Financiering en Vermogen

artikel-thumbnail

16 mei 2014

Betalen met een glimlach. Leidt centraal stellen klant tot beter betaalgedrag?

Succesvolle organisaties van de toekomst zijn de organisaties die niet alleen klantgericht werken, maar ook klantgedreven zijn! Maar hoe pas je dit toe binnen de afdeling collections? In een interactieve sessie tijdens het Jaarcongres Credit Management, gefaciliteerd door Certin, zocht een groep credit managers antwoord op de vraag: Leidt uitstekende klanttevredenheid tot beter betaalgedrag en omzetgroei in de toekomst? En hoe maak je dit meetbaar?

artikel-thumbnail

28 april 2014

Erik Swelheim, CFO KLM: Aandacht voor kostenbewustzijn en cash

KLM staat de komende jaren voor een grote vlootvernieuwing. Om te zorgen dat KLM financieel klaar is voor deze grote investeringen, wordt op dit moment Transform 2015 uitgevoerd. Erik Swelheim, CFO KLM: "Doel van het programma is om binnen drie jaar de balans van KLM te versterken door het terugdringen van de nettoschuldpositie met 700 miljoen euro, het verminderen van de kosten per eenheid met minimaal 1 procent per jaar en een operationele marge van boven de 5 procent."

artikel-thumbnail

28 april 2014

Cashflow Forecasting: It's the process, Stupid!

Regeren is vooruitzien. Beschikbaarheid van voldoende cash is de eerste levensvoorwaarde voor een onderneming. Een goede cashflow forecast is een belangrijk instrument om tijdig te kunnen anticiperen om mogelijke risico's waar de organisatie aan bloot staat. Niet voor niets eisen financiers een betrouwbare cashflow forecast als (additionele) zekerheid voor hun financiering. Toch valt de betrouwbaarheid vaak tegen vanwege het ontbreken van een goed forecast proces.

artikel-thumbnail

28 maart 2014

Presentatie Werkkapitaalfinanciering 2.0 - Supply Chain Finance

[Jaarcongres Credit Management 2014] Binnen International Flavors & Fragrances (IFF) is Jan Ambergen momenteel verantwoordelijk voor de activiteiten Credit Control en Working Capital Management binnen de Global Treasury Department. Als u wilt weten hoe haute finance er vandaag de dag uitziet, dan mag u deze sessie niet missen! Door: Jan Ambergen, Treasury Director / Global Credit & Working Capital International Flavors & Fragrances

artikel-thumbnail

18 maart 2014

Creditmanagementsoftware steeds belangrijker: belang van gedegen creditmanagement niet onderschatten

Creditmanagement functionaliteit is binnen de meeste standaard boekhoudsoftware geen optie en blijft vaak beperkt tot een ouderdomsanalyse en een generieke aanmaning. Functionaliteiten als klantsegmentatie, business rules, het vastleggen en controleren van een betalingsregeling of het bijhouden van klantendossiers blijven vooralsnog voorbehouden aan gespecialiseerde creditmanagement software.

artikel-thumbnail

07 maart 2014

Genomineerd Credit Management Award 2014: Frank Gensen RCP, Credit Manager bij Koninklijke Rotra Forwarding

Het bewaken van marges en inperken van risico's in de transport en logistieke sector is een zeer uitdagende klus, die Frank Gensen sinds 2008 met veel passie uitvoert bij Koninklijke Rotra Forwarding. Gensen werkte aan verschillende verbetertrajecten, waaronder een complex segmentatiemodel, waarmee hij de financiële en commerciële ontwikkelingen van klanten op de voet kan volgen.

artikel-thumbnail

07 maart 2014

Genomineerd Credit Management Award 2014: Henk Dijk, Manager Woonadministratie bij Stichting Nijestee

De crisis heeft keihard huisgehouden in de markt van sociale huurwoningen, waarin Stichting Nijestee in de stad Groningen hofleverancier is. Toch is Manager Woonadministratie Henk Dijk er met zijn team in geslaagd een lagere huurachterstand, minder afschrijvingen, minder gerechtsdeurwaarderdossiers en een stabilisatie van het aantal ontruimingen te realiseren, zonder een compromis te doen aan de maatschappelijke kerndoelstellingen van de huisvester.

