Financiering en Vermogen

artikel-thumbnail

13 juni 2013

Onderhanden werk verdient meer aandacht in werkkapitaalbesturing

Onderhanden werk (afgekort OHW) is een onopvallende balanspost, die meer aandacht verdient dan nu het geval is. Momenteel krijgt de post alleen aandacht bij het opmaken van de jaarrekening, terwijl continue beheersing belangrijk is om financiële uitglijders te voorkomen. In dit artikel krijgt u handvatten om tot betere beheersing te komen met lagere financieringskosten, minder risico op afschrijvingen en andere onaangename verrassingen.

artikel-thumbnail

03 juni 2013

In contact met je debiteur: kerncompetentie of uitbesteden aan een specialist?

Is een collection call een kerncompetentie of kun je dat bedrijfsproces beter outsourcen? Die vraag stond centraal tijdens een rondetafelgesprek op Jaarcongres Credit Management. Persoonlijk contact met de eindgebruiker wordt door sommige bedrijven als nuttig ervaren, maar trekt vaak een zware wissel op het eigen personeel. Door het bellen te outsourcen stijgt zowel de medewerkerstevredenheid als de performance, bleek uit de input van meerdere credit managers waaronder Marco van Katwijk (Essent).

artikel-thumbnail

28 mei 2013

Vergroot uw kapitaalkracht en concurrentiepositie

De beschikbaarheid van kapitaal is in deze tijd een concurrentiemiddel. Kapitaalkracht geeft de opdrachtgevers vertrouwen, vergroot de gunfactor en vermindert financiële risico's aanzienlijk. Daarbij selecteren opdrachtgevers hun leveranciers mede op basis van zekerheden, garanties en kredietwaardigheid. Dat zorgt voor een tweedeling in de markt tussen financieel sterkere en zwakkere partijen. Hoe vergroot u succesvol uw kapitaalkracht en daarmee uw concurrentiepositie?

artikel-thumbnail

22 mei 2013

Elke onderneming kan succesvol herfinancieren

De komende tien jaar zullen Europese banken hun leningenportefeuilles noodgedwongen met 2,5 triljoen euro afbouwen. Dit terwijl in Europa gedurende die periode alleen al voor 1,8 triljoen euro aan bankleningen moet worden geherfinancierd die in het verleden zijn verstrekt om o.a. overnames te doen, zo blijkt uit onderzoek van PwC. Toch stelt PwC-director Martijn Mouwen dat er voldoende liquiditeit in de markt aanwezig is én zal blijven. 'Onbekend maakt nog onbemind, maar alternatieve financieringsbronnen hebben de toekomst.'

artikel-thumbnail

16 mei 2013

2 alternatieve financieringsbronnen voor middelgrote bedrijven

De vloed aan nieuwe regelgeving voor banken, waaronder Bazel III, leidt tot krapte in de traditionele kredietverlening aan bedrijven. Middelgrote bedrijven lijken door deze ontwikkelingen geraakt te worden. Om financiële bestuurders meer wegwijs te maken in deze 'nieuwe wereld' houden experts van advocatenkantoor Clifford Chance twee alternatieve financieringsbronnen tegen het licht. Bij deze financieringsbronnen kan de 'huisbank' in bepaalde gevallen nog steeds een rol spelen.

artikel-thumbnail

03 mei 2013

Benchmark automatische factuurverwerking - Microsoft Dynamics en AX

In 2012 heeft ReadSoft opdracht gegeven om te onderzoeken wat de huidige mate van automatisering van factuurverwerking is bij organisaties die Microsoft Dynamics NAV en AX gebruiken voor hun financiële boekhouding. Hiervoor is een enquête opgesteld, welke door 101 crediteurenadministraties is beantwoord. Met behulp van deze Benchmark kunt u onderbouwd beslissen over de mogelijkheden om de efficiency van de crediteurenadministratie te verhogen en kosten te verlagen.

artikel-thumbnail

02 mei 2013

Kapitaalmarkt biedt u nieuwe kredietoplossingen om te ondernemen

Grote financiële transacties brengen risico's met zich mee. Want als uw opdrachtgever een grote order niet betaalt, komt de winstgevendheid van uw onderneming in het geding. U kunt hiervoor een kredietverzekering afsluiten, maar als gevolg van onrustige financiële markten en strengere regelgeving zijn bepaalde kredietrisico's niet of nauwelijks meer te verzekeren. Toch wilt u graag zaken doen, kansen pakken en risico's verantwoord nemen. De kapitaalmarkt biedt alternatieven.

