Nederlandse CFO's verwachten meer mensen aan te gaan nemen

Het aantal financieel directeuren dat in de komende 12 maanden verwacht het personeelsbestand uit te breiden is gestegen.

Uit de CFO Survey van Deloitte blijkt dat 48 procent van financieel directeuren dit verwacht, in het vorige kwartaal was dit nog 13 procent. Een tekort aan gekwalificeerd personeel wordt door de ondervraagden gezien als het grootste risico voor het komende jaar.

66 procent van de ondervraagden beschouwt een tekort aan goed personeel als de grootste bedreiging voor hun bedrijf in het komende jaar. Stijgende loonkosten geldt onder de doelgroep als de op een na grootste bedreiging.

“Geopolitieke onrust wordt gezien als derde grote bedreiging maar is in een jaar tijd een stuk minder actueel geworden. In het eerste kwartaal van 2017 was dit volgens de CFO’s nog de grootste bedreiging voor hun bedrijf”, zegt Frank Geelen, partner en CFO program lead bij Deloitte.

Minder onzekerheid, meer optimisme
Het percentage van de ondervraagden dat aangeeft onzeker te zijn over financiële en economische factoren is gedaald naar 45 procent. In het derde kwartaal van 2017 gaf 71 procent van de respondenten dit aan.

Ook 45 procent van de ondervraagde CFO’s gaf dit kwartaal aan optimistisch te zijn. Geelen: “dat is een flinke stijging ten opzichte van vorig kwartaal waarin 25 procent aangaf optimistisch te zijn over de financiële vooruitzichten van hun bedrijf”.

Fusies en overnames
De vooruitzichten voor de komende 12 maanden voor de markt van fusies en overnames zijn verbeterd ten opzichte van vorig kwartaal. Bijna driekwart van de CFO's, zo'n 74 procent, denkt dat het aantal fusies en overnames in de komende 12 maanden zal toenemen.

53 procent van de CFO's verwacht in de komende 12 maanden een strategisch partnerschap aan te gaan, terwijl de belangstelling voor acquisities afneemt. 31 procent verwacht de komende 12 maanden een acquisitie te doen, een kwartaal eerder was dit nog 54 procent.

Over de CFO Survey
De CFO Survey is een initiatief van Deloitte Nederland en wordt nu voor de 36ste keer uitgegeven. Het onderzoek wordt ieder kwartaal gehouden onder corporate CFO's en volgt de financieel economische trends in de corporate markt. Dit onderzoek gaat over het vierde kwartaal van 2017.