Finance en IT

03 juni 2014

Bespaar op uw factuurverwerking - E-invoicing?

In de wereld van factuurverwerking is de afgelopen jaren al veel veranderd en toch staan we nog maar aan het begin van de grote ommezwaai. Uit onderzoek 'E-Invoicing/E-Billing The Catalyst for AR/AP automation' van Billentis april 2013 blijkt dat verzenders van facturen gemakkelijk 6 euro kunnen besparen voor iedere verzonden factuur, terwijl voor de ontvangende partij de besparing al snel 5 euro kan zijn voor iedere ontvangen factuur. Waar wachten we op?

20 mei 2014

ICT Kosteninzicht: Windows XP migratie, een praktijk case

In een viertal artikelen die afgelopen jaar zijn gepubliceerd op de website van Financieel-Management, hebben we uitgelegd hoe we alle ICT kosten inzichtelijk maken. We hebben daarbij de methodiek, de aanpak en de diverse voordelen van de Ratio ICT kosten Scan besproken. In dit artikel bespreken we een actuele case waarin direct helder wordt hoe een gestructureerde weergave en inzicht in ICT kosten, kwaliteit en het gebruik van de ICT middelen direct tot voordelen leidt.

06 mei 2014

Big bang disrupties vragen veel van de CFO

Paul Nunes, Global Managing Director of Research van het Accenture Institute for High Performance, deed uitgebreid onderzoek naar de Big Bang Disruption. Hij analyseerde het fenomeen en komt in zijn onlangs verschenen boek Big Bang Disruption - Strategy in an Age of Devastating Innovation met inzichten en strategieën om ondernemingen weerbaar te maken tegen de nieuwe ontwikkelingen. Tijdens de CFO Day op 5 juni zal hij zijn gedachten over het fenomeen delen met de bezoekers.

26 maart 2014

IT-expert Ton Tijdink: Rekenen met IT-investeringen

"Een van de grootste misverstanden over IT-investeringen is dat het niet mogelijk is om eraan te rekenen", zegt Ton Tijdink, principal consultant bij adviesbureau inspearit. Tijdink heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van IT-management en zal tijdens de Financial Services Beurs van 22 mei 2014 in het Nieuwegein Business Centre een interessante presentatie houden. In dit gesprek geeft hij alvast een kijkje in de keuken.

18 maart 2014

Creditmanagementsoftware steeds belangrijker: belang van gedegen creditmanagement niet onderschatten

Creditmanagement functionaliteit is binnen de meeste standaard boekhoudsoftware geen optie en blijft vaak beperkt tot een ouderdomsanalyse en een generieke aanmaning. Functionaliteiten als klantsegmentatie, business rules, het vastleggen en controleren van een betalingsregeling of het bijhouden van klantendossiers blijven vooralsnog voorbehouden aan gespecialiseerde creditmanagement software.

07 maart 2014

Automatisering in het kader van de audit - lastige tijden voor auditpraktijk

Momenteel bevindt de accountantspraktijk in Nederland zich in roerig water. Enerzijds leidt de verplichte accountantsroulatie tot onzekerheden (en extra kosten) rond het behoud van klanten en het invullen van wegvallende klanten met nieuwe controleklanten. Anderzijds zorgen de stijgende vereisten van de kant van de controleklant voor een noodzakelijke verdieping in het vermogen van de accountant om een oordeel te vellen over de staat van de te controleren onderneming. Dit in reactie op de verscheidene boekhoudschandalen, waarbij een aantal controlerende accountants aantoonbaar tekortschoot in zijn taak.

11 februari 2014

5 besparingen dankzij excellent datamanagement

Het kost 5 tot 10 keer zoveel moeite een simpele taak uit te voeren wanneer data niet kloppen. Veel dataprofessionals herkennen deze vuistregel. Toch is het een onderbelicht onderwerp in het managementteam gebleken, waarin door middel van goede sturing, veel te halen valt. De kostenbesparingen zijn aanzienlijk. In een artikel in Harvard Business Review werd een kostenstijging genoemd van 10% bij elke 1% datavervuiling. Het terugdringen van fouten in de database en het toewerken naar een integraal klantbeeld, wordt hiermee een strategisch onderwerp.

05 februari 2014

Krijgen we na SEPA eindelijk een uniforme betaalmarkt?

De Europese Commissie stelde 9 januari jl. voor om de SEPA-deadline te versoepelen. Het is nog afwachten of de Raad en het Europees Parlement dit voorstel aannemen, maar uitstel of geen uitstel, SEPA komt. Alleen al in Nederland spenderen we miljarden euro's om SEPA volledig te implementeren. Dit alles met als doel de uniforme betaalmarkt te creëren, die op uiterlijk 1 augustus 2014 onze nieuwe werkelijkheid is. SEPA is echter slechts één stap in de goede richting, we zijn er nog lang niet.

10 januari 2014

SEPA-conversiediensten: noodzaak of obstakel?