artikel-thumbnail

07 maart 2014

Genomineerd Credit Management Award 2014: Gerrie Kolen, Teamleider SSC F&A, Debiteuren, crediteuren, bankverwerking bij Audax Diensten

In de krimpende boeken- en tijdschriftenmarkt waar uitgeversconcern Audax zich in bevindt, is grip op de debiteuren- en crediteurenprocessen cruciaal voor succes. Gerrie Kolen heeft creditmanagement op de kaart gezet door een shared service center op te zetten voor de cashafdelingen van de diverse werkmaatschappijen, en door systemen en processen zo te standaardiseren en automatiseren dat er één manier van werken is ontstaan. Het bijzondere aan het opzetten van het shared service center is dat het veel diverse branches betreft. Van uitgeverij tot de verkoop aan consumenten en abonnees.

artikel-thumbnail

07 maart 2014

5 best practices in creditmanagement - Genomineerden Credit Management Award 2014

In dit overzicht vindt u de vijf inspirerende best practices die in 2014 zijn genomineerd voor de Credit Management Award, en die aantonen hoe u in verschillende branches succesvol creditmanagement kunt realiseren. Met gedenkwaardige anekdotes, concrete tips en bruikbare inzichten zijn deze vijf cases de ultieme inspiratiebron voor diegenen die het creditmanagement binnen hun organisatie verder willen professionaliseren.

artikel-thumbnail

27 februari 2014

Richard van der Meer, CEO Nederland bij HSBC: focus is sleutel tot groei

"Het is gevaarlijk om als een bankier uitspraken te doen over wat bedrijven zouden moeten doen. Nederlandse CFO's zijn van wereldklasse en onze klanten en potentiële klanten kennen hun eigen bedrijf het beste," zegt Richard van der Meer, CEO in Nederland bij HSBC. Desalnietemin bevindt Van der Meer zich in een uitstekende positie om iets te zeggen over de uitdagingen waar Nederlandse CFO's mee te maken hebben en hen te vergelijken met hun internationale collega's. "Focus wanneer je je in opkomende economieën begeeft" is één van zijn waardevolle tips.

artikel-thumbnail

21 februari 2014

Edwin van Es, CFO Endemol: de voordelen van cash flow forecasting

"De dicipline is enorm verbeterd en we weten op elk moment waar cash beschikbaar is die elders in het bedrijf nodig is," aldus Edwin van Es, CFO bij mediabedrijf Endemol. Samen met zijn team begon hij twee jaar geleden met wekelijkse cash forecasting sessies op vrijdagmiddag en nu wil hij niet meer anders. "Men zei dat het nooit zou lukken vanwege het project-gestuurde karakter van ons bedrijf en ik was zelf ook sceptisch, maar ik ben nu echt overtuigd van de voordelen."

artikel-thumbnail

12 februari 2014

Het dividendbeleid van Air France - KLM onder de loep: winst reserveren of uitkeren aan aandeelhouders?

De minderheidsaandeelhouders van KLM komen al enige tijd op tegen het beleid van de grootaandeelhouder Air France - KLM om een groot deel van de winst van KLM te reserveren in plaats van als dividend uit te keren. Hoewel hun poging om het besluit tot reservering van een deel van de winst over 2008 in een gewone rechtbank procedure ongedaan te maken, niet slaagde, kwam de Ondernemingskamer hen onlangs wel tegemoet. De Ondernemingskamer gelastte een onderzoek naar het dividendbeleid van KLM over de jaren 2004 - 2011. Welke lessen kunnen hieruit worden getrokken?

artikel-thumbnail

12 februari 2014

7 vragen aan Martin van der Hoek (Voorzitter VVCM): 'Credit manager heeft lange termijn visie nodig'

Op de Algemene Ledenvergadering van december 2013 is Martin van der Hoek benoemd tot nieuwe voorzitter van de VVCM (Vereniging Voor Credit Management). Hij is de opvolger van bestuurssecretaris Joop Tromp die, na het aftreden van Peter Meefout eerder dit jaar, de voorzittersfunctie tijdelijk waarnam. Wat is de visie van de nieuwe voorzitter op het vakgebied en op het thema van het Jaarcongres Credit management 2014: 'Creating Growth'?