artikel-thumbnail

26 april 2013

Financiering: Vergroot je kapitaalmarktgeschiktheid met ratings

Momenteel is er weinig vraag naar (her)financieringen, stelt ratingexpert Fritz Witt. Maar zodra de economie weer aantrekt, krijgen banken problemen om aan het volume tegemoet te komen. Wanneer dit probleem zich manifesteert, zullen MKB-obligatieleningen aan de beurs een grote vlucht gaan nemen. De aandacht voor ratings zal daarmee ook toenemen, want ratings zijn behalve het ultieme stuurinstrument ook een basisvoorwaarde voor deze vorm van financiering.

artikel-thumbnail

22 april 2013

Tips & tricks voor verbeteren Financial Supply Chain Management

Benchmarksstudies geven aan dat Enterprise Resource Planning (ERP) systemen en andere IT initiatieven weliswaar klant- en supply chain-processen flink hebben veranderd, maar dat de prestaties van de financiële functie nauwelijks zijn gewijzigd. Slechts een klein aantal bedrijven slaagt erin om ook de prestaties van hun financiële processen blijvend te verbeteren. Zo laten veel bedrijven nog altijd een onacceptabel hoog gemiddelde 'debiteurendagen' zien, evenals een sterke behoefte aan meer werkkapitaal. De hoogste tijd om ook de aanpak ter verbetering van de financiële functie te belichten.

artikel-thumbnail

08 april 2013

Hans Biesheuvel (Voorzitter MKB-Nederland): 'Financiering moet mee-ademen met onderneming'

In het hele MKB heerst momenteel het gevoel dat krediet krijgen lastig is. Hans Biesheuvel (Voorzitter MKB-Nederland) vindt dat banken meer moeten investeren in kennis om ondernemers met goede plannen te ondersteunen in deze tijd. Maar ook voor ondernemingen is er werk aan de winkel. Om hun krediet veilig te stellen dienen ze zich te verdiepen in de verschillende vormen van financiering en hun interne processen op orde te brengen.

artikel-thumbnail

04 april 2013

Ik wil mijn werkkapitaal optimaliseren, maar hoe mobiliseer ik de organisatie?

Het omlaag brengen van het werkkapitaal is inmiddels een gemeengoed geworden voor veel ondernemingen. Veel successen worden bereikt door gerichte acties. Voor deze organisaties is de uitdaging om werkkapitaal optimalisatie als een permanent proces binnen de organisatie in te bedden. Een dergelijk proces vereist mobilisering van een groot deel van de organisatie. In dit artikel geeft ik aan welke ingrediënten hiervoor vereist zijn.

artikel-thumbnail

03 april 2013

10 vragen en antwoorden over alternatieve financiering

Voor het hele speelveld van ondernemers is het moeilijker geworden om financiering te krijgen. Zowel kleine als grote ondernemers gaan met lood in hun schoenen naar de bank en krijgen daar vaak nul op het rekest. Maar ondernemers willen ondernemen en moeten dus aan de slag met andere vormen van financiering. Welke andere alternatieve financieringen zijn er eigenlijk en hoe ga je succesvol op zoek? 10 vragen aan praktijkexpert Sjoerd Schaafsma.

artikel-thumbnail

26 maart 2013

Alternatieve financiering? Wat zijn de alternatieven voor wat nu soms alternatief wordt genoemd?

Er wordt tegenwoordig veel over alternatieve financieringen gesproken, maar dan zie ik nog steeds te weinig echte alternatieven. Te veel zie ik dat andere partijen zich opwerpen als bank en tien keer roepen dat zij geen winstoogmerk hebben en geen bonussen uitkeren, maar het traditionele geld ophalen bij mensen die wat geld over hebben en wegzetten bij bedrijven die daar behoefte aan hebben, nog steeds als basis hanteren. De vorm of de intermediair kan dan misschien wat anders zijn, maar ik zie dan nog steeds niet echt een alternatief.

artikel-thumbnail

23 maart 2013

Best Practices voor het maken van een effectieve liquiditeitsprognose

Cash- en liquiditeitsmanagement staan in de belangstelling, maar bij veel bedrijven ontbreekt adequaat inzicht in de cashflows. In dit artikel behandelt expert Tony de Jonker een aantal best practices die u kunt gebruiken bij het maken van een effectieve liquiditeitsprognose. Eerst verstrekt hij algemene richtlijnen en vervolgens gaat hij in op specifieke richtlijnen voor het maken van een rekenmodel met behulp van Excel.

artikel-thumbnail

06 maart 2013

Financiering: eigen of vreemd vermogen?

