Financiering en Vermogen

artikel-thumbnail

10 januari 2014

SEPA-conversiediensten: noodzaak of obstakel?

Het aftellen kan beginnen, nog een aantal weken en dan wordt het Nederlandse betalingsverkeer definitief vervangen door SEPA. Of toch niet? Steeds meer marktspelers bieden bedrijven de mogelijkheid om de huidige Nederlandse bestandsformaten te blijven gebruiken. Zij zorgen voor de conversie van de in Nederland gebruikte ClieOp- en rapportageformaten naar de nieuwe SEPA-formaten. Zijn deze conversiediensten een zegen voor de moeizame SEPA-migratie, of gaan we hiermee voorbij aan het doel van een uniforme betaalmarkt in Europa?

artikel-thumbnail

09 januari 2014

Staatsbank ABN AMRO sorteert voor op beursgang, maar tempo van regelgeving is grootste uitdaging

Kees van Dijkhuizen is sinds juni 2013 CFO van ABN AMRO. Na de integratie van ABN AMRO en Fortis is het aan hem en de overige leden van de raad van bestuur om de staatsbank gereed te maken voor een beursgang in 2015. Wat Van Dijkhuizen op dit moment echter meer bezighoudt, is voldoen aan de toenemende en elkaar snel opvolgende eisen van toezichthouders en het vertrouwen van de klant terugwinnen.

artikel-thumbnail

08 januari 2014

Crowdfund(er)ing moet steviger; bescherm financiers beter

Nieuwe financieringsvormen als crowdfunding en kredietunies trekken veel aandacht. De beurs 'MKB Financieringsmarkt' op 12 november in de RAI liet dat overduidelijk zien. Grote drukte rondom de stands van de nieuwelingen, maar bij de drie grootbanken was het opvallend stil. Staan we voor een grote krediet-doorbraak of moeten we ons zorgen maken dat mensen, die eigenlijk geen kredietrisico's kunnen beoordelen, het MKB willen gaan financieren?

artikel-thumbnail

06 januari 2014

Voorkomen is beter dan genezen: 5 tips voor goed debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De huidige moeilijke economische tijden zien we terug in betalingsachterstanden en oplopende overdue- en outstanding-bedragen. Dit terwijl juist in deze tijden een groot eigen werkkapitaal erg waardevol is. De oplossing klinkt eenvoudig: de facturen moeten sneller betaald worden. In dit artikel 5 gouden tips om dit voor elkaar te krijgen.

artikel-thumbnail

16 december 2013

De kans is groot dat u te veel betaalt voor uw bedrijfsfinanciering. En dat is te verhelpen.

Bankzaken zijn ingewikkeld en vaak heel ondoorzichtig. Dat geldt niet alleen voor persoonlijke zaken zoals hypotheken, maar nog veel meer voor bedrijfsfinancieringen. Weet u precies wat u voor uw krediet betaalt? Waarschijnlijk niet, want dan zou u een uitzondering zijn. De kans is groot dat u aanzienlijk meer betaalt dan u denkt. En, belangrijker, aanzienlijk meer dan redelijk en billijk is.

artikel-thumbnail

05 december 2013

Houd alternatieve opties open bij (her)-financiering

De komende drie jaar zal in Europa voor 1,8 biljoen euro aan bankleningen moeten worden geherfinancierd, terwijl banken onder druk van Basel III tegelijkertijd hun balans verkorten door, onder andere, hun leningenportefeuille over de komende tien jaar met een duizelingwekkend bedrag van 2,5 biljoen af te bouwen. Gezien de liquiditeitsspanning die dit oplevert, doen ondernemingen er verstandig aan om bij de invulling van hun (her)financieringsbehoefte zelf de regie in handen te nemen, vroegtijdig alle financieringsalternatieven te onderzoeken en passende voorbereidingen te treffen.

artikel-thumbnail

04 december 2013

Leendert van Reeuwijk (CFO Gamma Holding): "Strategie van Gamma bestond niet"

