Finance en IT

artikel-thumbnail

14 mei 2013

Hoeveel ICT zit er in een flesje bier? (Een methode om ICT-kosten toe te wijzen aan bedrijfsprocessen)

Steeds meer controllers worstelen met het probleem om ICT-kosten inzichtelijk te krijgen en toe te wijzen aan de verschillende afdelingen en processen. Het belang van ICT en de hoogte van de kosten maakt het noodzakelijk om hier grip op te blijven houden. Inzicht in ICT-kosten is nodig om ICT efficiënt (= tegen de laagste kosten) en effectief (= met de juiste middelen) in te zetten. In dit artikelen delen de auteurs hun voor iedereen toepasbare best practices.

artikel-thumbnail

03 mei 2013

6 overtuigende visualisaties in Excel met Power View

Met ingang van Office 2013 is Excel te verkrijgen met de nieuwe visualisatie-omgeving Power View. Power View stelt gebruikers in staat om met een paar muisklikken gegevens te visualiseren op basis van analytische modellen in PowerPivot voor Excel of in de SQL Server. Gebruikers van Sharepoint kunnen Power View in een webbrowser aansturen, zonder eerst een model te downloaden. Hieronder zetten we zes van de krachtigste visualisaties in Power View op een rij.

artikel-thumbnail

01 mei 2013

De 4 stadia van informatiebeheer

Bedrijven worden overspoeld met klantgegevens afkomstig uit vele verschillende bronnen. Het probleem is niet dat men niet weet wat men met al die gegevens zou kunnen doen, maar zich er het hoofd over breekt hoe al die informatie op effectieve wijze kan worden aangewend om onnodige risico- of kredietkosten te voorkomen, de klanttevredenheid te verhogen en verdere omzetgroei te stimuleren. Een effectieve strategie voor 'analytics' kan bestuurders helpen vooruit te kijken en te anticiperen op de dingen die komen gaan.

artikel-thumbnail

25 april 2013

Falkplan-Andes - weg naar de cloud ingeslagen met Visma.net (advertorial)

Falkplan-Andes gaat steeds meer processen vanuit de cloud ondersteunen. Ook de financiële administratie: die wordt sinds kort gevoerd in Visma.net. Met deze cloudoplossing beschikt Falkplan-Andes over alle administratieve functionaliteit die het nodig heeft. Ook kan het bedrijf de efficiëntie en controle verhogen door business process automation. Dashboards met real-time financiële gegevens bieden bovendien waardevolle stuurinformatie.

artikel-thumbnail

23 maart 2013

Best Practices voor het maken van een effectieve liquiditeitsprognose

Cash- en liquiditeitsmanagement staan in de belangstelling, maar bij veel bedrijven ontbreekt adequaat inzicht in de cashflows. In dit artikel behandelt expert Tony de Jonker een aantal best practices die u kunt gebruiken bij het maken van een effectieve liquiditeitsprognose. Eerst verstrekt hij algemene richtlijnen en vervolgens gaat hij in op specifieke richtlijnen voor het maken van een rekenmodel met behulp van Excel.

artikel-thumbnail

19 maart 2013

6 manieren om uw managementinformatie in SAP te optimaliseren

'Als je met de inzichten van nu terug zou kijken, denk ik dat ik het anders gedaan zou hebben' waren de legendarische woorden van een oud-premier. Helaas gelden ze ook vaak voor de ooit gekozen inrichting van een SAP systeem. Als u toen wist wat uw informatiebehoefte nu is, wat zou u toen anders gedaan hebben? Belangrijker is de vraag wat u, gegeven deze eerder gemaakte keuzes, vandaag de dag kunt optimaliseren. Daar blijken vaak meer mogelijkheden voor te zijn dan u ooit gedacht had. Dit artikel geeft een aantal oplossingen en praktijkvoorbeelden.

artikel-thumbnail

21 februari 2013

Judith Verloop (CEO van OnGuard): 'Een goede klantrelatie is het uitgangspunt'

Na de oprichting 20 jaar geleden heeft OnGuard zich doorlopend verder ontwikkeld in het maximaliseren van customer intimacy en het verlagen van de kosten van werkkapitaal. Het vakgebied credit management heeft in deze periode een enorme omslag gemaakt. Van het versturen en incasseren van facturen, naar een hoeder van klanttevredenheid. Volgens de kersverse CEO Judith Verloop heeft de crisis de nadruk op de klantrelatie verder versterkt.

artikel-thumbnail

04 februari 2013

Verandermanagement bij een SBR-implementatie - Tips voor accountants

Of u het nu wilt of niet: Standard Business Reporting (SBR) is de toekomst. Voor de digitale belastingaangifte is de overstap vooral een kwestie van een formaatwijziging en de aanpassing van uw financiële software. Voor kredietrapportage is dit een heel ander verhaal: accountants die hun werkprocessen niet tijdig veranderen, missen de boot! Onderstaande tips voor changemanagement bij de implementatie van SBR helpen u op weg.

