Finance en IT

11 februari 2010

Governance en risicobeheer: systemen beter dan handwerk

In februari 2009 concludeerde de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in het rapport Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis dat de financiële crisis in belangrijke mate kan worden toegeschreven aan falende en ontoereikende governance van ondernemingen. Het rapport onderscheidde een aantal zwakheden in 'verantwoord ondernemen'. Niet de systemen, maar vooral de procedures en/of de uitvoering ervan schoten tekort.

09 juni 2009

Process intelligence geeft bedrijfsleven de touwtjes weer in handen

Nu het vertrouwen in bedrijven afneemt, gaan zij op zoek naar innovatieve middelen die de transparantie verhogen en de bedrijfsprestaties verbeteren. Process intelligence is zo'n middel. Deze nieuwe technologie brengt licht in donkere dagen. Een belangrijk punt daarbij is dat het mes aan twee kanten snijdt. Process intelligence geeft inzicht in de totstandkoming van resultaten en is daarmee van fundamenteel belang bij zowel prestatieverbetering als risicobeheersing.

13 januari 2009

10 valkuilen en 5 kansen van IT-projecten

Het lijkt wel alsof het merendeel van de organisaties de IT-projecten maar niet onder de knie krijgt. Tegelijkertijd groeit de urgentie, omdat IT inmiddels in vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering is doorgedrongen. Klopt het hardnekkige beeld van falende IT-projecten of is er meer aan de hand? Wouter Haasloop Werner en Chris Verhoef geven hun visie op 10 hardnekkige valkuilen voor IT-projecten. Plus 5 adviezen om ze vanaf morgen wel tot een goed einde te brengen.

28 juli 2004

Spreadsheets: Virus of Zegen?

Financiële applicaties: aanschaffen of zelf bouwen met Excel? Financieel managers en controllers wereldwijd verzuchten regelmatig dat men tegenwoordig voor veel financieel georiënteerde taken is aangewezen op een brij aan meer of minder geavanceerde spreadsheets. 'Spreadsheet hell' lijkt daarbij een adequate term om aan te duiden dat al die spreadsheets gezamenlijk kunnen resulteren in een ondoorzichtige brij van ongedocumenteerde mini-applicaties en rapportages.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11