Nederland is van de ontwikkelde landen in Europa het meest aantrekkelijk om een onderneming te vestigen, zo blijkt uit onderzoek van KPMG. Nederland is voordelig als het gaat om de belastingen op zakelijk onroerend goed, het tarief voor elektriciteit en de vennootschapsbelasting.

Buitenlandse bedrijven zijn in ons land aanzienlijk goedkoper uit dan in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië. En ook Japan, Australië, Canada en de Verenigde Staten moeten Nederland voor laten gaan. Dat blijkt uit het onderzoek 'Competitive Alternatives' dat KPMG iedere twee jaar verricht naar de bedrijfskosten in de Verenigde Staten, Japan, Australië, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland en Mexico.

De onderzochte landen zijn qua kosten vergeleken met de Verenigde Staten. In het onderzoek zijn 27 soorten kosten in ogenschouw genomen waarmee ondernemingen in de bedrijfsvoering te maken krijgen, zoals de kosten van huisvesting, arbeid, transport, gas, elektriciteit en de fiscale kosten. Van de tien onderzochte landen is Mexico het goedkoopst om een nieuwe onderneming te starten. Het land is qua kosten 22,5% goedkoper dan de Verenigde Staten. Mexico wordt gevolgd door Canada (14,6%) en Nederland (12,3%). Vergeleken met de andere landen is Nederland met name relatief voordelig als het gaat om de belastingen op zakelijk onroerend goed, het tarief voor elektriciteit en de vennootschapsbelasting.
 
Concurrentievermogen VS verminderd

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat vergeleken met 2014 alle onderzochte landen goedkoper zijn geworden dan de Verenigde Staten “De forse waardestijging van de dollar vorig jaar heeft wereldwijd grote gevolgen gehad voor het zaken doen”, constateert Edwin Herrie, partner bij KPMG Financial Services. Herrie: “Het concurrentievermogen van de Verenigde Staten is hierdoor aanzienlijk verminderd en in dollars gemeten zijn de kosten van het zakendoen in alle andere landen flink naar beneden gegaan. Dat betekent dat de Verenigde Staten nu de duurste locatie is om je als onderneming te vestigen. Nederland heeft zijn hoge klassering met name te danken heeft aan de homogene kostenstructuur. Dat betekent dat de kosten overal in ons land op hetzelfde niveau liggen, ongeacht stad of regio. Alleen de kosten van huisvesting verschillen in Nederland per stad. Qua bedrijfsactiviteit is Nederland met name aantrekkelijk voor bedrijven die actief zijn op het gebied van research & development. Dit wordt vooral ingegeven door onze omvangrijke fiscale stimuleringsmaatregelen. Dat Nederland goed scoort in de kostenvergelijking is een belangrijk signaal naar buitenlandse bedrijven die juist in deze tijd het accent leggen op kosten als selectiecriterium bij hun locatiekeuze.”

Loonkosten belangrijkste kostenpost

KPMG heeft zowel gekeken naar de kosten die een ondernemer moet maken bij het opstarten van zijn bedrijf als naar de operationele kosten over een periode van 10 jaar. “De belangrijkste kostenpost blijven de loonkosten”, zegt Elbert Waller van fiscaal adviseur KPMG Meijburg. Waller: “Voor bedrijven in de productiesector bedragen de loonkosten 45 tot 57% van de totale kosten. In de dienstverlenende sector varieert dit percentage van 72 tot 86%. De totale loonkosten zij het laagst in Mexico, gevolgd door Canada, Italië en Nederland. Daarnaast vormen de kosten voor grond en gebouwen een belangrijke factor. De kantoorkosten voor productiebedrijven variëren van 2 tot 5% en zijn het laagst in Canada, gevolgd door Frankrijk en Mexico. Voor niet-productiebedrijven lopen de kosten uiteen van 4 tot 15%, met Duitsland, Mexico en Canada als goedkoopste landen. Kosten voor nutsvoorzieningen maken nog eens tot 7% van de locatiegevoelige bedrijfskosten uit. Elektriciteit is het goedkoopst in Canada, Nederland en Mexico. Mexico, de Verenigde Staten en Canada bieden de laagste aardgaskosten.”