Human Capital en Skills

artikel-thumbnail

18 september 2012

High Performance Finance Study: Waardecreatie in een complexe wereld

De crises van de afgelopen jaren zijn een creatieve impuls voor de finance-functie gebleken. Uit het Accenture-onderzoek naar High Performance Finance-organisaties blijkt dat finance wereldwijd niet alleen grote stappen heeft gemaakt in efficiëntie, maar vooral ook op het gebied van nieuwe capaciteiten om de business effectiever volatiliteit en complexiteit te helpen beheersen. Nederlandse finance-organisaties onderscheiden zich door een sterk vermogen om de bestaande prestaties te meten en analyseren. Een blik vooruit op de toekomstige waarde van de onderneming kan de Nederlandse CFO nog scherper maken.

artikel-thumbnail

12 september 2012

Guido Dubbeld (CFO Eneco): "Nieuw businessmodel vergt betrokkenheid financials bij duurzaamheid"

Energiebedrijf Eneco timmert hard aan de weg. Het bedrijf zet zwaar in op duurzaamheid en verzet de bakens van een traditionele leverancier en transporteur van centraal opgewekte energie naar dienstverlener op het gebied van centraal en decentraal opgewekte duurzame energie. CFO Guido Dubbeld van Eneco schetst een toekomst waarin het bedrijf een adviseur is voor het managen van het energieverbruik en het opwekken van duurzame energie bij klanten. Dit vergt een totaal ander businessmodel, maar ook medewerkers die echt betrokken zijn bij duurzaamheid.

artikel-thumbnail

08 september 2012

10 kenmerken van een effectief financieel adviseur

Sommige finance professionals hebben enorm veel invloed als adviseur. Waarom wordt er zo goed naar hen geluisterd? Zeker is dat beïnvloeden en adviseren steeds belangrijker wordt voor financials. De business managers in het bedrijf willen van hen weten welke investeringen het beste resultaat op lange termijn opleveren en welke acties nodig zijn om rendementen te verbeteren. In dit artikel leest u hoe u uw invloed vergroot en meer impact krijgt in uw organisatie.

artikel-thumbnail

04 september 2012

6 vragen die werkgever moet stellen bij verandering pensioenverzekeraar

De pensioenmarkt in Nederland is een sector waar op dit moment veel tegelijkertijd verandert. De veranderingen die de pensioenen raken zijn heel divers, waardoor aanpassingen in het huidige pensioenstelsel nodig zijn. Naast de vergrijzing zijn er de ontwikkelingen op de financiële markten, de lage rentes en volatiele beurzen en een consument die meer inspraak wil over zijn pensioen. Werkgevers, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars moeten op deze factoren inspelen.

artikel-thumbnail

03 september 2012

Effectief Talent Management: Hoe laat je iedereen beter presteren?

Het is reeds een aantal jaren duidelijk dat organisaties geconfronteerd gaan worden met een groot gat tussen de behoefte aan het aantal werknemers en de bestaande talent pools die beschikbaar zijn. Talent management staat inmiddels op nummer 4 van de top 10 bedrijfsrisico's en is dus een 'must'. De 'War for Talent' is een grote zorg voor menig bestuurder gezien het streven naar een continue high performance. Mensen bepalen immers het succes van een organisatie.

artikel-thumbnail

27 augustus 2012

Kees Gielen (CFO Royal FrieslandCampina): "Tijdige en juiste informatie over melkstromen, grondstof- en marktprijzen"

Sinds de fusie tussen de zuivelcoöperaties Friesland Foods en Campina op 31 december 2008 officieel werd, is er hard gewerkt om de nieuwe organisatie en strategie vorm te geven. FrieslandCampina streeft ernaar marketing driven in plaats van supply driven te zijn en verschuift de aandacht naar producten met meer toegevoegde waarde, zoals merkkazen, kindervoeding en zuiveldranken. Hiervoor is een nieuwe strategie opgesteld, route2020, waarin de financiële functie een belangrijke rol speelt. "We moeten marktgerichter worden", stelt CFO Kees Gielen.

artikel-thumbnail

15 augustus 2012

4 CFO's over cloud computing: "Onzekerheid en onveiligheid is prioriteit nummer 1"

Cloud computing is bezig aan een opmars in de bestuurskamers. Daar waar technologie lange tijd het domein was van de CIO en de IT-afdeling, gebeurt het steeds vaker dat ook de CFO nadrukkelijk is betrokken bij de beslissing over IT. CFO's zien zich in deze tijd voor de opdracht gesteld om kosten te besparen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de organisatie op de meest efficiënte en kosteneffectieve manier draaiend wordt gehouden. Een goed uitgevoerde cloud-strategie kan hierbij aanzienlijke voordelen hebben voor de hele organisatie, is de mening van het merendeel van de CFO's.

artikel-thumbnail

07 augustus 2012

Leendert van Reeuwijk, CFO Gamma Holding: "Als je consumeert, moet je ook bereid zijn te leveren"

