Human Capital en Skills

artikel-thumbnail

01 september 2007

CFO moet als ondernemer naar IT kijken

DPA richt zich sinds het aantreden van Jan van Duijn, CFO van DPA per 1 janu ari 2007, nog explicieter dan voorheen op de detachering van zowel fi nance als IT interim professionals. Een logische combinatie, al was het maar omdat in veel bedrijven de CFO ook eindverantwoordelijke is voor de IT. Maar is de CFO ook ter zake kundig? Niet altijd, volgens Jan van Duijn. "De materie is ook al snel te inge wikkeld voor de CFO. Hij zou eerder een CIO naast zich moeten hebben of iemand anders moeten inschakelen die technisch onderlegd is."

artikel-thumbnail

01 september 2007

CFO Day 2007: Groei, geld en globalisering

Stond de CFO Day enkele jaren geleden nog in het teken van de recessie en kostenbesparingen, nu is groei het leitmotiv. Voor de CFO betekent groei een andere en niet altijd eenvoudiger invulling van zijn takenpakket. Hoe om te gaan met de opkomst van private equity-fondsen bijvoorbeeld? Hoe om te gaan met de globaliserende econonomie? De beste CFO's weten echter in te spelen op de kansen die de huidige conjunctuur biedt. Zoals de CFO's van het jaar.

artikel-thumbnail

20 juni 2007

De AVA: het platform voor een echte dialoog met de aandeelhouder?

Op slechts een enkele aandeelhoudersvergadering staat de bespreking van de (langetermijn-) strategie apart op de agenda. Merkwaardig. De eerste aandeelhoudersvergaderingen zijn alweer achter de rug en een groot aantal moet nog komen. De aandeelhoudersvergadering, kortweg de AVA, is het centrale orgaan voor besluitvorming van de aandeelhouders en wordt door de code-Tabaksblat aangemerkt als hét discussieplatform met de aandeelhouder.

artikel-thumbnail

16 maart 2007

7 Kenmerken van een goed presterende financiele functie

In de afgelopen jaren hebben veel CFO's geprobeerd 'hun' financiëlefunctie te transformeren. De vaak nog te veel naar binnen gerichte afdeling die zich voornamelijk bezighield met financiëleverslaggeving en controle, moest zich sterker richten op de ondersteuning van het lijnmanagement bij de besluitvorming en de realisatie van (strategische) ondernemingsdoelstellingen. In hoeverre werpt die transformatie van de financiële functie nu al vruchten af? En wat zijn in de ogen van de CFO de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst? Zeven uitkomsten van een recent internationaal onderzoek onder ruim 280 CFO's, uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit in opdracht van KPMG.

artikel-thumbnail

13 februari 2007

Camphuis en Van der Lecq, NMa: 'Doorzettingsvermogen van een speurhond'

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft als kerntaak om de financiële markten naar behoren te laten werken door concurrentie te bevorderen. Ook financiële markten vallen hieronder. Voor het uitvoeren van die opdracht zoekt het financials met gevoel voor statistische methoden, een economische achtergrond en het doorzettingsvermogen van een goede speurhond. Fieke van der Lecq, manager Monitor Financiële Sector, en Willem Camphuis, hoofd HRM, geven uitleg.

artikel-thumbnail

14 november 2006

Actieve aandeelhouder, maar geen aandeelhoudersactivist

In reactie op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zijn de Nederlandse pensioenfondsen bezig aan een ingrijpende heroriëntatie. Zo ook PGGM, dat zijn dienstverlening beoogt uit te breiden met allerlei inkomensproducten. Waarbij het 'verantwoorde aandeelhouderschap' een nadrukkelijkere rol zal spelen dan tot dusver. "PGGM heeft altijd al een duurzaam karakter gehad", zegt CFO René van de Kieft. "Maar dat imago werkte slechts beperkt door in ons beleid. Dat willen we nu versterken."

artikel-thumbnail

28 september 2006

RONDETAFEL 'De scheiding tussen control en business is gelukkig nog ver weg'

Nu bedrijven de Sarbanes-Oxley-wetgeving, de code-Tabaksblat, IFRS en alle aanverwante wetten en regels hebben geïncorporeerd, lijkt het tijd om de rol van de CFO te herzien: meer 'business partner' dan 'scorekeeper'. De CFO's willen wel, zo bleek tijdens de rondetafelbijeenkomst van Chief Financial Officer en softwarebedrijf Cognos over de transformatie van de financiële functie, de eerste van een reeks.

artikel-thumbnail

10 juli 2006

Talentmanagement ten onrechte verwaarloosd

Gerenommeerde organisaties als Ahold, Philips, KPN en TNT hebben een minder prettige overeenkomst: ze zijn geen van alle in staat hun eigen CFO op te leiden. Ook het grote aantal vacatures voor financiële professionals maakt pijnlijk duidelijk hoe moeilijk het voor veel organisaties is om mensen binnen de financiële functie goed op te leiden en te ontwikkelen. Effectief talentmanagement binnen de financiële functie kan helpen om deze problemen gestructureerd aan te pakken.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22