artikel-thumbnail

10 februari 2014

Credit management: een betere performance met een integraal debiteurenbeeld

Het belang van credit management is de afgelopen jaren flink toegenomen. Het ligt natuurlijk voor de hand dat in economisch mindere tijden het aantal schulden toeneemt. Zo bleek vorig jaar uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken dat in 2012 1 op de 6 Nederlanders schulden had, een stijging ten opzichte van de jaren daarvoor. Incasso-organisaties staan voor de uitdaging om in deze markt de beste incassoresultaten te realiseren voor hun klanten. Een integraal debiteurbeeld faciliteert hierin.

artikel-thumbnail

06 februari 2014

Onderzoek: Netto Contante Waarde meestal verkeerd berekend

Als je de financiële aantrekkelijkheid van een investeringsvoorstel wilt beoordelen bereken je de Netto-Contante-Waarde van dat voorstel. Hoewel het voor velen een lastig te bevatten en bewerkelijke berekening is, kun je gerust zeggen dat het gebruik ervan normaal is. Niet vreemd, want in opleidingen krijgt het ruime aandacht. Interessant is te weten of de methode, door de bewerkelijkheid en moeilijkheid, in de praktijk juist wordt toegepast. Uit actueel onderzoek van Harvard Business Review blijkt dat de toepassing voor verbetering vatbaar is.

artikel-thumbnail

10 januari 2014

SEPA-conversiediensten: noodzaak of obstakel?

Het aftellen kan beginnen, nog een aantal weken en dan wordt het Nederlandse betalingsverkeer definitief vervangen door SEPA. Of toch niet? Steeds meer marktspelers bieden bedrijven de mogelijkheid om de huidige Nederlandse bestandsformaten te blijven gebruiken. Zij zorgen voor de conversie van de in Nederland gebruikte ClieOp- en rapportageformaten naar de nieuwe SEPA-formaten. Zijn deze conversiediensten een zegen voor de moeizame SEPA-migratie, of gaan we hiermee voorbij aan het doel van een uniforme betaalmarkt in Europa?

artikel-thumbnail

09 januari 2014

Staatsbank ABN AMRO sorteert voor op beursgang, maar tempo van regelgeving is grootste uitdaging

Kees van Dijkhuizen is sinds juni 2013 CFO van ABN AMRO. Na de integratie van ABN AMRO en Fortis is het aan hem en de overige leden van de raad van bestuur om de staatsbank gereed te maken voor een beursgang in 2015. Wat Van Dijkhuizen op dit moment echter meer bezighoudt, is voldoen aan de toenemende en elkaar snel opvolgende eisen van toezichthouders en het vertrouwen van de klant terugwinnen.

artikel-thumbnail

08 januari 2014

Crowdfund(er)ing moet steviger; bescherm financiers beter

Nieuwe financieringsvormen als crowdfunding en kredietunies trekken veel aandacht. De beurs 'MKB Financieringsmarkt' op 12 november in de RAI liet dat overduidelijk zien. Grote drukte rondom de stands van de nieuwelingen, maar bij de drie grootbanken was het opvallend stil. Staan we voor een grote krediet-doorbraak of moeten we ons zorgen maken dat mensen, die eigenlijk geen kredietrisico's kunnen beoordelen, het MKB willen gaan financieren?

artikel-thumbnail

06 januari 2014

Voorkomen is beter dan genezen: 5 tips voor goed debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De huidige moeilijke economische tijden zien we terug in betalingsachterstanden en oplopende overdue- en outstanding-bedragen. Dit terwijl juist in deze tijden een groot eigen werkkapitaal erg waardevol is. De oplossing klinkt eenvoudig: de facturen moeten sneller betaald worden. In dit artikel 5 gouden tips om dit voor elkaar te krijgen.

artikel-thumbnail

16 december 2013

De kans is groot dat u te veel betaalt voor uw bedrijfsfinanciering. En dat is te verhelpen.

Bankzaken zijn ingewikkeld en vaak heel ondoorzichtig. Dat geldt niet alleen voor persoonlijke zaken zoals hypotheken, maar nog veel meer voor bedrijfsfinancieringen. Weet u precies wat u voor uw krediet betaalt? Waarschijnlijk niet, want dan zou u een uitzondering zijn. De kans is groot dat u aanzienlijk meer betaalt dan u denkt. En, belangrijker, aanzienlijk meer dan redelijk en billijk is.