Van CFO's wordt tegenwoordig maatschappelijke betrokkenheid verwacht. Een toenemend aantal CFO's heeft naast de officiële positie een of soms meerdere maatschappelijke nevenfuncties. Deze nevenfuncties zijn weliswaar vrijwillig, maar allerminst vrijblijvend. CFO Magazine wil weten wat de betrokken CFO's drijft en wat deze nevenfuncties hun brengen. Deze keer Leendert van Reeuwijk, CFO van Gamma Holding.

artikel-thumbnail

07 augustus 2012

Krimp- en groeisectoren op de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden eerste helft 2012

Het aantal gepubliceerde print en online vacatures voor de totale markt voor hoger opgeleiden kromp in de eerste helft van 2012 met 19,4%. Na HRM -40,2% en legal -30,5% staat het financiële vakgebied met -26% op de derde plaats van grootste krimpers. De vraag naar techneuten zoals werktuigbouwkundigen en elektrotechnici groeide met 5,2%. Zij worden gezien de schaarste steeds vaker uit het buitenland, zoals Spanje en Polen, gehaald.

artikel-thumbnail

01 augustus 2012

Joop Alberda, Olympisch succescoach: "Met SMART-doelen help je de droom direct om zeep"

Bestuurders van ondernemingen inspireren vanuit de topsport. Dat is het voornaamste doel van het 'Coaches of Industry' programma van Ernst & Young. Hoe gaan sportcoaches om met het managen van talent en het succesvol realiseren van de strategie? Volgens succescoach Joop Alberda zijn er grote verschillen in hoe sportcoaches en business managers met bepaalde issues omgaan, maar gaat het uiteindelijk wel altijd over mensen en gedrag.

artikel-thumbnail

24 juli 2012

Authentiek leiderschap versus spreadsheetmanagement

De huidige micro- en macro-economische situatie vraagt van CFO's dat zij hun ego loslaten en niet bezig zijn met zichzelf en hun zelfmanifestatie. CFO's moeten bovendien niet denken dat ze alles beter kunnen en dingen gaan overnemen, want dan scheppen ze een situatie waarin de professionals binnen hun financial framework zich niet verder ontwikkelen. Ook spreadsheetmanagement werkt enthousiasme, creativiteit en inzet bepaald niet in de hand, integendeel.

artikel-thumbnail

23 juli 2012

Peter Schrijnemaekers, CFO Raet: Trends in human capital management

Het management van een bedrijf denkt steeds vaker actief mee over zaken die voorheen bij HR-afdelingen lagen. Tegelijkertijd verandert de arbeidsmarkt in rap tempo, wordt talent schaarser en zorgt het nieuwe werken voor een verandering van informatiebehoeften bij werknemers én werkgever. Volgens Peter Schrijnemaekers, CFO van Raet, leidt een geïntegreerde aanpak van menselijk kapitaal en business performance tot het meeste succes.

artikel-thumbnail

13 juli 2012

Agenda van de CFO globaliseert: de top 5 belangrijkste uitdagingen

De toenemende globalisering heeft ertoe geleid dat de CFO-agenda ook globaliseert. De groter wordende samenhang in de wereldwijde economie is de drijfkracht voor globale veranderingen. CFO's hebben te maken met meer volatiliteit en stijgende grond- en brandstofprijzen, en als er een aardbeving in Japan plaatsvindt, heeft dat gevolgen voor de global supply chain van ondernemingen in de hele wereld. Deze ontwikkelingen maken dat CFO's constant aan het worstelen zijn om deze complexiteit en volatiliteit de baas te blijven.

artikel-thumbnail

10 februari 2010

Robert Walters: Vraag naar professionals blijft groot

Ondanks de economische crisis is de vraag naar senior finance professionals onverminderd groot. Wereldwijd is er ook in deze tijd sprake van een tekort aan goede CFO's en financiële professionals die net onder de top werken. "Het probleem zit niet aan de vraagzijde, maar aan de aanbodzijde, goede mensen blijven in deze onzekere tijden liever waar ze zijn en veranderen niet van baan. Het is een onzekere wereld en men neemt liever geen risico's", stelt Robert Walters, oprichter en CEO van het gelijknamige recruitmentbureau.

artikel-thumbnail

13 januari 2010

Risicomanagement: de sleutel ligt in en bij mensen

Risicomanagement is core business voor ondernemingen. Aangestuurd vanuit het triumviraat processen, systemen en mensen - en van deze mensen het allermeest - dragen cultuur en human resource (HR) governance bij aan een weloverwogen en duurzame bedrijfsvoering die het hoofd biedt aan korte termijn denken en zelfgewin. Wij geloven dat duidelijk formuleren van bedrijfscultuur en het consistent communiceren en gebruiken hiervan zorgen dat de medewerkers en de organisatie als geheel optimaal functioneren.

artikel-thumbnail

23 december 2009

De Wereld van de Financial in 2030

Het is nu 2030 en de technische ontwikkelingen zijn heel anders gelopen dan iedereen dacht. Natuurlijk speelt techniek een hoofdrol in ieders leven. Maar de wereld is vooral socialer geworden dan ooit tevoren. China en Rusland zijn nog steeds wereldmachten, maar India is een voorbeeldeconomie voor de rest van de wereld geworden. De VS zagen zich gedwongen een wat matiger toon aan te slaan in de wereld, maar zijn nog steeds een belangrijk land.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22