artikel-thumbnail

10 februari 2010

Robert Walters: Vraag naar professionals blijft groot

Ondanks de economische crisis is de vraag naar senior finance professionals onverminderd groot. Wereldwijd is er ook in deze tijd sprake van een tekort aan goede CFO's en financiële professionals die net onder de top werken. "Het probleem zit niet aan de vraagzijde, maar aan de aanbodzijde, goede mensen blijven in deze onzekere tijden liever waar ze zijn en veranderen niet van baan. Het is een onzekere wereld en men neemt liever geen risico's", stelt Robert Walters, oprichter en CEO van het gelijknamige recruitmentbureau.

artikel-thumbnail

13 januari 2010

Risicomanagement: de sleutel ligt in en bij mensen

Risicomanagement is core business voor ondernemingen. Aangestuurd vanuit het triumviraat processen, systemen en mensen - en van deze mensen het allermeest - dragen cultuur en human resource (HR) governance bij aan een weloverwogen en duurzame bedrijfsvoering die het hoofd biedt aan korte termijn denken en zelfgewin. Wij geloven dat duidelijk formuleren van bedrijfscultuur en het consistent communiceren en gebruiken hiervan zorgen dat de medewerkers en de organisatie als geheel optimaal functioneren.

artikel-thumbnail

23 december 2009

De Wereld van de Financial in 2030

Het is nu 2030 en de technische ontwikkelingen zijn heel anders gelopen dan iedereen dacht. Natuurlijk speelt techniek een hoofdrol in ieders leven. Maar de wereld is vooral socialer geworden dan ooit tevoren. China en Rusland zijn nog steeds wereldmachten, maar India is een voorbeeldeconomie voor de rest van de wereld geworden. De VS zagen zich gedwongen een wat matiger toon aan te slaan in de wereld, maar zijn nog steeds een belangrijk land.

artikel-thumbnail

02 december 2009

Rondetafelbijeenkomst: Pensioendossier steeds meer taak van CFO

Wat voor effecten heeft de crisis op pensioenen? Hoe gaan ondernemingen in deze tijden om met de pensioenen van hun werknemers? Is het defined benefit (DB)-systeem beter dan het defined contribution (DC)-systeem en welke is op den duur het meest houdbaar? Deze en talloze andere vragen over pensioenen kwamen aan de orde tijdens de CFO-rondetafelsessie 'Planning your way out of the financial crisis', die werd georganiseerd door CFO Magazine en AEGON.

artikel-thumbnail

30 november 2009

PricewaterhouseCoopers: Never waste a good crisis!

Het is tijd dat bedrijven zichzelf opnieuw uitvinden. Er is in de huidige crisis meer lesgeld betaald dan ooit, dus we kunnen er maar beter iets van opsteken. De zakenwereld zal zichzelf moet herstellen tot een niveau dat recht doet aan de onderliggende waarden, voordat we weer op een gezonde manier kunnen groeien. Daarbij moet afscheid worden genomen van oude vanzelfsprekendheden en zal aandeelhouderswaarde stakeholderswaarde naast zich moeten dulden. Wie zich het best aan het nieuwe landschap aanpast, is de winnaar van morgen!

artikel-thumbnail

28 november 2009

Ferdy Dautzenberg, CFO KEMA: Zoeken naar grote overname

KEMA, actief in advies, testen en certificering van diensten en producten in de energiewaardeketen, heeft de afgelopen jaren een ingrijpende transformatie doorgemaakt van semi-overheidsbedrijf naar een commerciële, internationaal opererende organisatie, die thans met ruim 1900 medewerkers 50 vestigingen in 20 landen heeft. In 2008 behaalde KEMA voor het derde jaar in successie een recordresultaat en hoewel KEMA niet ontkomt aan de gevolgen van de economische crisis, is CFO Ferdy Dautzenberg met een omzetgroei van 15 procent, exclusief valuta- effecten, tevreden over het eerste halfjaar. De blik is gericht op groei en een deel daarvan zal moeten komen uit activiteiten in duurzame energie.

artikel-thumbnail

25 november 2009

Rolf Verspuij, CFO Gazelle: 'Aandacht voor procesoptimalisatie en groei'

Koninklijke Gazelle is met een historie van ruim 100 jaar de grootste fietsfabrikant van Nederland. De afgelopen jaren is de concurrentie toegenomen en om marktaandeel te winnen is innovatie en vernieuwing in de gehele bedrijfsketen het motto. Dat geldt ook voor de finance afdeling van Gazelle die onder leiding van CFO Rolf Verspuij streeft naar voortdurende procesoptimalisatie nu de fundamenten zijn gelegd met de implementatie van een SAP systeem.

artikel-thumbnail

25 september 2009

Prioriteit CFO: kosten en cashmanagement

De financiële functie moet zich in tijden van economische crisis specifiek richten op het kosten- en cashmanagement. De CFO moet daarnaast beschikken over een goed ethisch besef en het vermogen om dit ook toe te passen. De grootste uitdagingen voor de financiële functie in deze tijd hangen samen met persoonlijke eigenschappen en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om de business zowel te inspireren als uit te dagen en om 'ketendenken' te realiseren.

artikel-thumbnail

21 september 2009

De trend naar netwerken van professionals en social entrepreneurs

Ze zijn ambitieus, willen zich inzetten om een betere wereld te maken en zijn op zoek naar anderen die hen daarbij kunnen helpen. Social entrepreneurs beginnen niet met businessplannen vol mooie winstcijfers. Hun missie en plaats zijn buiten, vlakbij de situaties waarin ze een rol willen spelen. Ze werken aan het dichten van sociale kloven, pakken culturele uitdagingen op of richting zich op ecologische problemen. Goede ideeën voldoende, maar vaak ontbreken de middelen, mensen, expertise of ervaring om ze succesvol uit te voeren.

artikel-thumbnail

21 juli 2009

Pensioenwaardeoverdracht kost werkgever al gauw EUR 25.000 extra

Met de komst van de nieuwe Pensioenwet is ook op het gebied van waardeoverdrachten de overstap gemaakt naar marktwaardering. Dit betekent dat voor de bepaling van de overdrachtswaarde moet worden gerekend met een rentevoet op basis van de rentetermijnstructuur voor verplichtingen met een looptijd van 25 jaar met als peildatum 1 oktober van enig jaar. Voor waardeoverdrachten in 2009 wordt uitgegaan van de rente per 1 oktober 2008, zijnde 4,533%.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23