Het aftellen kan beginnen, nog een aantal weken en dan wordt het Nederlandse betalingsverkeer definitief vervangen door SEPA. Of toch niet? Steeds meer marktspelers bieden bedrijven de mogelijkheid om de huidige Nederlandse bestandsformaten te blijven gebruiken. Zij zorgen voor de conversie van de in Nederland gebruikte ClieOp- en rapportageformaten naar de nieuwe SEPA-formaten. Zijn deze conversiediensten een zegen voor de moeizame SEPA-migratie, of gaan we hiermee voorbij aan het doel van een uniforme betaalmarkt in Europa?

20 december 2013

Kerstavond

De harde wind joeg de regen met striemen tegen de ramen. Geen tijd om buiten te zijn. Maar ook binnen was het verre van behaaglijk. Van een gezellige kerstsfeer was geen sprake terwijl het toch kerstavond was. Het eerste crisisjaar werd nog redelijk goed doorstaan. Daarna kwamen de er klanten met betalingsproblemen. Gevolg, de aandeelhouders drongen steeds sterker aan op bezuinigingen. In het begin lukte dit nog wel door het schrappen van luxe maar het laatste jaar werd een deel van de medewerkers overbodig en moest afscheid van hen genomen worden.

28 november 2013

Informatietechnologie is drijfveer tot verandering

De kentering die informatietechnologie momenteel teweegbrengt doet niet onder voor de paradigmashift die werd veroorzaakt door de industriële revolutie. Voor bedrijven is aanpassen een kwestie van 'do or die'. Wat betekent dit voor de CFO? Volgens Erik Heil en Wim Verheij van Centric zal de financiële functie de impact van de ICT-trends op de kostenstructuur, de strategie en het verdienmodel van de onderneming zorgvuldig moeten doorgronden om deze ommekeer succesvol te doorstaan.

21 november 2013

Tips voor meer impact ICT-inkoop

Wat zijn de meest gebruikte ICT inkoop doelstellingen? Wat zijn de belangrijkste risico's met betrekking tot ICT inkoop? En zijn organisaties tevreden over de kwaliteit die ICT leveranciers leveren? Dit zijn enkele vragen die zijn onderzocht in het 'ICT inkoop onderzoek 2013' van Supply Value. Dit onderzoek werd uitgevoerd in zowel de publieke- als private sector. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek gepresenteerd en worden vijf concrete aanbevelingen aangedragen hoe organisaties beter kunnen presteren op gebied van ICT inkoop.

12 november 2013

De 10 stappen van informatiebeveiliging - Deel 5: Evalueren & Compliancy

Vele recente incidenten hebben aangetoond dat IT-security een onderwerp van belang is voor ondernemingen. Als finance professional, die belast is met beheersing en risicomanagement, heeft u hier een grote rol in te vervullen. In dit laatste deel van de artikelenreeks over informatiebeveiliging geeft DearBytes, adviseur in beveiliging van IT-systemen en kostbare informatie, de laatste twee stappen die nodig zijn om uw IT-landschap veilig te maken: Evalueren en Compliancy.

05 november 2013

De 10 stappen van informatiebeveiliging - Deel 4: Beveiliging & Afdwingen

Informatietechnologie valt niet meer weg te denken uit het zakelijke en sociale verkeer. Met de toegenomen kracht, complexiteit en openheid van datastromen en middelen gaat echter ook kwetsbaarheid gepaard. In deze artikelenreeks geeft DearBytes, adviseur in beveiliging van IT-systemen en kostbare informatie, 10 stappen om te komen tot een perfecte balans tussen functionaliteit en veiligheid. In dit vierde deel aandacht voor beveiliging en afdwingen.

29 oktober 2013

De 10 stappen van informatiebeveiliging - Deel 3: Bedreigingen & Risico's

Als financieel manager heeft u een belangrijke rol in het beheersen van risico's. U moet daarom op de hoogte zijn van de actuele bedreigingen, zodat u daar waar nodig adequaat kunt ingrijpen. In dit derde deel van de artikelenreeks over IT-beveiliging geeft DearBytes, adviseur in beveiliging van IT-systemen en kostbare informatie, een aantal tips over hoe u ICT-bedregingen kunt detecteren en grip kunt krijgen op de risico's.

23 oktober 2013

Actionable insights onmisbaar voor CFO's

'In 2020 zal de Chief Marketing Officer meer aan IT uitgeven dan de Chief Information Officer en in 2030 zullen er meer dan 31 miljard devices in de wereld zijn die allemaal data verzamelen.' Interessante inzichten over Business Intelligence tijdens de Business Discovery World Tour. Dit evenement werd onlangs georganiseerd door BI specialist QlikTech en stond volledig in het teken van de trends en toekomst van IT - business intelligence en analytics in het bijzonder.

22 oktober 2013

De 10 stappen van informatiebeveiliging - Deel 2: Prioriteiten & Kwetsbaarheden

Informatietechnologie valt niet meer weg te denken uit het zakelijke en sociale verkeer. Met de toegenomen kracht, complexiteit en openheid van datastromen en middelen gaat echter ook kwetsbaarheid gepaard. In deze artikelenreeks geeft DearBytes, adviseur in beveiliging van IT-systemen en kostbare informatie, 10 stappen om te komen tot een perfecte balans tussen functionaliteit en veiligheid. In dit tweede deel aandacht voor het stellen van prioriteiten en kwetsbaarheden.

