artikel-thumbnail

23 november 2017

Creditmanagement: 10 signalen van non-betaling

Al gaat het economisch beter, u moet nog steeds uw cash-positie bewaken en goed opletten of debiteuren aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De volgende tien signalen kunnen er op duiden dat een klant een serieus financieel probleem heeft. Deze signalen betekenen niet direct dat er een faillissement op stapel is, maar zouden wel alarmbellen moeten laten rinkelen die mogelijk kunnen resulteren in herziening van de betalingsvoorwaarden.

artikel-thumbnail

11 juli 2017

5 trends en ontwikkelingen in e-invoicing

Op veel financiële afdelingen neemt het handmatig inboeken van facturen nog altijd een hoop tijd in beslag. In de accountancy is het 'inkloppen van facturen' zelfs een verdienmodel dat nog steeds in stand wordt gehouden. Maar langzaam komt er een verschuiving op gang. Bedrijven en overheden zien de positieve resultaten die met e-invoicing te behalen zijn en oriënteren zich op (verdere) automatisering. Welke andere trends en ontwikkelingen spelen er op het gebied van e-invoicing?

artikel-thumbnail

02 mei 2017

5 kenmerken van kansrijke startups

Vanuit zijn rol als adviseur van corporates en startups en scale-ups en als jurylid van de Dutch en European FinTech Awards kreeg De Bree veel ondernemers te spreken over hun startup idee of onderneming. "Vaak staken ze dan direct een heel verhaal af over hoe fantastisch hun bedrijf wel niet was, maar ze vertelden te veel", aldus De Bree. "Ik werd overweldigd. Bovendien waren veel van de startup CEO's slecht voorbereid. Ze hadden bijvoorbeeld geen concrete vragen voor mij en mijn mede-juryleden." Uit deze gemiste kansen is het idee geboren voor De Bree's nieuwste boek 'Kan het vliegen?'.

artikel-thumbnail

13 april 2017

5 tips om uw start-up spirit vast te houden

Een ondernemende mentaliteit, of ondernemerschap, hoort niet alleen bij start-ups. Sterker nog, het past ook prima bij een middelgroot bedrijf dat de start-up fase allang voorbij is. Het Zweedse Fontana Foods is hier een goed voorbeeld van. Juist dankzij hun ondernemende mentaliteit zijn zij gegroeid tot een middelgroot bedrijf. Aan de hand van gesprekken met Fontana Foods en andere ondernemers geeft accountants en adviesorganisatie Grant Thornton vijf tips om ook in uw organisatie de start-up spirit vast te houden.

artikel-thumbnail

13 maart 2017

10 onmisbare productiviteitstools voor professionals

Productiviteit is een van de belangrijkste concurrerende factoren in de hedendaagse economie. Wie in dezelfde tijd meer voor elkaar krijgt is meer geld waard. Toch is er maar beperkt aandacht voor manieren waarop we onszelf effectiever kunnen laten werken, terwijl we in een maatschappij leven die continue prikkels oplevert die ons kunnen afleiden. Meer dan ooit is het behouden van focus op kerntaken, het hoofd leeg te houden om onze energie productief in te zetten, van belang.

artikel-thumbnail

09 januari 2017

5 tips voor bedrijfswaardering (hulp bij bepalen waarde en prijs)

Als u een bedrijf in de verkoop plaatst of juist gaat kopen, is het de belangrijkste vraag. Hoeveel is de onderneming waard? Of beter gezegd: hoeveel is de onderneming u waard? Het bepalen van de uiteindelijke (ver)koopprijs is een grotendeels subjectief onderhandelingsproces, maar dat betekent niet dat het een kwestie is van 'wat de gek ervoor geeft'. Integendeel, er zijn verschillende manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen. Maar ook als de waarde van een bedrijf is bepaald wil dat nog niet zeggen dat dit ook de koop- of verkoopprijs vertegenwoordigd. Die kan om allerlei redenen afwijken van die bedrijfswaardering.

artikel-thumbnail

19 december 2016

Prof. dr. Jan Jonker: 3 stappen richting een duurzaam businessmodel

Veel bedrijven erkennen het belang of zelfs de noodzaak van een duurzaam businessmodel, maar we zitten nog vast in oude paradigma's, zoals groei en BNP (Bruto Nationaal Product). Willen we echt een circulaire economie dan moeten we dit denken volledig op zijn kop zetten. "Circulaire economie betekent dat je echt gaat denken in gesloten kringlopen, in een compleet andere manier van ontwerp en waardecreatie op basis van collectieve organisatiemodellen. Je moet die kringloop sluiten en dan kom je automatisch ook bij nieuwe verdienmodellen terecht."

artikel-thumbnail

01 november 2016

7 vragen en antwoorden over de digitale handtekening

Een geschreven handtekening roept door de sierlijke krullen allerlei nostalgische gevoelens op. Het is al sinds mensenheugenis een officiële bevestiging. Waar het vroeger gebeurde met een pen van riet, een ganzenveer of een vulpen staan we nu aan de vooravond van een digitale variant. In het huidige computertijdperk schrijven en printen we immers steeds minder, dus waarom vasthouden aan de ouderwetse pennenstreek? Het is tijd dat de digitale handtekening (e-signing) eindelijk gemeengoed wordt.

artikel-thumbnail

22 augustus 2016

Herdefiniering van Control. Hoe bouw je in 5 stappen vertrouwen op?

Het zijn roerige (control) tijden in de huidige VUCA-wereld. VUCA staat voor de chaotische, snelle, onzekere en onvoorspelbare tijd waarin wij momenteel leven. Een zeer belangrijke randvoorwaarde is dat veel wederzijds vertrouwen opgebouwd moet zijn. Maar de aanwezigheid van vertrouwen is niet altijd zo vanzelfsprekend binnen organisaties. Hoe bouw je vertrouwen op? Stephen M.R. Covey beschrijft in zijn bestseller 'Slim Vertrouwen' 5 stappen.

artikel-thumbnail

13 juni 2016

De 6 meest gehoorde misvattingen over zelfsturing

Steeds meer onderzoeken, waaronder het meest recente van Finext, tonen aan dat sturing op resultaat significant succesvoller is dan sturing op de processen die hier naartoe zouden moeten leiden. Het daadwerkelijk verleggen van de focus is een gefaseerde ontwikkeling die - aldus de praktijk - niet van de ene op de andere dag kan worden doorlopen. Verandering is eng; het brengt onzekerheden, onduidelijkheden en de nodige misvattingen met zich mee.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4