Human Capital en Skills

artikel-thumbnail

07 augustus 2012

Leendert van Reeuwijk, CFO Gamma Holding: "Als je consumeert, moet je ook bereid zijn te leveren"

Van CFO's wordt tegenwoordig maatschappelijke betrokkenheid verwacht. Een toenemend aantal CFO's heeft naast de officiële positie een of soms meerdere maatschappelijke nevenfuncties. Deze nevenfuncties zijn weliswaar vrijwillig, maar allerminst vrijblijvend. CFO Magazine wil weten wat de betrokken CFO's drijft en wat deze nevenfuncties hun brengen. Deze keer Leendert van Reeuwijk, CFO van Gamma Holding.

artikel-thumbnail

07 augustus 2012

Krimp- en groeisectoren op de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden eerste helft 2012

Het aantal gepubliceerde print en online vacatures voor de totale markt voor hoger opgeleiden kromp in de eerste helft van 2012 met 19,4%. Na HRM -40,2% en legal -30,5% staat het financiële vakgebied met -26% op de derde plaats van grootste krimpers. De vraag naar techneuten zoals werktuigbouwkundigen en elektrotechnici groeide met 5,2%. Zij worden gezien de schaarste steeds vaker uit het buitenland, zoals Spanje en Polen, gehaald.

artikel-thumbnail

01 augustus 2012

Joop Alberda, Olympisch succescoach: "Met SMART-doelen help je de droom direct om zeep"

Bestuurders van ondernemingen inspireren vanuit de topsport. Dat is het voornaamste doel van het 'Coaches of Industry' programma van Ernst & Young. Hoe gaan sportcoaches om met het managen van talent en het succesvol realiseren van de strategie? Volgens succescoach Joop Alberda zijn er grote verschillen in hoe sportcoaches en business managers met bepaalde issues omgaan, maar gaat het uiteindelijk wel altijd over mensen en gedrag.

artikel-thumbnail

24 juli 2012

Authentiek leiderschap versus spreadsheetmanagement

De huidige micro- en macro-economische situatie vraagt van CFO's dat zij hun ego loslaten en niet bezig zijn met zichzelf en hun zelfmanifestatie. CFO's moeten bovendien niet denken dat ze alles beter kunnen en dingen gaan overnemen, want dan scheppen ze een situatie waarin de professionals binnen hun financial framework zich niet verder ontwikkelen. Ook spreadsheetmanagement werkt enthousiasme, creativiteit en inzet bepaald niet in de hand, integendeel.

artikel-thumbnail

23 juli 2012

Peter Schrijnemaekers, CFO Raet: Trends in human capital management

Het management van een bedrijf denkt steeds vaker actief mee over zaken die voorheen bij HR-afdelingen lagen. Tegelijkertijd verandert de arbeidsmarkt in rap tempo, wordt talent schaarser en zorgt het nieuwe werken voor een verandering van informatiebehoeften bij werknemers én werkgever. Volgens Peter Schrijnemaekers, CFO van Raet, leidt een geïntegreerde aanpak van menselijk kapitaal en business performance tot het meeste succes.

artikel-thumbnail

13 juli 2012

Agenda van de CFO globaliseert: de top 5 belangrijkste uitdagingen

De toenemende globalisering heeft ertoe geleid dat de CFO-agenda ook globaliseert. De groter wordende samenhang in de wereldwijde economie is de drijfkracht voor globale veranderingen. CFO's hebben te maken met meer volatiliteit en stijgende grond- en brandstofprijzen, en als er een aardbeving in Japan plaatsvindt, heeft dat gevolgen voor de global supply chain van ondernemingen in de hele wereld. Deze ontwikkelingen maken dat CFO's constant aan het worstelen zijn om deze complexiteit en volatiliteit de baas te blijven.

artikel-thumbnail

10 februari 2010

Robert Walters: Vraag naar professionals blijft groot

Ondanks de economische crisis is de vraag naar senior finance professionals onverminderd groot. Wereldwijd is er ook in deze tijd sprake van een tekort aan goede CFO's en financiële professionals die net onder de top werken. "Het probleem zit niet aan de vraagzijde, maar aan de aanbodzijde, goede mensen blijven in deze onzekere tijden liever waar ze zijn en veranderen niet van baan. Het is een onzekere wereld en men neemt liever geen risico's", stelt Robert Walters, oprichter en CEO van het gelijknamige recruitmentbureau.