Het zijn de laatste loodjes voor Leendert van Reeuwijk als CFO van Gamma Holding. Aan het eind van dit jaar zit zijn taak erop en gaan de bedrijfsonderdelen Ammeraal Beltech, Bekaert Textiles, Dimension-Polyant en Clear Edge Filtration, overgenomen door Filtration Group, op eigen kracht verder. Meestal spreken we met CFO's over strategie, groei, overnames en fusies, maar dit keer blikken we met Van Reeuwijk terug op het operationeel, financieel en juridisch ontleden van Gamma Holding na het einde van de beursnotering in april 2011.

artikel-thumbnail

30 oktober 2013

Het 3T-Model om de DSO strak te houden en werkkapitaal te optimaliseren

Als we aan Credit Management denken en we spreken intern over de debiteuren, dan komt er veel naar boven en wordt het complex: Klanten met liquiditeitsproblemen, klanten die onwillig zijn om te betalen, disputen, verkeerd gestelde facturen en misverstanden over betalingscondities. Wat vertel je als Credit Manager intern, en hoe maak je duidelijk waar de schoen wringt? Hoe bereik je je doel: het op de kaart zetten van Credit Management?

artikel-thumbnail

28 oktober 2013

Lies van Balen, Director Special Servicing bij Adaxio - 'Niet tegenover, maar naast de klant'

Adaxio is een dochterbedrijf van de CMIS Group en houdt zich bezig met het servicen van hypotheken voor derden. Adaxio is geen geldverstrekker en sluit dan ook zelf geen hypotheken af, maar de hele hypotheekwaardeketen kan binnen de CMIS Group worden afgenomen. Van hypotheekadvies tot het reguliere beheer en bijzonder beheer. Daarbij werken de verschillende labels binnen de CMIS Group waar nodig met elkaar samen.

artikel-thumbnail

14 oktober 2013

Crowdfunding kritischer bekijken

We hebben een nieuwe publiekslieveling. Opgehemeld door pers, kredietbehoeftige ondernemers en groeigrage bemiddelaars groeit het fenomeen crowdfunding sterk. Het is een innovatieve vorm van krediet; via Internet worden grote groepen particulieren, die een beter rendement willen, efficiënt in contact gebracht met ondernemers, die bij de bank geen krediet kregen. Maar experts Rene Verbrugge en Daan van de Loo maken ons zorgen over de belangen van de financiers en zien problemen voor hen ontstaan.

artikel-thumbnail

10 september 2013

5 do's en don'ts van cashmanagement

De afgelopen jaren heeft de crisis aan de basis gestaan van de nodige faillissementen. Bedrijven die hun cash management goed op orde hadden, waren over het algemeen robuuster dan hun concurrentie. Ze waaiden minder snel om bij economische tegenwind en bleven overeind toen de banken de kredietkraan dichtdraaiden. Wat kunnen we leren van hoe zij hun cashmanagement hebben georganiseerd? Directeur Irma Langeraert van ILFA Treasury Support en Tools4Treasury geeft in dit artikel praktische handvatten.

artikel-thumbnail

02 september 2013

Innoveren in MKB: alle remmen los voor de motor van de economie

Onlangs viel mijn oog op het artikel "automotive mag subsidieronde EU niet missen" in het Financieele Dagblad. In het artikel stelde de auteur Wolter Kersbergen dat de drempels voor deelname worden weggenomen in een nieuw Europees subsidieprogramma. Een positieve ontwikkeling, want deelname van MKB-bedrijven aan EU-projecten was vooralsnog zeer beperkt door de drempels. Maar hoe komt het eigenlijk dat MKB'ers niet vaak deelnemen aan subsidietrajecten?

artikel-thumbnail

13 juni 2013

Onderhanden werk verdient meer aandacht in werkkapitaalbesturing

Onderhanden werk (afgekort OHW) is een onopvallende balanspost, die meer aandacht verdient dan nu het geval is. Momenteel krijgt de post alleen aandacht bij het opmaken van de jaarrekening, terwijl continue beheersing belangrijk is om financiële uitglijders te voorkomen. In dit artikel krijgt u handvatten om tot betere beheersing te komen met lagere financieringskosten, minder risico op afschrijvingen en andere onaangename verrassingen.

artikel-thumbnail

03 juni 2013

In contact met je debiteur: kerncompetentie of uitbesteden aan een specialist?

