Jeppe Kleyngeld

Hier komt binnenkort een (korte) biografie en een foto deze auteur.

Artikelen van Jeppe Kleyngeld

artikel-thumbnail

21 februari 2008

Timing verreist in terugvragen BTW over niet betaalde facturen

Als ondernemers met BTW factureren dienen zij deze BTW op aangifte te betalen. Deze betaling dient te geschieden ongeacht het tijdstip van de voldoening van de factuur door de debiteur. Als de debiteur de factuur uiteindelijk niet betaald, kan de afgedragen BTW bij de belastingdienst worden teruggevraagd (artikel 29 lid 1 BTW). De ondernemer dient dan wel aannemelijk te maken dat de debiteur ondanks verwoede incassopogingen niet zal gaan betalen.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10