Alle ondernemers weten het: je hebt geld nodig om te ondernemen. De uitgaven komen altijd eerder dan de inkomsten. Als multinational kun je niet anders dan investeerders betrekken bij het financieren van de dagelijkse werkzaamheden, als ZZP'er kun je het vaak nog af met eigen fundings; in het MKB wisselt het tussen die twee. De zaak waar je hard voor aan het werk bent wil je toch graag van jezelf houden, niet van de bank of een andere investeerder. Wanneer slaat die balans door van autonome groei naar het inschakelen van andere partijen?

artikel-thumbnail

28 februari 2013

De bank en het MKB in crisistijd: partners of vijanden?

Banken spelen van oudsher een belangrijke rol in de financiering van ondernemingen. Met name in het MKB nemen ze daarbij de positie in van 'huisbank'. Dit houdt in dat de kredietverlening zich niet alleen beperkt tot het verschaffen van (hypothecaire) leningen maar ook tot rekening-courantkrediet en overige dienstverlening (factoring, leasing en verzekering). Door deze positie ontstaat, althans in theorie, een relatie van langdurige samenwerking en wederzijdse afhankelijkheid...

artikel-thumbnail

27 februari 2013

Lies van Balen (Manager Special Servicing, Adaxio):'Creatief creditmanagement in zwaar getroffen hypothekenmarkt'

Bij hypotheekservicer Adaxio is Lies van Balen verantwoordelijk voor Special Servicing, dat gericht is op het voorkomen en beperken van achterstanden, het aanpakken van betalingsproblemen en het maximaliseren van een verkoopopbrengst van het onderpand en daarmee het beperken van een eventuele restschuld. Door een groot pallet aan creatieve oplossingen in de strijd te gooien heeft Van Balen het aantal achterstanden flink weten te beperken, ondanks de huidige misère op de hypothekenmarkt.

artikel-thumbnail

27 februari 2013

Steven de Cocq van Delwijnen (Manager Customer Finance Business, T-Mobile): 'Opportunity based creditmanagement vanuit stabiele basis'

De belangrijkste doelstelling van creditmanagement bij telecomaanbieder T-Mobile is een optimalisatie van klantacceptatie te realiseren binnen gestelde commerciële doelen. Steven de Cocq van Delwijnen en zijn team hebben de afgelopen periode nieuwe creditmanagementmodellen gebouwd. Deze modellen onderbouwen het gevoerde beleid, waarbij het uitgangspunt opportunity is en niet zoals in het verleden risico.

artikel-thumbnail

27 februari 2013

Jan Ambergen (Treasury Director, Credit & Working Capital, IFF): 'Verregaande integratie voor optimale impact en zichtbaarheid'

Op het gebied van credit en collection, was smaak- en geurproducent International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) regionaal georganiseerd. Treasury Director Jan Ambergen en zijn team hebben dit omgevormd tot een global organisatie met veel meer slagkracht. Ook heeft Ambergen middels een nieuw stuurinstrument het inzicht vergroot in disputen en andere hick-ups in het order-to-cash proces, wat heeft geresulteerd in een fiks lagere overdue en minder disputen.

artikel-thumbnail

27 februari 2013

Stephan ten Brink (Sr. Consultant Credit Management, Deloitte): 'Segmentatiemodel is de basis van ons succes'

Als teamleider Credit Management heeft Stephan ten Brink zich bij Deloitte ingezet om een proces te ontwikkelen dat zorgt voor de optimale inzet van mensen en middelen. Ook heeft hij het computer systeem in SAP voor creditmanagement doorontwikkeld, zodat het de algehele visie en het proces naadloos volgt. Onder het motto: 'Dit is onze visie en het systeem moet deze ondersteunen.'

artikel-thumbnail

27 februari 2013

Michael van der Steen (BU Credit Manager, AkzoNobel): 'Continu toegevoegde waarde creditmanagement laten zien'