Is een collection call een kerncompetentie of kun je dat bedrijfsproces beter outsourcen? Die vraag stond centraal tijdens een rondetafelgesprek op Jaarcongres Credit Management. Persoonlijk contact met de eindgebruiker wordt door sommige bedrijven als nuttig ervaren, maar trekt vaak een zware wissel op het eigen personeel. Door het bellen te outsourcen stijgt zowel de medewerkerstevredenheid als de performance, bleek uit de input van meerdere credit managers waaronder Marco van Katwijk (Essent).

artikel-thumbnail

28 mei 2013

Vergroot uw kapitaalkracht en concurrentiepositie

De beschikbaarheid van kapitaal is in deze tijd een concurrentiemiddel. Kapitaalkracht geeft de opdrachtgevers vertrouwen, vergroot de gunfactor en vermindert financiële risico's aanzienlijk. Daarbij selecteren opdrachtgevers hun leveranciers mede op basis van zekerheden, garanties en kredietwaardigheid. Dat zorgt voor een tweedeling in de markt tussen financieel sterkere en zwakkere partijen. Hoe vergroot u succesvol uw kapitaalkracht en daarmee uw concurrentiepositie?

artikel-thumbnail

22 mei 2013

Elke onderneming kan succesvol herfinancieren

De komende tien jaar zullen Europese banken hun leningenportefeuilles noodgedwongen met 2,5 triljoen euro afbouwen. Dit terwijl in Europa gedurende die periode alleen al voor 1,8 triljoen euro aan bankleningen moet worden geherfinancierd die in het verleden zijn verstrekt om o.a. overnames te doen, zo blijkt uit onderzoek van PwC. Toch stelt PwC-director Martijn Mouwen dat er voldoende liquiditeit in de markt aanwezig is én zal blijven. 'Onbekend maakt nog onbemind, maar alternatieve financieringsbronnen hebben de toekomst.'

artikel-thumbnail

16 mei 2013

2 alternatieve financieringsbronnen voor middelgrote bedrijven

De vloed aan nieuwe regelgeving voor banken, waaronder Bazel III, leidt tot krapte in de traditionele kredietverlening aan bedrijven. Middelgrote bedrijven lijken door deze ontwikkelingen geraakt te worden. Om financiële bestuurders meer wegwijs te maken in deze 'nieuwe wereld' houden experts van advocatenkantoor Clifford Chance twee alternatieve financieringsbronnen tegen het licht. Bij deze financieringsbronnen kan de 'huisbank' in bepaalde gevallen nog steeds een rol spelen.

artikel-thumbnail

03 mei 2013

Benchmark automatische factuurverwerking - Microsoft Dynamics en AX

In 2012 heeft ReadSoft opdracht gegeven om te onderzoeken wat de huidige mate van automatisering van factuurverwerking is bij organisaties die Microsoft Dynamics NAV en AX gebruiken voor hun financiële boekhouding. Hiervoor is een enquête opgesteld, welke door 101 crediteurenadministraties is beantwoord. Met behulp van deze Benchmark kunt u onderbouwd beslissen over de mogelijkheden om de efficiency van de crediteurenadministratie te verhogen en kosten te verlagen.

artikel-thumbnail

02 mei 2013

Kapitaalmarkt biedt u nieuwe kredietoplossingen om te ondernemen

Grote financiële transacties brengen risico's met zich mee. Want als uw opdrachtgever een grote order niet betaalt, komt de winstgevendheid van uw onderneming in het geding. U kunt hiervoor een kredietverzekering afsluiten, maar als gevolg van onrustige financiële markten en strengere regelgeving zijn bepaalde kredietrisico's niet of nauwelijks meer te verzekeren. Toch wilt u graag zaken doen, kansen pakken en risico's verantwoord nemen. De kapitaalmarkt biedt alternatieven.