artikel-thumbnail

24 januari 2013

CFO tekent voor kwaliteit data: Tips voor betere data governance

De CFO wordt verondersteld om op basis van financiële gegevens en andere beschikbare data toekomstgerichte analyses uit te voeren, maar in werkelijkheid zijn de meeste CFO's nog steeds meer dan de helft van hun tijd kwijt aan het verzamelen en compileren van data voor rapportages. Er wordt daarbij te gemakkelijk aangenomen dat de verzamelde data betrouwbaar is. In dit artikel wordt u in zeven stappen geleid naar betere datakwaliteit en data governance

artikel-thumbnail

10 januari 2013

Behoud het overzicht in Excel met PowerPivot

Het werken met Excel komt neer op een, soms wankel, evenwicht tussen ultieme vrijheid en discipline. Enerzijds is Excel populair geworden door de rekenkracht, flexibiliteit en eenvoud in gebruik die ervoor zorgt dat vrijwel elk vraagstuk met Excel is op te lossen (wat soms absurde vormen aanneemt, zo zie ik Excel nog wel eens gebruikt worden als tekstverwerker...). Anderzijds levert juist die flexibiliteit problemen op: Excel schrijft je niets voor, en als je een Excel-model wilt opbouwen als een onontwarbare kluwen spaghetti, dan mag dat.

artikel-thumbnail

17 december 2012

Welke fundamentele keuze maakt u in 2013?

Het einde van 2012 nadert. Een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. In mijn vorige blogs schreef ik over de opkomst van nieuwe businessmodellen, zoals BeFrank en Brand New Day, die traditionele spelers in hun markten van alle kanten inhalen. Het jaar 2012 heeft daarmee laten zien dat de tijd van de kaasschaaf voorbij is. Bedrijven hebben medewerkers moeten ontslaan en zijn gestart met reorganiseren. Kortom: 2012 was een roerig jaar met nieuwe florerende organisaties. Wat staat ons in 2013 te wachten?

artikel-thumbnail

17 december 2012

Prof.dr. Lineke Sneller RC: De toegevoegde waarde van IT

Er moet meer aandacht komen voor het realiseren van waarde die met de inzet van informatietechnologie bereikt kan worden. Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven worden grote bedragen aan IT uitgegeven, maar is nog te weinig onderzocht of deze investeringen effectief zijn, of IT werkelijk waarde toevoegt en hoe dit gebeurt. De Rijksoverheid heeft op dit moment alleen al projecten lopen met een geschat budget van 1,7 miljard euro, en bedrijven besteden 2 tot 15 procent van hun omzet aan IT.

artikel-thumbnail

13 december 2012

Mobiel bankieren: De volgende grote revolutie bij banken zit in de palm van je hand

De financiële sector is aan het veranderen door de vele krachten van buitenaf. De wereldwijde financiële crisis heeft grote impact op de regelgeving, maar er zijn ook nog andere factoren die de banken bezig houden. Een van de belangrijkste veranderingen is mobiele technologie, volgens velen de grootste verandering sinds de komst van de creditcard vier decennia geleden. Deze nieuwe dynamiek bepaalt opnieuw de relatie tussen de bank en haar klanten.

artikel-thumbnail

03 december 2012

Excel: Effectief financieel rekenen met onregelmatige reeksen - Deel 2

In dit tweede deel van de reeks 'waardeberekening van onregelmatige geldstromen' kijken we naar de eind- en contante waarde van eindige reeksen bij een wisselende rentevoet. We gebruiken hiervoor een voorbeeld van een eindige reeks met wisselende bedragen, waarbij sprake is van een vast bedrag en een afwisselende rentevoet over de verschillende jaren. Een uiterst helder voorbeeld om u deze onmisbare kennis razend snel eigen te maken.

artikel-thumbnail

26 november 2012

Excel: Effectief financieel rekenen met onregelmatige reeksen - Deel 1

Na een artikelenreeks over 'eind- en contante waardeberekeningen voor enkelvoudige bedragen en eind- en contante waardeberekeningen voor regelmatige of met regelmaat groeiende reeksen', gaan we nu in op de waardeberekening van onregelmatige geldstromen. In dit eerste artikel uit de driedelige reeks kijken we naar de eind- en contante waarde van eindige reeksen bij wisselende bedragen. Via een concreet voorbeeld leert u in no time om deze tips & tricks optimaal in te zetten voor uw meer complexe rekenwerk.

