Human Capital en Skills

artikel-thumbnail

01 mei 2008

Genomineerde categorie niet-beursgenoteerd: Bernhard van Holst, Financieel Directeur, Econcern

Econcern is binnen wereldwijd marktleider op het gebied van duurzame energie. Het bedrijf levert unieke projecten, innovatieve producten en diensten voor een duurzame energievoorziening. Zo ontwikkelt het grootschalige windenergie-, zonne-energie- en biomassaprojecten. Het bedrijf is ontstaan in 1984 en telt momenteel ruim 1000 medewerkers, verspreid over 20 landen. De werkmaatschappijen Ecofys, Evelop, Ecostream en Ecoventures maken onderdeel uit van Econcern. De missie van het bedrijf is 'Een duurzame energievoorziening voor iedereen!'

artikel-thumbnail

01 mei 2008

Genomineerde Categorie AMX/ASCX: Ric van der Woude, CFO Beter Bed Holding N.V.

Beter Bed is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De activiteiten omvatten detailhandel met in totaal ongeveer 960 winkels, via de ketens Beter Bed (actief in Nederland), Matratzen Concord (actief in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), El Gigante del Colchón (actief in Spanje), BeddenReus, Dormaël en Slaapgenoten (alle drie actief in Nederland) en MAV (actief in Duitsland).

artikel-thumbnail

23 april 2008

Tricky Transferpricing

De toegenomen aandacht voor de belastingpositie in de jaarrekening maakt het belangrijk om de risicobeheersing rond verrekenprijzen te formaliseren. Dit behelst niet alleen veel kennis van de externe factoren, zoals de regelgeving inzake verrekenprijzen, maar bovenal een gestructureerd verrekenprijsbeleid, een duidelijk geformuleerde invulling van de rol van de fiscale/financiele afdelingen en afgebakende processen om risicos in kaart te brengen, te kwalificeren en te beheersen.

artikel-thumbnail

01 maart 2008

Hans Jansen, Unilever: Op zoek naar simpelheid

Bedrijfsdoelstellingen zijn zo opgesteld, een strategie laat zich snel formuleren. Maar het blijkt zeer moeilijk om op basis hiervan een bedrijf te besturen en mensen te belonen. Een theoretisch doorwrocht model is nu eenmaal niet altijd het meest praktische managementinstrument. Dit blijkt uit een presentatie van Hans Janssen, Finance Director van Unilever Nederland tijdens een rondetafelbijeenkomst van Chief Financial Officer en softwareleverancier Business Objects.

artikel-thumbnail

13 februari 2008

Beloningsonderzoek: West-Europa investeert niet in basissalaris

De investeringen in training en carrièreontwikkeling zullen in 2008 toenemen, West-Europese ondernemingen zien weinig heil in verdere investeringen in het basissalaris. Dit blijkt uit de bevindingen van Mercer's European Total Rewards Survey van 2007. Van alle ondervraagden houdt 63% de uitgaven voor de basissalarissen, relatief ten opzichte van uitgaven aan andere Human Resource instrumenten, gelijk terwijl 8% zelfs van plan is daarop te bezuinigen.

artikel-thumbnail

29 januari 2008

Asset based lending wint aan relevantie

De crisis op de hypotheekmarkt in de VS heeft onvermijdelijk gevolgen voor de manier waarop banken met kredietverstrekking omgaan. Het directe gevolg is uiteraard tariefverhoging. Daarnaast zullen geleidelijk ook de voorwaarden steeds verder worden aangescherpt. Tegelijkertijd zal de invloed van Basel II steeds duidelijker merkbaar worden. Voor ondernemingen aanleiding genoeg om serieus naar alternatieve financieringsvormen te gaan kijken.

artikel-thumbnail

03 januari 2008

HR Managers verwachten dat de werkgelegenheid blijft groeien

Dit blijkt uit de resultaten van de in december gehouden enqu(ee)te van HRM-bemiddelaar Van den Boogaart Human Resources onder HR Managers. De enqu(ee)te wordt sinds januari 2004 maandelijks verricht en geeft aan wat voor ontwikkelingen HR Managers verwachten ten aanzien van de werkgelegenheid. Voor de komende 6 maanden, maar ook op het moment van enqu(ee)teren. Daarnaast geven diezelfde HR Managers hun verwachtingen aan met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal moeilijk vervulbare vacatures.

artikel-thumbnail

30 november 2007

Forse banengroei

In het tweede kwartaal van 2007 waren er 206 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2006. Deze toename is groter dan in de voorgaande kwartalen. In het tweede kwartaal waren er 7,8 miljoen banen, het hoogste aantal ooit. De loonkosten per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. De loonkosten stegen in het eerste halfjaar van 2007 langzamer dan in 2006. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22