Schuldenindex 2012: Flevoland meeste schulden, Zuid-Holland hoogste schuld

Inwoners van Flevoland hebben van alle provincies het grootste aantal nieuwe schulden opgebouwd in het afgelopen jaar. In totaal vielen in 2012 bij ruim drie keer zoveel Flevolandse huishoudens een incassobrief op de deurmat dan het landelijk gemiddelde. Zuid-Hollanders hadden per vordering het hoogste bedrag openstaan.


Dit blijkt uit de Schuldenindex 2012 van Lindorff.

Utrechtse huishoudens minste schulden
Na Flevoland hebben Limburgse (17% boven het landelijk gemiddelde) en Zuid-Hollandse (+7%) huishoudens de slechtste betaalmoraal. De inwoners van de provincie Utrecht (-59%), Gelderland (-47%) en Friesland (-31%) betaalden het beste hun rekeningen in 2012.

Flevoland al jaren slechtste betaalmoraal
Volgens Maurice Sluis van Lindorff voert Flevoland al jaren lang de lijst aan van provincies met het slechtste betaalgedrag. Sluis: ‘De economie is over het afgelopen jaar verder gekrompen en consumentenbestedingen zijn gedaald. Ook is de werkloosheid vorig jaar in alle provincies toegenomen. Flevoland staat in de top drie met het hoogste werkloosheidspercentage, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. Het is daarom niet toevallig dat deze provincie in onze Schuldenindex 2012 ook hoog scoort. Huishoudens in Flevoland hebben gemiddeld minder te besteden wat ook zijn weerslag heeft op het totaal aantal openstaande schulden van huishoudens in deze provincies.’

Zuid-Holland hoogste uitstaande bedrag per vordering
Zuid-Holland spant de kroon met gemiddeld het hoogste bedrag per uitstaande vordering (19% boven het landelijk gemiddelde). Daarna volgen Limburg en Noord-Holland (beide +6%) in de top-3. Friesland (-14%), Flevoland (-7%) en Drenthe (-6%) zijn de provincies met het laagste bedrag per vordering. De hoogte van het gemiddelde uitstaande vorderingsbedrag van alle provincies steeg in 2012 ten opzichte van 2011 met 14%.

Bron: Lindorff