artikel-thumbnail

05 december 2013

Houd alternatieve opties open bij (her)-financiering

De komende drie jaar zal in Europa voor 1,8 biljoen euro aan bankleningen moeten worden geherfinancierd, terwijl banken onder druk van Basel III tegelijkertijd hun balans verkorten door, onder andere, hun leningenportefeuille over de komende tien jaar met een duizelingwekkend bedrag van 2,5 biljoen af te bouwen. Gezien de liquiditeitsspanning die dit oplevert, doen ondernemingen er verstandig aan om bij de invulling van hun (her)financieringsbehoefte zelf de regie in handen te nemen, vroegtijdig alle financieringsalternatieven te onderzoeken en passende voorbereidingen te treffen.

artikel-thumbnail

04 december 2013

Leendert van Reeuwijk (CFO Gamma Holding): "Strategie van Gamma bestond niet"

Het zijn de laatste loodjes voor Leendert van Reeuwijk als CFO van Gamma Holding. Aan het eind van dit jaar zit zijn taak erop en gaan de bedrijfsonderdelen Ammeraal Beltech, Bekaert Textiles, Dimension-Polyant en Clear Edge Filtration, overgenomen door Filtration Group, op eigen kracht verder. Meestal spreken we met CFO's over strategie, groei, overnames en fusies, maar dit keer blikken we met Van Reeuwijk terug op het operationeel, financieel en juridisch ontleden van Gamma Holding na het einde van de beursnotering in april 2011.

artikel-thumbnail

30 oktober 2013

Het 3T-Model om de DSO strak te houden en werkkapitaal te optimaliseren

Als we aan Credit Management denken en we spreken intern over de debiteuren, dan komt er veel naar boven en wordt het complex: Klanten met liquiditeitsproblemen, klanten die onwillig zijn om te betalen, disputen, verkeerd gestelde facturen en misverstanden over betalingscondities. Wat vertel je als Credit Manager intern, en hoe maak je duidelijk waar de schoen wringt? Hoe bereik je je doel: het op de kaart zetten van Credit Management?

artikel-thumbnail

28 oktober 2013

Lies van Balen, Director Special Servicing bij Adaxio - 'Niet tegenover, maar naast de klant'

Adaxio is een dochterbedrijf van de CMIS Group en houdt zich bezig met het servicen van hypotheken voor derden. Adaxio is geen geldverstrekker en sluit dan ook zelf geen hypotheken af, maar de hele hypotheekwaardeketen kan binnen de CMIS Group worden afgenomen. Van hypotheekadvies tot het reguliere beheer en bijzonder beheer. Daarbij werken de verschillende labels binnen de CMIS Group waar nodig met elkaar samen.

artikel-thumbnail

14 oktober 2013

Crowdfunding kritischer bekijken

We hebben een nieuwe publiekslieveling. Opgehemeld door pers, kredietbehoeftige ondernemers en groeigrage bemiddelaars groeit het fenomeen crowdfunding sterk. Het is een innovatieve vorm van krediet; via Internet worden grote groepen particulieren, die een beter rendement willen, efficiënt in contact gebracht met ondernemers, die bij de bank geen krediet kregen. Maar experts Rene Verbrugge en Daan van de Loo maken ons zorgen over de belangen van de financiers en zien problemen voor hen ontstaan.

artikel-thumbnail

10 september 2013

5 do's en don'ts van cashmanagement

De afgelopen jaren heeft de crisis aan de basis gestaan van de nodige faillissementen. Bedrijven die hun cash management goed op orde hadden, waren over het algemeen robuuster dan hun concurrentie. Ze waaiden minder snel om bij economische tegenwind en bleven overeind toen de banken de kredietkraan dichtdraaiden. Wat kunnen we leren van hoe zij hun cashmanagement hebben georganiseerd? Directeur Irma Langeraert van ILFA Treasury Support en Tools4Treasury geeft in dit artikel praktische handvatten.

artikel-thumbnail

02 september 2013

Innoveren in MKB: alle remmen los voor de motor van de economie

Onlangs viel mijn oog op het artikel "automotive mag subsidieronde EU niet missen" in het Financieele Dagblad. In het artikel stelde de auteur Wolter Kersbergen dat de drempels voor deelname worden weggenomen in een nieuw Europees subsidieprogramma. Een positieve ontwikkeling, want deelname van MKB-bedrijven aan EU-projecten was vooralsnog zeer beperkt door de drempels. Maar hoe komt het eigenlijk dat MKB'ers niet vaak deelnemen aan subsidietrajecten?

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16