Financiering en Vermogen

artikel-thumbnail

23 maart 2013

Best Practices voor het maken van een effectieve liquiditeitsprognose

Cash- en liquiditeitsmanagement staan in de belangstelling, maar bij veel bedrijven ontbreekt adequaat inzicht in de cashflows. In dit artikel behandelt expert Tony de Jonker een aantal best practices die u kunt gebruiken bij het maken van een effectieve liquiditeitsprognose. Eerst verstrekt hij algemene richtlijnen en vervolgens gaat hij in op specifieke richtlijnen voor het maken van een rekenmodel met behulp van Excel.

artikel-thumbnail

06 maart 2013

Financiering: eigen of vreemd vermogen?

Alle ondernemers weten het: je hebt geld nodig om te ondernemen. De uitgaven komen altijd eerder dan de inkomsten. Als multinational kun je niet anders dan investeerders betrekken bij het financieren van de dagelijkse werkzaamheden, als ZZP'er kun je het vaak nog af met eigen fundings; in het MKB wisselt het tussen die twee. De zaak waar je hard voor aan het werk bent wil je toch graag van jezelf houden, niet van de bank of een andere investeerder. Wanneer slaat die balans door van autonome groei naar het inschakelen van andere partijen?

artikel-thumbnail

28 februari 2013

De bank en het MKB in crisistijd: partners of vijanden?

Banken spelen van oudsher een belangrijke rol in de financiering van ondernemingen. Met name in het MKB nemen ze daarbij de positie in van 'huisbank'. Dit houdt in dat de kredietverlening zich niet alleen beperkt tot het verschaffen van (hypothecaire) leningen maar ook tot rekening-courantkrediet en overige dienstverlening (factoring, leasing en verzekering). Door deze positie ontstaat, althans in theorie, een relatie van langdurige samenwerking en wederzijdse afhankelijkheid...

artikel-thumbnail

27 februari 2013

Lies van Balen (Manager Special Servicing, Adaxio):'Creatief creditmanagement in zwaar getroffen hypothekenmarkt'

Bij hypotheekservicer Adaxio is Lies van Balen verantwoordelijk voor Special Servicing, dat gericht is op het voorkomen en beperken van achterstanden, het aanpakken van betalingsproblemen en het maximaliseren van een verkoopopbrengst van het onderpand en daarmee het beperken van een eventuele restschuld. Door een groot pallet aan creatieve oplossingen in de strijd te gooien heeft Van Balen het aantal achterstanden flink weten te beperken, ondanks de huidige misère op de hypothekenmarkt.

artikel-thumbnail

27 februari 2013

Steven de Cocq van Delwijnen (Manager Customer Finance Business, T-Mobile): 'Opportunity based creditmanagement vanuit stabiele basis'

De belangrijkste doelstelling van creditmanagement bij telecomaanbieder T-Mobile is een optimalisatie van klantacceptatie te realiseren binnen gestelde commerciële doelen. Steven de Cocq van Delwijnen en zijn team hebben de afgelopen periode nieuwe creditmanagementmodellen gebouwd. Deze modellen onderbouwen het gevoerde beleid, waarbij het uitgangspunt opportunity is en niet zoals in het verleden risico.

artikel-thumbnail

27 februari 2013

Jan Ambergen (Treasury Director, Credit & Working Capital, IFF): 'Verregaande integratie voor optimale impact en zichtbaarheid'

Op het gebied van credit en collection, was smaak- en geurproducent International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) regionaal georganiseerd. Treasury Director Jan Ambergen en zijn team hebben dit omgevormd tot een global organisatie met veel meer slagkracht. Ook heeft Ambergen middels een nieuw stuurinstrument het inzicht vergroot in disputen en andere hick-ups in het order-to-cash proces, wat heeft geresulteerd in een fiks lagere overdue en minder disputen.

artikel-thumbnail

27 februari 2013

Stephan ten Brink (Sr. Consultant Credit Management, Deloitte): 'Segmentatiemodel is de basis van ons succes'

Als teamleider Credit Management heeft Stephan ten Brink zich bij Deloitte ingezet om een proces te ontwikkelen dat zorgt voor de optimale inzet van mensen en middelen. Ook heeft hij het computer systeem in SAP voor creditmanagement doorontwikkeld, zodat het de algehele visie en het proces naadloos volgt. Onder het motto: 'Dit is onze visie en het systeem moet deze ondersteunen.'

artikel-thumbnail

27 februari 2013

Michael van der Steen (BU Credit Manager, AkzoNobel): 'Continu toegevoegde waarde creditmanagement laten zien'

Binnen AkzoNobel was creditmanagement voor de komst van Michael van der Steen volledig decentraal georganiseerd. Hij heeft bij wijze van testcase, het creditmanagement van een grote Business Unit op de schop genomen, wat heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering in werkkapitaalbeslag en risicobeheersing. Hij gaat het succesvolle nieuwe beleid nu uitrollen binnen heel AkzoNobel.

