Finance en IT

artikel-thumbnail

31 december 2014

De 5 kapitaalmarkttrends van 2015

De manier van zaken doen op de wereldwijde kapitaalmarkt verandert in een rap tempo. De wereldwijde economische crisis, de aangescherpte wet- en regelgeving en de nieuwe technologieën versnellen deze transformatie. Organisaties op de kapitaalmarkt moeten snel nieuwe technologieën omarmen om de ontwikkelingen bij te houden. Het implementeren van de nieuwe technologieën leidt tot meer eisen aan de handelssystemen en met name flexibiliteit, schaalbaarheid en responsiviteit. In 2014 hebben drie ontwikkelingen veel invloed gehad: Big Data en Analytics, Governance, Risk en Compliance (GRC) en IT als strategisch instrument.

artikel-thumbnail

23 december 2014

'Uiteindelijk gaat het erom dat je je geld sneller ontvangt'

Geld dat vastzit in debiteuren levert een groot risico op voor de liquiditeit van iedere onderneming. Een slecht betalingsgedrag legt niet alleen een beslag op het werkkapitaal, maar zorgt ook voor hogere renteverliezen en een toenemend risico op oninbare vorderingen. Om deze risico's te minimaliseren, zette AkzoNobel een aantal belangrijke stappen richting een beter gestroomlijnd creditmanagement en debiteurenbeheer. Een van die stappen is de implementatie van 'SAP Financial Supply Chain Management' (FSCM)-tooling.

artikel-thumbnail

11 december 2014

Dutch FinTech Awards: Bastiaan Burgwal levert met Sparkholder real-time financial analytics van MKB-bedrijven

Het MKB kampt al een tijdje met het probleem dat banken erg terughoudend optreden als het gaat om kredietverstrekking. Hierdoor zijn MKB'ers genoodzaakt om bijvoorbeeld kapitaal binnen te halen via externe investeerders. Deze investeerders hebben alleen nauwelijks inzicht in hoe het de MKB'ers financieel gezien vergaat. De Amsterdamse start-up Sparkholder heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld: een informatiesysteem waarmee MKB-bedrijven net zo inzichtelijk worden als beursgenoteerde bedrijven.

artikel-thumbnail

08 december 2014

Dutch FinTech Awards: Gratis en ongelimiteerd digitaal facturen distribueren met InvoiceSharing

'Work smarter, not harder' is de boodschap van InvoiceSharing. Het platform is bedoeld om het online versturen, ontvangen en delen van facturen tussen bedrijven en landen gemakkelijker te maken, ongeacht het formaat en systeem. Facturen worden geüpload en gevalideerd op InvoiceSharing.com en zijn zo voor zowel verstuurder als ontvanger altijd en overal beschikbaar. Misschien nog wel belangrijker: het is gratis.

artikel-thumbnail

05 december 2014

Dutch FinTech Awards: Maurice Corver helpt met Cloud 9 Group bedrijven aan betaalbare financiering

Het platform CREST van Cloud 9 Group geeft grotere bedrijven met een debiteurenportfolio vanaf 20 miljoen euro de mogelijkheid relatief voordelig financiering te krijgen bij de bank. De software faciliteert en regelt het gehele proces van het verkopen van uitstaande facturen van bedrijven aan de bank. Dit gebeurt door middel van off-balance securisatie, ofwel de post met debiteuren gaat van de balans bij het bedrijf naar de asset-kant van de bank-balans. Het krediet volgt de omgekeerde weg.

artikel-thumbnail

01 december 2014

Dutch FinTech Awards: Frans van Eersel bouwt met DoPay bank van de toekomst

Wereldwijd zijn er twee miljard mensen met een baan, maar zonder bankrekening. In opkomende economieën worden deze mensen iedere maand - of soms zelfs iedere week - contant betaald. Dopay biedt een online service waarmee ondernemingen alle medewerkers elektronisch kunnen betalen. Medewerkers zonder bankrekening ontvangen een dopay account en dopay card waarmee zij voor het eerst toegang krijgen tot financiële diensten.

