artikel-thumbnail

03 januari 2008

HR Managers verwachten dat de werkgelegenheid blijft groeien

Dit blijkt uit de resultaten van de in december gehouden enqu(ee)te van HRM-bemiddelaar Van den Boogaart Human Resources onder HR Managers. De enqu(ee)te wordt sinds januari 2004 maandelijks verricht en geeft aan wat voor ontwikkelingen HR Managers verwachten ten aanzien van de werkgelegenheid. Voor de komende 6 maanden, maar ook op het moment van enqu(ee)teren. Daarnaast geven diezelfde HR Managers hun verwachtingen aan met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal moeilijk vervulbare vacatures.

artikel-thumbnail

30 november 2007

Forse banengroei

In het tweede kwartaal van 2007 waren er 206 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2006. Deze toename is groter dan in de voorgaande kwartalen. In het tweede kwartaal waren er 7,8 miljoen banen, het hoogste aantal ooit. De loonkosten per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. De loonkosten stegen in het eerste halfjaar van 2007 langzamer dan in 2006. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

artikel-thumbnail

22 november 2007

Krimpend aantal finance-vacatures

Hoe ontwikkelt zich de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials in bedrijfseconomische functies op de vakgebieden financial accounting, management accounting en AO/IC functies zoals controller, auditors en finance managers? Welke functies zijn het meest gevraagd, zijn er trends te ontdekken en wat zijn de beweegredenen voor financials om van werkgever te veranderen? Vragen die zowel voor werkgevers als en werknemers actueel zijn in een steeds schaarser wordende arbeidsmarkt. Yacht monitort continu de financiële arbeidsmarkt voor ervaren, hoger opgeleide financials.

artikel-thumbnail

15 november 2007

Nederlands pensioenstelsel behoort tot beste Europa

Vroegpensionering en het ontbreken van spaarsystemen voor de financiering van pensioenen spelen een sleutelrol in het verzwakken van de houdbaarheid van de Europese pensioensystemen. Dit blijkt uit het derde jaarlijkse Europese Pensioenbarometer rapport dat vandaag is gepubliceerd door Aon Consulting, toonaangevend adviseur op het gebied van pensioenen en werknemersverzekeringen. Nederland staat er op het gebied van pensioenen goed voor en hoeft momenteel alleen Denemarken voor zich te dulden op de Europese ranglijst.

artikel-thumbnail

12 november 2007

SAS Nederland versterkt business unit Public Sector

SAS, leverancier van business intelligence- en analytische-software, versterkt haar Business Unit Public Sector met vier ervaren mensen. Naast de landelijke en plaatselijke overheden, richt de business unit zich ook op de gezondheidszorg, over de volle breedte. De aanstelling van een markspecifieke Consulting Business Manager onderstreept dat SAS, naast de verkoop van software, ook in deze markt steeds meer een adviserende en dienstverlenende rol heeft, vaak in samenwerking met partners.

artikel-thumbnail

05 november 2007

NMa beboet bestuurders en werknemers

De recente wijzigingen van de Mededingingswet (Mw) zijn niet alleen interessant vanuit het perspectief van het mededingingsrecht maar ook vanwege de arbeidsrechtelijke aspecten. De NMa hoopt een 'ratrace' op gang te brengen van bestuurders en werknemers die melding komen maken van een kartel. Het belang van een interne gedragscode wordt voor werkgevers steeds groter. Daarnaast neemt ook de verantwoordelijkheid en mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders en werknemers toe. Oplettendheid is dan ook geboden voor zowel de werkgever als de werknemer.

artikel-thumbnail

01 november 2007

Globalisering a la carte

De onderneming die buiten de eigen thuismarkt wil expanderen, komt de nodige obstakels tegen. Vooral cultuurverschillen tussen de onderneming en nieuwe werknemers, klanten en andere partijen kunnen de ambities van een globaliserende onderneming opbreken. Dit zegt Fran Shammo, Senior Vice President en CFO van Verizon Business. Door slim om te gaan met cultuurverschillen kan een bedrijf echter met succes het wereldtoneel betreden. "Kijk naar Toyota, een bedrijf waar wij een voorbeeld aan nemen."

