak nog ten koste van elkaar gaan. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door adviesorganisatie Trovarit en het weekblad Computerwoche, kwam echter naar voren dat tevredenheid over de gebruikte software nog altijd overheerst.

artikel-thumbnail

16 december 2004

CFO John Eijgendaal van Aalberts Industries: 'De voorkeur van het management, dat telt'

"We laten ons niet leiden door de druk om per se een deal te willen sluiten en ook niet door de concurrentie van al dan niet financiële partijen. We gaan uit van onze eigen waardering van de onderneming die we op het oog hebben en van niets anders." Dat zegt John Eijgendaal, CFO van het industriële concern Aalberts Industries. Hij weet waar hij over praat, Aalberts is min of meer een professionele overnemer. "Ik werk nu vijftien jaar bij de groep. In die tijd hebben we enige tientallen overnames gedaan."

artikel-thumbnail

15 december 2004

Ondernemingen passen Tabaksblat op grote schaal toe

Nederlandse bedrijven zijn voortvarend aan de slag gegaan met de code-Tabaksblat. Van de ondernemingen voldoet 93 procent aan de vereiste aanwezigheid van een corporategovernancehoofdstuk in het jaarverslag, 81 procent van de vennootschappen heeft corporate governance tijdens de aandeelhoudersvergaderingen geagendeerd en de overgrote meerderheid verwacht relatief weinig problemen met de toepassing van de code. Dit blijkt uit een onderzoek van het Netherlands Institute for Corporate Governance (NICG) en de Nederlandse Corporate Governance Stichting (NCGS) naar de naleving van de code-Tabaksblat.

artikel-thumbnail

15 december 2004

Hoe Eneco de liberalisering te lijf gaat: CPM als wapen in de concurrentiestrijd

Particulieren en bedrijven zijn sinds juli van dit jaar in principe vrij om hun eigen energieleverancier te kiezen. Energieleveranciers zijn op hun beurt vrij om te proberen in heel Nederland klanten van elkaar af te snoepen. In die concurrentiestrijd is het belangrijk een goed beeld van de markt te hebben en snel en adequaat te kunnen handelen. CPM kan een sterk wapen in die strijd zijn, zegt Ton van den Dungen van ENECO Energie.

artikel-thumbnail

15 december 2004

CFO's maken zich zorgen om invloed pensioen op cashflow

Meer dan de helft van de CFO's van grote Europese ondernemingen wordt de afgelopen tijd geconfronteerd met de kritische beoordeling van de pensioensituatie van hun bedrijf door analisten, financiers en overnamekandidaten. Aanleiding is een wijdverspreide angst voor grote ongedekte pensioenverplichtingen die de balanspositie van de onderneming kunnen beïnvloeden. Het onderwerp 'pension governance' staat daarom inmiddels hoog op de corporate agenda. Een en ander blijkt uit onderzoek van beloningsadviesbureau Towers Perrin.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23