artikel-thumbnail

09 november 2012

SEPA migratie: Tips & tricks voor samenwerking met uw bank

Vanaf 1 februari 2014 gaat iedereen gebruik maken van een Europese standaard voor overboekingen en incasso's in SEPA (Single Euro Payments Area). Veel bedrijven moeten nog beginnen met het traject en er is daardoor een aanzienlijke kans op filevorming bij banken zodra de deadline in zicht komt. Begin daarom tijdig met de voorbereiding om te voorkomen dat de continuïteit van uw betaling- en incassostromen in gevaar komt.

artikel-thumbnail

01 november 2012

Excel: De omzetting van aflossings- of betaalplannen

In dit artikel gaan we nader in op twee soorten vraagstukken waarbij waardevergelijking van verschillende kasstromen aan de orde is. In dit eerste deel kijken we naar de omzetting van aflossings- of betaalplannen. Dit komt bijvoorbeeld van pas als u een aflossingsplan van een bestaande lening over een langere periode wilt spreiden of juist vervroegd wil aflossen. Excel-expert Geert Wessels legt uit hoe u dit klusje in no time klaart.

artikel-thumbnail

29 oktober 2012

Besparen op SAP opleidingskosten door toetsen kennis en functiegerichte training

Een organisatie is afhankelijk van software om complexe processen aan te sturen en de prestaties van de organisatie op alle lagen te monitoren. Het goed trainen van medewerkers in het gebruik van de software en het borgen van hun kennis en vaardigheid verhoogt het rendement op de software-investering. In dit artikel leest u hoe u uw investering in tools snel terugverdient door beter gebruik en minder operationeel falen.

artikel-thumbnail

22 oktober 2012

Te veel verschillende IT-applicaties, hoe kan er orde worden geschept in de chaos?

Binnen de financiële sector wordt er vaak gebruik gemaakt van verschillende IT-applicaties. Door fusies en overnames binnen grote organisaties zie je vaak dat iedere organisatie zijn eigen systemen gebruikt en dat deze na afronding van de fusie of overname ook nog grotendeels naast elkaar worden gebruikt. Iets wat onnodig veel geld kost en wat ook de kans op fouten groter maakt. Een interessant voorbeeld is de huidige situatie binnen woningcorporaties.

artikel-thumbnail

04 oktober 2012

Effectief financieel rekenen met Excel - Deel 3: De eindwaarde respectievelijk contante waarde van een regelmatige betaalreeks

Dit is het derde artikel in de reeks 'Effectief financieel rekenen met Excel' waarin de focus ligt op de eindwaarde respectievelijk contante waarde van een regelmatige betaalreeks. Excel goeroe Geert Wessels laat aan de hand van een praktijkvoorbeeld zien hoe u de eindwaarde van een dadelijk ingaande betalingsreeks van een x-aantal termijnen berekend. Onmisbare kennis voor financials die meer willen halen uit Excel.

artikel-thumbnail

03 oktober 2012

Taakvolwassenheid Model Opdrachtgevers: Een objectieve beoordeling van de vakbekwaamheid van een opdrachtgever

Menige organisatie begint zich te realiseren dat de rol van opdrachtgever van een project, vaak vervuld door een manager uit de staande organisatie, één van de belangrijkste kritische succesfactoren is bij het succesvol afronden van een project. Een project dat in de meeste gevallen onderdeel is van een investeringstraject. Maar bestuurders van dezelfde organisaties realiseren zich ook dat de rol van opdrachtgever een vak op zich is waarvoor specifieke kennis en vaardigheden vereist zijn die verder gaan dan die van een gemiddelde manager.

artikel-thumbnail

15 augustus 2012

4 CFO's over cloud computing: "Onzekerheid en onveiligheid is prioriteit nummer 1"

Cloud computing is bezig aan een opmars in de bestuurskamers. Daar waar technologie lange tijd het domein was van de CIO en de IT-afdeling, gebeurt het steeds vaker dat ook de CFO nadrukkelijk is betrokken bij de beslissing over IT. CFO's zien zich in deze tijd voor de opdracht gesteld om kosten te besparen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de organisatie op de meest efficiënte en kosteneffectieve manier draaiend wordt gehouden. Een goed uitgevoerde cloud-strategie kan hierbij aanzienlijke voordelen hebben voor de hele organisatie, is de mening van het merendeel van de CFO's.

artikel-thumbnail

11 februari 2010

Governance en risicobeheer: systemen beter dan handwerk

In februari 2009 concludeerde de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in het rapport Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis dat de financiële crisis in belangrijke mate kan worden toegeschreven aan falende en ontoereikende governance van ondernemingen. Het rapport onderscheidde een aantal zwakheden in 'verantwoord ondernemen'. Niet de systemen, maar vooral de procedures en/of de uitvoering ervan schoten tekort.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12