16 oktober 2013

Framework voor wel of niet investeren in IT

IT verandert de competitieve dynamiek in vrijwel de meeste sectoren. Organisaties gebruiken technologie bijvoorbeeld voor het verbeteren van hun operationele efficiëntie, zodat zij lagere prijzen kunnen bieden dan hun concurrenten. Ook zetten zij technologie in om de klantenservice te verbeteren, zodat zij klanten bij de concurrent weg kunnen halen en meer marktaandeel kunnen realiseren. Daarnaast helpt het om nieuwe kansen als eerste partij in de markt te identificeren, zodat bedrijven hier het nieuwe productaanbod op kunnen aanpassen. Toch biedt IT naast al deze voordelen ook nadelen.

11 oktober 2013

Conversietools voor SEPA: een roetfilter maakt nog geen schone motor...

Stel, je hebt een dieselmotor die teveel uitstoot heeft, en binnenkort moet aan nieuwe wettelijke eisen worden voldaan. Dan kun je een roetfilter monteren, die ervoor zorgt dat aan die eisen wordt voldaan. Maar daarmee ben je er nog niet! De motor zelf is nog steeds niet schoon genoeg, en wellicht heeft een roetfilter negatieve invloed op de prestaties. Des te meer een reden om het niet te beschouwen als "roetfilter geplaatst, klus geklaard". Iets dergelijks gaat op voor het gebruik van conversietools voor SEPA...

24 september 2013

6 handige functies in Power Pivot in Excel

Power Pivot in Excel stelt je in staat om geavanceerde modellen te maken, waarmee miljoenen gegevens geanalyseerd kunnen worden. Een populaire eigenschap van Power Pivot is dat je in Excel draaitabellen kunt maken op meerdere tabellen met gegevens, in plaats van één platte tabel in Excel. Maar het meest krachtige deel van Power Pivot is een functietaal met de naam DAX. Met DAX kun je naast de standaard aggregaties in draaitabellen, zoals som of gemiddelde, een oneindig aantal andere berekeningen definiëren. In deze checklist zetten we zes van de meest opvallende DAX-functies op een rij.

27 augustus 2013

SEPA biedt banken nieuwe kansen

Aan de vooravond van de invoering van de Single Euro Payments Area (SEPA) wordt er nog hard gewerkt om op 1 februari 2014 op tijd klaar te zijn. Een stevige uitdaging voor banken, die te maken krijgen met organisatorische, systeemtechnische en technologische aanpassingen. Er moet flink worden geïnvesteerd om aan de vereisten van SEPA te voldoen, maar het biedt banken ook kansen om nieuwe klanten te werven, innovatieve producten te ontwikkelen en efficiënter te werken.

15 augustus 2013

Gaat mobiel betalen in Nederland nu echt van start?

Payter was de eerste in 2007 in Rotterdam. Albert Heijn deed het in 2008 in Rotterdam en Amsterdam en in 2011 nogmaals in Amsterdam Zuid-Oost. Concurrent C1000 in 2007 in Molenaarsgraaf. ABN Amro, ING, Rabobank, KPN, Vodafone en T-Mobile probeerden het in 2011 maar zetten niet door. En nu proberen de drie grootbanken het opnieuw, samen met KPN en Mastercard, vanaf 1 september in Leiden: een proef met mobiel betalen. Gaat met deze proef mobiel betalen in Nederland nu echt van start?

12 augustus 2013

Overwegingen bij het consolideren: Excel versus consolidatietool

Excel is nog altijd de meest gebruikte software bij het consolidatieproces door bedrijven. Hier kleven voor- en nadelen aan, stelt Alvin Soemodihardjo van UNIT4. Excel is goedkoop in licentie, men heeft het al in huis en veel financials zijn er bekend mee. Maar het is ook foutgevoelig en er zijn verborgen kosten in de vorm van tijdsbesteding en beheersbaarheid. Een consolidatietool daarentegen zorgt voor meer snelheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit, maar vergt wel een investering in tijd en geld in de opstartfase. Hoe maak je de juiste afweging? Enkele fundamentele argumenten op een rij.

03 juli 2013

IT machtig wapen in strijd tegen fraude

Helaas krijgt bijna elke organisatie in Nederland er vroeg of laat mee te maken: fraude. Het komt steeds vaker voor, het gaat om steeds grotere bedragen en de fraudeurs weten dat de pakkans relatief klein is. Een geval van fraude heeft grote impact. Het onderlinge vertrouwen is aangetast en de organisatie loopt flinke - soms onherstelbare - materiële schade op. 'Hadden we de fraude niet eerder kunnen constateren, of misschien zelfs voorkomen?' vraagt men zich af. Het antwoord op beide vragen luidt: ja, dat kan.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11