Financiering en Vermogen

artikel-thumbnail

27 november 2012

Herman Molenaar, CFO Vanderlande Industries: "Er is geen eurocrisis"

Vanderlande Industries bestaat binnenkort 65 jaar. De onderneming, in 1949 opgericht als Machinefabriek E. van der Lande die transportbanden voor het ontladen van kolenschepen maakte, is uitgegroeid tot een wereldwijde speler op het gebied van geautomatiseerde material handling-systemen. Ondanks de economische crisis beschikt Vanderlande over een goed gevulde orderportefeuille en verwacht de onderneming voor dit jaar een groei van omzet en winst.

artikel-thumbnail

09 november 2012

SEPA migratie: Tips & tricks voor samenwerking met uw bank

Vanaf 1 februari 2014 gaat iedereen gebruik maken van een Europese standaard voor overboekingen en incasso's in SEPA (Single Euro Payments Area). Veel bedrijven moeten nog beginnen met het traject en er is daardoor een aanzienlijke kans op filevorming bij banken zodra de deadline in zicht komt. Begin daarom tijdig met de voorbereiding om te voorkomen dat de continuïteit van uw betaling- en incassostromen in gevaar komt.

artikel-thumbnail

07 november 2012

Late Payment Directive: Wapen MKB tegen laat betalende klanten?

In de huidige economische tijd is de werkkapitaalpositie van een bedrijf van levensbelang. Zonder cash zal je onderneming immers binnen de kortste keren failliet gaan. Tijdig betalende debiteuren zijn van cruciaal belang om de werkkapitaalpositie gezond te houden, maar de betaalachterstanden lopen momenteel op in Nederland. Biedt de nieuwe Europese Richtlijn voor tijdig betalen uitkomst voor in cashnood verkerende ondernemingen?

artikel-thumbnail

15 oktober 2012

Proactief managen van kredietrisico's verhoogt winstgevendheid

Grote transacties kunnen grote financiële risico's met zich meebrengen. Daar schrikken de meeste ondernemers niet voor terug, maar in de huidige tijd en onrustige financiële markten zijn bepaalde kredietrisico's niet meer te verzekeren. Steeds vaker willen bedrijven het kredietrisico voor grote transacties verzekeren. Het doel: de winstgevendheid en groei beschermen tegen de gevolgen van insolventie van de klant. Met inzet van de juiste instrumenten zijn bedrijven beter in staat orders met een verhoogd risicoprofiel aan te gaan.

artikel-thumbnail

11 oktober 2012

Internationalisering vraagt om risicobeheersing en aanpassingen werkkapitaalfinanciering

De huidige marktomstandigheden vragen veel van Nederlandse ondernemers. Ondanks de economische crisis hebben exporteurs de afgelopen jaren kunnen profiteren van de toegenomen vraag uit het buitenland. Zo is de export naar landen buiten Europa de afgelopen 15 jaar met maar liefst 80% toegenomen. Voor ondernemers is het hierdoor nog belangrijker geworden de mix van risicobeheersing en werkkapitaalbeheer te optimaliseren.

artikel-thumbnail

04 september 2012

6 vragen die werkgever moet stellen bij verandering pensioenverzekeraar

De pensioenmarkt in Nederland is een sector waar op dit moment veel tegelijkertijd verandert. De veranderingen die de pensioenen raken zijn heel divers, waardoor aanpassingen in het huidige pensioenstelsel nodig zijn. Naast de vergrijzing zijn er de ontwikkelingen op de financiële markten, de lage rentes en volatiele beurzen en een consument die meer inspraak wil over zijn pensioen. Werkgevers, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars moeten op deze factoren inspelen.

artikel-thumbnail

14 augustus 2012

Private investeerders gaan fors meer investeren in duurzame energie

Private equity en infrastructuurfondsen zullen de komende jaren fors investeren in duurzame energieprojecten. Uit wereldwijd onderzoek van KPMG onder vijfhonderd bestuurders van (nuts) bedrijven, investeerders, overheden en banken die actief zijn in de sector duurzame energie blijkt dat ruim 90% verwacht dat infrastructuurfondsen en private equity partijen de komende achttien maanden de meest actieve investeerders zullen zijn in duurzame energie projecten.

artikel-thumbnail

13 juli 2012

Bouwbedrijven kunnen finance functie verbeteren met werkkapitaaloptimalisering

Nederlandse bouw- en constructiebedrijven maken onvoldoende werk van structurele verbetering van de financiële functie. Zaken die daarbij direct in het oog springen zijn gebrekkige betrokkenheid van het management, ontbrekend intern toezicht op en discipline van medewerkers. Maar het is vooral ontoereikend inzicht in de status van het werkkapitaal dat optimalisering van de financiële functie belemmert.

artikel-thumbnail

10 juli 2012

Private equity richt pijlen op investeren in duurzaamheid

Duurzaam investeren is geen modeverschijnsel of kortstondige hype, maar een effectieve en winstgevende manier om groei bij bedrijven te bewerkstelligen. Met die gedachte in het achterhoofd lanceerde de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) onlangs een brochure over duurzaamheid in private equity. Met name de vertaling naar een praktisch en hanteerbaar beleid blijkt immers de grootste hobbel in het doorvoeren van duurzame investeringscriteria.

