Werkgevers willen investeringsfonds van 100 miljard

Een volgend kabinet moet de portemonnee trekken om verdere economische groei te bewerkstelligen. Dat zeggen werkgeversorganisaties. Ze pleiten voor een miljardeninvestering en het optuigen van een publiek-privaat fonds van 100 miljard euro, van waaruit de komende jaren de investeringen kunnen worden betaald.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland lanceren donderdag in Nieuwspoort de campagne NL Next Level, vooruitlopend op de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. “Juist in goede samenwerking tussen overheid, ondernemingen en andere betrokken partners ligt een grote kracht van Nederland”, menen de organisaties.

Ze vinden het noodzakelijk dat in een nieuw regeerakkoord een gericht beleid en een meerjarig investeringsprogramma “verankerd wordt". Het investeringsprogramma zou op jaarbasis toe moeten groeien naar 7,5 miljard euro aan extra publieke investeringen en zo'n 100 miljard euro aan private investeringen tussen 2018 en 2025.

Volgens de organisaties zijn investeringen nodig op het gebied van onder meer energietransitie, infrastructuur, innovatie, veiligheid, digitalisering en voedselzekerheid.

Volgens vakbond FNV is het goed dat werkgevers pleiten voor een investeringsagenda en daarbij vinden dat er genoeg is bezuinigd. Wel vindt de bond dat het in het werkgeversverhaal ontbreekt aan de menselijke maat: “Het investeren in mensen, in duurzame arbeidsrelaties."

(ANP)