Binnen AkzoNobel was creditmanagement voor de komst van Michael van der Steen volledig decentraal georganiseerd. Hij heeft bij wijze van testcase, het creditmanagement van een grote Business Unit op de schop genomen, wat heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering in werkkapitaalbeslag en risicobeheersing. Hij gaat het succesvolle nieuwe beleid nu uitrollen binnen heel AkzoNobel.

artikel-thumbnail

27 februari 2013

5 best practices in creditmanagement - Genomineerden Credit Management Award 2013

In dit overzicht vindt u de vijf inspirerende best practices de in 2013 zijn genomineerd voor de Credit Management Award, en die aantonen hoe u in verschillende branches succesvol creditmanagement kunt realiseren. Met gedenkwaardige anekdotes, concrete tips en bruikbare inzichten zijn deze vijf cases de ultieme inspiratiebron voor diegenen die het creditmanagement binnen hun organisatie verder willen professionaliseren.

artikel-thumbnail

25 februari 2013

De rol van de business partner in het cash proces: innovatie en focus zorgen voor het beste resultaat

Cash is king, weten we natuurlijk allemaal. Een goede cashpositie is van belang bij het kunnen ondernemen en de financiële waardering van een onderneming. Ook bij de bank maak je als bedrijf een goede indruk met een mooie cashpositie en zal je meer voor elkaar krijgen. In deze blog gaat het niet over de voordelen van cash, die lijken me algemeen bekend, maar over welke rol een business partner hierin speelt.

artikel-thumbnail

21 februari 2013

Judith Verloop (CEO van OnGuard): 'Een goede klantrelatie is het uitgangspunt'

Na de oprichting 20 jaar geleden heeft OnGuard zich doorlopend verder ontwikkeld in het maximaliseren van customer intimacy en het verlagen van de kosten van werkkapitaal. Het vakgebied credit management heeft in deze periode een enorme omslag gemaakt. Van het versturen en incasseren van facturen, naar een hoeder van klanttevredenheid. Volgens de kersverse CEO Judith Verloop heeft de crisis de nadruk op de klantrelatie verder versterkt.

artikel-thumbnail

18 februari 2013

Financiering: een paradigmaverschuiving?

In het eerste kwartaal van 2013 gaan we FM.nl dieper in op financiering, kapitaal en vermogen. Het behoeft geen uitleg, dat (ondernemings)financiering vele verschijningsvormen kent. Van private equity tot beursfondsen, van banken tot coöperaties: op het gebied van ondernemingsfinanciering hebben wij als financiële professionals onze creativiteit goed benut. Maar altijd vond die creativiteit plaats binnen bestaande denkkaders. Denkkaders waar we nu langzaam scheuren in zien ontstaan…

artikel-thumbnail

11 februari 2013

Financiering: Er is nog veel te winnen

Het verkrijgen van financiering blijkt een lastig fenomeen anno 2013. Of het nu gaat om een bedrijfsovername, een nieuwe productielijn of het vervangen van een deel van het bestaande wagenpark, geldschieters staan niet langer in een rij te wachten met een koffer vol eurobiljetten. Integendeel, zelfs met een goede business case in de hand en stabiele financiële ratio's in de achterzak moeten hemel en aarde worden bewogen om de noodzakelijke liquiditeiten te verwerven.

artikel-thumbnail

07 februari 2013

Toenemende behoefte aan diversiteit financiering: Banken moeten rol intermediair oppakken

Veranderende regelgeving door de introductie van Basel III en Solvency II heeft niet alleen directe invloed op banken, maar op de gehele financiële markt. De strengere eisen die worden gesteld aan kapitaal, funding en liquiditeit, hebben vérstrekkende gevolgen. Banken moeten meer kapitaal aanhouden en de kapitaaleisen worden strikter. Dit leidt er volgens Daphne de Kluis, hoofd Debt Solutions ABN AMRO Bank, toe dat banken een afweging moeten maken tussen meer kapitaal ophalen of de balans verkleinen.

artikel-thumbnail

01 januari 2013

Michael Lucassen (TIIN Capital): "Steeds meer investeringsvoorstellen door behoefte aan innovatie"

Private equity investeerder TIIN Capital richt zich primair op bedrijven in de ICT en high tech-sector. Volgens Michael Lucassen, één van de managing partners van TIIN, is er in deze sectoren een grote drang tot vernieuwing. "Bij steeds meer producten en diensten is de technologische component van doorslaggevend belang. Als investeerder in ICT en high tech lever je niet alleen de benodigde fondsen, maar ook gespecialiseerde kennis en kunde aan."

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16