artikel-thumbnail

25 maart 2010

Jaarcongres Credit Management 2010: duurzame discussies

Op de eerste echt mooie lentedag van 2010 togen ruim 300 deelnemers naar Noordwijkerhout voor alweer de 7e editie van het Jaarcongres Credit Management. Het centrale thema was duurzaamheid in de breedste zin des woords, aan de hand waarvan er boeiende discussies ontstonden. Daarnaast was er natuurlijk ruim de gelegenheid voor mensen uit het veld om elkaar weer eens de hand te schudden en nieuwe - duurzame - business te genereren...

artikel-thumbnail

24 februari 2010

Henk Laarman, ArboNed

Henk Laarman, die in 2006 aantrad als Directeur Financiën en Facilitair bij ArboNed, heeft zich de laatste jaren keihard ingezet om creditmanagement in zijn organisatie op de kaart te zetten. Naast de primaire procesinrichting heeft hij veel energie gestoken in het visualiseren van creditmanagement. Hierdoor gaat het leven. 'Creditmanagement moet zich continue profileren binnen de organisatie. Zodra het wegzakt, vervalt de organisatie weer snel in oude tradities. Je moet continu aanwezig zijn.'

artikel-thumbnail

24 februari 2010

Vincent van Viersen, Corus

De Credit Manager als belangrijk adviseur van de business. Dit is de situatie bij Corus in IJmuiden. Vincent van Viersen, sinds 2003 de Credit Manager bij het staalbedrijf, draagt bij aan strategierealisatie door de sterke spelers in de markt te selecteren die de omzet binnen het bestaande portfolio kunnen vergroten. Ook trekt hij nauw op met Sales om de DSO strak te houden en het werkkapitaal te optimaliseren. Daarbij maakt hij gebruik van het 3T-model.

artikel-thumbnail

04 februari 2010

Gebruik factuurautomatisering gegroeid

Als één van de grootste spelers op de Nederlandse markt, houdt DDinformatica marktontwikkelingen rondom factuurautomatisering nauwlettend in de gaten. De belangrijkste veranderingen van 2009 zijn nu bekend. Dit blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van DDinformatica naar de bekendheid en het gebruik van automatische factuurverwerking, maar ook belemmeringen in het huidige factuurverwerkingsproces en het eventuele voornemen om over te gaan op factuurautomatisering.

artikel-thumbnail

03 februari 2010

Gaten dichten met asset based lending is uitstel van executie

Onder invloed van de aanhoudende recessie maken steeds meer bedrijven met behulp van asset based lending (ABL) hun assets, zoals voorraden, debiteuren en voorverkochte inkopen, liquide. Deze extra financiële ruimte wordt door een aantal ondernemingen echter onjuist benut. ABL wordt in die gevallen ten onrechte ingezet om op korte termijn gaten te dichten, terwijl deze alternatieve financieringsvorm bij uitstek geschikt is voor duurzame financiering. Wanneer ABL wordt ingezet als verliesfinanciering, is dat op den duur funest voor de onderneming.

artikel-thumbnail

06 januari 2010

Goed credit management verdient zichzelf terug!

Op tijd betalen van facturen is een voorwaarde voor een gezonde economie. En tijdig en accuraat factureren draagt bij aan het uitbannen van wanbetalers. Te vaak zien we dat bedrijven op dat vlak steken laten vallen. Het probleem zit daarbij niet in de facturatie alleen. Bij het invoeren van klantgegevens gaat het bijvoorbeeld dikwijls al mis. Wanneer daar niet alert op wordt gereageerd, zien we onzorgvuldigheid en miscommunicatie als een rode draad door de gehele administratie lopen. Een verspilling van energie die met een klein beetje inspanning is te voorkomen.

artikel-thumbnail

19 november 2009

Economische waarde en de financiering van een bedrijfsovername

Als Register Valuator wordt mij regelmatig gevraagd welke rol de economische waarde bij de bank in het financieringsproces speelt. Feitelijk zou de economische waarde in het financieringsproces aan de orde moeten komen bij de bepaling van de vermogenseis (verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen). Economisch gezien wordt het eigen vermogen immers gevormd door het vreemd vermogen in mindering te brengen op de economische waarde van de onderneming.

artikel-thumbnail

04 november 2009

Cashproblemen oplossen is een kwestie van lange adem - en gedragsverandering

In een tijd van amper twee jaar heeft werkkapitaal zich ontwikkeld tot één van de grootste kopzorgen van financiële professionals. Van alle effecten die de kredietcrisis heeft op het bedrijfsleven, is een tekort aan cash misschien wel het probleem dat het meest gevoeld wordt. De bedrijven die geen moeilijkheden hebben om genoeg geld bij elkaar te krijgen om rekeningen (op tijd) te betalen, zijn op één hand te tellen; dat geldt zelfs voor ondernemingen die niet of nauwelijks kampen met tegenvallende omzet- of winstresultaten.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16