artikel-thumbnail

26 april 2013

Financiering: Vergroot je kapitaalmarktgeschiktheid met ratings

Momenteel is er weinig vraag naar (her)financieringen, stelt ratingexpert Fritz Witt. Maar zodra de economie weer aantrekt, krijgen banken problemen om aan het volume tegemoet te komen. Wanneer dit probleem zich manifesteert, zullen MKB-obligatieleningen aan de beurs een grote vlucht gaan nemen. De aandacht voor ratings zal daarmee ook toenemen, want ratings zijn behalve het ultieme stuurinstrument ook een basisvoorwaarde voor deze vorm van financiering.

artikel-thumbnail

22 april 2013

Tips & tricks voor verbeteren Financial Supply Chain Management

Benchmarksstudies geven aan dat Enterprise Resource Planning (ERP) systemen en andere IT initiatieven weliswaar klant- en supply chain-processen flink hebben veranderd, maar dat de prestaties van de financiële functie nauwelijks zijn gewijzigd. Slechts een klein aantal bedrijven slaagt erin om ook de prestaties van hun financiële processen blijvend te verbeteren. Zo laten veel bedrijven nog altijd een onacceptabel hoog gemiddelde 'debiteurendagen' zien, evenals een sterke behoefte aan meer werkkapitaal. De hoogste tijd om ook de aanpak ter verbetering van de financiële functie te belichten.

artikel-thumbnail

08 april 2013

Hans Biesheuvel (Voorzitter MKB-Nederland): 'Financiering moet mee-ademen met onderneming'

In het hele MKB heerst momenteel het gevoel dat krediet krijgen lastig is. Hans Biesheuvel (Voorzitter MKB-Nederland) vindt dat banken meer moeten investeren in kennis om ondernemers met goede plannen te ondersteunen in deze tijd. Maar ook voor ondernemingen is er werk aan de winkel. Om hun krediet veilig te stellen dienen ze zich te verdiepen in de verschillende vormen van financiering en hun interne processen op orde te brengen.

artikel-thumbnail

04 april 2013

Ik wil mijn werkkapitaal optimaliseren, maar hoe mobiliseer ik de organisatie?

Het omlaag brengen van het werkkapitaal is inmiddels een gemeengoed geworden voor veel ondernemingen. Veel successen worden bereikt door gerichte acties. Voor deze organisaties is de uitdaging om werkkapitaal optimalisatie als een permanent proces binnen de organisatie in te bedden. Een dergelijk proces vereist mobilisering van een groot deel van de organisatie. In dit artikel geeft ik aan welke ingrediënten hiervoor vereist zijn.

artikel-thumbnail

03 april 2013

10 vragen en antwoorden over alternatieve financiering

Voor het hele speelveld van ondernemers is het moeilijker geworden om financiering te krijgen. Zowel kleine als grote ondernemers gaan met lood in hun schoenen naar de bank en krijgen daar vaak nul op het rekest. Maar ondernemers willen ondernemen en moeten dus aan de slag met andere vormen van financiering. Welke andere alternatieve financieringen zijn er eigenlijk en hoe ga je succesvol op zoek? 10 vragen aan praktijkexpert Sjoerd Schaafsma.

artikel-thumbnail

26 maart 2013

Alternatieve financiering? Wat zijn de alternatieven voor wat nu soms alternatief wordt genoemd?

Er wordt tegenwoordig veel over alternatieve financieringen gesproken, maar dan zie ik nog steeds te weinig echte alternatieven. Te veel zie ik dat andere partijen zich opwerpen als bank en tien keer roepen dat zij geen winstoogmerk hebben en geen bonussen uitkeren, maar het traditionele geld ophalen bij mensen die wat geld over hebben en wegzetten bij bedrijven die daar behoefte aan hebben, nog steeds als basis hanteren. De vorm of de intermediair kan dan misschien wat anders zijn, maar ik zie dan nog steeds niet echt een alternatief.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16