artikel-thumbnail

13 januari 2010

Risicomanagement: de sleutel ligt in en bij mensen

Risicomanagement is core business voor ondernemingen. Aangestuurd vanuit het triumviraat processen, systemen en mensen - en van deze mensen het allermeest - dragen cultuur en human resource (HR) governance bij aan een weloverwogen en duurzame bedrijfsvoering die het hoofd biedt aan korte termijn denken en zelfgewin. Wij geloven dat duidelijk formuleren van bedrijfscultuur en het consistent communiceren en gebruiken hiervan zorgen dat de medewerkers en de organisatie als geheel optimaal functioneren.

artikel-thumbnail

23 december 2009

De Wereld van de Financial in 2030

Het is nu 2030 en de technische ontwikkelingen zijn heel anders gelopen dan iedereen dacht. Natuurlijk speelt techniek een hoofdrol in ieders leven. Maar de wereld is vooral socialer geworden dan ooit tevoren. China en Rusland zijn nog steeds wereldmachten, maar India is een voorbeeldeconomie voor de rest van de wereld geworden. De VS zagen zich gedwongen een wat matiger toon aan te slaan in de wereld, maar zijn nog steeds een belangrijk land.

artikel-thumbnail

02 december 2009

Rondetafelbijeenkomst: Pensioendossier steeds meer taak van CFO

Wat voor effecten heeft de crisis op pensioenen? Hoe gaan ondernemingen in deze tijden om met de pensioenen van hun werknemers? Is het defined benefit (DB)-systeem beter dan het defined contribution (DC)-systeem en welke is op den duur het meest houdbaar? Deze en talloze andere vragen over pensioenen kwamen aan de orde tijdens de CFO-rondetafelsessie 'Planning your way out of the financial crisis', die werd georganiseerd door CFO Magazine en AEGON.

artikel-thumbnail

30 november 2009

PricewaterhouseCoopers: Never waste a good crisis!

Het is tijd dat bedrijven zichzelf opnieuw uitvinden. Er is in de huidige crisis meer lesgeld betaald dan ooit, dus we kunnen er maar beter iets van opsteken. De zakenwereld zal zichzelf moet herstellen tot een niveau dat recht doet aan de onderliggende waarden, voordat we weer op een gezonde manier kunnen groeien. Daarbij moet afscheid worden genomen van oude vanzelfsprekendheden en zal aandeelhouderswaarde stakeholderswaarde naast zich moeten dulden. Wie zich het best aan het nieuwe landschap aanpast, is de winnaar van morgen!

artikel-thumbnail

28 november 2009

Ferdy Dautzenberg, CFO KEMA: Zoeken naar grote overname

KEMA, actief in advies, testen en certificering van diensten en producten in de energiewaardeketen, heeft de afgelopen jaren een ingrijpende transformatie doorgemaakt van semi-overheidsbedrijf naar een commerciële, internationaal opererende organisatie, die thans met ruim 1900 medewerkers 50 vestigingen in 20 landen heeft. In 2008 behaalde KEMA voor het derde jaar in successie een recordresultaat en hoewel KEMA niet ontkomt aan de gevolgen van de economische crisis, is CFO Ferdy Dautzenberg met een omzetgroei van 15 procent, exclusief valuta- effecten, tevreden over het eerste halfjaar. De blik is gericht op groei en een deel daarvan zal moeten komen uit activiteiten in duurzame energie.

artikel-thumbnail

25 november 2009

Rolf Verspuij, CFO Gazelle: 'Aandacht voor procesoptimalisatie en groei'

Koninklijke Gazelle is met een historie van ruim 100 jaar de grootste fietsfabrikant van Nederland. De afgelopen jaren is de concurrentie toegenomen en om marktaandeel te winnen is innovatie en vernieuwing in de gehele bedrijfsketen het motto. Dat geldt ook voor de finance afdeling van Gazelle die onder leiding van CFO Rolf Verspuij streeft naar voortdurende procesoptimalisatie nu de fundamenten zijn gelegd met de implementatie van een SAP systeem.

artikel-thumbnail

25 september 2009

Prioriteit CFO: kosten en cashmanagement

De financiële functie moet zich in tijden van economische crisis specifiek richten op het kosten- en cashmanagement. De CFO moet daarnaast beschikken over een goed ethisch besef en het vermogen om dit ook toe te passen. De grootste uitdagingen voor de financiële functie in deze tijd hangen samen met persoonlijke eigenschappen en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om de business zowel te inspireren als uit te dagen en om 'ketendenken' te realiseren.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22