artikel-thumbnail

14 november 2014

Dutch FinTech Awards: Nick Bortot maakt met BUX beleggen speelser en makkelijker

BUX, afgeleid van het Engels woord bucks, geeft gebruikers de mogelijkheid om op een eenvoudige en speelse manier te beleggen. Zelf noemen zij zich een 'casual trading app'. Het casual gedeelte doelt met name op de 'gamified' elementen van BUX, waardoor nieuwe gebruikers worden uitgedaagd om zich te verdiepen in de mogelijkheden van het beleggen. In het begin krijgt de gebruiker duizend funBUX om mee te beleggen, en daarna heeft de gebruiker de mogelijkheid om met 'echt' geld (seriousBUX) te beleggen.

artikel-thumbnail

10 november 2014

Marktanalyse salarissoftware 2014: Pensioenwereld aan zet voor meer efficiency

Onderzoeksbureau GBNED heeft opnieuw het aanbod van standaard salarissoftware en enkele daarbij behorende eigenschappen in beeld gebracht. Het gaat hierbij om ruim 40 standaard salaris softwaresystemen met eigenschappen op het gebied van cao-regelingen, koppelingen met andere systemen en functies op het gebied van ziekteverzuim, verlofregistratie, urenregistratie, personeelsplanning en wagenparkbeheer.

artikel-thumbnail

06 oktober 2014

Verzekeraar ontwikkelt meer oog voor digitale mogelijkheden

Verzekeringsmaatschappijen krijgen wereldwijd steeds meer oog voor de digitale mogelijkheden om hun producten onder de aandacht van de consument te brengen en nieuwe markten te betreden. Daarnaast zien de bedrijven in toenemende mate kansen om door middel van de digitale technologie de relatie met de klant te verbeteren. Het toenemend gebruik van de digitale mogelijkheden leidt volgens de verzekeraars echter ook tot meer risico's, vooral voor de beveiliging van de gegevens.

artikel-thumbnail

23 september 2014

Data zijn de grondstof van de nieuwe economie

De rol van de CFO in het team van bestuurders wordt steeds belangrijker. Hij is de voornaamste bewaker van risico's voor de onderneming. Hierbij is het interpreteren en integreren van verschillende bronnen data van cruciaal belang. Meer dan vier van de vijf CFO's zien de waarde van het integreren van informatie uit alle takken van het bedrijf. Nog geen kwart van hen heeft er echter fiducie in dat zijn team klaar is om deze taak te vervullen.

artikel-thumbnail

26 augustus 2014

Geen goede ondersteuning Werkkostenregeling in de meeste boekhoudsoftware

Op 1 januari a.s. wordt de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Deze regeling heeft invloed op zowel salaris- als boekhoudsoftware. Bijvoorbeeld de kosten van een personeelsfeest of kerstpakket worden normaliter niet per werknemer in de salarisadministratie geregistreerd, maar in de boekhouding. In tegenstelling tot salarissoftware kent de meeste boekhoudsoftware geen goede ondersteuning voor de werkkostenregeling.

artikel-thumbnail

03 juli 2014

Herziening van de Payment Service Directive: mooie kans of toch vooral een bedreiging?

Onlangs maakte ING bekend dat zij klanten op basis van hun betalingsgedrag persoonlijke advertenties wil aanbieden van andere bedrijven. Hiermee werd nieuwe levenskracht geblazen in de maatschappelijke discussie over de privacygevoeligheid van klantgegevens, welke in mei 2013 reeds door Equens werd opgestart met de lancering van het plan om transactiegegevens van pinbetalingen te gaan verkopen aan winkeliers.

artikel-thumbnail

03 juni 2014

Bespaar op uw factuurverwerking - E-invoicing?

In de wereld van factuurverwerking is de afgelopen jaren al veel veranderd en toch staan we nog maar aan het begin van de grote ommezwaai. Uit onderzoek 'E-Invoicing/E-Billing The Catalyst for AR/AP automation' van Billentis april 2013 blijkt dat verzenders van facturen gemakkelijk 6 euro kunnen besparen voor iedere verzonden factuur, terwijl voor de ontvangende partij de besparing al snel 5 euro kan zijn voor iedere ontvangen factuur. Waar wachten we op?