artikel-thumbnail

23 oktober 2007

40 procent DGA`s onbekend met wijziging Pensioenwet

Vóór 1 januari 2008 kunnen DGA's nog beslissen om het opgebouwde pensioen via een verzekeraar naar eigen beheer of naar een eigen Pensioen B.V. over te hevelen. Na 1 januari 2008 kan dit niet meer. Maar liefst 40% van de ondervraagde Directeur Groot Aandeelhouders (DGA's) is hier niet van op de hoogte. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek via EuroClix, in opdracht van CombiMeer, onder 525 Directeur Groot Aandeelhouders. Nederland telt inmiddels ruim honderdduizend DGA's.

artikel-thumbnail

01 september 2007

CFO moet als ondernemer naar IT kijken

DPA richt zich sinds het aantreden van Jan van Duijn, CFO van DPA per 1 janu ari 2007, nog explicieter dan voorheen op de detachering van zowel fi nance als IT interim professionals. Een logische combinatie, al was het maar omdat in veel bedrijven de CFO ook eindverantwoordelijke is voor de IT. Maar is de CFO ook ter zake kundig? Niet altijd, volgens Jan van Duijn. "De materie is ook al snel te inge wikkeld voor de CFO. Hij zou eerder een CIO naast zich moeten hebben of iemand anders moeten inschakelen die technisch onderlegd is."

artikel-thumbnail

01 september 2007

CFO Day 2007: Groei, geld en globalisering

Stond de CFO Day enkele jaren geleden nog in het teken van de recessie en kostenbesparingen, nu is groei het leitmotiv. Voor de CFO betekent groei een andere en niet altijd eenvoudiger invulling van zijn takenpakket. Hoe om te gaan met de opkomst van private equity-fondsen bijvoorbeeld? Hoe om te gaan met de globaliserende econonomie? De beste CFO's weten echter in te spelen op de kansen die de huidige conjunctuur biedt. Zoals de CFO's van het jaar.

artikel-thumbnail

20 juni 2007

De AVA: het platform voor een echte dialoog met de aandeelhouder?

Op slechts een enkele aandeelhoudersvergadering staat de bespreking van de (langetermijn-) strategie apart op de agenda. Merkwaardig. De eerste aandeelhoudersvergaderingen zijn alweer achter de rug en een groot aantal moet nog komen. De aandeelhoudersvergadering, kortweg de AVA, is het centrale orgaan voor besluitvorming van de aandeelhouders en wordt door de code-Tabaksblat aangemerkt als hét discussieplatform met de aandeelhouder.

artikel-thumbnail

16 maart 2007

7 Kenmerken van een goed presterende financiele functie

In de afgelopen jaren hebben veel CFO's geprobeerd 'hun' financiëlefunctie te transformeren. De vaak nog te veel naar binnen gerichte afdeling die zich voornamelijk bezighield met financiëleverslaggeving en controle, moest zich sterker richten op de ondersteuning van het lijnmanagement bij de besluitvorming en de realisatie van (strategische) ondernemingsdoelstellingen. In hoeverre werpt die transformatie van de financiële functie nu al vruchten af? En wat zijn in de ogen van de CFO de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst? Zeven uitkomsten van een recent internationaal onderzoek onder ruim 280 CFO's, uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit in opdracht van KPMG.

artikel-thumbnail

13 februari 2007

Camphuis en Van der Lecq, NMa: 'Doorzettingsvermogen van een speurhond'

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft als kerntaak om de financiële markten naar behoren te laten werken door concurrentie te bevorderen. Ook financiële markten vallen hieronder. Voor het uitvoeren van die opdracht zoekt het financials met gevoel voor statistische methoden, een economische achtergrond en het doorzettingsvermogen van een goede speurhond. Fieke van der Lecq, manager Monitor Financiële Sector, en Willem Camphuis, hoofd HRM, geven uitleg.

artikel-thumbnail

14 november 2006

Actieve aandeelhouder, maar geen aandeelhoudersactivist

In reactie op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zijn de Nederlandse pensioenfondsen bezig aan een ingrijpende heroriëntatie. Zo ook PGGM, dat zijn dienstverlening beoogt uit te breiden met allerlei inkomensproducten. Waarbij het 'verantwoorde aandeelhouderschap' een nadrukkelijkere rol zal spelen dan tot dusver. "PGGM heeft altijd al een duurzaam karakter gehad", zegt CFO René van de Kieft. "Maar dat imago werkte slechts beperkt door in ons beleid. Dat willen we nu versterken."

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23