artikel-thumbnail

27 februari 2013

5 best practices in creditmanagement - Genomineerden Credit Management Award 2013

In dit overzicht vindt u de vijf inspirerende best practices de in 2013 zijn genomineerd voor de Credit Management Award, en die aantonen hoe u in verschillende branches succesvol creditmanagement kunt realiseren. Met gedenkwaardige anekdotes, concrete tips en bruikbare inzichten zijn deze vijf cases de ultieme inspiratiebron voor diegenen die het creditmanagement binnen hun organisatie verder willen professionaliseren.

artikel-thumbnail

25 februari 2013

De rol van de business partner in het cash proces: innovatie en focus zorgen voor het beste resultaat

Cash is king, weten we natuurlijk allemaal. Een goede cashpositie is van belang bij het kunnen ondernemen en de financiële waardering van een onderneming. Ook bij de bank maak je als bedrijf een goede indruk met een mooie cashpositie en zal je meer voor elkaar krijgen. In deze blog gaat het niet over de voordelen van cash, die lijken me algemeen bekend, maar over welke rol een business partner hierin speelt.

artikel-thumbnail

21 februari 2013

Judith Verloop (CEO van OnGuard): 'Een goede klantrelatie is het uitgangspunt'

Na de oprichting 20 jaar geleden heeft OnGuard zich doorlopend verder ontwikkeld in het maximaliseren van customer intimacy en het verlagen van de kosten van werkkapitaal. Het vakgebied credit management heeft in deze periode een enorme omslag gemaakt. Van het versturen en incasseren van facturen, naar een hoeder van klanttevredenheid. Volgens de kersverse CEO Judith Verloop heeft de crisis de nadruk op de klantrelatie verder versterkt.

artikel-thumbnail

18 februari 2013

Financiering: een paradigmaverschuiving?

In het eerste kwartaal van 2013 gaan we FM.nl dieper in op financiering, kapitaal en vermogen. Het behoeft geen uitleg, dat (ondernemings)financiering vele verschijningsvormen kent. Van private equity tot beursfondsen, van banken tot coöperaties: op het gebied van ondernemingsfinanciering hebben wij als financiële professionals onze creativiteit goed benut. Maar altijd vond die creativiteit plaats binnen bestaande denkkaders. Denkkaders waar we nu langzaam scheuren in zien ontstaan…

artikel-thumbnail

11 februari 2013

Financiering: Er is nog veel te winnen

Het verkrijgen van financiering blijkt een lastig fenomeen anno 2013. Of het nu gaat om een bedrijfsovername, een nieuwe productielijn of het vervangen van een deel van het bestaande wagenpark, geldschieters staan niet langer in een rij te wachten met een koffer vol eurobiljetten. Integendeel, zelfs met een goede business case in de hand en stabiele financiële ratio's in de achterzak moeten hemel en aarde worden bewogen om de noodzakelijke liquiditeiten te verwerven.

artikel-thumbnail

07 februari 2013

Toenemende behoefte aan diversiteit financiering: Banken moeten rol intermediair oppakken

Veranderende regelgeving door de introductie van Basel III en Solvency II heeft niet alleen directe invloed op banken, maar op de gehele financiële markt. De strengere eisen die worden gesteld aan kapitaal, funding en liquiditeit, hebben vérstrekkende gevolgen. Banken moeten meer kapitaal aanhouden en de kapitaaleisen worden strikter. Dit leidt er volgens Daphne de Kluis, hoofd Debt Solutions ABN AMRO Bank, toe dat banken een afweging moeten maken tussen meer kapitaal ophalen of de balans verkleinen.

artikel-thumbnail

01 januari 2013

Michael Lucassen (TIIN Capital): "Steeds meer investeringsvoorstellen door behoefte aan innovatie"

Private equity investeerder TIIN Capital richt zich primair op bedrijven in de ICT en high tech-sector. Volgens Michael Lucassen, één van de managing partners van TIIN, is er in deze sectoren een grote drang tot vernieuwing. "Bij steeds meer producten en diensten is de technologische component van doorslaggevend belang. Als investeerder in ICT en high tech lever je niet alleen de benodigde fondsen, maar ook gespecialiseerde kennis en kunde aan."

artikel-thumbnail

27 november 2012

Herman Molenaar, CFO Vanderlande Industries: "Er is geen eurocrisis"

Vanderlande Industries bestaat binnenkort 65 jaar. De onderneming, in 1949 opgericht als Machinefabriek E. van der Lande die transportbanden voor het ontladen van kolenschepen maakte, is uitgegroeid tot een wereldwijde speler op het gebied van geautomatiseerde material handling-systemen. Ondanks de economische crisis beschikt Vanderlande over een goed gevulde orderportefeuille en verwacht de onderneming voor dit jaar een groei van omzet en winst.