artikel-thumbnail

20 mei 2014

ICT Kosteninzicht: Windows XP migratie, een praktijk case

In een viertal artikelen die afgelopen jaar zijn gepubliceerd op de website van Financieel-Management, hebben we uitgelegd hoe we alle ICT kosten inzichtelijk maken. We hebben daarbij de methodiek, de aanpak en de diverse voordelen van de Ratio ICT kosten Scan besproken. In dit artikel bespreken we een actuele case waarin direct helder wordt hoe een gestructureerde weergave en inzicht in ICT kosten, kwaliteit en het gebruik van de ICT middelen direct tot voordelen leidt.

artikel-thumbnail

06 mei 2014

Big bang disrupties vragen veel van de CFO

Paul Nunes, Global Managing Director of Research van het Accenture Institute for High Performance, deed uitgebreid onderzoek naar de Big Bang Disruption. Hij analyseerde het fenomeen en komt in zijn onlangs verschenen boek Big Bang Disruption - Strategy in an Age of Devastating Innovation met inzichten en strategieën om ondernemingen weerbaar te maken tegen de nieuwe ontwikkelingen. Tijdens de CFO Day op 5 juni zal hij zijn gedachten over het fenomeen delen met de bezoekers.

artikel-thumbnail

26 maart 2014

IT-expert Ton Tijdink: Rekenen met IT-investeringen

"Een van de grootste misverstanden over IT-investeringen is dat het niet mogelijk is om eraan te rekenen", zegt Ton Tijdink, principal consultant bij adviesbureau inspearit. Tijdink heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van IT-management en zal tijdens de Financial Services Beurs van 22 mei 2014 in het Nieuwegein Business Centre een interessante presentatie houden. In dit gesprek geeft hij alvast een kijkje in de keuken.

artikel-thumbnail

18 maart 2014

Creditmanagementsoftware steeds belangrijker: belang van gedegen creditmanagement niet onderschatten

Creditmanagement functionaliteit is binnen de meeste standaard boekhoudsoftware geen optie en blijft vaak beperkt tot een ouderdomsanalyse en een generieke aanmaning. Functionaliteiten als klantsegmentatie, business rules, het vastleggen en controleren van een betalingsregeling of het bijhouden van klantendossiers blijven vooralsnog voorbehouden aan gespecialiseerde creditmanagement software.

artikel-thumbnail

07 maart 2014

Automatisering in het kader van de audit - lastige tijden voor auditpraktijk

Momenteel bevindt de accountantspraktijk in Nederland zich in roerig water. Enerzijds leidt de verplichte accountantsroulatie tot onzekerheden (en extra kosten) rond het behoud van klanten en het invullen van wegvallende klanten met nieuwe controleklanten. Anderzijds zorgen de stijgende vereisten van de kant van de controleklant voor een noodzakelijke verdieping in het vermogen van de accountant om een oordeel te vellen over de staat van de te controleren onderneming. Dit in reactie op de verscheidene boekhoudschandalen, waarbij een aantal controlerende accountants aantoonbaar tekortschoot in zijn taak.

artikel-thumbnail

11 februari 2014

5 besparingen dankzij excellent datamanagement

Het kost 5 tot 10 keer zoveel moeite een simpele taak uit te voeren wanneer data niet kloppen. Veel dataprofessionals herkennen deze vuistregel. Toch is het een onderbelicht onderwerp in het managementteam gebleken, waarin door middel van goede sturing, veel te halen valt. De kostenbesparingen zijn aanzienlijk. In een artikel in Harvard Business Review werd een kostenstijging genoemd van 10% bij elke 1% datavervuiling. Het terugdringen van fouten in de database en het toewerken naar een integraal klantbeeld, wordt hiermee een strategisch onderwerp.

artikel-thumbnail

05 februari 2014

Krijgen we na SEPA eindelijk een uniforme betaalmarkt?

De Europese Commissie stelde 9 januari jl. voor om de SEPA-deadline te versoepelen. Het is nog afwachten of de Raad en het Europees Parlement dit voorstel aannemen, maar uitstel of geen uitstel, SEPA komt. Alleen al in Nederland spenderen we miljarden euro's om SEPA volledig te implementeren. Dit alles met als doel de uniforme betaalmarkt te creëren, die op uiterlijk 1 augustus 2014 onze nieuwe werkelijkheid is. SEPA is echter slechts één stap in de goede richting, we zijn er nog lang niet.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12