artikel-thumbnail

09 november 2012

SEPA migratie: Tips & tricks voor samenwerking met uw bank

Vanaf 1 februari 2014 gaat iedereen gebruik maken van een Europese standaard voor overboekingen en incasso's in SEPA (Single Euro Payments Area). Veel bedrijven moeten nog beginnen met het traject en er is daardoor een aanzienlijke kans op filevorming bij banken zodra de deadline in zicht komt. Begin daarom tijdig met de voorbereiding om te voorkomen dat de continuïteit van uw betaling- en incassostromen in gevaar komt.

artikel-thumbnail

07 november 2012

Late Payment Directive: Wapen MKB tegen laat betalende klanten?

In de huidige economische tijd is de werkkapitaalpositie van een bedrijf van levensbelang. Zonder cash zal je onderneming immers binnen de kortste keren failliet gaan. Tijdig betalende debiteuren zijn van cruciaal belang om de werkkapitaalpositie gezond te houden, maar de betaalachterstanden lopen momenteel op in Nederland. Biedt de nieuwe Europese Richtlijn voor tijdig betalen uitkomst voor in cashnood verkerende ondernemingen?

artikel-thumbnail

15 oktober 2012

Proactief managen van kredietrisico's verhoogt winstgevendheid

Grote transacties kunnen grote financiële risico's met zich meebrengen. Daar schrikken de meeste ondernemers niet voor terug, maar in de huidige tijd en onrustige financiële markten zijn bepaalde kredietrisico's niet meer te verzekeren. Steeds vaker willen bedrijven het kredietrisico voor grote transacties verzekeren. Het doel: de winstgevendheid en groei beschermen tegen de gevolgen van insolventie van de klant. Met inzet van de juiste instrumenten zijn bedrijven beter in staat orders met een verhoogd risicoprofiel aan te gaan.

artikel-thumbnail

11 oktober 2012

Internationalisering vraagt om risicobeheersing en aanpassingen werkkapitaalfinanciering

De huidige marktomstandigheden vragen veel van Nederlandse ondernemers. Ondanks de economische crisis hebben exporteurs de afgelopen jaren kunnen profiteren van de toegenomen vraag uit het buitenland. Zo is de export naar landen buiten Europa de afgelopen 15 jaar met maar liefst 80% toegenomen. Voor ondernemers is het hierdoor nog belangrijker geworden de mix van risicobeheersing en werkkapitaalbeheer te optimaliseren.

artikel-thumbnail

04 september 2012

6 vragen die werkgever moet stellen bij verandering pensioenverzekeraar

De pensioenmarkt in Nederland is een sector waar op dit moment veel tegelijkertijd verandert. De veranderingen die de pensioenen raken zijn heel divers, waardoor aanpassingen in het huidige pensioenstelsel nodig zijn. Naast de vergrijzing zijn er de ontwikkelingen op de financiële markten, de lage rentes en volatiele beurzen en een consument die meer inspraak wil over zijn pensioen. Werkgevers, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars moeten op deze factoren inspelen.

artikel-thumbnail

14 augustus 2012

Private investeerders gaan fors meer investeren in duurzame energie

Private equity en infrastructuurfondsen zullen de komende jaren fors investeren in duurzame energieprojecten. Uit wereldwijd onderzoek van KPMG onder vijfhonderd bestuurders van (nuts) bedrijven, investeerders, overheden en banken die actief zijn in de sector duurzame energie blijkt dat ruim 90% verwacht dat infrastructuurfondsen en private equity partijen de komende achttien maanden de meest actieve investeerders zullen zijn in duurzame energie projecten.

artikel-thumbnail

13 juli 2012

Bouwbedrijven kunnen finance functie verbeteren met werkkapitaaloptimalisering

Nederlandse bouw- en constructiebedrijven maken onvoldoende werk van structurele verbetering van de financiële functie. Zaken die daarbij direct in het oog springen zijn gebrekkige betrokkenheid van het management, ontbrekend intern toezicht op en discipline van medewerkers. Maar het is vooral ontoereikend inzicht in de status van het werkkapitaal dat optimalisering van de financiële functie belemmert.

artikel-thumbnail

10 juli 2012

Private equity richt pijlen op investeren in duurzaamheid

Duurzaam investeren is geen modeverschijnsel of kortstondige hype, maar een effectieve en winstgevende manier om groei bij bedrijven te bewerkstelligen. Met die gedachte in het achterhoofd lanceerde de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) onlangs een brochure over duurzaamheid in private equity. Met name de vertaling naar een praktisch en hanteerbaar beleid blijkt immers de grootste hobbel in het doorvoeren van duurzame investeringscriteria.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16